Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Uwagi o kolorach
  tła pod tekstem

Opis druku
niezależnego
posiadanego
w zbiorze
Opis druku
niezależnego
znanego tylko
z bibliografii
Opis książki
związanej
z wydaniami
niezależnymi
posiadanej
w zbiorze
Opis książki
związanej
z wydaniami
niezależnymi
znanej tylko
z bibliografii
Opis książki
z pogranicza
wydawnictw
niezależnych
Odnośniki, uwagi,
opisy druków nie
zaliczanych do
druków zwartych

Przybornik:


Historia tego
  tekstu w:
  web.archive.org:
Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Tay — Tn

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 29.04.2021 r.
 
 
 ▬ Taylor A[lan] J[ohn] P[ercivale]: Przedmowa. – patrz: Davies Norman: Biały Orzeł – Czerwona Gwiazda: wojna polsko-sowiecka 1919-1920. Warszawa: Przedświt [1988]. – uw
 ▬ Taylor Jacek: Przemówienie wygłoszone na Ogólnopolskim Zjeździe Adwokatów w Poznaniu w dniu 3.01.1981. – patrz w: Przedruk prasy krajowej. [Łódź]: Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy ZPDz „Bistona” [marzec 1981]. – uw
 ▬ Taylor Janusz: Przemówienie adwokata Janusza Taylora na Ogólnopolskim Zjeździe Adwokatów w Poznaniu. – patrz: Taylor Janusz: Więzienia. PRL 1980 r. Warszawa: NZS [1981]. – uw
 opis książki Taylor Janusz: Więzienia. PRL 1980 r.
Warszawa: NZS, b.r. [1981].
A6, okł., [1],4-14 s., off. z masz., [c. 15 zł].
Przemówienie adwokata Janusza Taylora na Ogólnopolskim Zjeździe Adwokatów w Poznaniu w dniu ![?] stycznia 1981 r.
BN-5580, BaBN[2 różne opisy, w jednym brak tyt.: Więzienia. PRL 1980 r. – jest to opis egz. bez okł.], Hoo99/199, HN-000512035, Ka-2531, BJ-4600, FC-5724, Br-2869 – MM
 opis książki Taylor M.: Orwell: nowomowa – prawda i poezja.
B.m.: b.w., b.r. [1983].
A4, 20 s., powiel.
Tytuł nagł.
K-3107, G-83/532*, CD-1343*[wg K], J-3465*, BN-5581*[wg K], KS-0173*[wg CD*], Br-2870[fot.] – op
 ▬ Tchórzewska Barbara – patrz: Katarzyna Zuzanna [pseud.] – uw
 ▬ Te Jot [pseud.] – patrz: Jastrun Tomasz – uw
 ▬ Te Jot [wiersze w]: Antologia wierszy wojennych. Warszawa: Nowa 1982. – uw
 opis książki Teatr Ósmego Dnia.
B.m. [Poznań]: TÓD; Estrada Poznańska, 1983.
22 cm, [16] s., fot.
Tekst równoległy polski i angielski. Dotyczy przedstawień: Przecena dla wszystkich (marzec 1977); Ach jak godnie żyjemy (maj 1979).
BaBN, Br-2872[+ wkładki] – uw
 opis książki Teatr Ósmego Dnia.
B.m. [Poznań]: Teatr Ósmego Dnia; Estrada Poznańska, b.r.
A5, [11] s., druk.
Dotyczy przedstawień: Przecena dla wszystkich (1977); Ach jak godnie żyjemy (1979); Więcej niż jedno życie (1981); Przypowieść (1982).
Br-2873 – uw
 opis książki Teatr Ósmego Dnia. Wybór tekstów krytycznych.
B.m.: b.w., b.r. [1979].
A5, 22,[2] s.
Ka-3806 – op
 ▬ Teatr Ósmego Dnia – patrz: [Dwadzieścia] 20 lat Teatru Ósmego Dnia (1964-1984) – zestaw 23 fot. Poznań: Głosy [19]85. – uw
 opis książki Teatrzyk domowy „Lufcik” ma zaszczyt przedstawić szopkę noworoczną 1988 do użytku rodzinnego i towarzyskiego.
B.m. [Warszawa]: b.w. [Wydawnictwo Społeczne KOS ?], b.r. [grudzień 1987].
A4, 7,[1] s., stdr. z masz., c. 50 zł.
[Okienko, nr dod.]
Autorem jest Joanna Papuzińska.
CJ-1408, J-3467, BN-5582*[wg J], KS-3549 – op
 ▬ Tec Jan: Młodość – jako wina. – patrz: Surowiec Andrzej [pseud.]: Ponure dzieje pewnej selekcji; Tec Jan: Młodość – jako wina. czerwiec [19]83. – uw
 ▬ Teheran – Jałta. – patrz: Polska – Rosja w świetle pamiętników. Część 4. 1943-1945. Teheran – Jałta. Warszawa: Wydawnictwo W 1984. – uw
 opis książki Tejkowski Bolesław: Oświadczenie Polskiego Związku Wspólnoty Narodowej.
Warszawa: Polski Związek Wspólnoty Narodowej, 1987.
A4, [15] s.
Ka-5094 – op
 ▬ Teki Historyczne. Szczecin.: Ośrodek Badań Społecznych NSZZ „Solidarność” Region Pomorza Zachodniego.
– 1/1981 – Sierpień 1980 w Szczecinie. Kalendarium. Relacje. Szczecin: Ośrodek Badań Społecznych NSZZ „Solidarność” Region Pomorza Zachodniego 1981.
FC-5361 – uw
 opis książki Tekieli Robert: Nibyt.
B.m. [Kraków]: b.w., b.r. [1986].
A6, [7] s., stdr. z masz.
CJ-1404*[błędnie: Takieli: Niebyt], BK-652, J-3468*, BN-5585*[wg J], KS-4219*[wg MJ*], KJ-693*[wg BK] – op
 opis książki Tekieli Robert: Nibyt. 1985-86.
Kraków; Warszawa: Fundacja „Brulionu”, 1993.
17 cm, 32 s.
Seria: Biblioteka.
Nazw. autora na s. 30. ISBN 83-85339-13-2.
– uw
 ▬ Tekla Franciszek [pseud.] – właśc. Jacek Suchecki – uw
 opis książki Tekla Franciszek [pseud.]: Przygody Protago wśród zwierząt dzikich i oswojonych.
B.m. [Gdańsk]: Biblioteka A Cappelli, b.r. [1989].
A5, [2],3-47 s., off. ze skł.
