Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Uwagi o kolorach
  tła pod tekstem

Opis druku
niezależnego
posiadanego
w zbiorze
Opis druku
niezależnego
znanego tylko
z bibliografii
Opis książki
związanej
z wydaniami
niezależnymi
posiadanej
w zbiorze
Opis książki
związanej
z wydaniami
niezależnymi
znanej tylko
z bibliografii
Opis książki
z pogranicza
wydawnictw
niezależnych
Odnośniki, uwagi,
opisy druków nie
zaliczanych do
druków zwartych

Przybornik:


Historia tego
  tekstu w:
  web.archive.org:
Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Wat - Wen

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 01.02.2018 r.
 
 
 ▬ Wat Aleksander [o nim]
– Tadeusz Nyczek: Bach na dachu Łubianki. Brulion 1987/88 nr 4 s. 41-61.
– uw – MM
 opis książki Wat Aleksander: Dziennik bez samogłosek.
Londyn: Polonia, październik, 1986.
22 cm, IX,[1],225 s.
Pisma wybrane; tom II.
ISBN 0-902352-49-0.
Rec.: Anna Frajlich: Niezwykły „Dziennik bez samogłosek”. Archipelag Berlin Zach. 1987 nr 5-6(44-45) s. 111-113; Marta Waliszewska: Z biblioteczki emigrantki. Pogląd Berlin Zach. 1987 nr 16(137) s. 50-51; Marek Tomaszewski: Zasypianie po pięknym uścisku. Puls 1987 nr 33 s. 115-120; Piotr Stasiński: Wat: opis walki. Res Publica 1987 nr 5 s. 107-114.
– uw – MM
 opis książki Wat Aleksander: Dziennik bez samogłosek.
B.m. [Kraków]: Oficyna Literacka, 1987.
A6, okł.kart., [2],VII-IX,[1],3-55,[1],59-164,167-223,225 s., off. z oryg., [c. 450-460 zł].
Opracowanie: Krzysztof Rutkowski. Przedruk z wyd.: Pisma wybrane; tom II: Londyn: Polonia 1986.
CD-1405, KN’87-150, BK-681, J-3668, BN-5885, Ka-2644, KS-4411, BJ-4820, FC-3982, Br-3015 – MM
Posiadam 2 egz. różniące się okładką:
– okładka z czystego kartonu [c. 450-460 zł];
– na I s. okładki dane wydawnicze [c. 500 zł].
 opis książki Wat Aleksander: Dziennik bez samogłosek.
Warszawa: Czytelnik, 1990.
ISBN 83-07-02112-X.
– uw – MM
 ▬ Wat Aleksander: Eseje pod kluczem i na haku. – patrz: Wat Aleksander: Świat na haku i pod kluczem. Eseje. – uw
 opis książki Wat Aleksander: Ewokacja.
Kraków: Wydawnictwo Kos, 1981.
A5, okł.kart., [2],116,[1] s., off. z masz., [c. 120 zł].
CD-1406, BK-682, BN-5886, Sup-999, Ka-2645, KS-4404, BJ-4821, FC-4080, Br-3012 – MM
Posiadam 2 egz. z różnych nakładów oprawione w identyczną okładkę:
– czysty druk, wys. kolumny druku na s. 1: 168 mm;
– druk ze zmniejszonej kopii kliszy dużo gorszej jakości, wys. kolumny druku na s. 1: 155 mm, brak paginacji na s. 114.
Sup także informuje o dwóch wersjach – w jednej brak paginacji na s. 116.
 opis książki Wat Aleksander: Mój wiek. Pamiętnik mówiony. Tom 1-2.
Londyn: Polonia, 1977.
22 cm, 373, [1] s., [1] k. tabl. + 392 s., [1] k. tabl.
Rec.: Jacek Trznadel: Glosy do wspomnień Aleksandra Wata. Puls 1987 nr 33 s. 70-76; Adam Ważyk: Przeczytałem Mój wiek. Puls 1987 nr 34 s. 48-55.
– uw
 opis książki Wat Aleksander: Mój wiek. Pamiętnik mówiony. Część pierwsza, Tom 1-2.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1980 [1983].
A6, okł. kart., [2],5-170 + [2],171-373,[3] s., off. z oryg., [c. 400 za całość – 220 zł za tom].
Przedmowa Czesława Miłosza. Do druku przygotowała Lidia Ciołkoszowa. Przedruk z wyd.: London: Polonia 1977. Niniejsze wydanie przez Nową było możliwe dzięki pomocy finansowej Pani Oli Watowej. Wydanie przygotowywane od 1980 r. wspólnie z wydawnictwem Krąg, nie doszło do skutku z powodu konfiskat przez SB, kolportowano dopiero w 1983 r. Część druga, skonfiskowana przez SB w 1982 r. nie ukazała się w kolportażu.
