Polskie wydawnictwa niezależne 1976 - 1990 Bibuła - The Independent Press and Books in Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Uwagi o kolorach
  tła pod tekstem

Opis druku
niezależnego
posiadanego
w zbiorze
Opis druku
niezależnego
znanego tylko
z bibliografii
Opis książki
związanej
z wydaniami
niezależnymi
posiadanej
w zbiorze
Opis książki
związanej
z wydaniami
niezależnymi
znanej tylko
z bibliografii
Opis książki
z pogranicza
wydawnictw
niezależnych
Odnośniki, uwagi,
opisy druków nie
zaliczanych do
druków zwartych

Przybornik:


Historia tego
  tekstu w:
  web.archive.org:
Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: To — Tp

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 09.06.2019 r.
 
 
 opis książki To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie.
B.m.: b.w., b.r. [po 1983].
A5, 172 s.
Jako tytuł przyjęto najbardziej wyróżniony na s. tytułowej cytat z Biblii. Zawiera teksty: A. Reiners: Ofiara Mszy Świętej: największa tajemnica, niezgłębione źródło łask i błogosławieństw dla chrześcijan żyjących i wiernych zmarłych [wybór fragm.][tłum. Wojciech Galant] - s. 17-83; Odwiedzajmy Jezusa w tabernakulum [oprac. Paweł Kocikowski] (imprimatur: Gniezno 1983) - s. 85-109; Podlasianka [pseud.]: Księga ostrzeżeń - s. 111-172.
CZBJ_B-12284 – op
 ▬ Tobera Marek – patrz: Morawski Wojciech, Tobera Marek: Powstanie i rozwój NSZZ „Solidarność”. w: Niepodległość Pracy. Ośrodek Badań Społecznych NSZZ Solidarność region Mazowsze wrzesień 1981. – uw
 opis książki Todd Olivier: Okrutny kwiecień 1975. /Upadek Sajgonu/.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Wolne Pismo Most, b.r. [1989].
A5, okł.kart., [4],3-414 s., off. z masz., [c. 22500 zł].
Na stronie tytułowej błędne nazwisko autora: Tood. Przekład z francuskiego: Krzysztof Kowalski. Tytuł oryg.: Cruel avril, 1975. Lá chute de Saigon. Paris: Robert Leffont 1987. Opracowanie redakcyjne: Karol Twardowski [pseud.]. Tekst „Od wydawcy” podpisano: Warszawa, czerwiec 1989 r.
BN-5624, Ka-3580, BJ-4627, FC-5749, Br-2891 – MM
 ▬ Todd Olivier: Okrutny kwiecień. Tłumaczenie Krzysztof Kowalski.
– w: Rzeczpospolita 1990 nr 121-131, 159-239, 242-270.
– uw – MM
 opis książki Toffler Alvin: Trzecia fala.
Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986.
Informacja o cenzurze: Kurs 1986 nr 25 s. 11.
– uw
 opis książki Toffler Alvin: Trzecia fala. Brakujące rozdziały.
Warszawa: In Plus; Społeczny Komitet Nauki, 1988.
A5, okł.kart., 55 s., off. z masz., c. 260 zł.
Przełożył Michał Kłobukowski. Zawiera rozdziały pominięte w wyd.: Warszawa: PIW 1986.
J-3493, BN-5625, Ka-2551, KS-5079*[wg MJ], Br-2892 – MM
 opis książki Toffler Alvin: Trzecia fala. Wyd. 2, pierwsze pełne.
Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1997.
ISBN 83-06-02594-6.
– uw
 opis książki Tofil Piotr: We wszystkie strony czasu.
B.m. [Podkowa Leśna]: b.w. [Oficyna Wydawnicza P. T.], b.r. [1980].
A5, 12 s.
Seria Poetycka; 6.
Tytuł okł.
BN-5626*[wg BUW], Ka-4168, KS-4251 – op
 ▬ Tofil Piotr – patrz: HAP, HAP 86 M [krypt.] [projekty okł. i graf.] – uw
 opis książki Tokarczuk Antoni: Zdecydowanie ale uwzględniając realia czyli moja wizja „Solidarności”.
B.m. [Bydgoszcz]: druk: ZR „Predom Romet”, b.r. [1981].
A4, 6 s., off. z masz.
Zawiera też uwagi Tadeusza Cebromskiego – przewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność” w „Romecie”. Nakł. 500 egz.
– MM
 opis książki Tokarczuk Ignacy: Do rolników w Częstochowie. Homilia, 5 września 1982.
B.r. [London]: nakł. „Jutra Polski”, 1982.
22 cm, 11 s.
– uw
 opis książki Tokarczuk Ignacy: Homilia Księdza Biskupa Ignacego Tokarczuka wygłoszona podczas jubileuszowej pielgrzymki rolników polskich, którzy w liczbie ponad 300 tysięcy przybyli w dniu 5 września 1982 r. na Jasną Górę.
B.m. [Lublin]: Druk: „Ścigana” 44 Wydawnictwo Literackie, b.r. [1982].
A5, [4] s., stdr. z oryg.
J-4285*[wg Pil-2741] – op
 opis książki Tokarczuk Ignacy: Homilia Księdza Biskupa Ignacego Tokarczuka, […], wygłoszona podczas jubileuszowej pielgrzymki rolników polskich, którzy w liczbie ponad 300 tysięcy przybyli w dniu 5 września 1982 r. na Jasną Górę.