W wyd. z 1992 r. na IV s. okł. uwaga, że niniejsza broszura nie była rozpowszechniana [?].
BaBN – MM
 ▬ Następne wydanie pod właściwym nazwiskiem autora: Jacek Suchecki – uw
 ▬ Teliga Józef: Polacy nigdy nie zaakceptują dyktatury! Wywiad z Józefem Teligą.
Wrocław: Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej, grudzień 1986.
A5, 12 s., stdr. z masz., c. 30 zł.
Jednością Silni. Wydanie specjalne.
Tytuł nagł. Wywiad przeprowadzony w listopadzie 1986 r. przez redakcję wrocławskich Myśli.
G-86/264, CJ-1262, J-3469, BN-5586*[wg J], BNWC-1565 - czasopismo – uw
 ▬ Teliga Józef: Żeby „Solidarność„ była Solidarnością. (Z Józefem Teligą rozmawia redakcja Biuletynu Dolnośląskiego).
B.m. [Wrocław]: Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej, luty 1988.
A5, [6] s., off. z masz., c. 20 zł.
Biuletyn Dolnośląski. Wydanie specjalne.
Nadbitka z zachowaniem winiety tytułowej z pisma {druk w: Biuletyn Dolnośląski 1988 nr 1/81 s. 11-16}. Być może istniał odmienny nakład, gdyż U-107, RW-32, AO - podają datę wydania: 14 lutego 1988.
J-3470, BN-5587*[wg J], BNWC-259 – czasopismo – uw – MM
 ▬ Teller Edward: Uczeni a obrona narodowa. List otwarty do Hansa Bethe [tłum. z: Policy Review, nr 39, zima 1987]. – patrz w: Polityka i świat. 1988. – uw
 ▬ Temida podkasana i gwiazdy. Szopka.
Jednością silni.
A5, 4 s., stdr. z masz.
Tytuł nagł. Wkładka do: Jednością Silni 1985 nr 3.
J-4283, BN-5588*[wg Pil], S-250/2970, KS-4934*[wg MJ], brak opisu w BNWC-1565 – czasopismo – uw
 opis książki Temkin Matylda: W sowieckim łagrze. Wspomnienia komunistki.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1989.
A5, okł.kart., [4],3-132 s., off. z masz., c. 1100 zł.
Zawiera: Jan Kofman: Wprowadzenie.
CD-1344, BN-5590, Ka-2534, Hoo99/199, KS-4224*[wg CD], BJ-4603, FC-5727, Br-2874 – MM
 ▬ Temkin Matylda: Mój syn.
w: Spotkania Lublin 1980 nr 10 s. 98-110.
– uw – MM
 opis książki Temkin Matylda: Mój syn; Czapski Józef [właśc.: Sam]: Notatki lekarza z obozu w tundrze.
B.m.: Wyd. F. Z., b.r. [1981].
A5, okł., 23 s., off. z masz., [c. 25 zł].
Autorem drugiego tekstu jest Sam [pseud.], Józef Czapski jedynie w krótkim wstępie przedstawia jego pamiętnik. Projekt okładki: Barbara. Przedruk obu tekstów z: Spotkania Lublin 1980 nr 10 s. 98-125.
BN-5589, KS-4223, Ka-4593, BJ-4602, FC-5726 – MM
 ▬ Temu miastu. [tytuł okł.] – patrz: Hertz Anka: Napis; Hasta Kamil: Temu miastu …; Biernat: [wiersze]. Gdańsk: Wydawnictwo „Kontaktów” 1985. – uw
 opis książki Tendencje zmian w przepisach dotyczących prawa pracy, podwyższenia wymiaru czasu pracy, funduszu socjalnego i mieszkaniowego.
Gdańsk: Wydawnictwo RKK Gdańsk, czerwiec 1986.
A5, 8 s., druk ze skł.
Tytuł nagł. Ekspertyza doradców TKK.
J-3471, BN-5592*[wg J] – op
 ▬ Tenenbaum Natan: Chciałbym dzielić wasz los. – patrz w: Krajobraz po szoku. Przedświt b.r. [1989]. – uw
 ▬ Terakowska Dorota – patrz: Lambda [pseud.] – uw
 opis książki Terakowska Dorota: Guma do żucia.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1986.
A5, okł., [4],3-61,[1] s., off. z masz., (c. 220 zł).
Rec.: MC [krypt. – właśc. Maciej Cisło]: Wezwanie 1987 nr 12 s. 75-76.
G-86/320, CD-1345, CJ-1407, J-3472, BN-5593, Ka-2537, Hoo99/199, KS-4227*[wg CD], BJ-4604, FC-5728, Br-2876 – MM
 ▬ Teren Jan [pseud.] – patrz: Nocne rozmowy z Josefem Smrkowskim. – uw
 ▬ Teresa [pseud.] – właśc. Hanna Teresa Grodzicka-Królak – uw
 ▬ Teresa [pseud.] [wiersze] – patrz w: Ka-Zet [pseud.][oprac.]: … Póki my żyjemy! Zbiór wierszy i piosenek regionu Śląsko-Dąbrowskiego 1981-1982. Oficyna Śląska 1986. – uw
 ▬ Teresa z Kalkuty, Matka - patrz: Matka Teresa z Kalkuty. – uw
 ▬ Terlecka Halina [wiersze] – patrz w: O wolność. [wybór wierszy]. – uw
 opis książki
Terlecki Andrzej: Propozycje dla pism związkowych. Mutacje. B.m. [Łódź]: Zarząd Regionalny NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej, b.d. [1981]. A5, 3 s., off. z masz.
– uw – MM
 ▬ T.M. [Terlecki Marian]: Cztery pierwsze dni.
– w: Puls 1982 nr 15-16 s. 9-29.
– uw
 opis książki Terlecki Marian: Cztery pierwsze dni. Poszukiwany listem gończym.
Gdańsk: b.w., 1982.
A4, 22 s., masz. przeb.
J-4160*[wg Pil-383], BN-5598*[wg Pil], KS-4230*[wg MJ*] – op
 opis książki Terlecki Marian: Cztery pierwsze dni.
Gdańsk: b.w., 1983.
A5, okł., 38 s., powiel., c. 80 zł.
Tytuł okł.
