Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Uwagi o kolorach
  tła pod tekstem

Opis druku
niezależnego
posiadanego
w zbiorze
Opis druku
niezależnego
znanego tylko
z bibliografii
Opis książki
związanej
z wydaniami
niezależnymi
posiadanej
w zbiorze
Opis książki
związanej
z wydaniami
niezależnymi
znanej tylko
z bibliografii
Opis książki
z pogranicza
wydawnictw
niezależnych
Odnośniki, uwagi,
opisy druków nie
zaliczanych do
druków zwartych

Przybornik:


Historia tego
  tekstu w:
  web.archive.org:
Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Wa - Wan

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 03.09.2018 r.
 
 
 opis książki Wackowski Erwin: Naczelnik państwa polskiego marszałek Polski Józef Piłsudski, mąż stanu, polityk, żołnierz.
Warszawa: nakł. aut., 1989.
A5, 16 s., off. z masz., err. (A7 ksero).
BN-5824*[wg MBPŁ], BaBN – op
 ▬ Waczków J.: Przemiany Bohumila Hrabala. – patrz w: Hrabal Bohumil: Zbyt głośna samotność. Gdynia: Petit. 1989. – uw
 ▬ Wademekum studenta samorządowego.
B.m. [Warszawa]: b.w. [Samorząd Studencki UW], 1984.
A4, 27 s.
Ka-4430 [nie jest to bibuła] – uw
 ▬ Wagner Bogdan [proj. okł.] – patrz: Brandys Marian: Z dwóch stron drzwi. Lublin: NOS 1989. – uw
 ▬ Wajda Andrzej: [List … do ministra kultury i sztuki w sprawie filmu „Przesłuchanie”] – patrz: Bugajski Ryszard: Przesłuchanie. – uw
 opis książki Wajda Andrzej: Powtórka z całości.
B.m. [Kraków]: Oficyna Literacka, 1986.
A6, okł.kart., [4],7-69,[1] s., off. z masz., [c. 140-180 zł].
Tytuł wyd. francuskiego: „Un cinéma nommé désir”. Paris: Stock 1986 [w książce wydrukowano błędnie: „Un cinéma nomé désir”].
Rec.: JTS: Z reżyserskiego warsztatu. Kultura Niezależna 1987 nr 30-31 s. 119-120; T. Nurt: Wezwanie 1987 nr 12 s. 79-80; A.P.: Pomyłka z Wajdy. Brulion 1987/88 nr 4 s. 117-118.
G-86/335, CJ-1443, CD-1382, BK-671, J-3632, BN-5825, Ka-2617, BJ-4768, FC-3973, Br-2987 – MM
 opis książki Wajda Andrzej: Powtórka z całości. Wyd. I [właśc. II].
Warszawa: Wydawnictwo Zebra, 1989.
ISBN 83-85076-01-8. Cenzura: A-84.
– uw – MM
 ▬ Wajda Andrzej: Społeczna rola kina /26 kwietnia 1984 r./. – patrz: Wieczory dyskusyjne. Zeszyt 3. Materiały duszpasterskie. Styczeń-Maj 1984. Łódź: Duszpasterstwo Środowisk Twórczych przy Kościele Najświętszego Imienia Jezus Ojców Jezuitów [ok. 1985]. – uw
 ▬ Wajda Andrzej – patrz w: Niebo nowe, ziemia nowa. Warszawa: MEDIUM 1987. – uw
 ▬ Wajda Marek – patrz: Akt oskarżenia. (Przeciwko Markowi Wajdzie i innym) grudzień 1985 r. – uw
 ▬ Waksman Adam [pseud. – właśc. Adam Szostkiewicz] [przekł.] – patrz: Johnson Paul: Historia polityczna świata od lat dwudziestych do osiemdziesiątych; Popper Karl Rajmund: O Marksie; Kisielewski Stefan: Czy teoria jest niewinna? [Kraków]: Arka 1983. – uw
 ▬ Waksmundzki Krystian [wywiad] – patrz w: Bereś Witold i Burnetko Krzysztof: Tylko nie o polityce. Paryż: Instytut Literacki 1989. – uw
 ▬ Waksmundzki Krystian A. [oprac.] - patrz: Dane o stanie środowiska naturalnego Polski i propozycje przeciwdziałania narastania katastrofy ekologicznej. Górny Śląsk. Biblioteczka „Po prostu”. – uw
 opis książki Wala Jan [pseud.]: Grabarze Polski. Cz. I. Wstęp do badań masonerii w PRL.
Warszawa: b.w., 1983.
A5, okł.kart., [4],128 s., off. z masz.
