Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Uwagi o kolorach
  tła pod tekstem

Opis druku
niezależnego
posiadanego
w zbiorze
Opis druku
niezależnego
znanego tylko
z bibliografii
Opis książki
związanej
z wydaniami
niezależnymi
posiadanej
w zbiorze
Opis książki
związanej
z wydaniami
niezależnymi
znanej tylko
z bibliografii
Opis książki
z pogranicza
wydawnictw
niezależnych
Odnośniki, uwagi,
opisy druków nie
zaliczanych do
druków zwartych

Przybornik:


Historia tego
  tekstu w:
  web.archive.org:
Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Wań - Was

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 17.04.2018 r.
 
 
 opis książki Wańkowicz Melchior: Dzieje rodziny Korzeniewskich. First ed.
Nowy Jork: National Committee of Americans of Polish Descent, may 1944.
A5, 64 s.
– uw
 opis książki Wańkowicz Melchior: Dzieje rodziny Korzeniewskich. Second ed.
Nowy Jork: National Committee of Americans of Polish Descent, june 1944.
A5, 64 s.
– uw
 opis książki Wańkowicz Melchior: Dzieje rodziny Korzeniewskich.
Włochy: Nakładem Oddz. Kultury i Prasy 2 Korpusu, 1945.
17 cm, 77 s.
Biblioteka Orła Białego; [32].
– uw – MM [brak przedniej okł.]
 ▬ Wańkowicz Melchior: Dzieje rodziny Korzeniewskich (fragmenty) – patrz w: Polacy w ZSRR (1939-1942). Paryż: Instytut Literacki 1963 s. 70-123. – uw
 opis książki Wańkowicz Melchior: Dzieje rodziny Korzeniewskich. Pierwsze wyd. w kraju.
Warszawa: Wydawnictwo Polskie, 1979.
A6, okł.kart., 64 s., off. z oryg.
Przedruk z wyd. 2: New York: Narodowy Komitet Amerykanów Polskiego Pochodzenia, june 1944.
CD-1389, Ka-2628, KS-4360*[wg CD, MJ] – MM
 opis książki Wańkowicz Melchior: Dzieje rodziny Korzeniewskich. Wydanie pierwsze.
Warszawa: Wydawnictwo Polskie, 1979.
A4, 2-38,[1] s.
Ka-4845 – op
 opis książki Wańkowicz Melchior: Dzieje rodziny Korzeniewskich.
Gdańsk: Wydawnictwo Fakt, 1981.
A4, okł., [2],32 s., powiel., [c. 30 zł].
Przedruk z wyd. 2: New York: Wydawnictwo Narodowego Komitetu Amerykanów Polskiego Pochodzenia 1944.
CD-1390[błąd, właśc. przedruk z tego wyd.], Ł-450a, Dun-193, BN-5849, Ka-2637, Hoo99/201, HN-000549232, KS-4364, BJ-4791, FC-6873 – MM
 opis książki Wańkowicz Melchior: Dzieje rodziny Korzeniewskich.
Kalisz: b.w., 1981.
A5, okł.kart., 30 s., off. z masz.
BN-5852*[wg WiMBP Kalisz], Ka-2633, KS-4365*[wg MJ] – MM
 opis książki Wańkowicz Melchior: Dzieje rodziny Korzeniewskich.
Szczecin: AAW Akademicka Agencja Wydawnicza, 1981.
A6, okł.kart., [2],2-47 s., off. z masz., [c. 35 zł].
„n” mecenat.
Przedruk z wyd.: Warszawa: Wydawnictwo Polskie 1979.
BN-5855, Ka-4156, KS-4366, BJ-4794, FC-6876, Br-2998, ECS-03270, Nukat-1526622 – MM
 opis książki Wańkowicz Melchior: Dzieje rodziny Korzeniewskich.
Szczecin: Oficyna Wydawnicza NZS AR „Kret”, b.r. [1981].
A4, [2],18,[9] s.
Przedruk z antologii: Polacy w ZSRR (1939-1942). Paryż: Instytut Literacki 1963 s. 70-123.
CD-1391, BN-5856, Sup-995*[wg BN], Ka-2634, KS-4367*[wg MJ] – op
 opis książki Wańkowicz Melchior: Dzieje rodziny Korzeniewskich.
B.m.: Wydawnictwo Świt, 1981.
A6, okł.kart., 55 s., off. z oryg.
Przedruk z antologii: Polacy w ZSRR (1939-1942). Paryż: Instytut Literacki 1963 s. 70-123. CD, BN i Sup podają m.w.: Warszawa; Ka: [Warszawa]; KS, BJ i FC: [Wrocław].
CD-1392, BN-5858, Sup-994, KS-4369*[wg MJ], Ka-4417, BJ-4795, FC-6877 – MM
 opis książki Wańkowicz Melchior: Dzieje rodziny Korzeniewskich.
B.m. [Gdańsk]: Wydawnictwo Młoda Polska, 1981.
A6, okł.kart., [3],4-49 s., off. z masz.
Znak wydawnictwa na I i IV s. okł. S. [2] czysta, s. 49 na III s. okł.
Dun-194, BN-5850, KS-4362*[wg MJ], BJ-4793, FC-6875, Ka-2629 – MM
 opis książki Wańkowicz Melchior: Dzieje rodziny Korzeniewskich.
B.m. [Gdańsk]: Wydawnictwo Młoda Polska, 1981.
A6, okł.kart., [2],4-49 s., off. z masz.
IV s. okł. bez druku.
– MM
 opis książki Wańkowicz Melchior: Dzieje rodziny Korzeniewskich.