K-3108, G-83/533*, Dun-177, CD-1346*[wg K], J-3473, BN-5594, Ka-2538, KS-4231*[wg CD*], BJ-4605, FC-5729 – MM
 ▬ Terlecki Marian: Cztery pierwsze dni. Gdańsk: b.w., 1985. 104 s. Zapis w jedynym źródłowym tekście bibliograficznym: Kon-5 s. 254 jest błędny. W wyniku błędu składu tekstu opis przeniesiony z: Józef Tischner: Etyka Solidarności. Gdańsk 1985. 104 s. G-85/402*{wg Kon-5[błędny], CD-1347*[wg G*], CJ-1821*, J-3474*, BN-5595*[wg J*], KS-4233*[wg MJ*] – uw
 opis książki Terlecki Marian: Cztery pierwsze dni.
Górny Śląsk [Katowice]: Głos Śląsko-Dąbrowski, [19]85.
A6, okł., [2],21,[1] s., stdr. z masz., c. 70 zł.
Przedruk z: Przegląd Polityczny Gdańsk 1984 nr 3. Zakłady Graficzne GŚD. Druk z tych samych matryc [oprócz okładki] co wyd.: Katowice: Wydawnictwo Polskie 1987.
K-3109, G-85/403, CD-1348, J-3475, BN-5596, Ka-3575, Hoo99/199, HN-000546186, KS-4234*[wg CD], BJ-4606, FC-5730, Br-2877 – MM
 opis książki Terlecki Marian: Cztery pierwsze dni.
Katowice: Wydawnictwo Polskie, 1987.
A6, okł., [2],21,[1] s., stdr. z masz. [c. 60 zł].
Przedruk z: Przegląd Polityczny Gdańsk 1984 nr 3. Druk z tych samych matryc [oprócz okładki] co wyd.: Górny Śląsk: Głos Śląsko-Dąbrowski 85.
CJ-1409*, CD-1349*[wg CJ], J-3476*, BN-5597, Ka-2539, KS-4235, Br-2878 – MM
 ▬ Terlecki Marian: Cztery pierwsze dni (przedruk z wyd.: Katowice: Wydawnictwo Polskie 1987, s. 1-22). – patrz w: [Trzynasty] 13 grudzień. Wspomnienia. Kraków: 1989. – uw
 opis książki Terlecki Marian: Poszukiwany.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Przedświt, b.r. [1983].
A5, okł.kart., 79 s., off. z masz., [c. 190 zł].
Rec.: M. Niesforny [pseud. – właśc. Zbigniew Wojciech Śmigielski]: Być blisko siebie. Obecność 1984 nr 5 s. 82-83.
K-3110, G-83/534, CD-1350, J-3478, BN-5599, Ka-2540, Hoo99/199, HN-000546191, KS-4232*[wg CD], BJ-4607, FC-5731 – MM
 ▬ Terlecki Marian – patrz: Jeszcze tym razem … Wiersze spod Pomnika Poległych Stoczniowców 1970. Gdańsk: Wydaw. własne 1982; Pawlak Antoni, Terlecki Marian: Każdy z was jest Wałęsą. Warszawa: Przedświt 1984; Pawlak Antoni, Terlecki Marian: Portret wspólny. Gdańsk: Młoda Polska 1981; Sprawa Mariana Terleckiego. maj 1986. – uw
 ▬ Terlecki Marian [red.] – patrz: [Tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt] 1970 grudzień. Czy umiałeś przeżyć, zrozumieć i zapamiętać rzeczy, które Cię spotkały; Who’s who, what’s what in Solidarność. Leksykon związkowy. Gdańsk: BIPS Zeszyty informacyjne 09.81. – uw
 opis książki Terlecki Ryszard: Dyktatura zdrady. Polska w 1947 roku.
Kraków: Wydawnictwo Arka, 1991.
ISBN 83-85123-16-4. Wcześniej tekst drukowano częściami w kwartalniku Arka jako: Antoni Mariański [pseud.]: Czterdziesty siódmy.
– uw – MM
 ▬ Terlecki Ryszard [aut.] – patrz: Czego nie ma w podręcznikach … Kraków: Wydawnictwo „Krzyża Nowohuckiego” 1980. – uw
 ▬ Terlecki Ryszard [red.] – patrz: Przeszłość wam ręczy imionami swymi. Jednodniówka wydana w 150 rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego 29 XI 1830 – 29 XI 1980. Kraków: NZS 1980. – uw
 opis książki Terlecki Tymon: Polska a Zachód. Próba syntezy.
Londyn: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, 1947.
18 cm, 48 s.
– uw
 opis książki Terlecki Tymon: Polska a Zachód. Próba syntezy. Wyd. 3.
Londyn: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, 1947.
19 cm, 48 s.
– uw
 opis książki Terlecki Tymon: Polska a Zachód.
Gdańsk-Kraków: RKW „Regiony”, 1984.
K-3111*, G-84/479*[wg SZ-7], CD-1351*[wg K], BK-770*[wg: Humor Polaków (spis wydaw.)], J-3479*, BN-5600*[wg K], KJ-694* – op
 ▬ Terlecki Tymon [przekł. z ang.] – patrz: Koestler Arthur: Ciemność w południe. – uw
 opis książki Terror troops commando.
Gdańsk: Wydawnictwo Gdańskie, b.r.
Dun-178 – op
 opis książki Teslar Tadeusz: Propaganda bolszewicka podczas wojny polsko-rosyjskiej 1920 roku.
Warszawa: Wojskowy Instytut Naukowo-Oświatowy, 1938.
24 cm, XII,309 s.
– uw
 opis książki Teslar Tadeusz: Propaganda bolszewicka podczas wojny polsko-rosyjskiej 1920 roku. Cz. 1: Polska w propagandzie bolszewickiej.
B.m. [Lublin]: Wena, 1984.
A6, okł., 2-29 s., stdr. z oryg., [c. 60 zł].
Tytuł okł. [Przedr. fragm. z wyd.: Warszawa: Wojskowy Instytut Naukowo-Oświatowy 1938]. Druk na brązowym papierze pakowym. Błędne opisy: G i J: stdr. z masz.; BJ i FC: przedruk z wyd.: Warszawa: Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy 1983.
K-3112, G-84/480, Ł-429, J-3480, BN-5601*[wg BUW], BaBN, Ka-2541, KS-0182, BJ-4608, FC-5732, Br-2336 – MM
 ▬ Teslar Tadeusz: Propaganda bolszewicka podczas wojny polsko-rosyjskiej 1920 roku. Cz. 2: Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski. – w druku wg inf. na IV s. okł. cz. 1 – zapewne nie ukazało się. – uw
 ▬ Teslar Tadeusz: Przedmowa. – patrz: Doriot Jacques: Pieniądze płyną z Moskwy. Warszawa: Wydawnictwo Polskie [19]’89. – uw
 opis książki Testament Polski Walczącej.