K-3213, G-83/558, Ł-454b, CD-1407, J-3670, BN-5890=BN-5892*[wg J]+BN-5891=BN-5893*[wg J], Ka-2646, KS-4408*[wg CD], BJ-4822, FC-6969, Br-3013 – MM
 ▬ Wat Aleksander: Mój wiek. Pamiętnik mówiony. Cz. 1, t. 1. Warszawa: Krąg, Nowa, b.r. [1983]. A6, [5],5-196,[1] s., err. Przedruk z wyd.: Londyn: Polonia 1977. BN-5889, brak w BaBN – [mylny zapis nie potwierdzony w zbiorach BN] – uw
 opis książki Wat Aleksander: Mój wiek. Pamiętnik mówiony. Część pierwsza – druga. Wyd. drugie poprawione.
Londyn: Polonia Book Fund Ltd, 1981.
19 cm, [6],5-372,[3]+[5],6-389,[1] s.
ISBN 0-902352-11-3.
– uw – MM
 opis książki Wat Aleksander: Mój wiek. Pamiętnik mówiony. Część pierwsza – druga.
Warszawa: Wydawnictwo Krąg, 1983.
A6, okł.kart., 373,[2] + [3],6-389,[1] s., off. z oryg., c. 750 zł.
Przedmowa Czesława Miłosza. Do druku przygotowała Lidia Ciołkoszowa. Przedruk z wyd. 2 popr.: Londyn: Polonia 1981.
Rec.: Marcin Haberfeld: Cierpienie i polityka. Arka 1985 nr 10 s. 114-123.
K-3214, G-83/557, Ł-454a, CD-1408, J-3669, BN-5888, Ka-2647, KS-4407, BJ-4823, FC-6970 – MM
 opis książki Wat Aleksander: Mój wiek. Pamiętnik mówiony. Cz. I-II.
B.m. [Kraków]: b.w. [Wydawnictwo X], b.r. [1984].
A6, okł.kart., obw., 372,[3] + 389,[1] s., off. z oryg., [c. 1600-2000 zł].
Przedmowa Czesława Miłosza. Do druku przygotowała Lidia Ciołkoszowa. Przedruk z wyd. 2 popr.: Londyn: Polonia 1981.
CJ-1833, BK-683, J-3671, BN-5887*[wg BK], KS-4409*[wg MJ], Ka-4418, BJ-4824, FC-4081 – op
 opis książki Wat Aleksander: Mój wiek. Pamiętnik mówiony. Część pierwsza.
B.m.: b.w., b.r.
A5, 373 s.
Ka-5194 – op
 opis książki Wat Aleksander: Mój wiek. Pamiętnik mówiony. Część pierwsza – druga. Wyd. I.
Warszawa: Czytelnik, 1990.
ISBN 83-07-02054-9.
– uw – MM
 ▬ Wat Aleksander: Opowiedzcie w Polsce jak umierał stary Stekłow. B.m.: b.w., b.r. A4, 3 k., masz. Wybór z: Mój wiek. Cz. 2, rozdz. 34. Br-3014 – uw
 opis książki Wat Aleksander: Pisma wybrane.
Warszawa: OW „Reduta”, [19]86.
A6, okł., [2],VII-VIII,80,[1],81-122 s., off. z oryg., [c. 310-450 zł].
Opracował Krzysztof Rutkowski. Wybór esejów z: Świat na haku i pod kluczem. Eseje. Londyn: Polonia 1985 s. VII-VIII, 103-239. Zawiera teksty: Kilka uwag o związkach między literaturą a rzeczywistością sowiecką; Dziewięć uwag do portretu Józefa Stalina; Dostojewski i Stalin; Dostojewski i Donoso Cortés; Rapsodie polityczne. Uwagi starego czytelnika gazet o geometrii polityki; Prawdziwy początek Iwana Denisowicza.
K-3706, G-86/341, CJ-1453, CD-1409, J-3672, BN-5894, Ka-3609, KS-4410=KS-5737 – MM
 opis książki Wat Aleksander: Rapsodie polityczne. Eseje.
Warszawa, Wrocław: Wers, 1987.
A5, okł.kart., 105,[1] s., off. z masz. i oryg., c. 600 zł.