B.m.: b.w., b.r. [1982].
A4, 5 s., off. ze skł.
MBPŁ – MM [cztery odmiany drukowane z różnych klisz:
- czcionki grube, nieco rozlane, wysokość kolumny druku na s. [1]: 229 mm;
- czcionki cienkie, druk delikatny czysty, wysokość kolumny druku na s. [1]: 233 mm;
- czcionki nieco rozmazane, druk mało kontrastowy, wysokość kolumny druku na s. [1]: 236,5 mm;
– czysty wyraźny druk, wysokość kolumny druku na s. [1]: 243,5 mm]
 opis książki Tokarczuk Ignacy: Homilia Księdza Biskupa Ignacego Tokarczuka, wygłoszona podczas jubileuszowej pielgrzymki rolników polskich, którzy w liczbie ponad 300 tysięcy przybyli w dniu 5 września na Jasną Górę.
B.m. [Wrocław]: b.w., b.r. [1982].
A4, 6 s., off. z masz.
Tytuł nagł.
G-82/266*, J-3494* – op
 opis książki Tokarczuk Ignacy: Homilia Księdza Biskupa Ignacego Tokarczuka, wygłoszona podczas jubileuszowej pielgrzymki rolników polskich, którzy w liczbie ponad 300 tysięcy przybyli w dniu 5 września 1982 r. na Jasną Górę.
B.m. [Wrocław]: b.w., b.r. [1982].
A5, 6 s., off. z masz.
Tytuł nagł.
K-3121, BN-5627*[wg K, ale przypisany MBPŁ (tu A4, 5 s.)] – op
 opis książki Tokarczuk Ignacy: Homilia Księdza Biskupa Ignacego Tokarczuka wygłoszona w dniu 5 września 1982 r. na Jasnej Górze do 300 tysięcy przybyłych rolników.
Łupków: Inter N[owa], Druk: Zakłady Graficzne Internowanych Łupków, 26.09.1982.
A5, 10 k.
Nasza Krata. Nr specjalny; 20.
K i BN podają tytuł: Kazanie biskupa Ignacego Tokarczuka z 5.09.1982.
K-3122*, J-4317*, BN-5629*[wg K] – op
 ▬ Tokarczuk Ignacy: Homilia Księdza Biskupa Ignacego Tokarczuka, […], wygłoszona podczas jubileuszowej pielgrzymki rolników polskich, którzy w liczbie ponad 300 tysięcy przybyli w dniu 5 września 1982 r. na Jasną Górę.
– w: Biuletyn Społeczny [wrzesień 1982], wydanie specjalne, s. 5-11.
– uw – MM
 ▬ Tokarczuk Ignacy: Kazanie Księdza biskupa Ignacego Tokarczuka wygłoszone na Jasnej Górze do rolników 5.IX.1982 r. Tekst nieautoryzowany, spisany z taśmy magnetofonowej. A4, 9 s., masz. – uw – MM
 opis książki Tokarczuk Ignacy, biskup: Kazanie wygłoszone na Jasnej Górze do rolników 5 września 1982 r.
B.m.: b.w., b.r. [1982].
A5, 13 s., off. z masz.
Tekst nieautoryzowany, spisany z taśmy magnetofonowej.
BJ-4628, FC-5750 – op
 opis książki Tokarczuk Ignacy, biskup: O skutkach ateizmu. Kazania wygłoszone podczas Zjazdu Kobiet Polskich na Jasnej Górze 21 września 1980 roku.
B.m.: b.w., b.r. [1980].
A4, 7 k., masz.
OMI – op
 opis książki Tokarczuk Ignacy, ks. bp.: Poruszyć bryłę świata.
Wrocław: Agencja Wydawnicza Jednością Silni, 1985.
A5, okł.kart., 20 s., stdr. z masz., c. 70 zł.
Tytuł okł. Zawiera teksty: Być apostołem prawdy, konferencja o potrzebie prawdy wygłoszona 10 X 1984; Nie zmarnować swojej linii życia, konferencja o potrzebie odwagi, męstwa i mądrości wygłoszona 11 X 84; Tworzyć nowy styl życia, konferencja o potrzebie cywilizacji miłości wygłoszona 12 X 84. Wszystkie konferencje wygłoszone w kośc. Św. Wojciecha we Wrocławiu.
K-3123, G-85/409*, J-3495, BN-5630, Ka-3581, BJ-4629, FC-5751 – MM
 opis książki Tokarczuk Ignacy: Wytrwać i zwyciężyć.
Kraków-Lublin-Warszawa: Biblioteka Spotkań, 1987.
A5, [2],265 s., off. ze skł., c. 900 zł.
Red.: Tomasz Fijałkowski, Jerzy Illg.
CJ-1410, J-3496, BN-5631*[wg J], Hoo99/199, BJ-4630, FC-4066{błędnie: [2],256 s.}, KJ-697*, Br-2893 – op
 opis książki Tokarczuk Ignacy: Wytrwać i zwyciężyć.
Paryż: Editions Spotkania, © 1988.
ISBN 2-869-031-2 [błędny – właśc. 2-86914-031-2].
– uw – MM
 ▬ Tokarzewski-Karaszewicz Michał: U podstaw tworzenia Armii Krajowej.
– w: Zeszyty Historyczne 1981 nr 56 s. 124-157.
