Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Uwagi o kolorach
  tła pod tekstem

Opis druku
niezależnego
posiadanego
w zbiorze
Opis druku
niezależnego
znanego tylko
z bibliografii
Opis książki
związanej
z wydaniami
niezależnymi
posiadanej
w zbiorze
Opis książki
związanej
z wydaniami
niezależnymi
znanej tylko
z bibliografii
Opis książki
z pogranicza
wydawnictw
niezależnych
Odnośniki, uwagi,
opisy druków nie
zaliczanych do
druków zwartych

Przybornik:


Historia tego
  tekstu w:
  web.archive.org:
Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Ur — Uż

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 22.03.2022 r.
 
 
 ▬ Urban Amelia: Czy można coś robić. – patrz w: Gdzie jesteśmy. Klęska czy następny etap walki? Warszawa: Krąg 1982. – uw
 opis książki Urban George: Stalin i stalinizm. Rozmowy George’a Urbana.
London: Polonia, wrzesień 1987.
22 cm, 374,[1] s.
Świat Współczesny; 4.
ISBN 0-902352-52-8.
Rec.: Kurs [1988] nr 36 s. 50.
– uw – MM
 opis książki Urban George: Stalin i stalinizm. Rozmowy George’a Urbana.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Myśl, b.r. [1987-8].
A5, okł.kart., 374,[1] s., off. z oryg., (c. 2200 zł; także bez c.).
Tytuł oryg.: Stalinism: its impact on Russia and the world. Przedruk z wyd.: London: Polonia 1987. Zawiera teksty:
– Borys Bażanow: Stalin widziany z bliska (1979);
– W. Averell Harrimann: Stalin w okresie wojny (1981);
– Theodor Prager: Niebezpieczeństwa idealizmu (1980);
– Adam Ulam: Cena zdrowia psychicznego (1981);
– Robert C. Tucker: Wielu Leninów? (1981);
– Milovan Dżilas: Chrystus i komisarz (1979 oraz posłowie Milovana Dżilasa, Belgrad, 18 września 1981);
– Leszek Kołakowski: Diabeł w historii (1980, wywiad nieautoryzowany);
– Roderick MacFarquhar: Stalin, Mao i Rewolucja kulturalna (1980);
– Bao Ruo-wang (Jean Pasqualini): Uzdrawianie myśli w chińskim więzieniu (1979);
– George F. Kennan: Od powstrzymywania do powstrzymywania samego siebie (1976);
– Leonard Shapiro: Epilog: Kilka refleksji o Leninie, Stalinie i Rosji (1982).
J-3579, BN-5749, Ka-4037, BJ-4706, FC-5409 – MM
 opis książki Urban George: Stalin i stalinizm. Rozmowy George’a Urbana. Cz. I-II.
Warszawa: Zrzeszenie Studentów Polskich. Rada Naczelna. Wydział Propagandy; SOW ZSP „Alma Press”, 1988 - styczeń 1989.
20 cm, 160 + [3],160-371,[1] s.
bis. Informator Polityczny; nr 15-16. Do użytku wewnątrzorganizacyjnego.
Cz. II: Nakł. 500 egz. nr zlec. 13/89. Oddano do druku 13.02.1989.
BJ – uw[cz. I] - MM[cz. II]
 ▬ Urban George R. – patrz:
– Bażanow Boris, Urban George R.: Śmierć Lenina. Walka o władzę;
– [Djilas Milovan] Dżilas o Gorbaczowie. Rozmowy George’a Urbana z Milovanem Dżilasem. Warszawa: CDN 1989;
– [Djilas] Dżilas Milovan, Urban George: Kwadratura koła. Międzyzakładowa Struktura Solidarności V [1986];
– Manuel Azcárate: Wywiad Georga Urbana. w: Eurokomunizm i Praska Wiosna 1968. Jelenia Góra: KTW 1981; w: Praga 1968. [Gdańsk]: Alternatywy [1980] oraz w: Praha 68. [Warszawa]: Posłanie [1981];
– Z Jeane Kirkpatrick rozmawia George Urban: Amerykańska polityka zagraniczna w zimnym klimacie [tłum. z: Encounter, listopad 1983] – tłum. Roman Bug. – patrz w: Między sierpem a młotem. ZSRR i świat. 1985.
