Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Uwagi o kolorach
  tła pod tekstem

Opis druku
niezależnego
posiadanego
w zbiorze
Opis druku
niezależnego
znanego tylko
z bibliografii
Opis książki
związanej
z wydaniami
niezależnymi
posiadanej
w zbiorze
Opis książki
związanej
z wydaniami
niezależnymi
znanej tylko
z bibliografii
Opis książki
z pogranicza
wydawnictw
niezależnych
Odnośniki, uwagi,
opisy druków nie
zaliczanych do
druków zwartych

Przybornik:


Historia tego
  tekstu w:
  web.archive.org:
Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: U — Un

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 27.07.2018 r.
 
 
 ▬ U-10 – patrz: Griot [pseud.]: U[rban]-10. Malowanka dala[!] niegrzecznych dzieci. Kraków: Hutnik [1985]. – uw
 ▬ U progu Niepodległości.
Warszawa: Kuria Metropolitalna Warszawska. Wydział Duszpasterstwa, 1985.
A5, 73,[3] s.
Studium Kultury Chrześcijańskiej. Kościół Św. Trójcy w Warszawie. Nasze Dziedzictwo. Wykłady Studium Kultury Chrześcijańskiej; z. 4.
Redakcja: Ks. Marek Kiliszek, Janina Leskiewiczowa, Anna Sucheni-Grabowska. Okładkę projektował Władysław Brykczyński. Zawiera teksty: Andrzej Zakrzewski: Czołowi przywódcy w czasach przełomu / Paderewski, Dmowski, Piłsudski, Daszyński, Witos, Korfanty/; Andrzej Paczkowski: 11 listopada: My, Europa, sąsiedzi; Andrzej Ajnenkiel: Powstanie państwa polskiego w 1918 r.; Stanisław Krukowski: Spór wokół form demokracji w latach 1918-1921. Sygn. druk.: KMW/48/D/85 Nkł. 500.
Hoo99/200, Ka-4961, BaBN – uw – MM [wydawnictwo kościelne]
 ▬ „U źródeł Polski”.
Warszawa: Kuria Metropolitalna Warszawska. Wydział Duszpasterstwa, 1985.
A5, 37,[2] s.
Nasze Dziedzictwo. Wykłady Studium Kultury Chrześcijańskiej; Zeszyt 1.
Zawiera teksty: Jerzy Kłoczowski: Chrześcijaństwo europejskiego średniowiecza; Henryk Samsonowicz: Polska pierwszych Piastów. Sygn. druk.: KMW/28/D/1985 Nkł. 500 egz.
BaBN, Br-2939 – uw – MM [wydawnictwo kościelne]
 opis książki U źródeł Solidarności. Czerwiec – październik 1980.
Warszawa: [Maraton] 15, [19]’84.
A6, okł.kart., 88 s., off. z masz., c. 170 zł.
Centrum Dokumentacji i Analiz NSZZ „Solidarność” CDiA; 5.
K-3151, G-84/494, Ł-446, J-3555, BN-5725, Ka-2603, Hoo99/200, HN-000543800, BJ-4689, FC-5393, Br-2940 – MM
Odmiany oprawy:
– blok książki spięty zszywką przy grzbiecie, oklejony okładką, egz. krzywo i niedokładnie, ale obcięty – MM
– blok książki spięty zszywkami przez okładkę przy grzbiecie bez kleju, egz. nieobcięty – MM
 opis książki Ubek puszcza farbę [fragmenty relacji Józefa Światło].
B.m. [Dąbrowa Górnicza]: b.w., b.r.
A4, 4 s.
Ka-2585 – op
 opis książki Ubek puszcza farbę. UB, KBW, NKWD, SB.
B.m.: b.w., b.r. [1981].
A4, 28 s.
Ka-2584 – op
 opis książki Uchwała MKZ NSZZ „Solidarność” we Wrocławiu z dn. 6.I.1981 r. w sprawie ujednolicenia wysokości i zasad wypłat zasiłków statutowych.
B.m. [Wrocław]: b.w. [MKZ NSZZ „Solidarność”], b.r. [1981].
A5, 4 s., off. z masz.
Za Prezydium MKZ NSZZ „Solidarność” z siedzibą we Wrocławiu podpisał Sekretarz MKZ Czesław Sawicki.
– MM
 opis książki Uchwała polityczna, II Kongres Konfederacji Polski Niepodległej, grudzień 1984.
Karlstad: Biuro Zagraniczne Konfederacji Polski Niepodległej, 1984.
20 cm, 19,[1] s.
Dokumenty - Biuro Zagraniczne Konfederacji Polski Niepodległej w Europie Zachodniej.
Tytuł okł.
Nukat-1083833[KUL] – uw
 opis książki Uchwała programowa I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”. Projekt.
B.m.: b.w., b.r., [1981].
A6, 39 s., off. z masz.