B.m.: Oficyna Wydawnicza ’Rozstaje’, b.r. [1981].
A5, okł., 75,[1] s., powiel.
Przedruk z oryginału wydanego w USA przez Narodowy Komitet Amerykanów Polskiego Pochodzenia /Second Edition, June 1944/.
– MM [stempelek: Ex Libris Izabelli M. Sawaszkiewicz]
 opis książki Wańkowicz Melchior: Dzieje rodziny Korzeniowskich [!].
B.m. [Toruń ?]: Pomorska Oficyna Wydawnicza, 1981.
58 s.
KS-4368*[wg MJ] – op
 opis książki Wańkowicz Melchior: Dzieje rodziny Korzeniewskich.
B.m.: Wydawnictwo Młoda Polska, Lipiec 1981.
A4, okł., 27 s., powiel., c. 30 zł.
Drukarnia Polowa. Obszerne fragmenty … podajemy według edycji amerykańskiej, wydanej przez National Comittee [właśc. Committee] of Americans of Polish Descent, Inc., New York 1944 r.
BN-5851*[wg WBPTor], Ka-2635, KS-4361*[wg MJ], Br-2997 – MM
 opis książki Wańkowicz Melchior: Dzieje rodziny Korzeniewskich.
B.m.: UWR, 1981.
KS-4363*[wg MJ*] – op
 opis książki Wańkowicz Melchior: Dzieje rodziny Korzeniewskich.
Wrocław: Akademya Sztuk Wszelakich, 1983.
A5, okł.kart., [5],4-36 s., off. z masz., [c. 80 zł].
Przedruk z antologii: Polacy w ZSRR (1939-1942). Paryż: Instytut Literacki 1963 s. 70-123.
K-3204, G-83/555, Ł-450c, CD-1393, J-3648, BN-5860, Sup-996, Ka-2631, HN-000546008, KS-4370, BJ-4798, FC-6880, Br-2999[fot.] – MM
 opis książki Wańkowicz Melchior: Dzieje rodziny Korzeniewskich.
Wrocław: b.w., 1983.
A4, [1],3-36 s.
Ka-4873 – op
 opis książki Wańkowicz Melchior: Dzieje rodziny Korzeniewskich.
B.m. [Warszawa]: Niezależne Wydawnictwo MIRWA, b.r. [1983-1988].
A6, [4],64 s., wydr. komput., c. 100 zł.
Zeszyt 2 wydawnictwa Mirwa.
Przedruk z wyd.: New York: Narodowy Komitet Amerykanów Polskiego Pochodzenia 1944.
KS-4371*[wg MJ – 46 s.]=KS-4372*[wg MJ], BJ-4802, FC-6881 – op
 opis książki Wańkowicz Melchior: Dzieje rodziny Korzeniewskich.
Kraków: Biblioteka Promienistych, 1985.
A6, okł., 3-65 s., stdr. z masz., c. 70 (75) zł.
BJ, FC i Br podają błędnie: stdr. z oryg.
K-3203, Ł-450b, CD-1394, BK-675, J-3650*, BN-5853, Ka-2630, Hoo99/201, HN-000546002, KS-4376*[wg CD], BJ-4799, FC-3977, Br-3000 – MM
 opis książki Wańkowicz Melchior: Dzieje rodziny Korzeniewskich.
Wrocław: Rada Oświaty Niezależnej; Region Dolny Śląsk, 1985.
A5, okł., [5],4-36 s., off. z masz., bezpł.
Biblioteczka ucznia – zeszyt nr 5.
Przedruk z antologii: Polacy w ZSRR (1939-1942). Paryż: Instytut Literacki 1963 s. 70-123.
K-3205, CD-1396, J-3653*[wg K], BN-5862*[wg K], BaBN, Sup-997, Ka-2082, HN-001250665, KS-4377*[wg CD], BJ-4800, FC-6883 – MM
 opis książki Wańkowicz Melchior: Dzieje rodziny Korzeniewskich.
B.m. [Warszawa]: UOW [Uczniowska Oficyna Wydawnicza] Brzask, b.r. [1985].
A5, okł., [2],66 s., powiel., c. 170 zł.
Przedruk z wyd. 2: Narodowy Komitet Amerykanów Polskiego Pochodzenia 1944 za wyd.: Gdańsk: Fakt 1981. Na s. tytułowej umieszczono dane wydawnicze podstawy przedruku, co powoduje, że część opisów przyjmuje je jako właściwe. Na okładce górna część krzyża z połową tabliczki nagrobnej z nazwiskiem niezgodnym z treścią książki: Rodzina Korzeniowskich [wg BJ i FC jednak poprawnie: Korzeniewskich].
K-3206, G-85/422, CD-1395*[wg K], J-3651{[2],64 s.}, BN-5859, Ka-2632, KS-4378*[wg CD*], BJ-4792, FC-6874 – MM
 opis książki Wańkowicz Melchior: Dzieje rodziny Korzeniewskich.
B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1985].
A5, okł., [2],66 s., powiel., c. 170 zł.
Przedruk z wyd. 2: Narodowy Komitet Amerykanów Polskiego Pochodzenia 1944 za wyd.: Gdańsk: Fakt 1981. Na s. tytułowej umieszczono dane wydawnicze podstawy przedruku, co powoduje, że część opisów przyjmuje je jako właściwe. Na okładce górna część krzyża z połową tabliczki nagrobnej z nazwiskiem niezgodnym z treścią książki: Rodzina Korzeniowskich. Od poprzedniego wydania różni się jedynie brakiem znaku wydawnictwa w dole IV s. okł.