[Wstęp]: Michał Lisowiec. W opracowaniu Krzysztofa Rutkowskiego. Wybór esejów z: Świat na haku i pod kluczem. Eseje. Londyn: Polonia 1985 s. VII-XI, 135-239. Tytuł wyboru od wydawnictwa Wers. Zawiera teksty: Dziewięć uwag do portretu Józefa Stalina; Dostojewski i Stalin; Dostojewski i Donoso Cortés; Rapsodie polityczne. Uwagi starego czytelnika gazet o geometrii polityki; Prawdziwy początek Iwana Denisowicza.
CD-1410, KN’87-25, CJ-1454, J-3673, BN-5895, Ka-2648, KS-4412, BJ-4825, FC-6971, Br-3016 – MM
 opis książki Wat Aleksander: Semantyka języka stalinowskiego.
Poznań: NZS, 1980.
A6, okł.kart., [16] s., off. z oryg. i masz.
Biblioteka NZS.
Tytuł okł. Fragment wykładu „Quelques apercus sur les rapports entre la litterature et la réalité soviétique”, wygłoszonego w lipcu 1962 r. w St. Anthony’s College, Oxford. Przedruk z: Aneks 1979 nr 21 s. 56-69. Nie przedrukowano przypisów 7-12 ze s. 70. Na s. [16] wiersz: [inc.] Runą na łunach, spłoną w pożarach…; na s. [1] wykaz wydawnictw Biblioteki NZS.
KS-0161=KS-4403, BJ-4826, FC-6972, Ka-4815, ECS-04690, Nukat-3039025 – MM
 opis książki Wat Aleksander: Semantyka języka stalinowskiego.
Poznań: SIW [Studencka Inicjatywa Wydawnicza], 1981.
A5, [2],16,[2] s.
BN-5896, KS-0169*[wg KB*]=KS-4406*[wg KB*] – op
 opis książki Wat Aleksander: Semantyka języka stalinowskiego.
B.m.: b.w., b.r. [po 1981].
A5, okł.kart., 14 s., off. z masz.
[Tom] 9.
Jako znak wydawcy: trzy gwiazdki.
Ka-3610, KS-0168=KS-4405, BJ-4827, FC-6973, BaBN – MM
 ▬ Wat Aleksander: Semantyka języka stalinowskiego. – patrz: Język totalitarny. Wybór tekstów. NZS [1981]; Umysł w kajdanach. Wybór tekstów i artykułów KSS KOR. [1981]. – uw
 opis książki Wat Aleksander: Świat na haku i pod kluczem. Eseje.
Londyn: Polonia, grudzień 1985.
22 cm, XI,[1],241 s.
Pisma wybrane; tom I.
ISBN 0-902352-48-2.
Rec.: Włodzimierz Odojewski: O zbiorze szkiców A. Wata. Archipelag Berlin Zach. 1986 nr 6(33) s. 72-55; Krzysztof Rutkowski: Aleksander Wat: fragment większej całości. Libertas Paryż 1986 nr 6 s. 85-90; Jacek Wilczyński: Nicowanie komunizmu. Pogląd Berlin Zach. 1986 nr 17(115) s. 29-30; Piotr Stasiński: Wat: opis walki. Res Publica 1987 nr 5 s. 107-114.
– uw – MM
 opis książki Wat Aleksander: Świat na haku i pod kluczem. Eseje.
Kraków: Wydawnictwo – x –, 1988.
A5, okł.kart., obw., [2],VII-XI,[1],241 s., off. z oryg., [c. 1600 zł].
Opracował Krzysztof Rutkowski. Przedruk z wyd.: Londyn: Polonia 1985. Tytuł okł.: Stefan Kisielewski: Lata pozłacane, lata szare. Znak [karton z obcej książki]. Tytuł na obwolucie: Eseje pod kluczem i na haku.
CD-1411, BK-684, J-3674, BN-5897, Ka-4053, KS-4413, BJ-4828, FC-4117, Br-3017 – MM
 opis książki Wat Aleksander: Świat na haku i pod kluczem. Eseje.
Warszawa: Czytelnik, 1991.
ISBN 83-07-02154-5.
– uw
 opis książki Wat Aleksander: Ucieczka Lotha. Proza.
Londyn: Polonia, lipiec 1988.
22 cm, 223 s.
Pisma wybrane; Tom III.
ISBN 0-902352-50-4.
– uw – MM
 opis książki Wat Aleksander: Ucieczka Lotha. Proza.
B.m. [Kraków]: Oficyna Wydawnicza Margines, 1989.
A5, okł.kart., [8],11-223 s., off. z oryg., [c. 1800 zł].
Opracował Krzysztof Rutkowski. Przedruk z wyd.: Londyn: Polonia 1988.