K, J, BN i ECS podają [r.w. 1984] – jednak bez sensu byłoby drukowanie w 1984 r. projektu, ponieważ wielokrotnie był publikowany tekst końcowy zatwierdzony przez Zjazd 7.10.1981 r.
K-3152, G-84/495*[wg SZ-7], J-3557*, BN-3917*[wg K], Br-2037[fot.], ECS-04557 – MM
 opis książki Uchwała programowa I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”. Projekt (wersja druga) + Aneks do uchwaly programowej I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”.
Gdańsk: b.w. [BIPS NSZZ „Solidarność”], 1981.
A5, [1],2-45,[1],2-18 s.
Ka-5102, Nukat-3802390[? – bez Aneksu] – op
 opis książki Uchwała programowa III Kongresu KPN.
B.m.: b.w., b.r. [1989].
Tytuł nagł.
– MM
 ▬ Uchwała programowa Zakładowego Zebrania Delegatów NSZZ „S” w AGH. – patrz: Program działania NSZZ „Solidarność”. [„S” AGH 1981]. – uw
 ▬ Uchwała programowa. – patrz też: Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”; [Pierwszy] I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Uchwała programowa. – uw
 opis książki Uchwały generalne Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” pracowników Uniwersytetu Łódzkiego – do 1 września 1981 roku.
B.m. [Łodź]: NSZZ „Solidarność” UŁ, 1981.
A4, 4 s., powiel.
Sygn. druk.: Wyk. UŁ /5299/5300/5301/5302/ 81 200 egz.
– MM
 ▬ Uchwały Miedzynarodowej Konferencji Praw Człowieka. Kraków, sierpień ’88 – patrz: Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka. Uchwały konferencji. Kraków, sierpień ’88. Kraków: X 1988. – uw
 opis książki Uchwały [Trzeciego] III ZakładowegoZebrania Delegatów Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Politechnice Warszawskiej.
[Warszawa]: Komisja Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Politechnice Warszawskiej, b.r. [1981].
A5, 6 s., off. masz.
Uchwały dat.: Warszawa, 4.06.1981. Sygn. druk.: ZPD PW. Z.6715, n.600.
– MM
 opis książki Uchwały Walnego Zebrania Delegatów Regionu oraz Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej 2 czerwca - 3 grudnia 1981.
Łódź: Biuro Informacji Prasowej; Sekretariat Prezydium ZR, 3 grudnia 1981.
A5, okł., 33 s., off. masz.
Zarząd Regionalny NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej.
S. 33 na IV s. okł.
– MM
 opis książki Ucieczka do chaosu. 6 x Space Opera. Antologia.
B.m.: b.w., 1986.
21 cm, okł.kart., 171,[1] s., off. z masz.
Sygn. druk.: ZGZZ R-M. Zam. 167/86. Nakład 100 egz.
– uw – MM [anonimowe wydanie klubowe – fantastyka]
 opis książki Uczmy się czytać.
B.m.: b.w., b.r.
A5, 2-34,[1] s.
Ka-3898 – op
 opis książki Uderzenie w serce narodu. [album zdjęć].
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo 19 października, b.r. [1985].
A5, [32] k. fotogr., c. 1200 zł.
Zawiera zdjęcia ks. Jerzego Popiełuszko oraz dokumentację fotograficzną pogrzebu. K podaje: [Warszawa: 1984], [1] k., teka (30 k.).
K-3153, G-85/416, J-3558, BN-5726*[wg K] – op
 opis książki Uderzenie w serce narodu. (Ks. Jerzy Popiełuszko).
B.m.: b.w., b.r. [1985].
A5, [26] k. fotogr., [2] k., stdr. z masz., [c. 600 zł].
J-3559*[wg Pil-2794], BN-5727*[wg Pil] – op
 ▬ Ufajmy. - patrz: Ks[iądz] Jerzy Popiełuszko. WNK KMW Bóg i Ojczyzna [1985]. – uw
 ▬ Ugaczowa Pałła [pseud.] – właśc. Michał Bronisław Jagiełło – uw
 ▬ Ugaczowa Pałła [pseud.] [wiersze przeł.] – patrz: Zinowiew Aleksander: Świetlana przyszłość. Warszawa: Nowa 1986. – uw
 ▬ Ugniewska Cecylia: Bądź sobą. – patrz w: Siedlecka Joanna [wybór i oprac.]: Jaworowe dzieci. Warszawa: Nowa 1988. – uw
 ▬ Uhlam Adam [błędnie] - patrz: Ulam Adam – uw
 ▬ Uhrocki P. [wiersze w:] Do czytania w czas adwentowy. [1983]. – uw
 opis książki Ujarzmienie ekonomiczne.
Warszawa: b.w. [Unia Nowoczesnego Humanizmu], b.r. [1985-6].
A5, [2],27 s., off. z masz., [c. 120-140 zł].
Materiały do historii PRL. Zeszyty Historyczne; nr 11.