– uw
 ▬ Urban George, Besancon Alain: Czy Gorbaczow może zmienić system. Język i władza w społeczeństwie sowieckim [tłum. z: Encounter, maj/czerwiec 1987]. – patrz w: Sowietskij Sojuz. 1988. – uw
 opis książki Urban Mariusz: Informacja Niezależnej Grupy Politycznej w sprawie oświadczenia księdza Alojzego Orszulika.
Gdańsk: Wydawnictwo Niezależnej Grupy Politycznej, 1981.
A5, 7 s., off. ze skł.
Tekst datowany: Gdańsk, 9.II.1981 r.
– MM
 opis książki Urbanalia.
Kraków: Wydawnictwo Myśli Nieinternowanej; Drukarnia im. Orląt Lwowskich, 1985.
A5, 7,[1] s., stdr. z rys., c. 25 zł.
Rysunki wykonał: W. W. BK informuje o braku m.w. i roku.
K-3167*, G-An-Hoo-15, BK-666, J-3580, BN-5751*[wg BK], Ka-2598{[16] s.}, Hoo99/200, BJ-4707, FC-4076, KJ-711* – MM
 ▬ Urbankiewicz Jerzy: Ja żyć będę w kłosach zbóż… - patrz w: Jednodniówka [czterdziestopięcio] 45-lecia A.K. Łódź: Kościół O.O. Jezuitów; Duszpasterstwo A.K. 1987. – uw
 opis książki Urbankowski Bohdan: Człowiek pośród legend.
Warszawa: Wydawnictwo Polskie KPN, 1990.
A5, 240 s.
Biblioteka Drogi.
– uw
 opis książki Urbankowski Bohdan: Kordian i cham [wiersze].
Bytom: Młoda Grupa Literacka „Reflektor”, 1987.
A5, [16] s.
Ka-5170 – op
 opis książki Urbankowski Bohdan: Kordian i cham.
Paris: Editions Dembinski, 1989.
22 cm, 24 s.
ISBN 2-87665-006-1.
– uw
 opis książki Urbankowski Bohdan: W rozdartym świecie.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Polskie KPN, [19]’87.
A6, okł.kart., 96,[4] s., off. z oryg. i masz., c. 330 zł.
Biblioteka Drogi.
Tytuł okł.: Rozdarty świat. Przedruk ze składu z miesięcznika Poezja. CJ i J podają błędnie: Urbanowski.
CD-1380a, CJ-1435, J-3581, BN-5752, KS-0104=KS-4325 – MM
 ▬ Urbański Andrzej – parz: Rewera M[arcin] [pseud.] – uw
 ▬ Urbański Wiesław: Dwa dni w Gdańsku. – patrz w: Grudzień 1970. Relacje. Wrocław: Agencja Wydawnicza Solidarności Walczącej 1983. – uw
 ▬ Urbański Wiesław – patrz w: Dyskusja pomiędzy Komisją Międzyresortową pod przewodnictwem Min. Górskiego a Międzyuczelnianą Komisją Porozumiewawczą nad postulatem dotyczącym pociągnięcia do odpowiedzialności winnych krwawego tłumienia wystąpień robotniczych w grudniu 70 i czerwcu 76, w dn. 3 lutego 1981. Łódź: Centralne Strajkowe Biuro Prasowe, 7.02.1981; Grudzień 1970. Relacje. Cz. 1. Gdańsk: Ośrodek Prac Społeczno- Zawodowych MKZ NSZZ „Solidarność” 1981. – uw
 ▬ Uroczyste obchody na Starówce. – patrz: Wrocław 1 Maja ’83. Pochód „Solidarności” w pochodzie rządowym rozbity przez ZOMO przed trybuną honorową. NAF Kwadrat [1984]. – uw
 ▬ Ursus. Czerwiec 1976. BI [Biuletyn Informacyjny] nr 10, wydanie specjalne, 25.06.81.
Warszawa: ZF [Zarząd Fabryczny] NSZZ „Solidarność” w ZM [Zakładach Mechanicznych] Ursus; Druk: Region Mazowsze, 1981.
A5, okł., 40 s., off. z masz., n. 5000.
BJ, FC [tytuł nagł.: Ursus. Czerwiec ’76. Opis wydarzeń.] – opis tego samego druku bez okładki.