K-3198, Ł-447, J-3633, BN-5826 – MM
Cz. II patrz: Czyżyk Jan: Grabarze Polski. Cz. II – Ideolodzy i eksperci „Polityki”.
 ▬ Walas Teresa: O Miazdze Jerzego Andrzejewskiego, czyli o walce z szatanem. - patrz w: Literatura źle obecna. (Rekonesans). – uw
 ▬ Walc Jan: Medaliony. – patrz w: Dokumenty bezprawia. Komitet Samoobrony Społecznej *KOR*. Warszawa: Nowa 1978. – uw
 ▬ Walc Jan: My, Wolna Wałkowa.
- w: Biuletyn Informacyjny 1980 nr 4/38 s. 1-12.
– uw
 opis książki Walc Jan: My, Wolna Wałkowa.
Tarnów: Tarnowska Oficyna Wydawnicza, 1981.
A5, 26 s.
Przedruk z: Biuletyn Informacyjny 1980 nr 4/38.
– op
 opis książki Walc Jan: My, Wolna Wałkowa.
B.m. [Szczecin]: SAW, b.r. [1981].
Przedruk z: Biuletyn Informacyjny 1980 nr 4/38.
KS-4334*[wg MJ*]=KS-6490*[wg MJ*] – op
 ▬ Walc Jan: My, Wolna Wałkowa.
- w: [tegoż]: Wybierane. Warszawa: Pokolenie 1989, s. 143-158;
- w: Wolność i Solidarność 2012 nr 4 s. 167-180.
– uw
 ▬ Walc Jan: O sposobach użycia nie użytej kultury. – patrz w: [Czterdzieści] 40 lat władzy komunistycznej w Polsce. Myśl [1987]. – uw
 ▬ Walc Jan: Ruszamy z posad bryłę świata. – patrz w: Marzec ’68. Sesja na UW Z. 2. Warszawa: Sowa 1981; Marzec 68. Sesja na UW 1981. [Wybór]. Warszawa: Nowa [1983]. – uw
 ▬ Walc Jan: Słabość wszechmocnych.
- w: Krytyka 1979 nr 5 s. 2-9; w wyd. londyńskim: s. 1-11;
- w: Havel Václav: Siła bezsilnych; Jan Walc: Słabość wszechmocnych. Warszawa: ON; Spółdzielnia Wydawnicza STOP 1985 s. 47-55.
– uw
 opis książki Walc Jan: Wybierane.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Pokolenie, listopad 1989.
A5, okł.kart., 269,[1] s., off. z masz., [c. 10900 zł].
Biblioteka Kwartalnika Politycznego Krytyka. 120 pozycja wydawnicza.
BN-5827, Ka-3601, Hoo99/201, HN-001987634, KS-0080=KS-4336, BJ-4769, FC-6854, Br-2988 – MM
 ▬ Walc Jan – patrz w: Reminiscencje niesentymentalne o marcu ’68. – uw
 ▬ Walc Jan – patrz: Jan Biuletyn [pseud.] – uw
 opis książki Walczak Adam ps. „Nietoperz”, Sochański Andrzej ps. „Pampuch”: [Trzynasta] 13. Brygada Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego.
B.m.: b.w., b.r. [ok. 1985].
A5, okł.kart., [1],146 s., [30] s. tabl., [15] k. tabl. złoż., off. z masz., ksero [ostatnia składka z ilustracjami].
Tytuł okł. Na k. tytułowej: Kpt. Adam Walczak ps. „Nietoperz” Komendant 13 Brygady Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego. Ppor mgr Andrzej Sochański ps „Pampuch” Szef sztabu 13 Brygady Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego. Ponumerowane złożone szkice wklejono przed ss.: 10, 16, 50[2x], 72 , 74, 84, 94, 96, 108, 120 oraz nienumerowane przed ss. 14, 126, 128, 130.
ST15-4671{[1],147 s., err., [brak tabl.], zamazane drugie nazwisko na k. tytułowej}, Nukat-1082871[UMK - 147 s., [30] s. tabl., [12] k. tabl. złoż.] – MM [egz. niesklejony]
 opis książki Walczak Adam: 13. Brygada Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego.
Bydgoszcz: Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, 2002.
Biblioteka Wileńskich Rozmaitości. Seria B; nr 40.