CD-1390[Gdańsk: Fakt 1981] – MM
 opis książki Wańkowicz Melchior: Dzieje rodziny Korzeniewskich. Tragiczne losy setek tysięcy polskich rodzin deportowanych w głąb Rosji Sowieckiej w latach 1939-1941.
New Britain, Conn.: Klub Dobrej Książki, 1985.
25 cm, 34,[2] s.
– uw – MM
 opis książki Wańkowicz Melchior: Dzieje rodziny Korzeniewskich.
Warszawa: Antyk, 1986.
A5, kolor.okł., [4],3-42 s., off. z masz., [c. 200 zł].
Przedruk z wyd: Warszawa: Wydawnictwo Polskie 1979. Na okładce pięć głów.
K-3703, CJ-1447, CD-1397, J-3652, BN-5857, KS-4380*[wg CD], BJ-4801, FC-6882 – MM
 opis książki Wańkowicz Melchior: Dzieje rodziny Korzeniewskich. Wydanie trzecie.
Wrocław: Akademia Sztuk Wszelakich; Rada Oświaty Niezależnej przy RKS NSZZ „Solidarność” regionu Dolny Śląsk, 1986.
A5, okł., 36 s., off. z masz., bezpł.
Biblioteczka ucznia – zeszyt nr 5.
Przedruk z antologii: Polacy w ZSRR (1939-1942). Paryż: Instytut Literacki 1963 s. 70-123.
CJ-1448*[wg Obecność nr 21 s. 86], CD-1398*[wg CJ*], J-3654*, BN-5861*[wg J], BaBN, Sup-998*[wg J], KS-4379*[wg MJ*] – op
 opis książki Wańkowicz Melchior: Dzieje rodziny Korzeniewskich.
B.m.: b.w., b.r. [1982-4].
A5, okł.kart., 28 s., off. z masz., [c. 80 zł].
Na okł.: góra z trzema krzyżami pod pięcioramienną gwiazdą.
J-3649*, BN-5854, Ka-3604, KS-4374*[wg MJ*], BJ-4796, FC-6878 – MM
 opis książki Wańkowicz Melchior: Dzieje rodziny Korzeniewskich.
B.m.: Wolna Polska, b.r.
A4, [1],39,[2] s.
Ka-2636, KS-4359 – op
 opis książki Wańkowicz Melchior: Dzieje rodziny Korzeniewskich.
B.m.: b.w., b.r.
A6, okł.kart., [2],2-47 s., ksero.
Złota okł. z koroną cierniową. Tekst skopiowany z wyd.: Szczecin: Akademicka Agencja Wydawnicza 1981.
KS-4358*[wg KB], BJ-4797, FC-6879 – MM
 opis książki Wańkowicz Melchior: Dzieje rodziny Korzeniewskich.
B.m. [Toruń]: to, b.r. [1987].
A6, 77,[1] s., ksero z oryg.
Przedruk z wyd: Włochy: Biblioteka Orła Białego 1945.
J-3655, KS-4382*[wg MJ] – op
 opis książki Wańkowicz Melchior: Dzieje rodziny Korzeniewskich.
B.m. [Toruń]: to, b.r. [1988].
A5, 2-22 s., ksero z oryg., wyd. trzyłam.
Przedruk z: Tydzień Polski Nowy Jork 1945 [?].
J-3656, KS-4383*[wg MJ] – op
 ▬ Wańkowicz Melchior: Dzieje rodziny Korzeniewskich.
– w: Białe Plamy. Reporterska Aukcja Zdarzeń 4. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rój 1989 s. 50-105. Tekst ocenzurowany; ingerencje na s. 84, 93, 98; cenzor A-85. ISBN 83-85049-07-X.
– uw
 ▬ Wańkowicz Melchior: Dzieje rodziny Korzeniewskich.
– w: Melchior Wańkowicz: Dzieła emigracyjne 3. Warszawa: Wydawnictwo Polonia 1991.
– uw
 opis książki [Wańkowicz Melchior] Łużyc Jerzy [pseud.]: Kaźń Mikołaja II oraz członków rodziny Romanowych.
Warszawa: Rój, b.r. [1925].
14 cm, 64 s.
Biblioteczka Historyczno-Geograficzna; nr 3.
– uw
 opis książki Wańkowicz Melchior (Łużyc Jerzy [pseud.]): Kaźń Mikołaja II oraz członków rodziny Romanowych. Pierwsze wyd. powojenne.
Gdańsk: Oficyna Wydawnicza Graf, 1990.
15 cm, okł.kart., [8],5-49,[1] s., druk.
Zawiera: Aleksandra Ziółkowska: Wprowadzenie.
Rec.: Maciej Chrzanowski: Krew Mikołaja II. Trybuna 1990 nr 99 s. 7.
Ka-4553 – uw – MM
 opis książki Wańkowicz Melchior: Ostatnie chwile grupy gen. Andersa.
B.m. [Kraków]: Wydawnictwo „V”, 1983.
A6, 31,[1] s., off. z oryg. i masz. [od wyd.], c. 40 zł.
Fragment książki „Wrzesień żagwiący”. Przedruk z wyd.: Londyn: Gryf 1947.
K-3207, G-83/554*=G-85/423*, Ł-451, CD-1399, BK-676, J-3657, BN-5863, Ka-4157, KS-4373*[wg MJ], BJ-4803, FC-3978 – op
 opis książki Wańkowicz Melchior: Szpital w Cichiniczach. Opowiadanie.
Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze Rój, 1926.
19 cm, 85 s.