– uw – MM
 opis książki Tokarzewski-Karaszewicz Michał: U podstaw tworzenia Armii Krajowej.
Warszawa: Stop, lipiec 1984.
A5, okł.kart., 34,[1] s., stdr. z oryg., c. 90 zł.
Odczyt wygłoszony w 1951 r. w Montrealu, w 1952 r. w Nowym Jorku oraz w 1953 r. w Londynie. Przedruk z: Zeszyty Historyczne 1981 nr 56 s. 124-157.
K-3124, G-84/484, Ł-431, J-3497, BN-5632, Sup-978, Ka-1168, HN-000528953, BJ-4631, FC-5752 – MM
 ▬ Tokarzewski-Karaszewicz Michał: U podstaw tworzenia Armii Krajowej.
następne wydanie: Michał Karaszewicz-Tokarzewski: 1939. U podstaw tworzenia Armii Krajowej. Warszawa: Most 1991. – uw
 ▬ Tolu z Łyczakowa [pseud.]: - właśc. Witold Szolginia – uw
 opis książki Tolu z Łyczakowa [pseud.]: Krajubrazy syrdeczny.
Londyn [właśc. Bytom]: Oficyna Lwowska [właśc. Waldemar Markowski]; Koło Lwowian, 1984.
A5, opr. tw., 140,[4] s., err., druk.
Ilustracje autora.
O tym wyd.: Krzysztof Masłoń: Strażnik Miasta i Grobów. Rzeczpospolita, 25.03.1998.
J-4436, BN-5459, KS-4155*[wg MJ] – op
 opis książki Tolu z Łyczakowa [pseud.]: Kwiaty lwowskie.
B.m. [Bytom]: b.w. [W. Markowski; Koło Lwowian], 1987.
A5, opr., 93,[2] s., ksero z masz.
Opracowanie graficzne autora. Nakł. 100 egz.
J-4437, BN-5460, KS-4154*[wg MJ] – op
 ▬ Tolu z Łyczakowa [pseud.]: Krajubrazy syrdeczny; Kwiaty lwowskie.
następne wydanie: Szolginia Witold: Krajubrazy syrdeczny; Kwiaty lwowskie. Wrocław: Sudety 1995. – uw
 opis książki Tołoczko Feliks: Nadludzie.
Olsztyn: nakładem autora, 1981.
A5, 28 s.
Ka-4746 – op
 ▬ Tomasz [oprac.] – patrz: [Dmowski] Roman Dmowski w świadectwach przedstawicieli Kościoła (1). [1989]. – uw
 ▬ Tomasz [wiersze] – patrz w: Gdzie cię szukać, księże Jerzy ?… Wiersze o życiu, męczeńskiej śmierci i testamencie duchowym ś. p. księdza Jerzego Popiełuszki. Kret 1985. – uw
 ▬ Tomaszewska Grażyna – patrz: Glosariusz. Wrocław: 1986-1992. – uw
 ▬ Tomaszewski Bolesław, Węgierski Jerzy: Zarys historii lwowskiego obszaru ZWZ - AK.
w: Biuletyn Informacyjny Jednostek Zaplecza Kolei Warszawa 1981 nr 3 (5.IX.1981) s. 3-20. Wiad. wg: Biuletyn Międzywydawniczy 1984 nr 4 s. 27.
– uw
 opis książki Tomaszewski Bolesław, Węgierski Jerzy: Zarys historii lwowskiego obszaru ZWZ-AK.
Warszawa: Wydawnictwo Przedświt, 1983.
A6, okł.kart., 74 s., off. z masz., c. 100 zł.
Tytuł okł.: Lwowska AKa.
K-3126, {G-83/537, J-3499 – tytuł okł.: Lwowskie „AK”, [c. 100 zł] – może inna okł.}, Ł-432a, BN-5637, Ka-2555, BJ-4633, FC-5754, Br-2894, ST15-4634, {ECS-03230, Nukat-1829759 - okł. wlicz. w paginację [?]} – MM
 opis książki Tomaszewski Bolesław, Węgierski Jerzy: Zarys historii lwowskiego obszaru ZWZ-AK.
B.m.: Przedświt, b.r. [1984].
A6, 74 s., off. z masz.
Edycja bez okł.
ST15-4637, ECS-05518, Nukat-4207572 – op
 opis książki Tomaszewski Bolesław, Węgierski Jerzy: Zarys historii lwowskiego obszaru ZWZ-AK.
B.m.: b.w., b.r. [1985].
A6, 74 s., off. z masz., [c. 200 zł].
J-3500*[wg Pil-2748], BN-5635*[wg Pil] – op

 ▬ Tomaszewski Bolesław, Węgierski Jerzy: Lwowskie „AK”. [Zarys historii lwowskiego obszaru ZWZ-AK]. Warszawa: b.w., 1984. A6, okł.kart., 3-74 s., off. z masz., c. 100 zł. Tytuł okł. Przedruk bez karty tytułowej. Na IV s. okł.: Przedruk za zgodą wydawnictwa Przedświt.
K-3125, [G-84/485, J-3498 – off. z oryg.], Ł-432b, BN-5634, {BN-5633*[wg BUW] – Przedświt}, Ka-2557, HN-000512053, ECS-03228, ST15-4635, Nukat-560535 – brak możliwości określenia typu wyd. – uw
 opis książki Tomaszewski Bolesław, Węgierski Jerzy: Lwowskie „AK”. [Zarys historii lwowskiego obszaru ZWZ-AK].