ISBN 83-87865-30-3. – uw
 ▬ Walczak Wojciech - patrz w: Dyskusja pomiędzy Komisją Międzyresortową pod przewodnictwem Min. Górskiego a Międzyuczelnianą Komisją Porozumiewawczą nad postulatem dotyczącym pociągnięcia do odpowiedzialności winnych krwawego tłumienia wystąpień robotniczych w grudniu 70 i czerwcu 76, w dn. 3 lutego 1981. Łódź: Centralne Strajkowe Biuro Prasowe, 7.02.1981. – uw
 ▬ Walczewski Jacek: Odpowiedzialność za społeczeństwo i naturę. – patrz w: Tydzień religijno-społeczny. Kraków 1981. Duszpasterstwo Akademickie „Na Miasteczku”. – uw
 ▬ Walczewski Jacek [oprac.] - patrz: Dane o stanie środowiska naturalnego Polski i propozycje przeciwdziałania narastania katastrofy ekologicznej. Górny Śląsk. Biblioteczka „Po prostu”. – uw
 ▬ Walczyk Zbigniew – patrz: Więźniowie polityczni w PRL 1981-1983. Zakład karny Hrubieszów i inne. [Wyd. II]. Wydawnictwo Polskie 1986. – uw
 ▬ Walendowska Maria: Zamiast wstępu. – patrz w: Król Jan: Świadectwo. Warszawa 1989. – uw
 ▬ Walendziak Wiesław: Sierpień a odbudowa społeczeństwa. – patrz w: Polak wobec ojczyzny. Gdańsk 1989. – uw
 opis książki [Walentynowicz Anna]: Dnia 6.06.1983 roku o godz. 12 w Kościele św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej…
B.m.: b.w., b.r. [1983].
A4, [1],9,3,[2] s.
Zawiera: zapis spotkania z Anną Walentynowicz; wywiad dla Tygodnika Powszechnego z 1981 roku.
Ka-2620 – op
 ▬ Walentynowicz Anna: Opowiada Anna Walentynowicz [przedruk z książki: Gdańsk Sierpień 1980. Warszawa: IWZZ 1981, s. 4-12] - patrz w: Od sierpnia do sierpnia. Od Nowa [1981], s. 26-29. – uw
 ▬ Walentynowicz Anna [tekst w]: Grudzień [19]70. Wydanie specjalne. [1980]. – uw
 ▬ Walentynowicz Anna – patrz: Jastrun Tomasz: Życie Anny Walentynowicz. Warszawa: Nowa 1985; Nowak Mieczysław: Kazanie. Msza za ojczyznę 2 VI 1985 w Łękach Kościelnych; Walentynowicz Anna: Wywiad udzielony Biuletynowi Dolnośląskiemu /Nr I/59 1985 rok/. Wydawnictwo Polska i Polityka 1985. – uw
 ▬ Waleńczyk Jerzy [wiersze] – patrz w: Wykreślone strofy. Archiwum [ok. 1978]. Przemilczana Przeszłość 2. – uw
 ▬ Walewska Joanna [red.] – patrz: Jagiełło Michał: Tygodnik Powszechny i komunizm (1945-1953). Warszawa: Nowa 1988. – uw
 ▬ Walicki Andrzej: Myśli o sytuacji politycznej i moralno-psychologicznej w Polsce. [przedruk z: Aneks 1984 nr 35 s. 82-104]. – patrz w: Opozycja. Jej możliwości, ograniczenia i błędy. Kraków: [Wydawnictwo] Kraków [1985]; Inteligencja, „Solidarność”, władza. Profil [1986]. – uw
 ▬ Walicki Andrzej: Odpowiedź moim krytykom. [przedruk z: Aneks 1984 nr 35 s. 137-150]. – patrz w: Opozycja. Jej możliwości, ograniczenia i błędy. Kraków: [Wydawnictwo] Kraków [1985]; Inteligencja, „Solidarność”, władza. Profil [1986]. – uw
 opis książki Walicki Andrzej: Spotkania z Miłoszem.
Londyn: Aneks, 1985.
22 cm, 197, [2] s.
ISBN 0-906601-19-3.
Rec.: Janina Katz-Hewetson: Andrzeja Walickiego spotkania z Miłoszem. Puls 1985/86 nr 28 s. 63-69; Jacek Krzos [pseud. – właśc. Marian Stala]: Sukces i klęska Andrzeja Walickiego. Arka Kraków 1986 nr 14 s. 125-131; dk [właśc. Damian Kalbarczyk]: Listy na zadany temat. Arka Kraków 1986 nr 15 s. 116-118; Zygmunt Rafalski [pseud. – właśc. Janusz Sławiński]: Jeszcze jeden ukąszony, choć poranek świta. Kultura Niezależna 1987 nr 33 s. 30-49; Michał Komar: Spotkanie z Walickim. Almanach Humanistyczny 1989 nr 10 s. 79-83.
– uw – MM
 opis książki Walicki Andrzej: Spotkania z Miłoszem.
B.m. [Gdańsk]: Biblioteka Polityki Polskiej, 1988.
A5, okł.kart., 161,[1] s., off. z oryg., [c. 800 zł].