– uw
 opis książki Wańkowicz Melchior: Szpital w Cichiniczach. Opowiadanie. Wyd. 2.
Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze Rój, 1935.
19 cm, 175 s.
– uw
 opis książki Wańkowicz Melchior: Szpital w Cichiniczach.
Warszawa: Kontra, listopad [19]84.
A5, okł., 44,[2] s., off. z oryg., druk dwułam., c. 130 zł.
Opowiadanie wg pamiętnika Zofji z Wańkowiczów Tadeuszowej Romerowej. Pamięci ś. p. Maurycego Wańkowicza, poległego 17.V.1918 r. w potyczce nad Dnieprem. Przedruk z wyd: Warszawa: Rój 1935.
K-3208, G-84/508, CD-1400, J-3658, BN-5865, Ka-2638, KS-4375*[wg CD], BJ-4804, FC-6884, Br-3002 – MM
 opis książki Wańkowicz Melchior: Szpital w Cichiniczach.
Lublin: Witryna, 1986.
A5, okł.kart., [3],29 s., stdr. z masz., c. 80 zł.
Biblioteka Gazety; [1].
Opowiadanie wg pamiętnika Zofji z Wańkowiczów Tadeuszowej Romerowej. Pamięci ś. p. Maurycego Wańkowicza, poległego 17.V.1918 r. w potyczce nad Dnieprem. Przedruk z wyd: Warszawa: Rój 1935 za wyd.: Warszawa: Kontra listopad 1984.
G-86/337*, CJ-1449*, CD-1401, J-3659*, BN-5864*[wg J], KS-4381*[wg CD, KB], BJ-4805, FC-6885, Br-3001 – MM
 opis książki Wańkowicz Melchior: Szpital w Cichiniczach.
B.m. [Lublin]: Marek Gacka, © 1990.
21 cm, 60,[4] s.
– uw – MM
 ▬ Wańkowicz Melchior: Szpital w Cichiniczach.
– w: Melchior Wańkowicz: Strzępy epopei; Szpital w Cichiniczach. Dzieła przedwojenne. Warszawa: Wydawnictwo Polonia 1993.
– uw
 ▬ Wańkowicz Melchior – patrz: Miłosz Czesław, Wańkowicz Melchior: Korespondencja 1951-1956. Warszawa: Głos 1986. – uw
 opis książki Warczą karabiny … Śpiewnik.
Kraków: [Wydawnictwo] „6 Sierpnia”, 1988.
A5, okł.kart., [4],3-51,[1] s., off. z masz.
Na s. tyt. nadruk z rozkazem Józefa Piłsudskiego z dnia 6 sierpnia 1914 r. Na IV s. okł. napis „Kadrówka 1988”. Przedruk ze śpiewnika przedwojennego.
BK-677, J-4447*, BN-5866*[wg BK], KS-0662*[wg MJ*], BJ-4806, FC-3979 – op
 ▬ Ward J. [pseud.] – właśc. Paweł Kądziela – uw
 ▬ Ward J. [pseud.]: Sens ponad klęską.
Zeszyty Edukacji Narodowej; 31. Dyskusje.
Tytuł wymieniany tylko w spisie w: Bobowski Stanisław [pseud.]: Stosunki państwo – kościół w latach 1945-1965. Warszawa: ON 1986 IV s. okł. – nie ukazał się. – Tekst ten wydano następnie oficjalnie pod właściwym nazwiskiem autora: Paweł Kądziela: „Sens ponad klęską”. Wokół „Czarnego poloneza” Kazimierza Wierzyńskiego. Więź 1988 nr 3(353) s. 13-21. – uw
 opis książki Wardecki Piotr Eugeniusz: Historia P.S.L. 1945-1949.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Pokolenie, 1985.
A5, okł.kart., 90 s., off. z masz., c. 230[-300] zł.
Tytuł okł.
K-3209, G-85/424, Ł-452, J-3660, BN-5867, Ka-2639, Hoo99/201, HN-000546016, BJ-4807, FC-6958, Br-3003, ECS-03271, ST15-4825, Nukat-210060 – MM
Odmiany oprawy:
- Egz. nieobcięty, blok broszury zszyty przez okł. – MM [egz. nierozcięty];
- Egz. obcięty tylko z prawej strony, blok broszury zszyty pod okł. Okł. oklejona na grzbiecie książki, być może prywatnie. Cena ręcznie poprawiona na 300 zł. – MM
 opis książki Wardziński Mieczysław: Gdy „wielki niemowa” przemówił.
Warszawa: Wydawnictwo PSL „Postęp”, 1989.
A5, 7 s., off. z masz.
BPCz-wa Z/2320 – MM
 opis książki Wardziński Mieczysław: W jałtańskiej matni.
B.m. [Warszawa]: Biblioteka Nurtu, b.r. [1988].
A5, okł.kart., [4],100 s., off. z masz., [c. 940-1000 zł].
Zawiera: Kazimierz Janusz: Słowo wstępne. – podp.: październik 1988 r.
BN-5868*[wg MBPŁ, BUW], BaBN, Ka-3608, BJ-4808, FC-6959 – MM
 ▬ Warecki Stanisław [przedm. i koment.] – patrz: An-ski Salomon: Dybuk. – uw
 ▬ Warisch Piotr – patrz: Wernicka Julia [pseud.] – uw
 ▬ Warpachowski Lesław {błędnie w: J s. 338[poz. 3664], 435 i 436; SPP-V s. 634, 1023 i 1027; KJ s. 147 i 178} – patrz: Werpachowski Lesław – uw
 ▬ Warszawa czasu wojny (1939-1945).