Na s. tytułowej podano tytuł serii. Tytuł właściwy na s. redakcyjnej. Zawiera: Od wydawcy; Referat J. Bermana, wygłoszony w kwietniu 1946 r. na posiedzeniu Egzekutywy Komitetu Żydowskiego; Jan Drewnowski: Proces Centralnego Urzędu Planowania w 1948 roku. Relacja o początkach stalinizmu w Polsce [przedruk z: Zeszyty Historyczne 1974 nr 28 s. 39-60].
Ł-269, CJ-1828, J-3560, BN-5728, Sup-586, Hoo99/187[Materiały…], BJ-4691, FC-5394 – uw
 opis książki [Ujejski, Józef]: Nacyonalizm jako zagadnienie etyczne.
Kraków: nakł. Księgarni J. Czerneckiego, b.r. [1917].
18 cm, [4],79 s.
Nowe Życie; [Zeszyt] I.
Wydanie anonimowe.
polona.pl – uw

 ▬ Ujejski, Józef: Nacyonalizm jako zagadnienie etyczne.. B.m.: b.w., b.r. A5, okł.kart., [4],79,[1] s. Nowe Życie; [Zeszyt] I. Przedruk z wyd.: Kraków: Czernecki, [1917].
J-2483, BN-5729*[wg J], BaBN-b1279821 – brak możliwości określenia typu wyd. – uw
 opis książki Ujejski, Józef: Nacyonalizm jako zagadnienie etyczne.
B.m.: b.w., b.r. [1986 ?].
A5, okł.kart., [4],79,[1] s., off. z oryg.
Nowe Życie; [Zeszyt] I.
Na s. tytułowej dodano nazwę autora.
– MM
 opis książki Ujejski, Józef: Nacyonalizm jako zagadnienie etyczne.
B.m.: b.w., b.r. [1986 ?].
A5, okł.kart., [4],79,[1] s., ksero.
Nowe Życie; [Zeszyt] I.
Okł. niezadrukowana. Nad tytułem na s. tytułowej w podstawie kopiowania wpisano słabo widoczną nazwę autora. [Skopiowano egz. ze stemplami bibliotecznymi: „Biblioteka Pisarzy Tow. Jez. / w Warszawie” i „Wypożyczalnia Książek / w Domu Księży Jezuitów / Warszawa, Rakowiecka 61”].
– MM

 ▬ Ukleja Wiesław – patrz: Więzienne tango. Śpiewnik internowanego. Uherce: Wydawnictwo Polskie 1982. – uw
 opis książki Ukraina 1956-1968.
Paryż: Instytut Literacki, 1969.
22 cm, 270,[1] s.
Biblioteka „Kultury”; Tom 169.
Opracował Iwan Koszeliwec.
– uw
 opis książki Ukraina 1956-1968.
Warszawa: Słowo, 1986.
A6, okł.kart., 264 s., off. z oryg., [c. 600 zł].
Opracował Iwan Koszeliwec. Przełożył z ukraińskiego: Józef Łobodowski. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1969. Okładka drukowana zielonym kolorem na białym kartonie, długość tytułu na grzbiecie: 52,5 mm, odległość od góry słowa „opracował” do dołu „Słowo”: 115 mm. Strona tytułowa drukowana na odzielnej kartce, w zamian wycinanej drugiej kartki z pierwszej składki, jest umieszczana albo przed albo za stroną przedtytułową.
Rec.: Kultura Niezależna 1986 nr 24-25 s. 83-87.
K-3698, G-86/330, CJ-1430, J-4443, BN-2545, Sup-452, Ka-1265, BJ-2004[1984], FC-9648[1984], Br-2941 – MM
 opis książki Ukraina 1956-1968.
Warszawa: Słowo, 1986.
A6, okł.kart., 264 s., off. z oryg., [c. 600 zł].
Opracował Iwan Koszeliwec. Przełożył z ukraińskiego: Józef Łobodowski. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1969. Okładka drukowana czarnym kolorem na szarożółtawym kartonie, długość tytułu na grzbiecie: 50,5 mm, odległość od góry słowa „opracował” do dołu „Słowo”: 117 mm. Nakłady różnią również drobne różnice w rysunku na okładce. Strona tytułowa drukowana na odzielnej kartce, w zamian wycinanej drugiej kartki z pierwszej składki, jest umieszczana albo przed albo za stroną przedtytułową.
– MM
 opis książki [Ukrainski informacii] Українсъкі інформацїі. Листопад 1988 – Березень 1989. Serwis ukraiński /listopad 1988 – marzec 1989/.
Lublin: Wydawnictwo LDP „Niepodległość”, 1989.
A5, okł., 8,7,[1] s., stdr. z masz.
Tekst w językach ukraińskim i polskim. Tekst podpisał Jan Iwan [pseud.].
– MM
 opis książki Ukraińcy w Polsce wobec Solidarności.
Warszawa: Wydawnictwo Głos, 1985.