B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1983 ?].
A6, okł., 16 s., off. z masz., c. 30 [+ 5] zł.
Zawiera: Rada Jedności Narodowej do narodu polskiego i do Narodów Zjednoczonych. Tekst dat.: dnia 1 lipca 1945 r.
K-3113, G-83/535*, Ł-430, KN’87-258[1987], J-3481, BN-5602, Ka-2542, BJ-4609, FC-5733, Br-2879, ECS-03223, Nukat-864346 – MM
 ▬ Patrz ten sam tekst wydany jako: Rada Jedności Narodowej do narodu polskiego i [do] Narodów Zjednoczonych. – uw
 opis książki Tezy do dyskusji nad programem regionalnym NSZZ Solidarność „Małopolska”.
B.m. [Kraków]: b.w. [Zarząd Regionu „Małopolska”], b.r. [ maj 1981].
24 cm, 47,[1] s., druk typogr.
Oprac. zespół Komisji Programowej MKZ NSZZ Solidarność „Małopolska”.
W nagł.: Do użytku wewnętrznego. Notę na s. 2 datowano: 7 maja 1981 r. Dołączono również tekst: Program działania Komisji Robotniczej Hutników w dziedzinie społeczno-ekonomicznej.
HN-000512042, BJ-3176, FC-9528[Do użytku wewnątrzzwiązkowego], Ka-5101 – MM
 opis książki Tezy do dyskusji proponowane przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”.
B.m. [Wrocław]: b.w. [MKZ], b.r. [ok. 1.10.1980].
A4, [6] s., powiel.
Tekst podzielony na 22 tezy.
– MM
 ▬ Tezy do ustawy o instytutach naukowych.
B.m. [Warszawa]: Komisja d/s ustawy o jednostkach naukowo-badawczych, 08[sierpień].1981.
A5, 30,4 s., off. z masz.
Sygn. druk.: Centrum INTE-DPR / filia w MNSzWiT zam 577/81 / nakł. 271 egz. Sygn. druk. przedruku: Wydz.Poligr.ZPP"Zenit" zam.835/81 n. 100 egz.
– uw – MM
- patrz też: Projekt tez do ustawy o instytutach naukowych. Warszawa: b.w., 30 stycznia 1981.
 opis książki Tezy do ustawy o szkolnictwie wyższym (wersja robocza).
B.m. [Warszawa]: Studencka Oficyna Wydawnicza „Sowa”, 1981.
[A4], 22 s.
NZS Uniwersytet Warszawski.
Do użytku wewnętrznego. Nakład 350 egz.
Br-2880[fot.] – op
 ▬ Tezy o Marksie. – patrz: Michalczyk W.: Tezy o Marksie. Wrocław: [Vist] 1982. – uw
 ▬ Tezy programowe dotyczące problematyki pracy przyjęte jako dokument końcowy na Ogólnopolskiej Konferencji Związkowej Praca Ludzka /zorganizowanej przez OBS Regionu Środkowo-Wschodniego i KZ UMCS w Lublinie 13-15 IX 1981 r./ – patrz: Praca ludzka. I Ogólnopolska Konferencja Związkowa. [tytuł okł.]. Lublin: Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”, 1981. – uw
 opis książki Tezy Prymasowskiej Rady Społecznej w sprawie Ugody Narodowej. (Warszawa, 5 kwietnia 1982).
B.m. [Kraków lub Warszawa]: b.w., b.r. [1982].
A4, 4 s., powiel.
G-82/265, BK-653*[wg G], J-4284, BN-5603*[wg BK], BJ-4610, FC-5734, KJ-695* – op
 opis książki Tezy Prymasowskiej Rady Społecznej w sprawie ugody społecznej.
B.m. [Toruń]: Druk: Toruński Informator Solidarności, b.r. [1982].
A4, 6 s., powiel.
Tytuł nagł. Dodano: Działacze NSZZ „Solidarność” regionu toruńskiego. lubelskiego, bydgoskiego internowani w ośrodkach odosobnienia w Strzebielinku: Wobec Tez Prymasowskiej Rady Społecznej (Strzebielinek, 13 czerwca 1982).
J-3482 – op
 opis książki Tezy Prymasowskiej Rady Społecznej w sprawie ugody społecznej i Propozycje Prymasowskiej Rady Społecznej w sprawach społeczno-gospodarczych.
B.m. [Warszawa]: Kuria Metropolitalna Warszawska. Wydział Duszpasterstwa, b.r. [1982].
A5, [2],57 s.
Zawiera również list ks. abp. Józefa Glempa Prymasa Polski do czcigodnych księży biskupów w Polsce z dn. 8 kwietnia 1982 r.
BaBN – uw
 opis książki Tezy Prymasowskiej Rady Społecznej w sprawie ugody społecznej i Propozycje Prymasowskiej Rady Społecznej w sprawach społeczno-gospodarczych.
B.m.: b.w., b.r. [1982].
A5, okł.kart, [2],57 s., off. z oryg.
Zawiera również list ks. abp. Józefa Glempa Prymasa Polski do czcigodnych księży biskupów w Polsce z dn. 8 kwietnia 1982 r. {Przedruk z wyd.: [Warszawa]: Kuria Metropolitalna Warszawska. Wydział Duszpasterstwa [1982]}. We wszystkich opisach zaocznych za K* tytuł skrócony w wersji: Tezy w sprawie ugody społecznej i propozycje w sprawach społeczno-gospodarczych.
K-2836*, G-82/214*, J-3483[*], BN-5604*[wg J], BaBN – MM
 opis książki Tęskno mi Panie… Mała antologia poezji religijnej. 1.
B.m.: b.w., b.r. [1978-1990].
A5, 69 s.
Okł. wliczona w paginację.
Nukat-5064827 – op
 opis książki Tęskno mi Panie… Mała antologia poezji religijnej. Część II. Karol Wojtyła.
B.m.: b.w., b.r. [1978-1990].
A5, okł.kart., [4],5-38,[2] + [45] s., off. z oryg.
Zawiera teksty Karola Wojtyły: Pieśń o Bogu ukrytym; Myśl jest przestrzenią dziwną; Myśląc Ojczyzna; Rozważanie o śmierci; Odkupienie szuka twego kształtu by wejść w niepokój wszystkich ludzi; Przed sklepem jubilera. Medytacja o sakramencie małżeństwa przechodząca chwilami w dramat.