Warszawa: b.w., 1984.
A6, okł.kart., 3-74 s., off. z masz., c. 100 zł.
Tytuł okł. Wysokość kolumny druku na okł.: 120 mm, długość wiersza z ceną na IV s. okł.: 33 mm. Dodatkowo nad imieniem autora są dwie grube litery „Bo”.
– MM
 opis książki Tomaszewski Bolesław, Węgierski Jerzy: Lwowskie „AK”. [Zarys historii lwowskiego obszaru ZWZ-AK].
Warszawa: b.w., 1984.
A6, okł.kart., 3-74 s., off. z masz., c. 100 zł.
Tytuł okł. Wysokość kolumny druku na okł.: 84 mm, długość wiersza z ceną na IV s. okł.: 29 mm.
BJ-4632, FC-5753 – MM

 opis książki Tomaszewski Bolesław, Węgierski Jerzy: Zarys historii lwowskiego obszaru ZWZ-AK. Wyd. II.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Pokolenie, 1987.
A5, okł.kart., 38 s., off. z masz., c. 150 zł.
Biblioteka Lwowska; Tom II.
Tytuł okł.: Lwowska AK.
KN’87-264, CJ-1411, J-3501, BN-5636, Ka-2556, Hoo99/200, BJ-4634, FC-5755, Br-2895, ST15-4636, ECS-03229, Nukat-958712 – MM
 opis książki Tomaszewski Longin: Kronika wileńska 1939-1941.
Warszawa: Wydawnictwo PoMOST, 1989.
A5, okł.kart., [10],5-199,[5] s., [48] s. tabl., mapa A3 dwustr., off. ze skł., c. 3000 zł.
Zawiera: Andrzej Święcicki: Słowo wstępne.
Rec.: Dariusz Fikus: Powrót na kresy. Gazeta Wyborcza nr 46W, 11.07.1989 r., 46K, 12.07.1989 r., s. 8.
BN-5638, Ka-2554, Hoo99/200, HN-001807964, BJ-4635, FC-5756, Br-2896 – MM
 opis książki Tomaszewski Longin: Kronika wileńska 1939-1941. Wyd. drugie poszerzone i uzupełnione.
Warszawa: Wydawnictwo PoMost, 1990.
A5, okł.kart., 268,[6] s., off. ze skł., c. 12000 zł.
Ka-2553, BJ-4636, FC-5757, Br-2897 – uw – MM
 opis książki Tomaszewski Longin: Kronika wileńska. 1939-1941. Wyd. 3 poszerzone i uzupełnione.
Warszawa: Wydawnictwo PoMost, 1994.
ISBN 83-85521-29-1.
– uw
 opis książki Tomaszewski Longin: Kronika wileńska 1941-1945. Z dziejów Polskiego Państwa Podziemnego.
Warszawa: Wydawnictwo PoMost, 1992.
ISBN 83-85521-09-7.
– uw
 ▬ Tomaszewski Marcin [pseud.] [wiersze] w: Krajobraz po bitwie w Uppsali. – uw
 ▬ Tomaszewski Norbert [wybór] – patrz: Polska pieśń patriotyczna lat 1914-20. Wybór. Sowa 1980. – uw
 opis książki Tomaszewski Paweł: Wyrok z premedytacją. Z dziejów sądownictwa stanu wojennego.
B.m. [Łódź]: b.w. [Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej], b.r. [1990].
A5, [2],5 s., ksero z oryg.
Przedruk z: Odgłosy Łódź nr 2(1659) z 14.1.1990.
– uw – MM
 ▬ Tomaszewski Paweł [rozm.] – patrz: Kto tu wpuścił dziennikarzy. Nowa [1985]. – uw
 opis książki Tomaszkowa Zofia: Śladami przeżyć wojennych.
Kraków: Libertas, 1989.
A6, okł.kart., obw., 75,[5] s., off. z masz., c. 1000 zł.
Nazwa wydawcy tylko na obwolucie. BJ i FC podaje tytuł: Śladami wojennych przeżyć.
BK-655, BN-5639*[wg BK], BaBN, S-252/2750, Ka-2558, BJ-4637, FC-4067, KJ-698*, Br-2898 – op
 ▬ Tomkiewicz Stanisław: Założenia programowe i organizacyjne PSL. – patrz: Przystawa Jerzy: Smak chleba i smak wolności; Tomkiewicz Stanisław: Założenia programowe i organizacyjne PSL. Wrocław: druk.: Bez pardonu; Grupa Zakładowa Solidarności Walczącej MPK [1989]. – uw
 ▬ Tonecki Michał: W Rzymie. - patrz w: Kontury. Tel-Aviv, 1988. I. Wybór prozy i poezji autorów piszących po polsku w Izraelu. Kraków: Wydaw. „X” 1989. – uw
 ▬ Toniak Ewa [oprac.] – patrz: [Sto osiemnasta] 118 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Warszawa: Uniwersytet Warszawski 1981; [Sto pięćdziesiąta] 150 rocznica bitwy pod Grochowem. Warszawa: Uniwersytet Warszawski 1981. – uw
 ▬ Tood – patrz: Todd – uw
 ▬ Topiłowski Krzysztof [pseud.] – właśc. Bogusław Rybicki – uw
 opis książki Topiłowski Krzysztof [pseud.]: Nowy „Przegłąd Katolicki” a masonizacja Kościoła Katolickiego w Polsce.