Przedruk z wyd.: Londyn: Aneks 1985.
Rec.: Jan Podlaski [pseud. – właśc. Marek Pieczara]: Z dziejów choroby. Wezwanie 1988 nr 14 s. 90-95.
CD-1383, Dun-191, J-3634, BN-5828*[wg MBPŁ], KS-4345, BJ-4770, FC-6855 – MM [wycięta górna połowa k. tyt.]
 opis książki Walicki Andrzej: Tradycje polskiego patriotyzmu.
Kraków: Biblioteka Trzynastki „13”, 1986.
A5, okł.kart., 40 s., powiel., c. 120 zł.
Tytuł okł. Przedruk z: Aneks 1985 nr 40 s. 37-80.
K-3702, CJ-1444, BK-672, J-3635, BN-5829, Ka-2619, KS-0029=KS-4343, BJ-4771, FC-3974, Br-2991 – op
 opis książki Walicki Andrzej: Tradycje polskiego patriotyzmu.
B.m. [Wrocław]: Ruch Społeczny Solidarność; Kret, b.r. [1987 ?].
A5, okł.kart., 44 s., off. z oryg., [c. 200-300 zł].
Konfrontacje. Szkice Polemiczne.
Przedruk z: Aneks 1985 nr 40 s. 37-80.
Ł-448, CJ-1445, J-3636, BN-5830, Ka-2618, Hoo99/201, KS-0035=KS-4344, BJ-4772, FC-6856, Br-2992 – MM
 ▬ Walicki Andrzej – patrz: Kołakowski Leszek: Winni (Solidarność) i niewinni (PZPR). (W odpowiedzi Andrzejowi Walickiemu). Punkt 1985. – uw
 opis książki Waligórski Andrzej: Kataklizm. Wiersze.
B.m. [Wrocław]: Dzika Oficyna Wydawnicza Lenki Cvrčkowej, b.r. [1981].
A5, [2],33 s., off. z masz.
Tytuł okł.
CD-1384, BN-5831=BN-5832*[wg WiMBP Wroc], BaBN, KS-4347, BJ-4773, FC-6857, Ka-4830, Br-2993 – op
 ▬ Waligórski Andrzej [wiersze w:] Poezja odnowy. Warszawa: Wydawnicza im. gen. E. Nila-Fieldorfa 1981. – uw
 opis książki Walka bez przemocy.
Wrocław: Wolność i Pokój, 1988.
A5, okł.kart., 78,[1] s., off. z masz., c. 450 zł.
Biblioteka WiP.
Tłumaczenie z francuskiego. Zawiera teksty:
- William Robert Miller: Węgry przeciwko okupacji austriackiej 1859-1867;
- William Robert Miller: Opór przeciwko rusyfikacji Finlandii 1898-1905;
- Etienne Godinot: Gandhi i dekolonizacja Indii 1915-1948;
- Dominique Gournac: Pucz Kappa w Niemczech w 1920 r.;
- Frédéric Delarge: Bitwa o Ruhrę;
- Guy Boubault: W Norwegii 1940-1945;
- Patrice Coulon: W Danii 1940-1945;
- Vincent Roussel: Czechosłowacja - zamordowana wiosna;
- Christian Brunier: Czechosłowacja 1968;
- Herberto M. Sein: Obalenie dyktatury w Gwatemalii 1944;
- Christian Delorme: Walka czarnych Południowej Afryki;
- Christian Brunier: Powstanie 16 i 17 VI 1953 w Niemczech Wschodnich;
- Jean Van Lierde: Dekolonizacja Konga;
- Guy Boubault: Pucz w Algierze 1961;
- Pierre Croissant: Strajk głodowy przeciwko dyktaturze w Boliwii 1978;
- Gilbert Girondieau: Powstanie ludowe w Iranie.
Tekst oryg. wydał: Mouvement pour Alternative Non-Violente. J podaje tytuł: Walka bez użycia przemocy.
J-3638, BN-5834*[wg MBPŁ], Ka-2621, BJ-4774, FC-6858 – MM
 opis książki Walka bez użycia przemocy – Non violence active.
Lublin: b.w., sierpień 1982.
A4, [14] k., powiel.
Tłumaczenie z francuskiego. BN* podaje tytuł: Walka bez przemocy; BJ i FC podają podtytuł: Non violance …
J-3637*[wg Pil-2836], BN-5833*[wg Pil – A5 ?], BJ-4775, FC-6859 – op
 ▬ Walka bez użycia przemocy – Non violence active.
– w: Spotkania 1982 nr 19/20 [w wyd. Paris 1984] s. 180-189.