A6, okł.kart., 63 s., stdr. z masz., c. 120 zł.
K-3155, G-85/417, Ł-443a, J-3562, BN-5730, Ka-2588, BJ-4693, FC-5396, Br-2942 – MM
 opis książki Ukraińcy w Polsce wobec Solidarności.
Warszawa: Maraton, 1985.
A6, okł.kart., 63 s., stdr. z masz., c. 120 zł.
20 [pozycja w dorobku wydawnictwa].
Przedruk z wyd.: Warszawa: Głos 1985.
Rec.: Czytelnik: Kresowe problemy odżywają w PRL. Obecność 1985 nr 11 s. 115-117.
K-3154, G-85/418, Ł-443b, J-3561, BN-5731, Ka-2587, Hoo99/200, HN-000528981, BJ-4692, FC-5395, Br-2943 – MM
 ▬ Ulam Adam: Cena zdrowia psychicznego. – patrz w: Urban George: Stalin i stalinizm. Rozmowy George’a Urbana. – uw
 ▬ Ulam Adam B.: Europa w oczach Sowietów [tłum. z: Problems of Communism, maj-czerwiec 1983] – tłum. Marcin Bagienny. – patrz w: Między sierpem a młotem. ZSRR i świat. 1985. – uw
 ▬ Ulam Adam B.: Zespół B: Czterdzieści lat burzliwego współistnienia [tłum. z: Foreign Affairs, jesień 1985] – tłum. Roman Bug. – patrz w: Oto Ameryka. Polityka i społeczeństwo. 1987. – uw
 ▬ Ulasiński Cezary – patrz: Gadeja Jan [pseud.]: Za ile i jak żyjemy ? /Sytuacja materialna Polaków/. Kraków: Bez Cięć 1985. – uw
 ▬ Ulasiński Cezary i Grotowska Barbara – patrz: Tuski Kazimierz [pseud.]: Kryzys. Jak w nim żyć ? Kraków: Libertas 1985. – uw
 ▬ Ulasiński Cezary i Werpachowski Lesław – patrz: Tuski Kazimierz [pseud.]: Kto popiera Solidarność ? Kraków: Bez Cięć 1985. – uw
 ▬ Ulatowski Wojciech – patrz: Wojciechowski Mariusz, Wawrzyńczak Tomasz, Ulatowski Wojciech: Awangarda poetycka. Wiersze. [Łódź]: Martom Corporation 1986. – uw
 ▬ Ulicki Jarosław [pseud.] – właśc. Antoni Mączak – uw
 opis książki Ulicki Jarosław [pseud.]: Wojna zimowa.
B.m.: b.w., b.r. [1981?].
24 cm, [2],12 s.
Przedruk z: Krytyka 1981 nr 8 s. 124-140.
ECS-04635, Nukat-2819212[ECS] – op
 ▬ Ulicki Jarosław [pseud.]: Wojna zimowa. – patrz w: Finlandyzacja. Kraków [1985]. – uw
 ▬ Ulina Adam [pseud. – właśc. Danuta Barbara Łomaczewska] [wybr.] – patrz: Poezja Legionów. Strofy o Komendancie. Warszawa: Pokolenie 1988. – uw
 opis książki Ulotkowanie. Fotoreportaż z akcji „S”.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Fakty, b.r. [1985].
A7, teka [10] k. fotogr., c. 300 zł.
Akcję przeprowadzono na osiedlu „Bródno” dnia 19 maja 1985 r.
K-3157, G-85/419, J-3566, BN-5732*[wg K] – op
 ▬ Umarłych płaczę żywych wołam [plakat z okresu pogrzebu J. Piłsudskiego] [tytuł okł.] – patrz: Gałuszko Waldemar: W 46 rocznicę śmierci Wielkiego Polaka. [1981]. – uw
 opis książki Umiastowski Jan Kazimierz: Przez kraj niewoli. Wspomnienia z Litwy i Rosji z lat 1939-1942.
Londyn: Biblioteka Pamiętników, 1947.
22 cm, 133,[1] s.
– uw
 opis książki Umiastowski Jan Kazimierz: Przez kraj niewoli. Wspomnienia z Litwy i Rosji z lat 1939-1942.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Kret, b.r. [1985].
A5, okł.kart., [2],11-133 s., off. z oryg., c. 500 zł.
Przedruk z wyd.: Londyn: Biblioteka Pamiętników 1947.
Rec.: Naprzód 1986 nr 8/9 s. 32-33.
K-3158, G-86/331, Ł-444, CD-1380, J-3567, BN-5733, Ka-2589, KS-4319*[wg CD], BJ-4696, FC-5397, Br-2944 – MM
 opis książki Umiński Jan: Gdybym zapomniał o Tobie, Księże Jerzy...
Warszawa: Wydawnictwo im. Ks. Sylwestra Zycha 1990.
20 cm, 32 s.
Bbob – uw
 opis książki Umiński Jan Ks.: Homilie.