Warszawa: b.w., 1984.
A5, 27 s., off. z masz.
Reakcje i opinie: Kultura Niezależna 1985 nr 11-12 s. 96; Andrzej Micewski: Katolicy w potrzasku. Warszawa: BGW 1993 s. 86-87.
K-2898, J-3035*[wg K], BN-4925*[wg K], Ka-4553, Br-2899 – MM
 ▬ Topiński Andrzej [współaut. oprac.] – patrz: Kryzys gospodarki polskiej. Przyczynek do analizy. Warszawa: IWZZ 1981. – uw
 opis książki Topol Edward, Nieznański Fryderyk: Plac Czerwony. Powieść kryminalna.
Wrocław: Inicjatywa Wydawnicza Aspekt, 1986.
A5, okł.kart., 156 s., off. z masz., c. 500 zł.
Z angielskiego przełożył: Stanisław Rząsa. Tytuł oryg.: „Red Square”. London: Quartet 1983.
K-3694*, G-86/321, CD-1864, CJ-1412, J-3502, BN-5641, Ka-3582, BJ-4638, FC-5758 – MM[pokruszony grzbiet okł.]
 opis książki Topol Edward, Nieznański Fryderyk: Plac Czerwony. Powieść kryminalna.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Myśl, b.r. [1987].
A6, okł.kart., 350,[2] s., off. z masz., (c. 700 zł).
Z angielskiego przełożył: Stanisław Rząsa. Przedruk z wyd.: Wrocław: Inicjatywa Wydawnicza Aspekt 1986.
CD-1865, CJ-1413, J-3503, BN-5640, Ka-2559, BJ-4639, FC-5759, Br-2900 – MM
 opis książki Topol Edward, Nieznański Fryderyk: Plac Czerwony. Powieść kryminalna.
Wrocław: Universitas, 1989.
A5, okł., 190 s., off. z masz.
Z angielskiego przełożył: Stanisław Rząsa. Przedruk za wyd.: Wrocław: Inicjatywa Wydawnicza Aspekt 1986. Tytuł oryg.: Red Square. London: Quartet 1983. ISBN 0 7043 2378 8.
BN-5642[błędnie 156 s.] – MM
 ▬ Topol Edward, Nieznański Fryderyk: Plac Czerwony. Powieść kryminalna. Warszawa: Tor 1990. – patrz: Nieznański Fryderyk, Topol Edward: Plac Czerwony. Powieść kryminalna. Warszawa: Tor 1990. – uw
 ▬ Toporkiewicz Robert: O przyczynach dezintegracji rodziny. – patrz w: Zeszyty Studium Nauki Społecznej Kościoła. 8. 1985 s. 90-97. – uw – MM
 ▬ Toporska Barbara – patrz: Mackiewicz Józef – uw
 opis książki Toporska-Mackiewicz Barbara: Droga Pani.
Warszawa: Officyna Liberałów, 1988.
A5, okł.kart., 123,[2] s., off. z oryg., [c. 850-900 zł].
Wolna Drukarnia im. A. Heydla. Przedruk na podstawie: Józef Mackiewicz, Barbara Toporska: Droga Pani. Londyn: Kontra 1984. ISBN 0-9076-13-1(błędny); ISBN 0-907652-13-1(popr.). Projekt okładki: Andrzej Krauze.
BN-5643, Ka-3583, KS-4257*[wg CD] – MM
 opis książki Toporska-Mackiewicz Barbara: Konfrontacje [tytuł okł.]. Droga Pani [tytuł na k. tyt.]. Wyd. II.
Warszawa: Officyna Liberałów, 1988.
A5, okł.kart., 123,[2] s., off. z oryg., [c. 850-900 zł].
Wolna Drukarnia im. A. Heydla. Przedruk na podstawie: Józef Mackiewicz, Barbara Toporska: Droga Pani. Londyn: Kontra 1984. ISBN 0-9076-13-1 (błędny); ISBN 0-907652-13-1(popr.). Projekt okładki: Andrzej Krauze. Dodano kartkę wyjaśniającą błędny tytuł tego i poprzedniego wydania.
CD-1352, J-3504, BJ-4640, FC-5760, Br-2901 – MM
 opis książki Torańska Teresa: Oni.
Warszawa: Przedświt, 1985.
A5, okł.kart., 256,[4] s., off. z masz., c. 720 zł.
Seria wydaw. IDEE.
Zawiera: Jan Bujnowski [pseud.]: W oczach komunistów. Słowo wstępne.
Rec.: Józef Pawłowski [pseud. – właśc. Jan Józef Szczepański]: Diagnoza obcości. Kultura Niezależna 1985 nr 13 s. 57-64; Rafał Jeż [pseud. – właśc. Wiesław Wodecki]: ONI i Koźniewski. Obecność 1985 nr 11 s. 110-113; Jan Wierusz: Wśród książek. Kurs 1985 nr 15 s. 32-34 [przedruk w: Jesteśmy. Katowice 1985 nr 3 s. 35-37] oraz dyskusja: Kurs 1986 nr 19 s. 10-11; J. Korzeń: Oni. Puls 1985/86 nr 28 s. 69-75; Czemu mówili? Czego nie powiedzieli? Rozmowa z Teresą Torańską o książce „Oni”. Puls 1985/86 nr 28 s. 89-97; J.J. [krypt. – właśc. Marcin Kula]: Biedni ludzie. Almanach Humanistyczny 1986 nr 5 s. 74-75; J.S. [krypt. - właśc. Jerzy Szacki]: Oni. Almanach Humanistyczny 1987 nr 6 s. 123-124; Zygmunt Ranger [pseud. – właśc. Mirosław Frančić]: „Oni” Teresy Torańskiej. Alternatywy Kraków 1986 nr 1 s. 42-47; Leon Flis [pseud. – właśc. Andrzej Sowa]: „Oni” i my. Alternatywy Kraków 1986 nr 1 s. 47-50.