Nukat-5064873 – MM
 ▬ The Best of pepper. – patrz: {The} Best of pepper. 11 wierszy. Wybór doraźny. Turysta [1985]. – uw
 ▬ Theta [pseud. – właśc. Stefan Bratkowski] – patrz w: Rozmowy niekontrolowane. Paryż: Instytut Literacki 1983. oraz: Jędrychowska Jagoda [pseud.]: Rozmowy niekontrolowane. Poznań: SAWW ©1990. – uw
 opis książki Thom Françoise: Drewniany język.
Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1990.
A5, 148 s., off. ze skł., [c. 11500 zł].
Tłumaczenie [z francuskiego] Izabela Bielicka [pseud.]. Tytuł oryg.: La langue de bois. Paris: Julliard, © 1987. Konsultacja i posłowie Michał Głowiński. W wydaniu polskim pominięto bibliografię zamieszczoną w pierwodruku na końcu książki, a stanowiącą integralną część przypisów pod tekstem.
S-252/2419, BaBN, Ka-4596, BJ-4611, FC-5735 – uw
 ▬ Thompson E. P. – patrz w: Spadek Jałty. Wybór artykułów. Warszawa 1983. – uw
 ▬ TiG [proj. okł.] – patrz: Dokumenty tragedii olsztyńskiej. Warszawa: Pokolenie 1988. – uw
 ▬ Tigrid Pavel: Głos mego mistrza. – patrz w: O Kulturze. Wspomnienia i opinie. Warszawa: PoMost 1988. – uw
 ▬ Timur [pseud. – właśc. Krzysztof Wolicki]: Niemcy. – patrz w: Obserwator Wielkopolski. Aneks 2/83. Poznań: Wydawnictwo O. W. 83. – uw
 opis książki Tine Robert: Czerwona gorączka.
B.m.: b.w., b.r. [ok. 1989].
A5, okł., 118 s., ksero z masz.
Okładka z papieru kredowanego drukowanego dwoma technikami: zdjęcie jednobarwną rotograwiurą, czerwony tytuł sitodrukiem (lub podobną techniką). Blok książki złożony jest z trzech grubych składek. Tytuł oryg.: „Red Heat”. [Film sensacyjny z 1988 r.]
– MM
 opis książki Tiptree James jr: Ulotny smak istnienia.
B.m.: b.w., b.r.
A5, okł.kart., 110,[1] s., off. z masz.
Na okładce błędnie nazwisko autora: Tiptre. Tytuł oryg.: A Momentary Taste of Being. 1975.
– uw – MM[anonimowe wydanie klubowe – fantastyka]
 opis książki Tischner Józef ks.: Czas próby sumienia. Refleksje o Bogu w dziejach.
Wrocław: NSZZ „Solidarność” Politechniki Wrocławskiej, lipiec 1982.
A4, okł., 3-23 s., powiel.
Tekst wygłoszony w postaci rekolekcji w Kościele oo. Dominikanów w Krakowie 4-7 kwietnia 1982.
J-3484, BN-5605, Ka-3576[22 s.], BJ-4612, FC-5736 – MM
 opis książki Tischner Józef ks.: Czas zakorzenienia.
B.m. [Gdańsk]: I Zjazd Gdański „Solidarności”, 27 IX 1981.
A5, 4 s., off. z masz. [charakterystyczna pochyła czcionka składopisu].
34/81 [dokument zjazdowy].
– MM
 ▬ Tischner Józef ks.: Czas zakorzenienia.
– Homilia ks. prof. Józefa Tischnera wygłoszona na otwarcie drugiej tury Zjazdu NSZZ „Solidarność” – w: Kierunki 1981 nr 41 s. 1-2;
– (homilia wygłoszona w hali Olivii podczas mszy św. przed rozpoczęciem jedenastego dnia obrad, zaliczona jego uchwałą do dokumentów zjazdowych) – w: Tygodnik Solidarność 1981 nr 28, 9 X, s. 4;
– w: Statut NSZZ „Solidarność”. Poprawiony i uzupełniony. Uchwała programowa z aneksem. Dokumenty zjazdu. I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Gdańsk: BIPS Biuro Informacji Prasowej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, 1981. Zeszyty Informacyjne BIPS. Seria Dokumenty. s. 108-111.
– uw
 opis książki Tischner Józef ks.: Dramat człowieka.
B.m.: b.w., b.r. [ok. 1985]. {niektóre biblioteki opisują zapewne domyślnie: Kraków: autor, 1985}.
A5, okł.kart., 87,[1] s., off. z masz.
W dole s. tytułowej: /Do użytku wewnętrznego/. Praca powstała na kanwie magnetofonowego zapisu wykładów, jakie autor wygłaszał w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1981-83. Tekst mówiony został gruntownie przerobiony. Książka ukazała się dzięki pomocy Sławomira Grotomirskiego. Zawiera teksty: Wprowadzenie; Wybór Filozofa; Miedzy Heglem a Kierkegaardem; Piękno - początek dramatu; Przejście od estetyki do etyki; Wybór w obliczu rozpaczy; Godność i wartość; Obowiązek i dobro; Refleksje wokół etyki zdrowego rozsądku; Podmiot etyczny; Religijne doświadczenia świata; W sercu dramatu.
BaBN – MM
[istnieją nakłady różniące się dość mocno jakością papieru i bloku książki i okładki]
 ▬ Tischner Józef: Etyka Solidarności.
w: Materiały Homiletyczne; 45. Kraków: Wydział Duszpasterstwa Kurii Metropolitarnej, 1981.
– uw
 opis książki Tischner Józef ks.: Etyka Solidarności. Wyd. I.
Kraków: Znak, 1981.
19 cm, 104,[4] s.
– uw – MM
 ▬ Tischner Józef: Etyka Solidarności.
Warszawa: Wydawnictwo Krąg, 1981.
A6, [2],120 s., off. z masz.
BJ-4613=FC-5737[błędny opis z błędnym tytułem zamiast: Polski kształt dialogu, opisany identycznie w poz. BJ-4624=FC-5746] – uw
 opis książki Tischner Józef ks.: Etyka Solidarności. Wyd. II poszerzone.
Paryż: Spotkania ©1982.
22 cm, 91 s.
– uw – MM
 opis książki Tischner Józef: Etyka Solidarności. Wyd. III.
Warszawa: Wydawnictwo Słowo, 1984.
A5, okł.kart., 91,[1] s., off. z oryg., [c. 350 zł].
Przedruk z wyd. 2 poszerzonego: Paryż: Spotkania 1982.