B.m. [Łódź]: Wydawnictwo Polskie, 1985.
A5, 39,[1] s., stdr. z masz., c. 160 zł.
0023 [poz. wydaw.].
Zawiera następujące teksty:
– Kazanie wygłoszone w Kościele O.O. Jezuitów w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 5.09.82 r.
– Kazanie wygłoszone w Kościele O.O. Bernardynów w Piotrkowie Tryb. 27.11.1982 r. na Mszy św. żałobnej za ś.p. partyzantów 25 pp. AK Ziemi Piotrkowskiej
– Kazanie wygłoszone w obronie Św. Ojca Maksymiliana Kolbe w Piotrkowie Tryb. w dniu 8.09.1983 r.
– Kazanie wygłoszone na Boże Ciało 1984 r. w Sulejowie
– Homilia wygłoszona w dniu 2.10.1984 r. na Dożynkach w Milejowie
– Homilia wygłoszona w dniu 10.02.1985 r. w Kościele Parafialnym w Suchowoli
– „Zwyciężyłeś - zwyciężaj”. Kazanie zaczerpnięte z „Drogi” nr. 16/1985
– Homilia wygłoszona w Piotrkowie Trybunalskim
– Homilia wygłoszona podczas Mszy za Ojczyznę 13.07.1985 r. w Piotrkowie Trybunalskim
– Kazanie wygłoszone w dniu 22.09.1985 r. z racji 17 września (najazd Bolszewików) w Kaplicy w Sulejowie.
K-3159, BŁ-205, J-3568*[wg K], BN-5734*[wg BUW, MBPŁ], BaBN, Ka-4431 – MM
 opis książki Umiński Jan: Pięć kazań [w Sulejowie] /19.09 – 13.11.1984/.
Łódź: Wydawnictwo Solidarność Walcząca, 1986.
A5, okł., 3-13 s., ksero z masz., c. 70 zł.
Tytuł okł.
K-3699, W-48, BŁ-206, CJ-1431, J-3569, BN-5735, Ka-4607, BJ-4697, FC-5398 – MM
 opis książki Umiński Jan: Umarli zobowiązują żyjących.
Warszawa: Wydawnictwo im. Ks. Sylwestra Zycha 1990.
20 cm, 42,[2] s.
APS – uw
 opis książki Umowa społeczna. Gdańsk. Szczecin. Jastrzębie. Huta „Katowice”.
B.m. [Łódź]: NSZZ Solidarność, 1980.
A5, okł., 36 s., off. z oryg.
– MM
 ▬ Umowy międzynarodowe. – patrz: Dziennik Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Umowy międzynarodowe. Niezależna Oficyna Wydawnicza [stemplem] [1978]. – uw
 opis książki Umysł w kajdanach. Wybór tekstów i artykułów KSS KOR.
B.m.: b.w., b.r. [1981].
A4, [2],34 s.
Zawiera: [fragment „Księgi zapisów cenzury” – przedruk z: Komunikat KSS KOR nr 16]; Wolny kraj [fragment „Archipelagu Gułag” Aleksandra Sołżenicyna]; [Wat Aleksander]: Semantyka języka stalinowskiego. Niezgodność w liczbie stron między zapisami w Ka i HN a KS.
BN-5736*[wg BUS], Ka-3025, HN-000548390, KS-6114 – op
 opis książki Ungeheuer Frederick: Właściciele pracują lepiej.
B.m. [Wrocław]: RKW NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk, b.r. [1989].
A5, [8] s., off. z masz.
Pomylona kolejność stron w druku, są one ustawione następująco: [I s. okł.],2,[1],[czysta],5,4,3,[IV s. okł]. Przedruk z: Tygodnik Robotniczy nr 13(342), 26 marca 1989 [ogólnopolskie pismo samorządu pracowniczego, wydawane od 1982 przez RSW „Prasa-Książka-Ruch” - ostatnim numerem był nr 17/18 (346/347) tego roku]. Tytuł oryginału: Owners try harder; publikowany w Time, 13 lutego 1989 r.
BN-5737, Ka-3594 – MM
 opis książki Ungeheuer Leopold: Próby wodzów.
Lwów: Wydawnictwo „Skauta”, 1935.
21 cm, 92,[1] s.
Biblioteka „Skauta”; 3.
– uw
 opis książki Ungeheuer L.[Leopold]: Próby wodzów.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Harcerskie, b.r. [wrzesień 1987].
A6, okł.kart., [4],7-92,[2] s., off. z oryg. i masz., [c. 300 zł].
Biblioteka „Skauta”; 3.
Na II s. okł.: ćwik pwd K: Od wydającego w ramach próby na stopień HO. Przedruk z wyd.: Lwów: Wydawnictwo „Skauta” 1935, z egz. z widoczną na s. [3] odręczną dedykacją autora z 1935 r.
wg Czuwamy 1987 nr 1 s. 2, BAF07 s. 297 – MM
 opis książki Ungeheuer Leopold: Próby wodzów.