K-3127, G-85/410, Ł-433b, J-3505, BN-5647, Ka-2561, KS-4259, BJ-4641, FC-5761, Br-2902 – MM
 opis książki Torańska Teresa: Oni.
Londyn: Aneks, 1985.
22 cm, 365,[2] s.
Zawiera: Jan Bujnowski [pseud.]: W oczach komunistów. Słowo wstępne. ISBN 0 906601 22 3.
– uw – MM
 opis książki Torańska Teresa: Oni.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Myśl, b.r. [1986].
A6, okł.kart., 365,[2] s., off. z oryg., (c. 800 zł).
Zawiera: Jan Bujnowski [pseud.]: W oczach komunistów. Słowo wstępne. Przedruk z wyd: Londyn: Aneks 1985. Druk czysty, tytuł na s. tytułowej pismem blokowym czarnym, nazwisko i imię autora na s. tyt. w dwu wierszach. Wg J było kilka dodruków, wg BJ i FC dwie odmiany różniące się okładką i kartą tytułową.
K-3695, G-86/322, Ł-433c, CJ-1414, J-3507, BN-5646, Ka-2560, Hoo99/200, KS-4261, BJ-4643, FC-5762, Br-2903 – MM
 opis książki Torańska Teresa: Oni.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Myśl, b.r. [1986].
A6, okł.kart., 365,[2] s., off. z oryg., (c. 800 zł).
Zawiera: Jan Bujnowski [pseud.]: W oczach komunistów. Słowo wstępne. Przedruk z wyd: Londyn: Aneks 1985. Druk z klisz skopiowanych na ksero, mniej dokładny druk, tytuł na s. tytułowej w postaci konturu, nazwisko i imię autora na s. tyt. w jednym wierszu.
– MM
 opis książki Torańska Teresa: Oni.
B.m. [Kraków]: Krakowskie Towarzystwo Wydawnicze, 1986.
A6, okł.kart., 365,[2] s., off. z oryg., c. 900 zł.
Przedruk z wyd: Londyn: Aneks 1985.
Ł-433a, BK-656, J-3506, BN-5645*[wg BK], KS-4260*[wg MJ], BJ-4642, FC-4068, KJ-699* – op
 opis książki Torańska Teresa: Oni.
B.m.: b.w., b.r. [1985].
A6, okł.kart., 365,[2] s., off. z oryg.
Przedruk z wyd: Londyn: Aneks 1985. Na okładce odcisk palca, jak na okładce Aneksu.
BJ-4644, FC-5763 – op
 opis książki Torańska Teresa: Oni.
Gdańsk: Oficyna Wydawnicza Gdańsk, 1988.
A5, okł.kart., 365,[2] s., off. z oryg., (c. 1800-2200 zł).
Zawiera: Jan Bujnowski [pseud.]: W oczach komunistów. Słowo wstępne. Przedruk z wyd: Londyn: Aneks 1985. Na IV s. okładki widać ślad wycięcia pierwotnej ceny z kliszy offsetowej.
Dun-180[2200 zł], BN-5644*[wg MBPŁ], KS-4262*[wg MJ] – MM[2 egz. jeden z c. stemplem 1800 zł{podniszczony}, drugi z c. 2200 zł]
 opis książki Torańska Teresa: Oni. Wyd. I krajowe [oficjalne].
Warszawa: Agencja Omnipress, 1989.
21 cm, 425,[3] s.
Cenzura A-84. W wywiadzie ze Stefanem Staszewskim jest dziesięć oznaczonych cięć tekstu przez cenzurę.
– uw – MM
 opis książki Torańska Teresa: Oni. Wyd. II krajowe [oficjalne].
Warszawa: Agencja Omnipress, 1990.
21 cm, 425,[3] s.
Cenzura F-8. W tekście zachowano cięcia tekstu przez cenzurę, jednakże dodano na s. [427] zestawienie wszystkich fragmentów tekstu wyciętych przez cenzurę.
– uw – MM
 opis książki Torańska Teresa: Oni.
Warszawa: Świat Książki, 1997.
ISBN 83-207-1771-X.
– uw
 opis książki Torańska Teresa: Oni.
Warszawa: Iskry, © 2004.
ISBN 83-207-1771-X.
– uw
 opis książki Torańska Teresa: Oni. Cz. 1-3.
Warszawa: Ringier Axel Springer Polska, 2012.
Biblioteka Newsweeka. Rozmowy Torańskiej; 5-7.
ISBN 978-83-7813-276-9 (seria); 978-83-7813-281-3; 978-83-7813-282-0; 978-83-7813-283-7.