Warszawa: Kuria Metropolitalna Warszawska. Wydział Duszpasterstwa, 1986.
A5, [5],2-77,[2] s.
Studium Kultury Chrześcijańskiej. Kościół Św. Trójcy w Warszawie. Nasze Dziedzictwo. Wykłady Studium Kultury Chrześcijańskiej; z. 6.
Redakcja: Ks. Marek Kiliszek, Janina Leskiewiczowa, Anna Sucheni-Grabowska. Okładkę projektował Władysław Brykczyński. Zawiera teksty: Roman Abraham: Wrzesień z perspektywy 30 lat; Zygmunt Beczkiewicz: Samopomoc społeczeństwa Warszawy we wrześniu 1939; Tomasz Strzembosz: Etos Szarych Szeregów; Tomasz Strzembosz: Refleksje o Powstaniu w Getcie Warszawskim; Irena Maciejewska: Getto Warszawskie w zapisach literatury polskiej; Tomasz Strzembosz: Powstanie Warszawskie 1944 r. Sygn. druk.: KMW/D/86/21 Nkł. 500 egz.
BaBN, Hoo99/201[tyt.: …czasów…] – uw – MM [wydawnictwo kościelne]
 ▬ Warszawa – Noc z 30 na 31 grudnia 1977 roku.
– w: Puls 1978 nr 2, w wyd. londyńskim: s. 45-48. – MM;
– w: Barańczak Stanisław: Knebel i słowo. O literaturze krajowej w latach siedemdziesiątych. A5, 28,[14] s. – MM
– uw
 ▬ Warszawa 1 maja 1982. – patrz: [Album zdjęć z 1 maja 1982 w Warszawie]. – uw
 ▬ Warszawa 3 maja 1982. – patrz: [Album zdjęć z 3 maja 1982 w Warszawie]. – uw
 opis książki Warszawa 31.VIII.82 r.
B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1982 ?].
A6, teka [14] k. fotogr., c. 150 zł.
J-4448, BN-5869*[wg J] – op
 ▬ Warszawski Dawid [pseud.] – właśc. Konstanty Gebert – uw
 ▬ Warszawski Dawid [pseud.]: Na skrzydłach mitu. – patrz w: Myśli o naszej Europie. Profil [1988]. – uw
 opis książki Warszawski Dawid [pseud.]: Przerwa na myślenie.
B.m. [Kraków]: Miesięcznik Małopolski, b.r. [1986-7].
A5, okł.kart., [2],109,[1] s., stdr. z masz., [c. 250 zł].
Biblioteka Miesięcznika Małopolskiego.
Teksty – z jednym wyjątkiem – publikowano wcześniej w warszawskim dwutygodniku KOS w latach 1982-1984.
G-86/338, CJ-1450, BK-678, J-789, BN-1248, Ka-2640, Hoo99/201, BJ-0993, FC-674, KJ-124*, Br-3004 – MM
Odmiany nakładów:
- okł. z ładnego białego dwustronnie gładzonego kartonu, egz. obcięty. - MM
- okł. z białego lecz żółtawego porowatego kartonu, egz. nieobcięty. - MM
 opis książki Warszawski Józef, ks.: Akcja antypapieska w Polsce podczas II wojny światowej.
Londyn: Veritas, 1965.
20 cm, 131,[1] s.
– uw – MM
 opis książki Warszawski Józef: Akcja antypapieska w Polsce podczas II wojny światowej.
B.m.: b.w., b.r. [1989-90].
A5, 131,[1] s.
Przedruk z wyd.: Londyn: Veritas 1965.
BN-5870 – op
 opis książki Warszawski Józef: Zwięzły komentarz do wydanej przez Kongregację Doktryny Wiary „Deklaracji” o przynależności do stowarzyszeń masońskich.
B.m. [Gdańsk lub Sopot]: Zespół Wydawniczy Ruchu Narodowego, listopad 1982.
A5, 14,[1] s., druk, koszt wykon. 32 zł.
W opisach CJ, J i BN błędny tytuł: … Doktryny i Wiary …
CJ-1831, J-3661, BN-5871*[wg J], BaBN, SJP2-2773*[KUL] – op
 opis książki Warszawski Józef: Zwięzły komentarz do wydanej przez Kongregację Doktryny Wiary „Deklaracji” o przynależności do stowarzyszeń masońskich.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Jestem Polakiem, 1986.
A5, 14,[1] s., off. z oryg.
W opisach J i BN błędny tytuł: … Doktryny i Wiary …
J-4449, BN-5872*[wg J] – op
 opis książki Warszawski Józef: Zwięzły komentarz do wydanej przez Kongregację Doktryny Wiary „Deklaracji” o przynależności do stowarzyszeń masońskich.
B.m.: b.w., b.r.
A5, 14,[1] s., off. z oryg.
BaBN – MM
 opis książki Warszawski Józef: Zwięzły komentarz do wydanej przez Kongregację Doktryny Wiary „Deklaracji” o przynależności do stowarzyszeń masońskich.
Krzeszowice: Ostoja, 2002.
Kościół Wobec Masonerii. Biblioteka Wszechpolaka.
ISBN 83-88020-13-7.
– uw
 ▬ Warszawski J. O., SJ: Zwięzły komentarz do wydanej przez Kongregację Doktryny Wiary „Deklaracji” o przynależności do stowarzyszeń masońskich. – patrz w: Kościół katolicki a masoneria. Cz. I – Wybór z dokumentów kościelnych. Warszawa: Instytut Dokumentacyjno-Wydawniczy Polska Myśl Narodowa 1983; Kościół od wewnątrz zagrożony. Warszawa: Instytut Dokumentacyjno-Wydawniczy Polska Myśl Narodowa 1984. – uw
 opis książki „Warszawski Plac Zwycięstwa”.