CD-1412, BK-685, BN-5898, Ka-2649, KS-4414, BJ-4829, FC-4118, Br-3018 – MM
 opis książki Wat Aleksander: Ucieczka Lotha.
Warszawa: Czytelnik, 1996.
ISBN 83-07-02422-6.
– uw
 opis książki Wat Aleksander: Umysł w kajdanach.
B.m.: b.w., b.r.
A4, 34 s.
UAM[Biblioteka Inst. Historii – nadbitki: HA824 II] – op
 ▬ Watowa Paulina (Ola): Paszportyzacja.
– w: Zeszyty Historyczne 1972 nr 21 s. 148-169.
– uw
 opis książki Watowa Paulina (Ola): Paszportyzacja.
Warszawa: Studencka Oficyna Wydawnicza Sowa, [19]’81.
A6, 23,[1] s., off. z oryg.
Przedruk z: Zeszyty Historyczne 1972 nr 21 s. 148-169.
BN-5901, Sup-1001, Ka-2650, Hoo99/201, HN-000546024, KS-4418*[wg MJ], BJ-4830, FC-6985, Br-3019 – MM
 opis książki Watowa Paulina (Ola): Paszportyzacja.
Gdańsk: Wydawnicza Inicjatywa Podziemia {wg K, BN, Sup, KS}; Podziemna {wg G, Dun, J, S, BJ, FC, Ka, Br}, 1983.
A4, 18 s., powiel., [c. 60 zł].
Przedruk z: Zeszyty Historyczne 1972 nr 21 s. 148-169.
K-3215, G-83/559, Dun-199, CD-1413*[wg K], J-3675, BN-5899, S-263/1755, Sup-1002, KS-4419, BJ-4831, FC-6986, Ka-4852, Br-3020 – op
 opis książki Watowa Paulina (Ola): Paszportyzacja.
Warszawa: M.S.S. Wydawnictwo Międzyzakładowej Struktury „Solidarności”, 1984.
A5, okł.kart., 27,[1] s., powiel., c. 60 zł.
Tytuł okł. [Przedruk z: Zeszyty Historyczne 1972 nr 21 s. 148-169].
K-3216, G-84/509, Ł-455, CD-1414, J-3676, BN-5900, Sup-1003, Ka-2651, KS-4421*[wg CD], BJ-4832, FC-6987, Br-3021 – MM
 opis książki Watowa Paulina (Ola): Paszportyzacja.
B.m. [Wrocław]: Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej, [1984].
A5, [2],13 s., stdr. z masz., c. 50 zł.
Przedruk z: Zeszyty Historyczne 1972 nr 21 s. 148-169.
K-3217, G-84/510*, CD-1415*[wg K], J-3677, BN-5902, S-263/2086, Sup-1004, Ka-3858, KS-4420*[wg CD*], BJ-4833, FC-6988 – op
 opis książki Watowa Ola: Wszystko co najważniejsze… Rozmowy z Jackiem Trznadlem.
Londyn: Puls, maj 1984.
22 cm, 151 s.
Puls; 10.
ISBN 0-907587-15-1.
Rec.: Ewa Szczerkowska: „Cóż bym wiedziała…”. Pogląd Berlin Zach. 1984 nr 17/66 s. 44-46; C.C. [krypt. – właśc. Ewa Nawrocka]: Podpunkt Gdańsk 1985 nr 3 s. 104-105; Jacek Trznadel: Glosy do wspomnień Aleksandra Wata. Puls 1987 nr 33 s. 70-76.
– uw – MM
 opis książki Watowa Ola: Wszystko co najważniejsze… Rozmowy z Jackiem Trznadlem.
B.m. [Warszawa]: Międzyzakładowa Struktura „Solidarności” V, 1985.
A6, okł.kart., [3],6-151,[3] s., off. z oryg., [c. 300-320 zł].
Przedruk z wyd.: Londyn: Puls 1984.
K-3219, G-85/426, CD-1417, J-3679, BN-5903*[wg K], BaBN, Ka-2653, KS-4423, BJ-4834, FC-6989 – MM
 opis książki Watowa Ola: Wszystko co najważniejsze… Rozmowy z Jackiem Trznadlem.
B.m. [Warszawa]: Zona, b.r. [1985].
A6, okł., 151,[1] s., off. z oryg., c. 300 zł.
Przedruk z wyd.: Londyn: Puls 1984. Fotografii nie przedrukowano.