Hoo99/200, HN-000406137, BNWC-0523, BJ-4708, FC-5411 [jest to numer czasopisma] – uw – MM
 ▬ Uryga Zenon – patrz: Glosariusz. Wrocław: 1986-1992. – uw
 opis książki Urządzenie nagłaśniające do odtwarzania audycji radia Solidarność.
B.m.: Wydawnictwo Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, b.r.
A6, 7,[1] s., powiel. spiryt.
– MM
 ▬ Uschakow Aleksander: Stosunki polsko-niemieckie z perspektywy Kultury. – patrz w: O Kulturze. Wspomnienia i opinie. Warszawa: PoMost 1988. – uw
 ▬ Usowicz Aleksander [wstęp i oprac.] – patrz: Michalski Konstanty: Nova et vetera. – uw
 opis książki Ustalenia zespołu roboczego Komisji Krajowej Służby Zdrowia NSZZ „Solidarność” z dnia 10-11 X 81 r. Założenia układu zbiorowego.
Krosno: Komisja Koordynacyjna Pracowników Służby Zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym, 1981.
A4, 4 s., ksero z masz., nakł. 300 egz.
Za zgodność z oryginałem podpisali: Jerzy Jakubowski i Janina Kowalak.
– MM
 opis książki Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r.
Londyn: Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, 1967.
22 cm, 60 s.
Tytuł równolegle na s. tytułowej: Constitution of the Republic of Poland. Równolegle tekst polski i angielski.
– uw
 opis książki Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r.
Warszawa: Wydawnictwo Polskie KPN, 1988.
A5, okł.kart., 32 s., off. z oryg., c. 230 zł.
Biblioteka Drogi.
Przedruk z wyd.: Londyn: Rząd Rzeczypospolitej Polskiej 1967. Wg BJ i FC błędnie: off. z masz. oraz data podstawy przedruku: 1987.
J-3583, BN-5753, Ka-2600, BJ-4709, FC-5412 – MM
 opis książki Ustawa o kontroli publikacji i widowisk. Projekt w red. z dnia 14 stycznia 81 r.
B.m. [Warszawa]: Komisja do spraw Cenzury przy Prezydium NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze, b.r. [1981].
A4, [10] s., powiel.
Zawiera teksty: Komunikat wspólny przedstawicieli Rządu, Ministra Sprawiedliwości, delegacji KPSTiN i przewodniczącego delegacji NSZZ „Solidarność” Jana Józefa Lipskiego, Warszawa, 14 stycznia 1981 r.; Komunikat nr 1 [z dn. 20 stycznia 1981] Komisji d/s Cenzury przy NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze - Przewodniczący Wiktor Kulerski.
Br-2950 – op
 ▬ Ustawa o kontroli publikacji i widowisk. Projekt w red. z dnia 14 stycznia 81 r. – patrz: Komunikat [wspólny uzgodniony między przedstawicielami Rządu, Ministrem Sprawiedliwości prof. Jerzym Bafią, przedstawicielem KPSTiN prof. Klemensem Szaniawskim i przewodniczącym delegacji NSZZ „Solidarność”, dr Janem Józefem Lipskim]. Warszawa, 14 stycznia 1981 r. – uw
 opis książki Ustawa o samorządzie załogi przedsiębiorstwa społecznego będącego własnością ogólnonarodową. Projekt.
B.m. [Łódź]: b.w., b.r. [1981].
A4, 11 s., powiel.
Na s. 10-11: historia powstania tekstu. Projekt wyraża stanowisko, zajęte wobec projektu rządowego przez Międzyregionalną Konferencję nt. „‘Solidarność’ a samorząd pracowniczy”, która odbyła się w Lublinie w dn. 12-13 lipca 1981 r.
– MM [brak końca tekstu na s. 11]
 opis książki Ustawa o Sądzie Najwyższym. Założenia nowelizacji ustawy z dnia 15.II.1962 roku.
Kraków: Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych, 1981.
A5, 12 s., off. z masz.
Opracowanie Komisji Kodyfikacyjnej powołanej przez I Ogólnopolskie Forum Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości NSZZ „Solidarność”.
BJ-3181, FC-9679 – op
 opis książki Ustawa o związkach zawodowych. Opinia prawna i komentarz. Dyskusja. Warszawa 13.III.1983.
B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1983].
A5, VIII s., off. z masz.
Tytuł nagł.