– uw
 ▬ Walka o polski Lwów. 1918-1920. – patrz: [Rogowski Jan]: Walka o polski Lwów. 1918-1920. Kalisz: 1981. – uw
 ▬ Walka o serca i umysły … – patrz: Morawiecki Kornel: Walka o serca i umysły … Wywiad z przewodniczącym Solidarności Walczącej Kornelem Morawieckim. Wrocław: Agencja Wydawnicza Solidarności Walczącej 1986. – uw
 opis książki Wall Aleksander: Szopki 1983-1985.
Łódź: Wydawnictwo Solidarność Walcząca, 1986.
A5, okł., 3-14 s., ksero z masz., c. 70 zł.
Zawiera teksty: Szopka 1983-1984; Szopka 1984-1985; Szopka 1985-1986.
CD-1385, W-51[off. z masz.], BŁ-208[off. z masz.], J-3639, BN-5835*[wg MBPŁ], Ka-3602, KS-4349, BJ-4776[off. lub ksero z masz.], FC-6860 – MM
 opis książki Wall Aleksander: Szopki 1983-1985.
Łódź: Wydawnictwo Solidarność Walcząca, 1986.
A4, okł., 3-13 s., ksero z masz.
Zawiera teksty: Szopka 1983-1984; Szopka 1984-1985; Szopka 1985-1986. Kopia z tej samej matrycy co wyd. w formacie A5.
– MM [brak s. 14 i tylnej okł.]
 opis książki Wallis Aleksander: Socjologia i kształtowanie przestrzeni.
Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971.
20 cm, 225,[3] s., [32] s. fot.
– uw
 opis książki Wallis Aleksander: Socjologia przestrzeni.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1990.
20 cm, 261,[2] s.
Wybór i opracowanie: Elżbieta Grabska-Wallis i Maria Ofierska. Posłowie Janusz Ziółkowski.
S-261/2448, HN-000639907 – uw
 opis książki Wallis Aleksander: Węzłowe problemy polityki kulturalnej kraju.
B.m.: b.w., b.r. [1981].
A4, 18 [właśc. 19] s., off. z masz.
Tytuł nagł.
BJ-4777, FC-6861 – op
 ▬ Waltoś Jacek [wywiad w]: Wierzchowska Wiesława: Sąd nieocenzurowany czyli 23 wywiady z krytykami sztuki. Łódź: Film i Literatura 1989. – uw
 opis książki Walukowa J[anina] [oprac.]: „Solidarność” wobec bezrobocia i zmian w zatrudnieniu.
Gliwice: NSZZ „Solidarność” Politechniki Śląskiej, 1981.
A5, [12] s., off. z masz.
NSZZ „Solidarność” Politechniki Śląskiej. Podkomisja ds. Informacji i Propagandy.
Tytuł okł. Paginacja z okładką. Do użytku wewnętrznego.
BJ-3208, FC-10606 – op
 ▬ Walukowa J[anina] [oprac.]: „Solidarność” wobec bezrobocia i zmian w zatrudnieniu. Tezy do dyskusji - propozycje Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych przy KKP NSZZ „Solidarność”.
– w: AS 1981 nr 20 s. 23-27 (=401-405);
– w: Sprawy gospodarcze w dokumentach pierwszej Solidarności. Tom 1. 16 sierpnia 1980 - 30 czerwca 1981. Warszawa: IPN 2008 s. 460-479 {Waluk J.}.
– uw

 ▬ Wałęsa Lech: Droga nadziei. Kraków-Lublin-Warszawa: Biblioteka Spotkań, 1988. A5, okł.kart., 357,[1] s., 4 k. tabl., off. z masz.
J-3641, BN-5836*[wg J], Ka-4050, HN-001991517, KS-4350*[wg MJ], ST15-4800, [20170123 Nukat-brak, poza BN jedyna bibl.: WBPTor] – brak możliwości określenia typu wyd. – uw
 opis książki Wałęsa Lech: Droga nadziei.
Kraków-Lublin-Warszawa: Biblioteka Spotkań, 1988.
A5, okł.kart., 357,[1] s., 4 k. tabl., off. z masz., (c. 4500 zł).
Druk na okł. w kolorze niebieskim.
BaBN-b1279927, FC- 40590*[wg BaBN] – MM
 opis książki Wałęsa Lech: Droga nadziei.
Kraków-Lublin-Warszawa: Biblioteka Spotkań, 1988.
A5, okł.kart., 357,[1] s., 4 k. tabl., off. z masz.
Druk na okł. w kolorze brunatnoczarnym, jak druk tekstu w książce.
– MM

 opis książki Wałęsa Lech: Droga nadziei. Tom 1-2. Pierwsze wyd. krajowe.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm, 1988.