K-3220, G-85/425, CD-1418, J-3680, BN-5905, Ka-2652, HN-000549314, KS-4424*[wg CD], BJ-4835, FC-6990, Br-3022 – MM
Posiadam 2 egz. różniące się okładkami drukowanymi z różnych klisz offsetowych:
– czarne płaszczyzny grafiki jednolite w kolorze; klisza przygotowywana fotograficznie;
– czarne płaszczyzny grafiki jasne w środku; klisza przygotowywana kserograficznie. Gorsza jakość druku okładki.
 opis książki Watowa Ola: Wszystko co najważniejsze… Rozmowy z Jackiem Trznadlem.
B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1985].
A6, okł.kart., [3],6-151 s., off. z oryg., c. 250 zł.
Przedruk z wyd.: Londyn: Puls 1984. Fotografii nie przedrukowano. Na s. [5] oraz ostatniej numer wstemplowany numeratorem: 001046.
K-3218, Ł-456, CD-1416, J-3678*[wg K], BN-5904, Ka-3611, HN-000546028, KS-4422*[wg CD] – MM
 opis książki Watowa Ola: Wszystko co najważniejsze… Wyd. I.
Warszawa: Czytelnik, 1990.
Autoryzowany tekst zmieniony z dialogu w monolog. Na prośbę autorki opracował Jan Zieliński. ISBN 83-07-02053-0. Cenzura A-91.
– uw – MM
 ▬ Watson George: Czy Hitler był marksistą ? Refleksje o pokrewieństwach [tłum. z: Encounter, grudzień 1984] – tłum. Marcin Bagienny. – patrz w: Między sierpem a młotem. ZSRR i świat. 1985. – uw
 ▬ Watson George: Czy intelektualiści dali się nabrać?
– w: Aneks 1978 nr 19 s. 17-43.
– uw – MM
Watson George Czy intelektualiści dali się nabrać Warszawa Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1 1981 Aneks 1978 19 Were the intellectuals duped Encounter 1973Watson George Czy intelektualiści dali się nabrać Warszawa Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1 1981 Aneks 1978 19 Were the intellectuals duped Encounter 1973
 opis książki Watson George: Czy intelektualiści dali się nabrać?
B.m. [Warszawa]: Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1., b.r. [1981].
A6, okł., [2],5-31 s., off. z oryg.
S. 31 na III s. okł. Przedruk z: Aneks 1978 nr 19 s. 17-43. Tytuł oryg.: Were the intellectuals duped? Encounter 1973 nr 6.
BN-5906, BaBN, Ka-2654, BJ-4836, FC-6991 – MM
 ▬ Watson George: Czy intelektualiści dali się nabrać? – wydrukowano wspólnie – patrz: Amalrik Andriej: Ideologie w społeczeństwie radzieckim. Kraków: Alfa 1981. – uw
 opis książki Wawel 19.05.85.
B.m.: b.w., b.r. [1985].
13 x 9 cm, teka, [9] k. fotogr., c. 250 zł.
BJ-4837, FC-6992 – op
 ▬ Wawrzonek Władysław Roman – patrz: Tadeusz Skałuba [pseud.] – uw
 ▬ Wawrzyniak W. – patrz: Sylwetki aresztowanych przywódców związkowych. Ag Inf SW maj 1984. – uw
 ▬ Wawrzyniak Zdzisław [przeł. z niem.] – patrz: Schopenhauer Arthur: Śmierć i jej związek z niezniszczalnością naszej istoty. 1844. Cz. 1. [1984]. Dziedzictwo Myśli. – uw
 ▬ Wawrzyńczak Tomasz – patrz: Wojciechowski Mariusz, Wawrzyńczak Tomasz, Ulatowski Wojciech: Awangarda poetycka. Wiersze. [Łódź]: Martom Corporation 1986. – uw
 ▬ Ważyk Adam: Poemat dla dorosłych.
– w: Nowa Kultura 1955 nr 34 s. 1-2. – oraz w zbiorach wierszy wydanych w 1956, 1957, 1978 i 1982 r.
– uw
 opis książki Ważyk Adam: Poemat dla dorosłych.
B.m.: b.w., b.r. [1976].
6 k.
KS-4427*[wg MJ], WPP – op
 opis książki Ważyk Adam: Poemat dla dorosłych i inne wiersze.
B.m. [Poznań ?]: b.w., b.r. [1977 ?].
20 s.