K-3168, G-83/545, J-3584, BN-5754*[wg K] – op
 opis książki Ustawa o związkach zawodowych. Projekt zespołu powołanego uchwałą Rady Państwa przyjęty na posiedzeniu w dniach 25-26.IV.1981 r.
B.m. [Częstochowa]: b.w. [RKZ NSZZ „Solidarność”]; druk: „Udziałowa”, b.r. [1981].
A5, [2],17 s., off.
Tytuł nagł. Na okładce ręcznie: Projekt ustawy o związkach zawodowych. Nakład 2000 egz.
RCz-18 – op
 opis książki Ustawa rządowa, prawo uchwalone dnia 3 Maja, roku 1791.
Puławy: IUNG [Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa], 1981.
A6, 32 s., off. z masz.
Dodatek do: Przeszłość - Przyszłości. Informator NSZZ Solidarność w IUNG Puławy 1981 nr 3. Przedruk z wyd.: Warszawa: M. Gröll 1791.
BN-5755*[błędnie: Przeszłość-Przyszłość, wg BUW], BJ-4710, FC-5413 – op
 opis książki Ustawa rządowa. Prawo uchwalone dnia 3 Maia, Roku 1791.
Szczecin: Wydawnictwo Bibliofilskie Okręgu Szczecińskiego SBP [Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich], b.r. [1981].
16 cm, [2],32 s.
Pomniki Kultury Narodowej w zbiorach Książnicy Szczecińskiej.
Tytuł na s. przedtytułowej: Konstytucja 3-go Maja. Przedruk fotoofsetowy, oryg.: w Warszawie: w Drukarni M. M. Grölla, J.K. Mci.
MBPŁ – uw
 opis książki Ustawa rządowa, prawo uchwalone dnia 3 Maja 1791.
Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, na zlecenie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” – Region Mazowsze, 1981.
17 cm, okł.kart., 15,[1] s., druk.
Tytuł okł.: W 190 rocznicę uchwalenia konstytucji 3 Maja. W dole okł.: Solidarność. Druk zakończono 30.04.1981 r. Sygn. druk.: Nr prod. Z W/26/81. Zam. druk. 271/81. [Sygn. cenzora:] L-11. Nakład 10.000 + 50 egz.
Br-2951, ECS-04689, Nukat-2890863 – MM
 opis książki Ustawa rządowa. Prawo uchwalone dnia 3 maja, roku 1791.
Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1981.
17 cm, 19,[1] s., c. 10 zł.
Tytuł okł.: Konstytucja 3 Maja. Przedruk oparty na wyd.: w Warszawie, w druk. M. Grölla [1791]. Wprowadzono jedynie współczesny krój czcionki. ISBN 83-202-0152-7. Druk zakończono w czerwcu 1981 r. Sygn. druk.: Nr prod. W w/458/RK/81. Zam. 349/81. [Sygn. cenzora:] L-11. Nakład 49.750 + 250 egz.
– uw – MM
 opis książki Ustawa rządowa. Prawo uchwalone z dnia 3 Maja 1791.
Zielona Góra: b.w.; druk: Poznańskie Zakłady Graficzne im. M. Kasprzaka, b.r. [1981].
22 cm, 10,[1] s.
Tytuł okł.
UMK – uw
 opis książki Ustawa rządowa. Prawo uchwalone dnia 3 Maia 1791.
Warszawa: [Komisja Zakładowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy Centrali Narodowego Banku Polskiego]; druk: Warsz NBP, 1981.
A6, 36 s.
Przedruk z wyd.: W Warszawie w drukarni M. Grölla, 1791.
BaBN – op
 opis książki Ustawa rządowa, prawo uchwalone dnia 3 Maja 1791. [tytuł okł.:] W 190 rocznicę uchwalenia konstytucji 3 Maja.
B.m.: Solidarność, b.r. [1981].
A6, okł.kart., 15,[1] s., off. z oryg.
[Przedruk z wyd.: Warszawa: IWZZ 1981.] Okładka w kolorze czerwonym.
G-83/552*, J-3631*, Ka-4432[bez określenia typu] – MM
 opis książki Ustawa rządowa, prawo uchwalone dnia 3 Maja 1791. [tytuł okł.:] W 190 rocznicę uchwalenia konstytucji 3 Maja.
B.m.: Solidarność, b.r. [1981].
A6, okł.pap., 15,[1] s., off. z oryg.