A5, okł.kart., 228,[1] s., [14] s. tabl. + 281,[2] s., [28] s. tabl., off. ze skł., c. t. I/II 4300 zł.
Książka powstała we współpracy z Janem Murem [pseud. zbiorowy Andrzeja Drzycimskiego i Adama Kinaszewskiego]. Druk ukończono w październiku 1988 r.
Historia wyd.: Skała Piotr: Historia jednego wydawnictwa. Grizzly 1989 nr 10 s. 1, 5-7; rec.: J.K. [krypt. – właśc. Joanna Szczęsna]: Bestseller. Tygodnik Mazowsze 1988 nr 275 s. 2.
CD-1386, BN-5837, Ka-2625, Hoo99/201, KS-4351*[wg CD, KB], BJ-4778, FC-6862, ECS-01108, ST15-4801, Nukat-1136808 – MM [w I tomie zalane kartki]
 opis książki Wałęsa Lech: Droga nadziei. Tom 1-2. Pierwsze wyd. krajowe.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm, 1988.
A5, okł.tw.pł., 228,[1] s., [14] s. tabl. + 281,[2] s., [28] s. tabl., off. ze skł., c. t. I/II 4300 zł.
Złocenia na okł. odpowiadają dość wiernie elementom na okł. kartonowej.
– op [t. 1] – MM[t. 2]
 opis książki Wałęsa Lech: Droga nadziei. Tom 1-2. Drugie wyd. krajowe.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm, 1989.
A5, okł.kart., 228,[1] s., [14] s. tabl. + 281,[2] s., [28] s. tabl., off. ze skł., c. t. I/II 5600 zł.
Książka powstała we współpracy z Janem Murem [pseud. zbiorowy Andrzeja Drzycimskiego i Adama Kinaszewskiego]. Druk ukończono w marcu 1989 r.
Rec.: Arkadiusz Rybicki: Droga nadziei - autobiografia Lecha Wałęsy. Polityka Polska 1989 nr 14 s. 106-111.
CD-1387, BN-5838, KS-4352*[wg CD, KB], BJ-4779, FC-6863, Br-2989 – MM
 ▬ Wałęsa Lech: Droga nadziei. [fragmenty].
– w: Pomerania. Miesięcznik społeczno-kulturalny 1989 nr 3(191) s. 4-8, nr 4(192) s. 20-23. – MM[nr 3];
– w: Fakty. Tygodnik społeczno-kulturalny. Bydgoszcz 1989 nr 14 s. 3, nr 15 s. 3.
– uw
 opis książki Wałęsa Lech: Droga nadziei. Wyd. I. I rzut.
Kraków: Znak, 1989.
ISBN 83-7006-134-6. Druk: Kraków: Drukarnia Narodowa. Sygn. cenzora O-11/2076. Podpisano do druku w czerwcu 1989, druk ukończono w sierpniu 1989 r.
Najwcześniejsze recenzje wrzesień-październik: Wieczór Wybrzeża 1989 nr 206 s. 6; Słowo Powszechne 1989 nr 208 s. 3; Tygodnik Powszechny nr 42 s. 6; Wieści nr 42 s. 5.
– uw – MM
 opis książki Wałęsa Lech: Droga nadziei. Wyd. I. II rzut.
Kraków: Znak, 1989.
ISBN 83-7006-134-6. Druk: Rzeszów: Rzeszowskie Zakłady Graficzne. Sygn. cenzora: O-11/2076/89. Poziome linie na s. [1] i [3] oraz cyfry paginacji w kolorze czerwonym.
– uw – MM
 opis książki Wałęsa Lech: Droga nadziei. Wyd. I. III rzut.
Kraków: Znak, 1990.
ISBN 83-7006-134-6. Druk: Kraków: Prasowe Zakłady Graficzne. Podpisano do druku w czerwcu 1989, druk ukończono w lutym 1990 r. Brak sygn. cenzora.
– uw – MM
 opis książki Wałęsa Lech: Droga nadziei. Wyd. II. I rzut.
Kraków: Znak, 1990.
ISBN 83-7006-142-7.
– uw – MM
 opis książki Wałęsa Lech: Droga nadziei. Wyd. II. II rzut.
Kraków: Znak, 1990.
ISBN 83-7006-142-7.
– uw
 opis książki Wałęsa Lech: Droga nadziei. Wyd. I.
Kraków: Znak, 2006.
Na początku dodano rozdział: Rachunek nadziei. ISBN 978-83-240-0727-1.
– uw – MM
 opis książki Wałęsa Lech: Lech Wałęsa dla Harvardu. (Gdańsk, 29.05.83). Pełny tekst przemówienia Lecha Wałęsy, przesłanego na uroczystość zakończenia roku akademickiego i nadania tytułów doktora honoris causa Uniwersytetu Harvard.