– uw
 ▬ Torańska Teresa – patrz: Berberiusz Ewa: Pierwsze wejście. – uw
 ▬ Torańska Teresa [oprac.] – patrz: Kasman Leon: Konflikt z Moczarem. Myśl 1986. – uw
 ▬ Torańska Teresa [rozm.] – patrz: Komedianci. Rzecz o bojkocie. 1988. – uw
 ▬ Torf Andrzej [pseud.] – właśc. Andrzej Malanowski – uw
 opis książki Torf Andrzej [pseud.]: Prawo pracy w PRL po zniesieniu stanu wojennego.
B.m. [Warszawa]: Unia, b.r. [1983-4].
A5, okł., 20 s., powiel., c. 40 zł.
K-3128, G-84/486*, J-3508, BN-3234, Ka-2563, HN-000512063, BJ-2584, FC-8864 – MM
 opis książki Torf Andrzej [pseud.]: Prawo pracy w PRL po zniesieniu stanu wojennego.
B.m. [Warszawa]: Unia, 1985.
A5, 20 s.
Ka-4554 – op
 opis książki Toruńczyk Barbara [wybór, wstęp i oprac.]: Narodowa Demokracja. Antologia myśli politycznej Przeglądu Wszechpolskiego 1895-1905.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, czerwiec 1981.
A5, okł. kart., [2],II,XXIV,[2],226 s., off. z masz., c. 250 zł.
158 pozycja wydawnicza Nowej.
Po dwie strony nieliczbowane po s.: 78, 114, 166.
Rec.: Aleksander Hall: Na marginesie antologii wczesnej myśli politycznej Narodowej Demokracji. Krytyka 1985 nr 19/20 s. 317-323.
Ł-302, BN-3816, Ka-2562, Hoo99/200, KS-0381, BJ-4645, FC-5764, Br-1906 – MM
 opis książki Toruńczyk Barbara [wybór, wstęp i oprac.]: Narodowa Demokracja. Antologia myśli politycznej Przeglądu Wszechpolskiego. [Wyd. II].
B.m.: b.w. [Nowa], b.r. [1983].
A5, [2],II,XXIV,[2],226 s., off. z masz., c. 350 zł.
Przedruk z wyd.: Warszawa: Nowa 1981.
K-2542, J-3509*[wg Pil-2757], BN-3815*[wg K], KS-0522*[wg MJ*] – op
 opis książki Toruńczyk Barbara [wybór, wstęp i oprac.]: Narodowa Demokracja. Antologia myśli politycznej „Przeglądu Wszechpolskiego” (1895-1905). Wyd. 2.
Londyn: Aneks, 1983.
21 cm, [2],318 s.
U góry okł.: Przegląd Wszechpolski. ISBN 0-906601-09-6.
– uw
 ▬ Toruńczyk Barbara – patrz: Giedroyć Jerzy, Hertz Zofia: Dwa wywiady […] o paryskiej Kulturze. Rozmowy przeprowadziła Barbara Toruńczyk. RKW Regiony [1984]. – uw
 ▬ Toruńczyk Barbara – patrz pseud.: IBM [tłum.] – uw
 ▬ Torzecki Ryszard: Metropolita A. Szeptycki. - w: Artykuły usunięte przez cenzurę ze Znaku nr 367 z czerwca 1985 roku. Respublica 1988. – uw
 ▬ Toś Witold [wiersze] – patrz w: Na skrzyżowaniu Azji i Europy. Wiersze polskie 1980-84. Wyd. 2 rozszerz. Wrocław: Oficyna Wydawnicza im. Grzegorza Przemyka 1988. – uw
 opis książki Toulat Jean: Sztuczne poronienie. Wyzwolenie czy zbrodnia ?
Paris: Éditions du Dialogue, 1978.
21 cm, 165,[2] s., [4] k. tabl.
ISBN 2-85316-020-3.
– uw
 opis książki Toulat Jean: Sztuczne poronienie. Wyzwolenie czy zbrodnia ?
B.m.: b.w., b.r.
A5, okł.kart., [2],7-162,[2] s., off. z oryg.
Na okł. pełny dwuczęściowy tytuł. Na przedostatniej stronie zawierającej spis treści słabo widoczna paginacja: 165. Książka zszyta z 8-miostronicowych składek. Tłumaczenie z francuskiego. Tytuł oryg.: L’avortement, crime ou liberation ? Librairie Artheme Fayard 1973. Przedruk z wyd.: Paris: Éditions du Dialogue 1978.
– MM
 opis książki Toulat Jean: Sztuczne poronienie. Wyzwolenie czy zbrodnia ?
B.m.: b.w., b.r.
A5, okł.kart., [2],7-162,[2] s., off. z oryg.
Na okł. jedynie druga część tytułu: Wyzwolenie czy zbrodnia ? Na przedostatniej stronie zawierającej spis treści słabo widoczna paginacja: 165. Książka zszyta z pojedynczych kartek. Tłumaczenie z francuskiego. Tytuł oryg.: L’avortement, crime ou liberation ? Librairie Artheme Fayard 1973. Przedruk z wyd.: Paris: Éditions du Dialogue 1978.
– MM
 opis książki Toulat Jean: Sztuczne poronienie. Wyzwolenie czy zbrodnia ?
B.m.: b.w., b.r.
A5, okł.kart., [6],7-165 s., off. z oryg.