[Przedruk z wyd.: Warszawa: IWZZ 1981.] Okładka w kolorze czarnym.
– MM
 opis książki Ustawa rządowa, prawo uchwalone dnia 3 Maja 1791. [tytuł okł.:] W 190 rocznicę uchwalenia konstytucji 3 Maja.
B.m.: Solidarność, b.r. [1981].
A6, 25,[1] s.
BN-5756[czy nie pomylona ilość stron] – op
 opis książki Ustawa rządowa, prawo uchwalone Dnia 3. Maja Roku 1791.
B.m.: (druk KBPBBO), 1981.
A5, 16 s., off. z oryg.
Przedruk reprintu „Ustawy Rządowej” wyd. w Warszawie w 1791 opublikowanego w krakowskim „Przekroju” w maju 1981 r.
BJ-4711, FC-5414 – op
 opis książki Ustawa rządowa, prawo uchwalone dnia 3 Maja 1791.
B.m.: b.w., b.r.
A5, [1],6-15 s., off. z oryg.
– MM
 opis książki Ustawa rządowa, prawo uchwalone dnia 3 Maja 1791.
B.m.: b.w., b.r. [1981].
A5, okł., 16 s.
Z przedmową Jerzego Zadry.
– op
 opis książki Ustawa rządowa, prawo uchwalone dnia 3 Maja 1791.
B.m.: b.w., b.r. [1981].
A6, [1],6-15 s., off. z oryg.
Brak okładki. Opis z nagł.
BJ-4712, FC-5415 – op
 opis książki Ustawa rządowa. W imię Boga w Trójcy Świętej jedynego [Konstytucja 3 Maja].
B.m.: Komitet Wyzwolenia Społecznego, b.r. [1981].
A5, okł., [20] s., powiel.
Ł-445, J-3582, BN-5757 – MM
 opis książki Ustawa rządowa z dnia 3-go Maja 1791 roku.
Warszawa, Legnica: Wyd. przez WK SD i Wszechnicę „Solidarności”, kwiecień 1981.
A5, opr. kart., 14,[1] s., druk.
Tytuł okł.: Ustawa rządowa z dnia 3-go Maja 1791 roku zwana Konstytucją 3-go Maja. Sygn. druk.: Legnica: WZ Graf., 909/1100/81. Nakł. 1000 egz. Dla uczczenia 190 rocznicy Konstytucji 3-go Maja.
BaBN, Oss-642.943, Br-2952 – op
 opis książki Ustawa rządowa z dnia 3-go Maja 1791 roku. W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego [Konstytucja 3 Maja].
B.m.: b.w.; Rzeszów: Druk. MKZ NSZZ „Solidarność”, b.r. [1981].
A5, 8 s., off. z masz.
W 190 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
BaBN, Br-2953 – op
 ▬ Ustawa wypadkowa. – patrz: Bidziński Zygmunt: O potrzebie zmiany ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Kraków: Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych październik 1981. – uw
 opis książki Uszkujnik W. [pseud.]: Paradoksy historii.
B.m. [Warszawa]: Unia Nowoczesnego Humanizmu, b.r. [1985 ?].
A5, okł., 94 s., off. z masz., [c. 5000 zł].
S. 93 i 94 na III i IV s. okł. Tłumaczenie z rosyjskiego z wyd.: Nju Jork: Izd-vo Politicheskoe vospitanie 1982 [В. Ушкуйник [псевд. - Юрий Романович Лариков]: Памятка Русскому Человеку. Парадоксы истории. Нью-Йорк: Изд-во Политическое воспитание, 1982]. [Przedruk z wyd.: Nowy Jork: Polityczne Wychowanie, 1982]. Błąd ortograficzny w pierwszym słowie tekstu: „Może krwi zdążyło już przepłynąć…”.
J-4407*[bez nazw. aut.], BN-5758, BJ-4713, FC-5416{Paradosky… [!]} – MM
 opis książki Uszkujnik W. [pseud.]: Paradoksy historii.
B.m.: b.w., b.r. [lata 90-te].
A5, okł.kart., [2],62 s., ksero z masz.
Brak informacji o źródle przedruku. Okładka drukowana na kartonie z sygnaturą: Udziałowa 2587.
BaBN – uw – MM
 opis książki Uszkujnik W. [pseud.]: Paradoksy historii. [Tajna historia Rosji, Europy i Świata]. Wyd. II, poprawione i uzupełnione.