K-3118, G-84/481, J-3486, BN-5612, Ka-2545, BJ-4615, FC-5739, Br-2881 – MM
 opis książki Tischner Józef: Etyka Solidarności. Wyd. III.
Warszawa: SOLiD Studencka Oficyna Literatów i Dysydentów, 1984.
A5, 3-91 s., off. z oryg., [c. 160-250 zł].
Przedruk z wyd. 2 poszerzonego: Paryż: Spotkania 1982.
K-3117, G-84/483, J-3487, BN-5613, Ka-2546, BJ-4614, FC-5738 – op
 opis książki Tischner Józef: Etyka Solidarności.
B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1984].
16 cm, okł.kart., [4],7-91,[2] s., off. z oryg., [150 zł].
Przedruk z wyd. 2 poszerzonego: Paryż: Spotkania 1982. Na s. [3] – strona redakcyjna wyd. paryskiego ze słowami u góry: „Przekład za”. Spis treści na s. [93].
K-3115, G-84/482, J-3485, BN-5610=BN-5611*[wg K] – MM
 opis książki Tischner Józef: Etyka Solidarności
B.m.: b.w., b.r. [1984].
16 cm, 91,[2] s., off., c. 180 zł.
Przedruk z wyd. 2 poszerzonego: Paryż: Spotkania 1982.
K-3119, BN-5607*[wg K], Ka-2544{91,[5] s.}, BJ-4617, FC-5741 – op
 opis książki Tischner Józef: Etyka Solidarności.
B.m.: b.w., b.r. [1984].
20 cm, [5],8-91,[1] s., off. z oryg.
Przedruk z wyd. 2 poszerzonego: Paryż: Spotkania 1982.
BJ-4616, FC-5740 – op
 opis książki Tischner Józef, ks.: Etyka Solidarności.
Gdańsk: b.w., 1985.
A5, okł.kart., [2],5-104,[1] s., off. z oryg., c. 270 zł.
[Przedruk z wyd. I: Kraków: Znak 1981].
K-3114, G-85/404*, Dun-179, J-3488, BN-5606, Ka-2543, Br-2882 – MM
 opis książki Tischner Józef: Etyka Solidarności.
B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1985].
A4 poz., [2] k. tabl., 3-91,[1] s., [1] k. tabl., ksero, druk dwułam., [250 zł].
K-3116, G-85/405*[wg SZ-7], J-3489*, BN-5609*[wg K] – op
 opis książki Tischner Józef: Etyka Solidarności. Wyd. III.
Warszawa: Pryzmat, 1989.
A5, okł.kart., [4],7-99 s., stdr. z oryg., [c. 1400-3000 zł].
Pierwsze pełne wydanie krajowe.
BN-5608, Ka-3577, BJ-4618, FC-5742 – MM
 opis książki Tischner Józef: Etyka solidarności oraz Homo sovieticus.
Kraków: Znak 1992.
20 cm, 216,[3] s.
ISBN 83-7006-111-7.
– uw – MM
 opis książki Tischner Józef: Etyka solidarności. Wyd. 3.
Kraków: Znak, 2000.
20 cm, 141,[3] s.
ISBN 83-7006-860-X.
– uw
 opis książki Tischner Józef: Etyka solidarności oraz Homo sovieticus. Wyd. 2 rozszerzone.
Kraków: Znak, 2005.
21 cm, 295,[1] s.
ISBN 83-240-0588-9.
– uw
 ▬ Etyka solidarności. W 10. rocznicę śmierci ks. Józefa Tischnera.
Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2010.
21 cm, 202 s.
Rozprawy i Studia Katedry Filozofii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie.
Red. nauk. Wojciech Słomski. ISBN 978-83-6108-796-0. – uw
 opis książki Tischner Józef: Etyka w kręgu solidarności.
Kielce: Wszechnica Związkowa NSZZ „Solidarność” Regionu Świętokrzyskiego, 1981.
A5, 9,3 s., off. z masz.
[Homilia] 14.06.81 r. Katedra NMP – Kielce. Tekst nieautoryzowany. Opracowali: J. Skrobacka, B. Nowak. Dodano również: Jan Szczepański: Próba diagnozy 1957 [fragment książki: Rozważania o Rzeczypospolitej. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1971]. Wydano przy pomocy związkowców z Politechniki Świętokrzyskiej – numer zamknięto 25.6.1981.
BN-5614*[wg BUW] – MM
 opis książki Tischner Józef: Ideologiczne usprawiedliwienie przemocy.
B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1983-5].
A6, 15,[1] s., off. z masz., c. 40 zł.
Tytuł nagł.
K-3120, G-85/407, J-3491, BN-5615, S-251/2564, Ka-2547, KS-0189, BJ-4619[stdr.], FC-5743[stdr.], Br-2884, {wg zaocznych opisów: G-85/406*, J-3490*, BN-5616*[wg J*], KS-0190*[wg MJ*] – Mały ZEN} – op
 ▬ Tischner Józef: Ideologiczne usprawiedliwienie przemocy.
– w: Dwadzieścia Jeden 1986 nr 1 s. 96-104.
– uw – MM
 ▬ Tischner Józef: Ideologiczne usprawiedliwienie przemocy. – patrz w: Tischner Józef, Lenkiewicz A[ntoni]: Kłamstwo polityczne. Stalowa Wola: Studium Społeczne Duszpasterstwa Ludzi Pracy 1988. – uw
 ▬ Tischner Józef: Kłamstwo polityczne.
– w: Krytyka 1987 nr 25 s. 20-26.
– uw – MM
 ▬ Tischner Józef: Kłamstwo polityczne. [tekst nieco przeredagowany] – patrz w: Tischner Józef, Lenkiewicz A[ntoni]: Kłamstwo polityczne. Stalowa Wola: Studium Społeczne Duszpasterstwa Ludzi Pracy 1988. – uw
 opis książki Tischner Józef: Kłamstwo polityczne. Z badań nad istotą stalinizmu.
B.m.: b.w., b.r. [1987].
A4, 15 k., powiel.
Tekst ten ukazał się (ocenzurowany) w Tygodniku Powszechnym.
Br-2886 – op
 ▬ Tischner Józef: Kłamstwo polityczne. Z badań nad istotą stalinizmu.
– w: Tygodnik Powszechny 1988 nr 47 s. 1, 7.
– uw – MM
 ▬ Tischner Józef: Krajobraz skargi (23 lutego 1983 r.). – patrz: Wieczory dyskusyjne. Zeszyt 1. Materiały duszpasterskie. Luty-Czerwiec 1983. Łódź: Duszpasterstwo Środowisk Twórczych przy Kościele Najświętszego Imienia Jezus Ojców Jezuitów [ok. 1985]. – uw – MM
 opis książki Tischner Józef: Lewica odkrywa Kościół.