Warszawa: Kuria Metropolitalna Warszawska. Wydział Duszpasterstwa, 1979.
21 cm, okł.kart., 57 s., off. z masz.
Pełny tekst audycji słowno-muzycznej nadawanej wprost z Placu Zwycięstwa w Warszawie w dniu 2 czerwca 1979 roku, bezpośrednio przed rozpoczęciem Mszy Pontyfikalnej papieża Jana Pawła II.
– uw – MM
Odmiany okładki:
- okładka z jasnego żółtawego kartonu, druk kserooffsetowy [rozjaśnienia wewnątrz liter] - MM
- okładka z czerwonego kartonu, druk kserooffsetowy [rozjaśnienia wewnątrz liter] - MM
- okładka z czerwonego kartonu, druk fotooffsetowy [litery jednolicie ciemne] – op
 ▬ Warszawskie 3 x 5. 17-VI-84. – patrz: Sprawozdanie z akcji „3 x 5” [trzy razy pięć] w województwie stołecznym warszawskim 1984. Warszawa: Nowa 1984. – uw
 ▬ Warszawskie Zeszyty Historyczne; [1]. – patrz: Zeszyt problemowy Myśli Niezależnej; Nr 1: Historia. Warszawa: Wydawnictwo CDN 1986. – uw
 opis książki Warszawskie Zeszyty Historyczne. 2.
Warszawa: Wydawnictwo Wolne Pismo Most, 1988 [na s. tyt.]; [19]’89 [na IV s. okł.].
A5, okł.kart., 111 s., off. z masz., c. 800 zł.
Zawiera teksty:
– Marek Kazimierz Kamiński: Polsko-czechosłowackie próby zbliżenia politycznego pod koniec 1945 r. i na początku 1946 roku;
– Piotr Jerzycki: Problem istnienia i trwania państwa polskiego jako bytu realnego w XVIII-XX wieku;
– Antoni Zambrowski: Rewelacje wyssane z palca czyli Puławianie i Natolińczycy w 1956 roku /uwagi na marginesie pracy Witolda Jedlickiego „Chamy i Żydy”/ (listopad 1981);
– Artur Leinwand: Niemcy wobec wojny 1920 roku [rec.: Gerhard Wagner: Deutschland und der polnisch-sowjetische Krieg 1920. Wiesbaden: F. Steiner 1979];
– Jan Janowicz [pseud.]: Jerzego Łojka eseje o historii Polski [rec.: Jałowiecki Antoni [pseud.]: Kalendarz historyczny. Warszawa: Wydawnictwo Głos 1986].
BNWC-3931, FC-5484 – MM
 opis książki Warszawskie Zeszyty Historyczne. 3.
Warszawa: Wydawnictwo Wolne Pismo Most, 1989.
A5, okł.kart., 151 s., off. z masz., c. 2300 zł.
Na s. tytułowej: tytuł: WZH. Redaktor: Tadeusz Łepkowski. Zawiera teksty:
– Krystyna Kersten: Geneza i dynamika stalinizmu w Polsce /1944-1956/;
– Tadeusz Łepkowski: Rewolucja polska 1980 roku;
– Antoni Łepkowski: Studenci 1980 /Ruch studencki w Polsce między wrześniem a grudniem/;
– Źródła: Ułamki źródeł do dziejów Polski w ZSRR /1939-1941/; Przyczynek do sprawy Katynia /opinia uczonego rumuńskiego/; Raport o likwidacji obozów w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku; Lista funkcjonariuszy NKWD odpowiedzialnych za zbrodnię ludobójstwa dokonaną na 15 tysiącach jeńców polskich w Katyniu i innych miejscach zagłady; Z dziejów Lwowa w latach 1939-1944; Sprawozdanie informacyjne o sytuacji i nastrojach w Polsce w końcu 1946 r. i na początku 1947 r.; Statut Niezależnego Zrzeszenia Studentów /1981/; Dokumenty początków stanu wojennego;
– „Solidarność” a ludy Europy Wschodniej /1981/: JS + FM [krypt. – właśc. Witold Rawski, Jerzy Jackl]: Historyczne Posłanie [przedruk z: BMW Biuletyn Międzywydawniczy 1984 nr 7-8 s. 8-12]; Henryk Wujec: Glossa do „historycznego Posłania”;
– Henryk Bułhak: Z Nowogródka na Syberię /1941/;
– Alf Betycki [pseud.]: Notatnik z dziennika /1981-1982/.
BNWC-3931, FC-5484 – MM
 ▬ Warszawskie Zeszyty Historyczne; 4. – patrz: Widziane i słyszane. Szkice i źródła do historii najnowszej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza MOST 1990. – uw
 opis książki Waruś Wiesław: …ciebie kochając …
Kraków: Wydawnictwo Pacyfistyczne, 1981.
A6, okł.kart., [2],24,[2] s., [2] k. ilustr., off. z masz., [c. 30 zł].
CD-1402, BK-679, BN-5873, KS-4386, BJ-4809, FC-3980 – op
 ▬ Wasiak Izabela [oprac.] – patrz: Lektury naszych dziadków. Wybór opowiadań. Łódź: Wydawnictwo „Solidarność Walcząca” 1987; Lektury naszych rodziców. Łódź: Fakt 1989. – uw
 opis książki Wasielewski Dariusz: Wytrwałość.
GGdańsk: a bi[„bi” w kwadracie], © 1989.