Gdańsk: Unia Nowoczesnego Humanizmu, 1996.
21 cm, 99,[5] s.
Biblioteka Unii Nowoczesnego Humanizmu.
ISBN 83-85143-09-2 [fałszywy, w rzeczywistości należący do innej książki wydanej przez wydaw. Delikon w Warszawie w 1991 r.].
Nukat-2386871 – uw – MM
 ▬ Uściński Krzysztof – patrz: Sanducci Konstanty [pseud.] – uw
 opis książki Uśmiechnij się, bo jutro będzie gorzej. Śpiewnik rajdowy.
Wrocław: M[iędzyszkolny] K[omitet] O[poru], 1988.
A5, 62,[2] s.
Oprac. Krzysztof Jakubczak.
Ka-4436 – op
 opis książki Uwaga! Atak na nasze płace!
B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1983].
A5, 4 s., off. z masz., c. 6 zł.
Przedruk z czasopisma Chleba i wolności nr 5. 3 listopada 1983. Pil-2810 podaje jako wydaw.: Hartownia.
K-3169, G-83/546*[wg SZ-7], J-4288*, BN-5759*[wg K] – MM
 opis książki Uwaga poszukiwani mordercy z Lubina, VIII.82.
B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1984].
A6, teka [10] k. fotogr., [c. 250 zł].
Fotografie wg Jours de France z dn. 17.IX.82.
J-3585*[wg Pil-2811] – op
 opis książki Uwaga wróg ! „Świadkowie Jehowy”.
Warszawa: NOP Narodowe Odrodzenie Polski, b.r. [1984-5].
A5, okł., 31 s., off. z masz., [c. 180-300 zł].
Tytuł okł.
K-3170, J-3586, BN-5760, Hoo99/200, Ka-4457 – op
 opis książki Uwagi do projektu Uchwały Rady Ministrów w sprawie: zasad reglamentacji mięsa i jego przetworów parafowanego z ramienia NSZZ „Solidarność” przez zespół roboczy reprezentowany przez: Krzysztofa Hagemajera, Marka Jarosińskiego oraz prof. J. Dietla jako eksperta.
Łódź: b.w. [Zarząd Regionu], 1981.
A4, 2,5,[2] s., powiel.
Pierwszy tekst podpisany przez Jadwigę Szcześkiewicz. Także: Wnioski III Sesji Krajowej Konferencji d/s Żywności NSZZ „Solidarność” Bydgoszcz 22-23.06.1981 r.; Uwagi NSZZ „Solidarność” Zarząd Regionalny Ziemi Łódzkiej w sprawie projektu zmian cen chleba, przetworów zbożowych i mleka oraz rekompensat z tego tytułu; Jadwiga Szcześkiewicz: Uwagi na temat przebiegu konferencji n.t. reformy cen żywności, która odbyła się w dniach 22 i 23 czerwca 1981 r. w Bydgoszczy.
– MM
 opis książki Uwagi do propozycji sieci organizacji zakładowych NSZZ „Solidarność[”] 16 wiodących zakładów pracy w sprawie samorządu pracowniczego.
B.m. [Łódź]: b.w., b.r. [1981].
A4, 7 s., powiel.
Jest to przedruk Załącznika do Informacji Nr 116 z dn. 16.07.1981 r. zawierającego tekst podpisany przez Wydział Handlu i Finansów KC PZPR 9.07.1981 r. Zawarta jest w nim ocena: Propozycji […] w dokumencie „Samorząd pracowniczy - projekty aktów normatywnych oraz inne materiały przygotowane przez sieć wiodących zakładów pracy w Polsce /ośrodek konsultacyjny KKP/” z 5 czerwca 1981 r.
– MM
 ▬ Uwagi do Statutu NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. – patrz: Kościelniak Zdzisław: Uwagi do Statutu NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. [1980]. – uw
 opis książki Uwagi do założeń organizacji projektowania i nowelizacji systemu ekonomiczno-finansowego jednostek projektowania.
Warszawa: Ogólnopolska Komisja Porozumiewawcza Pracowników Jednostek Projektowania Zrzeszonych w NSZZ „Solidarność”, 1981.
A5, [1],30 s.
BN-5761 – op
 opis książki Uwagi dotyczące metod i techniki PZPR wobec wszystkich ogniw społecznych niezależnych od tej organizacji.