KS-4428*[wg MJ] – op
 ▬ Ważyk Adam [wiersze] – patrz w: Wykreślone strofy. Archiwum [ok. 1978]. Przemilczana Przeszłość 2. – uw
 ▬ Wądołowski Stanisław (Stocznia „Warskiego”): Spotkanie z Gdańskiem. – patrz w: Sierpień 1980 w Szczecinie. Kalendarium. Relacje. Szczecin: Ośrodek Badań Społecznych NSZZ „Solidarność” Region Pomorza Zachodniego 1981. Teki Historyczne; 1/1981. – uw
 opis książki Wądołowski Stanisław: Wypowiedź członka Prezydium KKP Stanisława Wądołowskiego członka Zarządu MKR Szczecin na zebraniu przedstawicieli KZ NSZZ „Solidarność” Regionu MKZ Katowice w dniu 14.05.1981 r. w „Silesi”.
B.m.: b.w., b.r. [1981].
A5, [2],2-6 s., off. z oryg.
– MM
 ▬ Wągrodzki Krzysztof [rozm.] – patrz: Kozakiewicz Władysław: „Dam sobie radę”. [1987]. – uw
 ▬ Wąsowicz Wera [pseud.] – właśc. Wanda Podgórska – uw
 ▬ Wąsowicz Wera [pseud.], Socha Łukasz [pseud.]: Z archiwum Bolesława Bieruta. [zaw. też:] Protokoł otwarcia kas zawierających dokumenty pozostałe po Bolesławie Bierucie i dokumenty przekazane przez Jakuba Bermana.
– w: Krytyka 1981 nr 8 s. 51-88;
– w: Krytyka 1981 nr 8 [wyd. Londyn 1982] s. 74-123;
– w: Zeszyty Historyczne 1982 z. 61 s. 141-208.
– uw
 opis książki Wąsowicz Wera [pseud.], Socha Łukasz [pseud.]: Z archiwum Bolesława Bieruta. Protokoł otwarcia kas zawierających dokumenty pozostałe po Bolesławie Bierucie i dokumenty przekazane przez Jakuba Bermana.
B.m.: Wydawnictwo Z, b.r. [1983].
A5, okł., [2],2-43 s., off. z masz.
Historia najnowsza [na okł.].
Tytuł na okł. oraz w nagłówku. Podtytuł jedynie na okł. Pełne pseud. autorów na okł., pod tekstem podpis w postaci krypt.: W.W., Ł.S.
K-3211, J-3681*[wg K]{m.w.: [Kraków?]}, BN-5908*[wg K], BaBN-b1279998, FC-40320*[wg BaBN] Br-3011, Nukat-2135716 – MM
 opis książki Wąsowicz Wera [pseud.], Socha Łukasz [pseud.]: Z archiwum Bolesława Bieruta.
B.m.: b.w., b.r. [1983].
A4, okł.kart., 36,[1] s., powiel., [c. 100-120 zł].
Najnowsza historia Polski [nadtytuł w nagł. i pod tytułem na okł.]. Dokumenty [w dole okł.].
Tytuł w górze okł i w nagł. Pełne pseud. autorów w nagł., pod tekstem podpis w postaci krypt.: W.W. i Ł.S. Zawiera też: Protokoł otwarcia kas zawierających dokumenty pozostałe po Bolesławie Bierucie i dokumenty przekazane przez Jakuba Bermana.
K-3212, G-83/560*[wg SK-6], {BK-686, J-3682*[wg SK-6], BN-5909*[wg MBP Byt] - m.w.: [Kraków?]}, Ka{bez sygn.(m.w.: [Kraków]), AO06-4539, AO VI/4091}, {BJ-3628, FC-7949 – m.w.: [Warszawa]}, BUSSpec KP.1664, ECS-05250, ST15-4858, Nukat-3757403 – MM [dwie wersje s. 5]
 ▬ {Wąsowicz Wera [pseud.], Socha Łukasz [pseud.]}: Z archiwum Bolesława Bieruta. [zaw. też:] Protokoł otwarcia kas zawierających dokumenty pozostałe po Bolesławie Bierucie i dokumenty przekazane przez Jakuba Bermana [tekst rozszerzony i uzupełniony komentarzem z 1988 r.].
– w: Maria Turlejska (ŁukaszSocha): Te pokolenia żałobami czarne… Skazani na śmierć i ich sędziowie 1944-1954. Wyd. drugie popr. Londyn: Aneks 1989, s. 383-446;
- w: Maria Turlejska: Te pokolenia żałobami czarne… Skazani na śmierć i ich sędziowie. Wyd. trzecie, popr., uzup. Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza 1990. Biblioteka Kwartalnika Politycznego Krytyka, s. 383-447.
– uw
 ▬ Wąsowska Marianna – patrz: Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1981]. [NSZZ Solidarność. I Walny Zjazd Delegatów Regionu Mazowsze]. – uw
 ▬ Wchodzimy w okres wyborów… NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej.