Katowice: Społeczny Instytut im. Wojciecha Korfantego, 1981.
A5, okł., [3],4-14,[2] s., off. z oryg., [c. 25 zł].
Przedruk artykułu pt.: W imieniu laickiej lewicy. z: Kultura 1981 nr 4 s. 3-16. Są to fragmenty książki pt.: „Polski kształt dialogu”. Na s. [2] zamieszczono tekst: „Ks. J. Tischner w Rzymie” przedruk z: Kultura 1981 nr 4 s. 115-116.
BJ-4620, FC-5744, Br-2887 – MM
 opis książki Tischner Józef: Myślenie w przyszłość.
B.m.: b.w., b.r. [1983].
A5, 13,[1] s., off. ze skł.
Odczyt wygłoszony w Lublinie na Zjeździe Teologów 15.IX.1983.
BJ-4621, FC-5745 – op
 ▬ Tischner Józef: Myślenie w przyszłość. Polska religijność.
– w: Tygodnik Powszechny 1983 nr 40 s. 1, 6.
– uw – MM
 opis książki Tischner Józef: Na drogach krzyżowych historii. Rekolekcje 1982.
Rzym: Dom Polski Jana Pawła II, 1982.
21 cm, 76,[1] s.
Zawiera: Polska spowiedź roku 1982 (Rekolekcje dla ludzi nauki) [21-25 marca 1982, Kościół Św. Anny w Krakowie]; Polski czas nawiedzenia (Rekolekcje dla poszukujących) [4-7 kwietnia 1982, Kościół OO. Dominikanów].
– uw – MM
 opis książki Tischner Józef: Na drogach krzyżowych historii. Rekolekcje 1982.
Kraków: Wydział Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej, 1982.
20 cm, 69 s.
Czysty tekst jest kopią tegoż z wydania rzymskiego. Zmieniono jedynie krój tytułów, nagłówków i paginacji. Brak oficjalnych sygnatur drukarskich.
– uw – MM
 ▬ Tischner Józef: Niepodległość pracy. (Kazanie wygłoszone 6 IX 1981 podczas Mszy św. w drugim dniu I Ogólnopolskiego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku).
– w: Tygodnik Powszechny 1981 nr 38 s. 1.
– uw – MM
 ▬ Tischner Józef: Niepodległość pracy. – patrz w: Niepodległość Pracy. Ośrodek Badań Społecznych NSZZ Solidarność region Mazowsze wrzesień 1981. – uw
 ▬ Tischner Józef: Niepodległość pracy.
– w: Tischner Józef: Polska jest Ojczyzną. W kręgu filozofii pracy. Paris: Éditions du Dialogue, 1985, s. 26-30.
– uw – MM
 ▬ Tischner Józef: Odzyskiwanie ojczyzny [tekst odczytu na konferencji Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu, kierowanej przez prof. Jacques Derrida, pt. „Narodowości i nacjonalizmy filozoficzne”]. – patrz w: Odzyskiwanie ojczyzny. Warszawa: Archikonfraternia Literacka, Kuria Metropolitalna Warszawska Wydział Duszpasterstwa, 1986. Zeszyty Studium Nauki Społecznej Kościoła; [4]. Zeszyt Specjalny. – uw
 opis książki Tischner Józef: Polska jest Ojczyzną. W kręgu filozofii pracy.
Paris: Éditions du Dialogue, 1985.
21 cm, 192,[5] s.
Seria: Znaki Czasu; 50.
Zawiera m. in.: Polski kryzys pracy. ISBN 2-35316-048-3.
– uw – MM
 opis książki Tischner Józef: Polska jest Ojczyzną. W kręgu filozofii pracy.
Paris: Éditions du Dialogue, 1985.
16,5 cm, 192,[5] s.
Seria: Znaki Czasu; 50.
Zawiera m. in.: Polski kryzys pracy. ISBN 2-35316-048-3.
– uw – MM
 opis książki Tischner Józef: Polska spowiedź roku 1982. Rekolekcje wygłoszone w Kościele św. Anny 02-25.03.1982 (skrót).
B.m.: b.w., b.r. [1982].
A5, 6 k., masz. przeb.
Przedruk z wyd.: Na drogach krzyżowych historii. Rekolekcje 1982. Rzym: Dom Polski Jana Pawła II, 1982.
J-4162*[wg Pil-2739], BN-5617*[wg Pil] – op
 ▬ Tischner Józef: Polska spowiedź roku 1982 (rekolekcje dla ludzi nauki). – patrz w: Tischner Józef: Na drogach krzyżowych historii. Rekolekcje 1982. Kraków: Wydział Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej, 1982; Tischner Józef: Na drogach krzyżowych historii. Rekolekcje 1982. Rzym: Dom Polski Jana Pawła II, 1982. – uw
 opis książki Tischner Józef: Polski kryzys pracy.
Kraków: Niezależna Oficyna Studentów NOS, 1981.
A5, okł., 14 s., off. z masz., [c. 20 zł].
Na prawach rękopisu. Tekst odczytu wygłoszonego w dn. 6 XI 1981 r. w Rzymie na Uniwersytecie Lateraneńskim podczas Kongresu nt.: Chrześcijańskie korzenie narodów Europy.
BK-654, BN-5618, S-252/3406, Ka-3579, BJ-4622, FC-4064, Br-2888 – op
 opis książki Tischner Józef: Polski kryzys pracy.
B.m.: Solidarność, Wektory Gosp[o]darki, b.r. [ok. 1986].
A5, 4 s., off. z oryg.
Na s. 1 i 3 charakterystyczny rysynek: kran z kapiącą wodą. Przedruk z tomu: Polska jest Ojczyzną. W kręgu filozofii pracy. Paris: Éditions du Dialogue 1985, s. 45-55.
– MM
 ▬ Tischner Józef: Polski kryzys pracy.
– w: Tischner Józef: Polska jest Ojczyzną. W kręgu filozofii pracy. Paris: Éditions du Dialogue, 1985, s. 43-55.
– uw – MM
 opis książki Tischner Józef: Polski kształt dialogu.
B.m.: b.w., 1979.
A5, okł.kart., [4],2-153 s., off. z masz.
Na prawach rękopisu.
BaBN – MM
różne okładki:
– data w dole okładki bez spacji: 1979 – MM
– data w dole okładki rozstrzelona: 1 9 7 9 – MM
 opis książki Tischner Józef: Polski kształt dialogu.