Kalisz: MKZ [NSZZ „Solidarność”], 1981.
A5, 4 s., off. z masz.
Tekst podpisano: Styczeń 1981 r. Dodano późniejszy komentarz od wydawcy.
– MM
 opis książki Uwagi dotyczące metod i techniki PZPR wobec wszystkich ogniw społecznych niezależnych od tej organizacji.
B.m.: b.w., b.r. [1981].
A4, 4 s., [3 s. powiel, s. 4 masz.].
Brak kilku zdań zakończenia.
– MM
 ▬ Uwagi o dotychczasowych zasadach ścigania uczestników nielegalnej działalności antysocjalistycznej. – patrz: Czubiński Lucjan. Prokurator Generalny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej: Uwagi o dotychczasowych zasadach ścigania uczestników nielegalnej działalności antysocjalistycznej. Pismo Nr DP 0581/80 z dn. 30 października 1980 skierowane do prokuratorów wojewódzkich. – uw
 ▬ Uwagi o działalności TKN. – patrz: Jawłowska Aldona: Uwagi o działalności TKN. – uw
 opis książki Uwagi o formule i redagowaniu podziemnego pisma zakładowo-związkowego.
B.m. [Kraków]: b.w., 12.1983.
A4, 5,[1] s., off. z masz., bezpł.
Tytuł nagł.
K-3171, G-83/547*[wg SZ-7], BK-667*[wg Pil-2812], J-3587*, BN-5762*[wg BK], KJ-712 – op
 ▬ Uwagi o niezależnym obiegu wydawniczym. – patrz: L.L.: Uwagi o niezależnym obiegu wydawniczym. [Warszawa: styczeń 1987]. – uw
 opis książki Uwagi o sytuacji gospodarczej kraju.
B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza n, b.r. [1978].
A4, okł. z pap. kred., II,21 k., powiel. spiryt.
Tytuł okł. Słowo wstępne: Edward Lipiński. [Autorem jest Ryszard Bugaj].
BN-5764*[wg MBPŁ], MBPŁ-773 CDN, {BJ-4717, FC-5420[sygn. BaBN innego wyd.] – powiel. białk., ale skan okł. to powiel. spiryt.}, Br-2954, ECS-05595, ST15-4754[brak przedniej okł.; tytuł nagł.; nazwa wyd. na III s. okł.], ST15-4755[okł. z pap. kred., napis na okł. poziomo do boku], Nukat-77699 – op
 opis książki Uwagi o sytuacji gospodarczej kraju.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa, 1978.
A4, III,28 k.
Tytuł okł. Słowo wstępne: Edward Lipiński. [Autorem jest Ryszard Bugaj].
BN-5763, Ka-4047[błąd w opisie paginacji], BUW, HN-000541871 – op
 opis książki Uwagi o sytuacji gospodarczej kraju.
B.w.: b.m., marzec 1978.
A4, 34 k.
[Słowo wstępne: Edward Lipiński]. [Autorem jest Ryszard Bugaj].
Br-2955[fot.] – op
 ▬ Uwagi o sytuacji gospodarczej kraju.
– w: Aneks 1979 nr 20 s. 7-40.
– uw
 ▬ Uwagi o sytuacji politycznej kraju. Zespół Polityki Polskiej.
– w: Polityka Polska 1987 nr 9 s. 4-8.
– uw
 opis książki Uwagi o sytuacji politycznej kraju.
B.m.: b.w., b.r. [1987].
A5, 5 s., off. z masz.
Tytuł nagł. Zespół Polityki Polskiej. Grudzień 1986.
CJ-1515, J-3588, BN-5765*[wg J], Br-2956 – op
 ▬ Uwagi w sprawie kierunków rozwoju gospodarki żywnościowej w Polsce. – patrz: Nietupski A.: Uwagi w sprawie kierunków rozwoju gospodarki żywnościowej w Polsce. – uw
 opis książki Uwarunkowania ekonomiczne i społeczne reformy cen. /Materiał dla Komisji Programowej, Zespół 6. Posiedzenie w Bydgoszczy 14-15 września 1981 r./
Łódź: Z.R. Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”. Ośrodek Badań Działalności Gospodarczej, b.r. [jesień 1981].
A4, 8 s., ksero z masz.