- Niesiołowski Stefan: Oświadczenie dra Stefana Niesiołowskiego posła Ziemi Łódzkiej. B.m. [Łódź]: b.w. [Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej], b.r. [po 24.11.1989]. Dot. wywiadu z Andrzejem Boćkiem. – MM;
- Andrzej Słowik: Rozmowa z Andrzejem Słowikiem przewodniczącym Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”. [koniec 1989]. W dole okł.: Prawo do „Solidarności”. – MM;
- Andrzej Słowik: Z Andrzejem Słowikiem przewodniczącym Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” rozmawia red. PR Zofia Berut. [koniec 1989]. W dole okł.: „…praca powinna być czynnikiem decydującym o poziomie życia pracownika i jego rodziny…”. – MM;
- Andrzej Słowik, Jerzy Kropiwnicki: Osiem straconych lat? [po 13 grudnia 1989]. - MM
– uw
 opis książki Wczoraj, dziś i jutro Rosji Radzieckiej.
Wrocław: Inicjatywa Wydawnicza Aspekt, 1984.
A5, okł.kart., 56 s., off. z masz., c. 130 zł.
Opracowanie zespołowe.
K-3222, G-84/512, J-3683, BN-5910, Ka-2655, Hoo99/201, BJ-4838, FC-6993, Br-3023 – MM
 ▬ Wdr. [oprac. graf.] – patrz: Królik Ludwik: Zarys dziejów Kościoła Powszechnego i Polski od I do XV wieku. Wyd. II. Warszawa: Periculum 1897. – uw
 opis książki Wdzieranie się agentów komunistycznych do kościoła katolickiego. /Dokument z II wojny światowej/.
Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu, b.r. [1988-9].
A5, okł., 32 s., off. z masz., [c. 200-2500 zł].
Wolni z Wolnymi, Równi z Równymi.
Streszczenie książki: Marie Carré: ES [Éleve-séminariste] 1025, ou les mémoires d’un anti-apôtre. 3e éd. Vouillé; Chiré-en-Montreuil: Diffusion de la Pensée française 1973.
J-3684, BN-5911, BJ-4839, FC-6994 – MM
 opis książki We własnych oczach. Antologia współczesnej literatury sowieckiej.
Paryż: Instytut Literacki, 1963.
22 cm, 519,[4] s.
Biblioteka „Kultury”; Tom XCII.
Zawiera teksty:
– Gustaw Herling-Grudziński: Księga krzywd [wstęp];
– Leonid Siomin: Oko w oko [przełożył z miesięcznika Newa, Leningrad, marzec 1963: Zdzisław Miłoszewski];
– Władimir Maksimow: Żywot człowieka [przełożył z miesięcznika Oktiabr, Moskwa, październik 1962: Kazimierz Okulicz];
– Borys Diakow: Przeżyte [przełożył z miesięcznika Zwiezda, Leningrad, marzec 1963: Zdzisław Miłoszewski];
– Iwan Stadniuk: Ludzie nie są aniołami [przełożył z miesięcznika Newa, Leningrad, grudzień 1962: Józef Łobodowski];
– Aleksander Jaszin: Wołogodzkie wesele [przełożył z miesięcznika Nowyj Mir, Moskwa, grudzień 1962: Kazimierz Okulicz];
– Fiodor Abramow: Dokoła i wokoło [przełożył z miesięcznika Newa, Leningrad, styczeń 1963: Kazimierz Okulicz];
– Aleksander Sołżenicyn: Zagroda Matriony [przełożył: Józef Łobodowski].
– uw – MM
 opis książki Weber Max: Polityka jako zawód i powołanie.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1987.
A5, okł.kart., XIX,[1],140 s., off. z masz., c. 600 zł.
Biblioteka Kwartalnika Politycznego Krytyka.
Przełożyli [z niemieckiego]: Piotr Egel [pseud.] i Michał Wander [pseud.]. Wybrał, opracował i wstępem opatrzył: Marek Dębski [pseud.]. Teksty zostały przetłumaczone z książek: „Gesammelte Aufsätze zur Sociologie und Sozialpolitik”, „Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre”, „Gesammelte politische Schriften”.
Rec.: Marek Kulczyk: Max Weber o polityce. Arka Kraków 1989 nr 25 s. 134-137.
KN’87-26[błędna paginacja], CJ-1455, J-3685, BN-5913, Ka-2656, Hoo99/201, BJ-4840, FC-6995, Br-3024 – MM
 opis książki Weber Max: Polityka jako zawód i powołanie. Wyd. II.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1989.
A5, okł.kart., XIX,[1],140 s., off. z masz., c. 1600 zł.
Biblioteka Kwartalnika Politycznego Krytyka.