B.m. [Warszawa]: Podziemna Oficyna Rolnicza Solidarność, b.r. [1983].
A6, okł., [2],10 s., stdr. z masz., c. 30 zł.
K-3199*, G-83/553, J-3643, BN-5839, Ka-2623, HN-001542846, BJ-4780, FC-6864, Br-2990 – MM
 opis książki Wałęsa Lech: Moje credo.
Kraków: Świt, 1987.
A5, okł.kart., [11] k., powiel., druk jednostr.
Tytuł okł. Na s. [1]: Kompromisy – tak, ale nie na kolanach. W moim egzemplarzy większość tekstu na okładce oraz s. [1] wpisane czarnym tuszem ręcznie.
BK-673*, J-3642*, BN-5840, BJ-4781, FC-3975 [1988] – MM
 opis książki Wałęsa Lech: Nasz cel. Polskość to umiłowanie swobody.
Kraków: Wydawnictwo Świt, 1988.
A5, [8] s., stdr. z masz.
Tytuł okł.
BK-674, J-4446*[wg BK], BN-5841*[wg BK], BJ-4782[powiel.], FC-3976 – op
 opis książki Wałęsa [Lech]: Przemówienie wygłoszone w Oslo w imieniu L. Wałęsy.
B.m. [Warszawa]: Agencja Informacyjna „S”, 1983.
Agencja Informacyjna „S” AIS. Dodatek do nr 16.
BNWC-24 – op
 ▬ Wałęsa Lech: [Przemówienie wygłoszone w Oslo w imieniu Lecha Wałęsy].
– w: Wici. Polskie czasopismo w Norwegii. Oslo. nr 5/6, styczeń 1984, s. 44-49. – MM
– w: Lech Wałęsa. Droga nadziei. Kraków-Lublin-Warszawa: Biblioteka Spotkań 1988 s. 333-337. – MM
– w: Lech Wałęsa. Droga nadziei. Tom. 2. Warszawa: Rytm 1988 s. 246-252. – MM
– w: Lech Wałęsa. Droga nadziei. Tom. 2. Warszawa: Rytm 1989 s. 246-252. – MM
– w: Lech Wałęsa. Droga nadziei. Kraków: Znak 1989 s. 357-360. – MM
– tekst nieco przeredagowany: http://www.ilw.org.pl/nobel_11_12_83.doc {luty 2008}
– uw
 opis książki Wałęsa Lech: Raport. Polska 5 lat po Sierpniu.
B.m.: b.w., b.r. [1985 ?].
A4, 8 s., bezpł.
Informacje o tekście raportu.
J-3644*[wg Pil-2842] – op
 ▬ Wałęsa Lech: Słowo wstępne. – patrz w: Raport. Polska 5 lat po Sierpniu. Warszawa: MSS „V” 1985; Raport. Polska 5 lat po Sierpniu. Informacje o tekście Raportu. Inicjatywa Wydawnicza „Zdanie” [1985]. – uw
 opis książki Wałęsa Lech: Stan wojenny.
B.m.: b.w., b.r. [1989].
A5, okł.kart., 54 s., off. z oryg.
Fragment książki: Droga nadziei. Biblioteka Spotkań, 1988. W rzeczywistości przedruk z wyd.: Warszawa: Rytm 1988 s. 80-129. Dodano: / Jan. Mar. /: Od wydawcy.
BN-5843*[wg BUW], Ka-2624 – MM
 ▬ Wałęsa Lech: Tekst przemówienia przygotowany na uroczystość pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców 16 XII [1983].
– w: Tygodniku Mazowsze 1983 nr 72 s. 1-2.
– uw – MM
 opis książki Wałęsa Lech: Tekst przemówienia Lecha Wałęsy przygotowany na uroczystość pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców podany w Tygodniku Mazowsze nr 72 z dnia 15.XII.1983 r.
Bydgoszcz: b.w., b.r. [1984].
A4, 5,[1] s., powiel.
Tytuł nagł. Opracował Komitet Obrony Solidarności. Zawiera także: Apel poległych 1981-1983 oraz wiersze: Kolegom pomordowanych w grudniu 1970; Do twardogłowych.