Tytuł nagłówkowy. W oparciu o ekspertyzę J. Dietl[a]. Za zgodność: Jadwiga Szcześkiewicz.
– MM
 opis książki Uwarunkowania systemu rekompensaty wzrostu kosztów utrzymania w Polsce w l. 1981-1985.
B.m. [Łódź]: b.w. [ZR Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”. Ośrodek Badań Działalności Gospodarczej], b.r. [jesień 1981].
A4, 7 s., ksero z masz.
Brak ogólnego tytułu. Tytuł nagłówkowy jest tytułem pierwszej części tekstu. W oparciu o ekspertyzy: H[elena] Góralska, K[rzysztof] Hagemejer, I[rena] Wójcicka. Za zgodność: Jadwiga Szcześkiewicz. Są to fragmenty tekstu: Helena Góralska, Irena Wóycicka, Krzysztof Hagemejer: Projekt systemu rekompensaty wzrostu kosztów utrzymania na lata 1981-1985. - w: Gospodarka. [Warszawa]: Ośrodek Badań Społecznych NSZZ Solidarność Region Mazowsze [1981]. Zeszyty OBS; 3, s. 16-34.
– MM
 opis książki Uważamy ludowładztwo za zasadę od której nie wolno odstępować. Projekt Programu Międzyzakładowego Komitetu SOLIDARNOŚCI Ziemi Łódzkiej w sześć lat po Sierpniu ’80.
Łódź: Wydawnictwo Solidarność Walcząca, maj 1986.
A5, 11,[1] s., ksero z masz., bezpł., nakł. 500 egz.
Nakład sfinansowany z funduszy MK”S” ZŁ.
W-49[off. z masz.], BŁ-146, J-3589*[… od której nie można odstąpić], BN-5766*[wg BŁ] – MM
 ▬ Uzupełnienie dokonane przez wyd. przedruku. – patrz w: Zdziechowski Marjan: Walka o duszę młodzieży. Z czasów rektorstwa. [Kraków Wydawnictwo X 1987]. – uw
 opis książki Użyto broni. Relacja górników kopalni „Wujek”.
Kraków: Biblioteka Obserwatora Wojennego; Powielarnia „Puszcza Niepołomicka”, 1988.
A5, okł. kart., [6],7-132,[1] s., off. z masz., c. 800 zł.
Archiwum „Solidarności”; Tom 31. Relacje i Opracowania.
Zebrał i opracował Jacek Cieszewski.
Rec.: Jan Rogala: Użyto broni. Gazeta Wyborcza nr 34W, 23-25.06.1989 r., nr 34K, 24-26.06.1989 r., s. 8.
CD-154[bez określenia typu wyd.], KS-0659*[wg CD], LJ – op
 opis książki Użyto broni. Relacja górników kopalni „Wujek”.
Kraków: Biblioteka Obserwatora Wojennego; Powielarnia „Puszcza Niepołomicka”, 1988.
A5, okł. kart., obw., [6],7-132,[1] s., off. z masz., c. 1000 zł.
Archiwum „Solidarności”; Tom 31. Relacje i Opracowania.
Zebrał i opracował Jacek Cieszewski.
BK-668, J-4444, BN-5768 – MM
 opis książki Użyto broni. Relacja górników kopalni „Wujek”. Wyd. II.
Kraków: Biblioteka Obserwatora Wojennego; Powielarnia „Puszcza Niepołomicka”, 1988.
A5, okł. kart., obw., [8],7-132,[1] s., off. z masz., c. 2200-(3000)-[4000] zł [wg BJ, FC i KJ: 1000 zł].
Archiwum „Solidarności”; Tom 31. Relacje i Opracowania.
Zebrał i opracował Jacek Cieszewski. W wyd. II. dodano dodatkową kartkę i tu na s. [5] są słowa m. in. Jana Pawła II. Część nakładu ostemplowano z tyłu obwoluty ceną: 3000.
Ka-2602, KS-0660*[wg KB], BJ-4718, FC-4077, KJ-713 – MM [egzemplarz z ceną 2200 zł oraz przestemplowany na 3000, w kolportażu były również z ceną wpisywaną ręcznie: np. 4000]
 opis książki Użyto broni. Relacja górników kopalni „Wujek”. Wyd. II (I oficjalne – poprawione i rozszerzone).
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Most, 1991.
Zebrał i opracował Jacek Cieszewski.
– uw – MM
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.