Zakopane: Niezależna Oficyna „Wydawnictwo Harcerskie”, 1988.
Przedruk.
BAF07 s. 297 – op
 opis książki Ungeheuer Leopold: Próby wodzów.
Warszawa: Wydawnictwo Drogowskazów Głównej Kwatery Harcerzy ZHR, 1998.
16 cm, 96 s.
ISBN 83-87896-01-2.
– uw
 opis książki Ungeheuer Leopold: Próby wodzów. Wyd. II.
Łódź: Wydawnictwo Wing, 1999.
20 cm, 75,[5] s.
ISBN 83-86747-76-5.
– uw – MM
 opis książki Unger Leopold: A jeżeli rzeczywiście to byli Rosjanie? Wybór publicystyki politycznej z paryskiej Kultury.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo CDN, 1987.
A5, okł.kart., 229,[2] s., off. z masz., c. 1000 zł.
Książka wydana we współpracy wydawnictw CDN i Oficyna Niepokornych.
KN’87-199, CJ-1432, J-3570, BN-5739, Sup-986, Ka-2592, Hoo99/200, BJ-4698, FC-5399[CDCN ?], Br-2945 – MM
 opis książki Unger Leopold: A jeżeli rzeczywiście to byli Rosjanie? Wybór publicystyki politycznej z paryskiej Kultury.
Wrocław: Oficyna Niepokornych, 1987.
A5, okł.kart., 229,[2] s., off. z masz., c. 1000 zł.
Książka wydana we współpracy wydawnictw CDN i Oficyna Niepokornych.
KN’87-200, CJ-1433, J-3571, BN-5738, Sup-987, Ka-3595, HN-001991533, BJ-4699, FC-5400 – MM
 ▬ Unger Leopold: Jałta – Helsinki – Madryt.
– w: Kultura 1983 nr 9/432 s. 57-66.
– uw – MM
 ▬ Unger Leopold: Mój anty-raport o stanie wojennym.
– w: Kultura 1983 nr 6/429 s. 52-65.
– uw – MM
 opis książki Unger Leopold: Mój anty-raport o stanie wojennym.
Warszawa: b.w. [Maraton] 6, 1983.
A6, 14,[2] s., off. z oryg., c. 25 zł.
Strony 3-6 i 11-13 w pomylonej kolejności. Przedruk z: Kultura 1983 nr 6/429 s. 52-65.
K-3161, G-83/544, J-3573[niepełny], BN-5740, Sup-988, Ka-2593, Hoo99/200, BJ-4700, FC-5401 – MM
 opis książki Unger Leopold: Mój anty-raport o stanie wojennym.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Pershing, b.r. [1983].
A5, [1],13,[2] s., stdr. z oryg., c. 35 zł.
Przedruk z: Kultura 1983 nr 6/429 s. 52-65.
K-3162, G-83/543, J-3574, BN-5741, Sup-989, Ka-2594, HN-000512109, BJ-4701, FC-5402=FC-5403, Br-2946 – MM
 ▬ Unger Leopold: Mój anty-raport o stanie wojennym. Warszawa: b.w., 1983.
Niejasne opisy: BN-5742[nie potwierdzony w BaBN], Sup-990*[wg BN]: 13,[2] s.; UAM: [16] s., zakłócona paginacja: strony zszyte naprzemiennie w dwóch różnych kierunkach; BPW: 13,[1] s., okł. wliczona w liczbowanie – odnoszą się prawdopodobnie [pomylona kolejność stron prowokuje niejasny opis paginacji] do wydania: Warszawa: [Maraton] 6, 1983. – uw
 opis książki Unger Leopold: Orzeł i reszta. (Widziane z Brukseli).
Paryż: Instytut Literacki, 1986.
22 cm, 386,[2] s.
Biblioteka „Kultury”; Tom 416.
ISBN 2-7168-0081-2.
Rec.: Maciej Broński: Leopolda Ungera Vidi et scripti. Puls 1986/87 nr 32 s. 104-108.
– uw – MM
 opis książki Unger Leopold: Unesco; Lot nr 007.
Gdańsk: b.w., [19]84.
A6, [2],27-38,65-74 s., off. z oryg., c. 10 zł.
Przedruk z: Kultura 1984 nr 4/439 s. 26-38, 1983 nr 12/435 s. 64-74.
K-3164, G-84/496*, Dun-186, J-3575, BN-5743*[wg K], BaBN, Sup-992, Ka-2596 {wszystkie powyższe opisy podają błędną paginację: [2],27-74 s.}, Hoo99/200{[12] k.} – MM
 opis książki Unger Leopold: Unesco …?
Warszawa: Unia, 1985.
A5, [2],17,[1] s., powiel., c. 40 zł.
[Przedruk z: Kultura 1984 nr 4/439 s. 26-38].