A5, okł.kart., obw., 59,[1] s., off. z masz., [c. 500-900 zł].
Biblioteka "Impulsu" NZS Gdańsk.
Posłowie: Bolesław Fac. Grafiki: Ryszard Stryjec. Opracowanie graficzne Jacek Studziński.
CD-1403[błędnie: Wasilewski], Dun-195, BN-5874, Ka-4085, KS-4387, BJ-4810, FC-6960, Br-3005, ECS-04320, Nukat-193609 – MM
 ▬ Wasilewska Wanda: Pochwała ziemi tatrzańskiej. [wiersz] – przedruk z Głos Niezależny Kraków styczeń 1926. – patrz w: Ciołkosz Adam: Wanda Wasilewska. Dwa szkice biograficzne. Zbliżenia [1981]. – uw
 opis książki Wasilewski Antoni: Zarys dziejów Wileńskiej Chorągwi Harcerzy. Wyd. I.
Warszawa: Niezależne Wydawnictwo Harcerskie, 1983.
A5, [1],112 s., err., off. z masz., [c. 250 zł].
Druk we współpracy z Wydawnictwem Unia.
K-3210, G-83/556, Ł-An-34*, J-3662, BN-5876, Ka-2641, BJ-4811, FC-6961 – op
 ▬ Wasilewski Antoni – patrz: Kamiński Aleksander, Wasilewski Antoni: Józef Grzesiak „Czarny”. – uw
 ▬ Wasilewski [błędnie] Dariusz: Wytrwałość – patrz: Wasielewski Dariusz: Wytrwałość. – uw
 ▬ Wasilewski Edmund: Hymn orłów. – pierwodruki: czasopismo: Tygodnik Literacki. Poznań 1839, nr 36, s. 282-283; książka: Poezje. Tom I. Poznań: w Drukarni Walentego Stefańskiego 1840; – potem wielokrotnie drukowane w następnych wydaniach oraz antologiach. – uw
 ▬ Wasilewski Edmund: Hymn orłów. B.m.: b.w., b.r. A4, [1],2 s. Ka-5063[2 s.]=Ka-5163{błędna sygn. [podwójna]; [1],2 s.} [druk ulotny] – uw
 ▬ Wasilewski Jan K. [oprac. graf. i techn.] – patrz: Radwan Marian: Ile kościołów brakuje w miastach? Urbanizacja a sieć parafialna. Polska 1980. Lublin: Niezależne Wydawnictwo Spotkania, październik 1981. – uw
 ▬ Wasilewski Juliusz [wiersze] – patrz w: Kaczka drukarska. [Podkowa Leśna]: Oficyna Wydawnicza P. T. [1980]. – uw
 opis książki Wasilewski Leon: Józef Piłsudski. Jakim Go znałem.
Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze Rój, 1935.
19 cm, 233 s.
– uw
 opis książki Wasilewski Leon: Józef Piłsudski. Jakim Go znałem.
Kraków: nakładem NOS [Niezależna Oficyna Studentów], 1981.
A6, okł.kart., 221,[2] s., off. z oryg., [c. 150-180 zł].
Przedruk z wyd.: Warszawa: Rój 1935.
Ł-453, CD-1404, BK-680, BN-5877, Hoo99/201, KS-4395*[wg CD], BJ-4812, FC-3981, Br-3006 – MM
 opis książki Wasilewski Leon: Józef Piłsudski. Jakim Go znałem.
B.m.: b.w., b.r. [1981?].
221 s.
KS-4394*[wg MJ] – op
 opis książki Wasilewski Marek Konrad: Kraina Nikąd.
Poznań: Niezależna Grupa Twórców Imperatyw, 1989.
A6, [24] s.
Nakład: 200 egz. Na s. [24] nota o autorze.
Rec.: Marian Stala: Poezja i wierszomania. Brulion 1991 nr 16 s. 173-174.
S-262/2094, KS-4396*[wg KB*], Br-3007[fot. oryg.] – op
 ▬ Wasilewski Tadeusz: Wokół Dmowskiego. – patrz w: [Dmowski] Roman Dmowski 1864-1939 w pięćdziesięciolecie śmierci. Warszawa: Sprawa Polska 1989. – uw
 opis książki Wasilewski Zygmunt: Demokracja Narodowa. W dwudziestolecie programu stronnictwa (1897-1917).
Piotrogród: Nakładem grupy D. N. na wychodztwie; skł. gł. w wydaw. Sprawy Polskiej, 1917.
[1],50,[1] s.
– uw
 opis książki Wasilewski Zygmunt: Demokracja Narodowa. W dwudziestolecie programu stronnictwa (1897-1917).
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Sprawa Polska, 1989.
A5, okł.kart., [3],2-50,[1] s., off. z masz. i oryg.
Pierwsza pozycja wydawnicza.
U góry s. tytułowej: Siły czynne polityki polskiej przed wielką wojną. Reprint wyd.: Piotrogród: Nakładem grupy D. N. na wychodztwie 1917.
BN-5878*[wg MBPŁ], BaBN – MM
 ▬ Wasilewski Zygmunt: Popławski jako twórca. – patrz: Jan Ludwik Popławski – w osiemdziesiątą rocznicę zgonu. (Wyd. II). Warszawa: druk: Jestem Polakiem 1988. – uw
 ▬ Wasiński Cezary [błędnie] zamiast: Ulasiński Cezary w J-377 oraz J s. 436 [indeks nazw.]. – uw
 ▬ Wasiutyński Bogdan: Wychowawca opinji narodowej. – patrz: Jan Ludwik Popławski – w osiemdziesiątą rocznicę zgonu. (Wyd. II). Warszawa: druk: Jestem Polakiem 1988. – uw
 opis książki Wasiutyński Wojciech: Czwarte pokolenie. Szkice z dziejów nacjonalizmu polskiego.