Okładka niezadrukowana. Książka szyta w poprzek grzbietu nicią pod oklejającym grzbiet płótnem. Na s. [3] dane wydawnicze przedrukowane z ostatniej strony wydania paryskiego. Książka zszyta z pojedynczych kartek. Tłumaczenie z francuskiego. Tytuł oryg.: L’avortement, crime ou liberation ? Librairie Artheme Fayard 1973. Przedruk z wyd.: Paris: Éditions du Dialogue 1978.
– MM
 opis książki Touraine Alain, Strzelecki Jan, Dubet Francois, Wieviorka Michel: Solidarność. Analiza ruchu społecznego 1980-1981.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Europa, marzec 1989.
A5, okł.kart., 181,[3] s., off. z masz., c. 1300-[2300-3200] zł.
Przełożył Andrzej Krasiński. Posłowiem opatrzył Paweł Kuczyński. Opracowanie graficzne Piotr Pucek. Tytuł oryg.: Solidarité. Analyse d’un mouvement social Pologne 1980-1981. Librairie Artheme Fayard 1982.
Rec.: Grzegorz Hansen: Społeczna historia „Solidarności”. Gazeta Wyborcza nr 22W, 07.06.1989 r., oraz 22K, 08.06.1989 r., s. 8.
BN-5152, Ka-4034, BJ-4256, FC-5958, Br-2620 – MM
 opis książki Towarzystwo Kursów Naukowych / TKN.
B.m. [Warszawa]: TKN, b.r. [1978].
23 cm, 12 s.
Tytuł nagł. Zawiera: Deklaracja; Oświadczenie; Dlaczego „Tradycja”.
HN-001231577 – op
 ▬ Towarzystwo Kursów Naukowych. List otwarty do nauczycieli i wychowawców. – patrz: List otwarty do nauczycieli i wychowawców. 1980. – uw
 opis książki Towarzystwo Kursów Naukowych (rok czwarty).
B.m. [Warszawa]: TKN, b.r. [1980].
[6] s. + wkładka.
Wkładka zawiera wykaz odczytów TKN planowanych w r. akad. 1980/1981.
KS-0323 – op
 ▬ Towarzystwo Kursów Naukowych.
– Bartoszewski Władysław: Polskie państwo podziemne 1939-1945 /zarys problemu/.
– Brzeziński Zbigniew: Jedność czy konflikty? Węgry 1956. Warszawa: Wydawnictwo IN CORPORE 1983.
– Cywiński Bohdan: Z dziejów Kościoła Katolickiego w Polsce niepodległej.
– Dokumentacja w sprawie TKN. Oświadczenia, Relacje, Zeznania [1979-1981]. Wrocław: NZS, Universitas 1981.
– Drawicz Andrzej: Inna Rosja. Genealogia rosyjskiej literatury emigracyjnej. Warszawa: Nowa 2 1980.
– Holzer Jerzy (Wacław Pański): Agonia PPS. Socjaliści polscy w sojuszu z PPR 1944-1948. Warszawa: Nowa 1981.
– Jedlicki Jerzy: Forma i treść „umowy społecznej”.
– Język propagandy. Warszawa: Nowa 1979.
– Kelles Andrzej: Węgry 1956. Warszawa: Nowa 2 1981.
– Kowalik Tadeusz: Spory o ustrój społeczno-gospodarczy Polski 1944-1948. Warszawa: 1980.
– Król Marcin: Józef Piłsudski: ewolucja myśli politycznej.
– Król Marcin, Kurczewski Jacek: Po sierpniu 1980 r. Warszawa: Nowa 2 1981.
– Kuczyński Waldemar: Po wielkim skoku. Warszawa: Nowa 1979.
– Liberalizm dzisiaj. Eseje warszawskie. Warszawa: Nowa 2 1981.
– Łapiński Zdzisław: Między polityką a metafizyką (o poezji Czesława Miłosza). Warszawa: Nowa 2 1980.
– Marzec 1968. Warszawa: Nowa 2 1981.
– Michnik Adam: Czego chcemy i co możemy. „Solidarność” i historia. Warszawa: Wydawnictwo Komitetu Kultury Niezależnej 1985.
– O czym myśleć nie lubimy czyli o niektórych dylematach zasady narodowej. Warszawa: Nowa 2 1980.
– Radziwiłł Anna: Ideologia wychowawcza w Polsce w latach 1948-1956 [próba modelu]. Warszawa: Nowa 2 1981.
– Russell Bertrand: Trzy eseje. Warszawa: Nowa 1981.
– Uwagi o działalności TKN.
– uw
 ▬ Towarzysz Szmaciak czyli wszystko dobre co się dobrze kończy. [wydanie anonimowe] – patrz: [Szpotański Janusz]: Towarzysz Szmaciak czyli wszystko dobre co się dobrze kończy. – uw
 opis książki Toynbee Arnold Joseph: Cywilizacja w czasie próby.
Warszawa: Wydawnictwo Przedświt, 1988.
A5, okł.kart., 115,[1] s., off. z masz., c. 720 zł.
Biblioteka Aletheia; tom 3.
Przekład z języka angielskiego: Wojciech Madej. Tytuł oryg.: Civilization on trial. New York 1948.
J-3510, BN-5648, Ka-3584, BJ-4646, FC-5765, Br-2905 – MM
 opis książki Toynbee Arnold Joseph: Cywilizacja w czasie próby. Wyd. 2.
Warszawa: Wydawnictwo Przedświt, 1991.
20 cm, 179 s.
ISBN 83-7057-008-9.
– uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.