K-3163, G-85/420, J-3576, BN-5744, Sup-991, Ka-2595, HN-000529209, BJ-4702, FC-5404=FC-5406, Br-2947 – MM
 opis książki Unger Leopold (Brukselczyk): Widziane z Brukseli.
Warszawa: Wydawnictwo Kret, 1986.
A4 poz., okł.kart., 92 s., off. z oryg., druk trzyłam., c. 580 zł.
Przedruk z tomu: Orzeł i reszta. Widziane z Brukseli. Paryż: Instytut Literacki 1986. Kolportowano również z niezadrukowaną okł.
G-86/332, CJ-1434, J-3577, BN-5745, Sup-993, Ka-2597, BJ-4703, FC-5407, Br-2948, ECS-03249, Nukat-764143 – MM
 opis książki Unger Leopold: Z Brukseli.
Warszawa: Wydawnictwo Pomost, 1991.
ISBN 83-85219-07-2.
Rec.: Dawid Warszawski [pseud. – właśc. Konstanty Gebert]: Jak się zaprzyjaźniłem z Leopoldem Ungerem. Puls 1991 nr 51 s. 119-122; Stanisław T. Dziczkaniec: Jak romans – to tylko z Ungerem. Czas Kultury nr 8(31), VIII.1991, s. 86-87.
– uw – MM
 opis książki Unger Leopold: Jałta – Helsinki – Madryt; Jodko Łukasz [pseud.]: Monument; Kruczek Adam [pseud.]: W sowieckiej prasie.
Gdańsk: (J), 1984.
A5, okł., 24 s., stdr. z oryg., c. 50 zł.
Tytuł okł.: Archiwum polityczne: „Kultura” paryska – wybór. Przedruk z: Kultura 1983 nr 9/432 s. 57-66 i 75-80 [dwa pierwsze teksty] oraz nr 7/430-8/431 s. 123-129 [trzeci tekst].
K-3160*, Dun-185=Dun-187, J-3572*[wg K], BN-0091, Sup-7, BJ-0068, FC-4876, Br-0068 – MM
 ▬ Unia Nowoczesnego Humanizmu.
Ocena programu: Maurycy Rojski: Myśli o nowej prawicy (2). Stańczyk. Pismo konserwatystów i liberałów [w cz. Koliber] nr 5/1987 s. 32-37. – uw
 opis książki Unia Polityki Realnej. Dokumenty.
B.m.: b.w., b.r. [po 29.IV.1989].
A5, 16 s., off. ze skł. i masz.
BN-5746*[wg MBPŁ], S-257/3443, Hoo99/200 – op
 opis książki Unionizm.
Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu, 1981.
A5, okł., 33 s., off. z masz., [c. 50 zł].
S. 33 na III s. okł. U góry okł.: Ho = Hs = Hn / Osobowość Ludzki styl życia Naród.
BN-5747, Hoo99/200, BJ-4704, FC-5408 – MM
 ▬ Universitas. Wydawnictwo NZS. Wrocław.
– 1. – Hłasko Marek: Piękni dwudziestoletni. /fragm./. maj 1981.
– 4. – Arżak Mikołaj [pseud.]: Mówi Moskwa. 1981.
– 5. – Dokumentacja w sprawie TKN. Oświadczenia, Relacje, Zeznania [1979-1981]. 1981.
– 6. – Konfederacja Polski Niepodległej. 1981.
– 7. – Bierezin Jacek: Wam. Poezje. 1981.
– 8. – Król Marcin: Style politycznego myślenia. Wokół Buntu Młodych i Polityki. 1981.
– 10. – Danilewicz-Zielińska Maria: Szkice o literaturze emigracyjnej. 1981.
– [Djilas] Dżilas Milovan: Rozmowy ze Stalinem. 1981.
–––
– Grupiński Rafał: Ponieważ nie dochodzą stamtąd żadne wieści. 1988.
– Kunze Reiner: Cudowne lata. 1988.
– Pobóg-Malinowski Władysław: Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945. Tom III. Część I-V. 1988-1989.
– Ciesielczyk Marek: KGB. Z historii rosyjskiej i sowieckiej policji politycznej. 1989.
– Heller Michał, Niekricz Aleksander: Utopia u władzy. Historia Związku Sowieckiego. Tom I i II + Aneks. 1989.
– Suworow Wiktor: Akwarium. 1989.
– Topol Edward, Nieznański Fryderyk: Plac Czerwony. Powieść kryminalna. 1989.
– Wandycz Piotr: Z dziejów dyplomacji.1989.
– uw
 opis książki Uniwersytet i władza 1981-1983.
B.m. [Warszawa]: b.w. [Głos], b.r. [1983].
A5, okł., [1],3-23,[2] s., stdr. z masz., c. 70 zł.
Zeszyty CDiA [Centrum Dokumentacji i Analiz NSZZ „Solidarność”]; nr 3.