K-3200, G-84/505*[wg SZ-7], J-3645*, BN-5844*[wg K] – op
 ▬ Wałęsa Lech – patrz: Fallaci Oriana: Wywiad udzielony pismu Corriere Della Sera 7 marca 1981 r. przez Lecha Wałęsę; Nagroda Nobla dla Lecha Wałęsy. Łódź: Arka [1983]. Teka fotogr.; Pokojowa nagroda Nobla. 5 październik 83 – L. Wałęsa. Warszawa: Wytwałość [1983]. – uw
 ▬ Wałęsa Lech [tekst] – patrz w: Grudzień w 15 rocznicę. Środowiska Twórcze Wybrzeża [1985]; Na zaproszenie Lecha Wałęsy. Narada przedstawicieli środowisk niezależnych [Warszawa 7.11.1987 r.]. Myśl [1987-8]. – uw
 ▬ Wałęsa wyjaśnia.
A5, V,[1] s., off. z masz.
Wkładka do Serwisu informacyjnego NSZZ „Solidarność” Bydgoszcz nr 40, 22.06.1981 r.
– uw – MM
 ▬ Wancerz-Gluza Alicja – patrz: Karska Anna [pseud.] – uw
 ▬ Wander Michał [pseud. – właśc. Andrzej Kopacki] [tłum.] – patrz: Weber Max: Polityka jako zawód i powołanie. Warszawa: Nowa. – uw
 opis książki Wandy Kazimierz: Katolicyzm i nasze jutro.
Gdańsk: b.w., 1984.
A5, 8 s. stdr. z masz.
Tytuł nagł. Przedruk z: Biuletyn Dolnośląski 1983 nr 7/47 s. 3-10. Koszty wyd. pokryto z funduszu wydawniczego Naszego Czasu. Wg Ka, BJ i FC: b.m, b.r.
K-3201*, G-84/506*, Dun-192, J-3646, BN-5845*[wg J], BaBN, S-261/2454, Ka-4051, BJ-4788, FC-6870, Br-2994 – op
 opis książki Wandycz Piotr: Stracone szanse. Stosunki polsko-amerykańskie 1939-1987.
Warszawa: Wydawnictwo Głos, 1987.
A5, okł.kart., 163,[1] s., off. z masz., c. 700 zł.
Zawiera: Od autora – po dziesięciu latach. Części 1-3 oraz „Refleksje” są tłumaczeniem końcowych rozdziałów książki autora: The United States and Poland. Cambridge Mass.: Harvard Univ. Press 1980. Z angielskiego tłumaczyła: T.W.Z.
Ł-449, KN’87-265, BN-5846, Ka-2626, BJ-4789, FC-6871 – MM
Dwa typy okładki:
– na I s. okł. ramka z tytułem: 48 x 90 mm; na IV s. okł. średnica znaku wydawnictwa: 17 mm – MM
– na I s. okł. ramka z tytułem: 50 x 95 mm; na IV s. okł. średnica znaku wydawnictwa: 19,5 mm – MM
 opis książki Wandycz Piotr: Z dziejów dyplomacji.
Londyn: Polonia, wrzesień 1988.
22 cm, 154,[1] s.
ISBN 0-902352-66-0.
– uw – MM
 opis książki Wandycz Piotr: Z dziejów dyplomacji. Pierwsze wydanie krajowe.
Wrocław: Oficyna Wydawnicza NZS Uniwersytetu Wrocławskiego Universitas, 1989.
A5, okł.kart., obw., [3],6-153,[1] s., off. z oryg., [c. 3000 zł].
Autoryzowany przekład [z angielskiego]: T. S. [krypt.]. Esej: Polska wobec polityki locarneńskiej Brianda przełożył [z francuskiego] Krzysztof Rutkowski. Tytuł oryg.: Polish diplomacy 1914-1945. Przedruk z wyd.: Londyn: Polonia 1988.
BN-5847, Ka-3603, Br-2995 – MM
 opis książki Waniek Henryk: Dziady berlińskie.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Przedświt; Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy, 1984.
A5, okł.kart., 105,[2] s., off. z masz., c. 270 zł.
Rec.: WUSW [krypt.]: * * *. Almanach Humanistyczny 1984 nr 1-2 s. 188-189.
K-3202, G-84/507, CD-1388, J-3647, BN-5848, Ka-2627, HN-000545995, KS-4355, BJ-4790, FC-6872, Br-2996 – MM
 opis książki Waniek Henryk: Dziady berlińskie. Wyd. II poprawione.
Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 1999.
ISBN 83-7023-702-9.
– uw – MM
 ▬ Waniek Jakub [tłum.] – patrz w: Škvorecký Josef: Wyjątki z autosztambucha. Warszawa: Pomost 1989. – uw
 ▬ Wantuch Wiesława [art.] pod krypt. ww – patrz w: Literatura polska po 1939 roku. Warszawa: Wydawnictwo PEN 1989. – uw
 ▬ Wantuch Wiesława – patrz: Wicka Maria [pseud.]; Glosariusz. Wrocław: 1986-1992. – uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.