Londyn: Odnowa, 1982.
22 cm, 120 s.
ISBN 0-903705-45-1.
– uw
 opis książki Wasiutyński Wojciech: Czwarte pokolenie. Szkice z dziejów nacjonalizmu polskiego.
Somewhere in Poland: b.w., 1982.
A4, 120 k.
BaBN – op
 opis książki Wasiutyński Wojciech: Czwarte pokolenie. Szkice z dziejów nacjonalizmu polskiego.
B.m. [Warszawa]: Periculum, sierpień 1987.
17 cm, okł.kart., 120 s., off. z oryg., [c. 370-420 zł].
14 pozycja książkowa.
Przedruk z wyd.: Londyn: Odnowa 1982.
KN’87-33, J-3663, BN-5879, Ka-3605, BJ-4813, FC-6962 – MM
 opis książki Wasiutyński Wojciech: O program większości.
Londyn: Odnowa, 1986.
22 cm, 71 s.
ISBN 0 903705 58 3.
– uw – MM
 opis książki Wasiutyński Wojciech: O program większości.
Gdańsk: Biblioteka Polityki Polskiej, 1986.
A5, okł., 49 s., off. z masz., [c. 140-170 zł].
Rec.: b. [krypt.]: „Program większości” - pod rozwagę. Polityka Polska 1987 nr 10 s. 86-89; wyd. Londyn 1988 s. 161-166.
K-3704, G-86/339, Dun-196, CJ-1451, J-3664, BN-5880, Ka-4052, BJ-4814, FC-6963, Br-3008 – MM
 opis książki Wasiutyński Wojciech: O program większości.
B.m. [Warszawa]: Periculum, b.r. [1986-7].
A6, okł.kart., 71 s., off. z oryg., [c. 180-300 zł].
Przedruk z wyd.: Londyn: Odnowa 1986.
K-3705, G-86/340, CJ-1452, J-3665, BN-5881, Ka-2643, BJ-4815, FC-6964, Br-3009 – MM
 ▬ Wasiutyński Wojciech: Przedmowa. – patrz w: Hall Aleksander: Polemiki i refleksje. Wybór publicystyki politycznej z lat 1978-1986. Gdańsk: M[łoda] P[olska] 1989. – uw
 opis książki Wasiutyński Wojciech: Rozważania o nacjonalizmie.
Gdańsk: Wydawnictwo Młoda Polska, 1981.
A6, okł., 3-46 s., off. z masz., [c. 30 zł].
Dun-197, BN-5882, Ka-3606, BJ-4816, FC-6965, Br-3010 – MM
 opis książki (Wasiutyński Wojciech) Lechno J. [pseud.]: W służbie narodowi.
Warszawa: Wydawnictwo Jestem Polakiem, wrzesień 1988.
A6, 54,[1] s. {wg J-3666* i Ka: 51,[1] s.}, off. z oryg.
[Wyd. 2 tj. 1]. Przedruk z wyd.: Londyn 1948.
J-3628*[bez nazw.]=J-3666*, BN-5883, Ka-1301 – op
 opis książki Wasiutyński Wojciech: Źródła niepodległości.
Londyn: Instytut Romana Dmowskiego, 1977.
21 cm, 178 s.
– uw – MM
 opis książki Wasiutyński Wojciech: Źródła niepodległości.
Poznań: Wydawnictwo Narodowe, 1978.
A5, okł.kart., [2],7-178 s., off. z oryg.
Przedruk z wyd.: Londyn: Instytut Romana Dmowskiego 1977.
BJ-4817, FC-6966 – MM
 opis książki Wasiutyński Wojciech: Źródła niepodległości.
Lublin: Wydawnictwo Niezależne BIN, 1988.
A6, okł.kart., [4],7-178 s., off. z oryg., c. 450 zł.
Biblioteka Polityki Polskiej.
Przedruk z wyd.: Londyn: Instytut Romana Dmowskiego 1977.
J-3667, BN-5884*[wg BUW], BaBN, Ka-2642, BJ-4819, FC-6968 – MM
 ▬ Wasiutyński Wojciech: Źródła niepodległości.
Gdańsk: Młoda Polska, b.r.
Biblioteka Polityki Polskiej.
Dun-198 [prawdopodobnie zaoczny mylny opis] – uw
 opis książki Wasiutyński Wojciech: Źródła niepodległości.
B.m.: b.w., b.r. [ok. 1981].
A6, okł.kart., 3-178 s., off. z oryg.
Przedruk z wyd.: Londyn: Instytut Romana Dmowskiego, 1977.
Ka-3607, BJ-4818, FC-6967, BaBN – MM
 ▬ Wasiutyński Wojciech – patrz: Słownik polityczny pod red. Wojciecha Wasiutyńskiego. – uw
 ▬ Wasylewski Stanisław: Bardzo przyjemne miasto. – patrz: Lwowczyk Jacek: Polski Lwów. Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu [1983]. – uw
 ▬ Waszczyński Jan – patrz: Szubert Wacław, Waszczyński Jan: Ruch odnowy a prawa obywatelskie i pracownicze. w: Krajowa Konferencja NSZZ „Solidarność” nt. „Program Solidarności”, Łódź, 4-5 lipca 1981. Łódź: NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej 1981. – uw
 ▬ Waszkiewicz Jan – patrz: W. J. [krypt.] – uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.