K-3165, G-83/497*, J-3578, BN-5748, Ka-2591, Hoo99/200, HN-000512113, BJ-4705, FC-5410, Br-2949 – MM
 opis książki Uniwersytet przyszłości.
B.m. [Kraków]: NSZZ Solidarność UJ, b.r. [1990].
A5, 37,[2] s., off. z masz.
Tytuł okł.
BJ-3178, FC-9605 – uw
 ▬ Uniwersytet Warszawski. Powielarnia. Wg nr sygn.
– nr 1373/80 Nakład 400 egz. – Bratkowski Stefan: Wypowiedź na zebraniu partyjnym POP przy Oddziale Warszawskim Związku Literatów Polskich w dniu 5 września 1980. [Warszawa]: Ośrodek Pracy Politycznej Sigma; Wspólne rozmowy 8.10.1980.
– nr 1926/80 Nakład 500 egz. – Polska pieśń patriotyczna lat 1914-20. [Warszawa]: Studencka Oficyna Wydawnicza Sowa; Uniwersytet Warszawski, 1980.
– nr 131/81 Nakład 1000 egz. – Miłosz Czesław: Wybór utworów.Warszawa: UW; Sowa, 1981.
– nr 821/81 Nakład 200 egz. – 213 [dwieście trzynasta] rocznica konfederacji barskiej. Warszawa: UW; Koło Naukowe Historyków, 1981.
– nr 1055/81 Nakład 1000 egz. – Marzec ’68. Sesja na Uniwersytecie Warszawskim. Zeszyt 1. Warszawa: Sowa 1981.
– nr 1101/81 Nakład 1500 egz. – Folklor marcowy. Marzec ’68. Warszawa: Sowa 1981.
– nr 1111/81 Nakład 70 egz. – Sprawozdanie Komisji Senatu UW do spraw analizy niewłaściwych decyzji personalnych władz UW podjętych w latach 1968-1980. [nie jest to bibuła].
– nr 1269/81 Nakład 1500 egz. – Wierzbicki Piotr: Gnidzi parnas. Tom 1: Traktat o gnidach. Warszawa: Sowa 1981. Polska Satyra Współczesna. Tom 1.
– nr 1279/81 Nakład 1000 egz. – Mandel Ernest: O biurokracji. Warszawa: OPP „Sigma”; RU SZSP UW 1981. Archiwum Lewicy [2].
– nr 1293/81 Nakład 1000 egz. – Marzec ’68. Sesja na Uniwersytecie Warszawskim. Zeszyt 2. Warszawa: Sowa 1981.
– nr 1300/81 Nakład 1500 egz. – Wierzbicki Piotr: Gnidzi parnas. Tom 2: Spór z niańkami. Warszawa: Sowa 1981. Polska Satyra Współczesna. Tom 2.
– nr 1306/81 Nakład 1500 egz. – Wierzbicki Piotr: Gnidzi parnas. Tom 2[!]: Mój Mickiewicz. Warszawa: Sowa 1981. Polska Satyra Współczesna. Tom 2.
– nr 1338/81 Nakład 1000 egz. – Maksimow Gieorgij Piotrowicz: Moje poglądy społeczne. Warszawa: OPP „Sigma” 1981. Archiwum Lewicy 3.
– nr 1356/81 Nakład 500 egz. – Bratkowski Piotr: Wiersze. [tytuł okł.]. Uniwersytet. [tytuł wg notki na s. II okł.]. Warszawa: Sowa 1981.
– nr 1431/81 Nakład 1000 egz. – Kautski Karl: Bolszewizm w ślepym zaułku. Warszawa: OPP „Sigma”; SZSP UW 1981. Archiwum Lewicy 4.
– nr 1466/81 Nakład 1000 egz. – Wierzbicki Piotr: Białe, czerwone, złote. Warszawa: Sowa 1981. Polska Satyra Współczesna [tom 6].
– nr 1468/81 Nakład 1000 egz. – Szpotański Janusz: Utwory wybrane. Warszawa: Sowa 1981. Polska Satyra Współczesna. [tom 4].
– nr 1485/81 Nakład 1000 egz. – Kołłontaj Aleksandra: Opozycja robotnicza. Warszawa: OPP „Sigma”; SZSP UW 1981. Archiwum Lewicy; 5.
– nr 1494/81 Nakład 1500 egz. – Bierezin Jacek: Z pustyni i z puszczy. Felietony sprzed odnowy. Warszawa: Sowa 1981.
– nr 1665/81 Nakład 400 egz. – Z archiwum Warszawskiego Koła Polonistów 1981. Warszawa: Warszawskie Koło Polonistów 1981.
– nr 1911/81 Nakład 400 egz. – Program NSZZ „Solidarność” uchwalony przez I Krajowy Zjazd Delegatów. Nakładem NSZZ „Solidarność” UW [X.1981].
– uw
 ▬ Unolt Wojciech [tłum.] - patrz: Martin Luther King: Być nonkonformistą. Wspólnota Wolność i Pokój. – uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.