Kraków-Warszawa-Lublin: Biblioteka „Spotkań”, 1980.
A5, okł.kart., 205 s., off. z masz., [c. 120 zł].
Na s. redakcyjnej: Książka ukazuje się w kraju równocześnie nakładem Wydawnictwa „Głos”.
BN-5619, Ka-4435, BJ-4623, FC-4065, Br-2889 – MM[brak druku na s. 8]
 opis książki Tischner Józef: Polski kształt dialogu.
Warszawa: Wydawnictwo Głos, 1981.
A5, okł. tekt. foliow., 122,[2] s., off. z masz., [c. 100 zł].
Na s. redakcyjnej: Książka ukazuje się w kraju równocześnie nakładem Biblioteki Spotkań.
BN-5620, Ka-2550, BJ-4625, FC-5747 – MM
 opis książki Tischner Józef: Polski kształt dialogu.
Warszawa: Wydawnictwo Krąg, 1981.
A6, okł.kart., [2],120 s., off. z masz.
Na s. redakcyjnej: Praca ks. J Fischnera [!] ukazuje się w porozumieniu z wydawnictwem „Spotkań”, również przygotowującym edycję tej książki.
BN-5621, HN-002004083, Ka-2549, BJ-4624+BJ-4613[błędny tytuł: Etyka Solidarności], FC-5746+FC-5737[błędny tytuł: Etyka Solidarności], Br-2890 – MM
 opis książki Tischner Józef: Polski kształt dialogu.
Paryż: Editions Spotkania, © 1981.
22 cm, 198,[2] s.
– uw – MM
 opis książki Tischner Józef: Polski kształt dialogu.
B.m.: b.w., b.r.
A4 poz., 4-198 s., druk dwułam.
Ka-3578 – op
 opis książki Tischner Józef: Polski kształt dialogu.
Kraków: Znak, 2002.
ISBN 83-240-0142-5
– uw
 ▬ Tischner Józef: Reformacja bez rewolucji. – patrz w: Prawda i wspólnota drogą do wyzwolenia narodu. Lublin: Informator Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność 1985. – uw
 opis książki Tischner Józef: Rekolekcje wielkopostne (Tekst nieautoryzowany).
Warszawa: Kościół św. Krzyża, 1985.
21 cm, okł.kart., 35,[1] s., off. ze skł.
– uw – MM – wyd. kościelne
 ▬ Tischner Józef: Spotkanie z człowiekiem a problem zła. – patrz w: Wieczory filozoficzne 17-20 XI 1980. [Kraków]: Duszpasterstwo Akademickie OO. Dominikanów Beczka [1980]. – uw
 opis książki Tischner Józef: „Szukajcie…”.
Kielce: Kielecki Ośrodek Homiletyczny „Jedność”, b.r. [1985].
A5, okł.kart., 48 s., off. z masz.
Biblioteka Współczesnej Ambony.
19 homilii z okresu: styczeń 1982 – marzec 1985. Brak sygn. cenzury.
BN-5622*[wg BUW], BaBN-b1279715, Nukat-1580972 – uw – MM – wyd. kościelne
 ▬ Tischner Józef: „Średnio jest… ”. – patrz w: Myśli o naszej Europie. Profil [1988]. – uw
 ▬ Tischner Józef: Tajemnica grobu księdza Jerzego. – patrz w: Małkowski Stanisław, ks.: Droga krzyżowa; Tischner Józef, ks.: Tajemnica grobu księdza Jerzego. Warszawa: NRS, 1989. – uw
 ▬ Tischner Józef: W imieniu laickiej lewicy.
– w: Kultura 1981 nr 4 s. 3-16.
Przedrukowano pod tytułem okł.: Lewica odkrywa Kościół.
– uw – MM
 opis książki Tischner Józef: W kręgu filozofii pracy.
Kraków: BSL Nr 5, (1983).
21 cm, okł.kart., [5],4-91 s., off. z masz.
Biblioteczka Służby Liturgicznej; nr 19.
Przedmowa dat.: Maj 1983.
SJP2-671 – uw – MM [wyd. kościelne]
 opis książki Tischner Józef: W kręgu filozofii pracy.
Kraków: b.w., 1983.
A5, [1],91,[1] s., ksero z oryg.
Przedruk z wyd.: Kraków: BSL 1983.
G-83/536*[wg SK-5], J-3492*, S-252/2994, KJ-696 – op
 ▬ Tischner Józef: Wezwani do wolności.
– w: Znak 1985 nr 1/2 s. 204-212.
– uw
 ▬ Tischner Józef: Wezwani do wolności. – patrz w: Zeszyty Studium Nauki Społecznej Kościoła. 7. 1985 s. 3-15. – uw – MM
 ▬ Tischner Józef: Wprowadzenie do dialogu o etyce pracy.
– w: Kultura Niezależna 1987 nr 30/31 s. 28-40.
– uw – MM
 ▬ Tischner Józef: Wprowadzenie do dialogu o etyce pracy. – patrz w: Tischner Józef, Lenkiewicz A[ntoni]: Kłamstwo polityczne. Stalowa Wola: Studium Społeczne Duszpasterstwa Ludzi Pracy 1988. – uw – MM
 ▬ Tischner Józef – patrz w: Krajewski Andrzej: Kiedy Polska … O swoim widzeniu przyszłości mówią … Warszawa: Baza 1989. – uw
 ▬ Tischner Józef – patrz: Beta [pseud.] – uw
 opis książki Tischner Józef, Lenkiewicz A[ntoni]: Kłamstwo polityczne.
Stalowa Wola: Studium Społeczne DLP [Duszpasterstwa Ludzi Pracy], 1988.
A5, okł.kart., 62,[1] s., off. z masz., [c. 270-350 zł].
Zeszyty Studium Społecznego Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Stalowej Woli; z. 1.
Zawiera: trzy teksty Józefa Tischnera: Kłamstwo polityczne [przedruk z: Krytyka 1987 nr 25 s. 20-26]; Ideologiczne usprawiedliwienie przemocy [przedruk z: Dwadzieścia Jeden 1986 nr 1 s. 96-104]; Wprowadzenie do dialogu o etyce pracy [przedruk z: Kultura Niezależna 1987 nr 30/31 s. 28-40] – oraz: A. Lenkiewicz: Konfederacja Barska - po 220 latach.
BN-5623, Ka-2548, Hoo99/180[Kłamstwo…], BJ-4626, FC-5748, Br-2885 – MM
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.