Przełożyli [z niemieckiego]: Piotr Egel [pseud.] i Michał Wander [pseud.]. Wybrał, opracował i wstępem opatrzył: Marek Dębski [pseud.]. Teksty zostały przetłumaczone z książek: „Gesammelte Aufsätze zur Sociologie und Sozialpolitik”, „Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre”, „Gesammelte politische Schriften”.
BN-5912, BJ-4841, FC-6996 – MM
 opis książki Weber Max: Polityka jako zawód i powołanie.
Kraków: Znak, 1998.
ISBN 83-7006-779-4.
– uw
 opis książki Wegner Jacek: Taksówkarskie epitafium.
Warszawa: Niezależna Oficyna, 1986.
A5, [4],3-92,[1] s., off. z masz., (c. 380 zł).
Nazwa wydawnictwa w copyright.
G-86/342*[które wyd.], CJ-1456, CD-1420=CD-1421[b.m., 1988 ?], J-3686, BN-5914, Ka-2658, KS-4433*[wg CD], BJ-4842, FC-6979, Br-3028 – MM
 opis książki Wegner Jacek: Taksówkarskie epitafium.
Warszawa: Wydawnictwo Społeczne Kos, 1986.
A5, okł.kart., [4],3-92,[1] s., off. z masz., c. 400; [380] zł.
Przedruk z wyd.: Warszawa: Niezależna Oficyna 1986.
CD-1419, BN-5915, Ka-2657, KS-4434*[wg CD, KB], BJ-4843, FC-6980 – MM
 opis książki Weil Simone: Rozważania o przyczynach wolności i ucisku społecznego.
Lublin: Spotkania, 1979.
A5, okł., IV,54,[1] s., powiel.
Biblioteka Spotkań.
Tytuł okł. Wprowadzenie K.W.; tłumaczenie A.R. Tytuł oryg.: Réflexions sur les causes de la liberté et de l’oppression sociale. Paris: Gallimard 1955.
S-264/2078, Hoo99/201, HN-001038384, BJ-4844, FC-6981, Ka-4843, BaBN, Br-3029 – op
 opis książki Weil Simone: Świadomość nadprzyrodzona.
Warszawa: Pax, 1965.
20 cm, 358,[1] s.
Przełożyła Aleksandra Olędzka-Frybesowa. Wyboru dokonał i przypisami opatrzył Jan Nowak.
– uw
 opis książki Weil Simone: Świadomość nadprzyrodzona (Wybór myśli).
B.m.: b.w., b.r.
27 x 18,5 cm, [2],5-358 s.
Przedruk.
Ka-4364 – op
 opis książki Weil Simone: Świadomość nadprzyrodzona. Wybór myśli. [Wyd. 2].
Warszawa: Pax, 1986.
20 cm, 315,[1] s.
ISBN 83-21-16563-7.
– uw
 opis książki Weil Simone: Wybór pism.
Paryż: Instytut Literacki, 1958.
22 cm, 348,[3] s.
Biblioteka „Kultury”; Tom XXXIII.
– uw
 opis książki Weil Simone: Wybór pism. 1-2. Wyd. drugie rozszerzone.
Warszawa: Wydawnictwo Krąg, 1983.
A6, okł.kart., 348 + [2],351-528,[2] s., off. z oryg. i masz., c. t. I-II: 540 zł.
Przedruk tomu 1 w tłumaczeniu i opracowaniu Czesława Miłosza wg wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1958. Aneks (tom 2) – wybór i tłumaczenie Wydawnictwo Krąg. Tom 2 zawiera artykuły pochodzące z książek: Oppresion et liberté (Ucisk i wolność). Paris: Gallimard 1955; Ecrits de Londrés (Pisma londyńskie). Paris: Gallimard 1957; Ecrits historiques et politiques (Pisma polityczne i historyczne). Paris: Gallimard 1960.
K-3223, G-83/561, CD-1708, J-3687, BN-5917+BN-5916, Sup-1005, Ka-3659, BJ-4845, FC-6982, Br-3030 – MM
 opis książki Weil Simone: Wybór pism.
Kraków: Znak, 1991.
ISBN 83-7006-119-2.
– uw
 ▬ Weil Simone: Zeszyty.
B.m. [Kraków]: Krakowskie Towarzystwo Wydawnicze, 1985.
K-3224*[wg Zeszyty Historyczne 1984 nr 69, IV s. okł.], BK-771[nie ukazało się], J-3688*[wg K*], BN-5918*[wg K*] – [prawdopodobnie nie ukazało się] – uw
 ▬ Weintraub Wiktor: Dialog polsko-ukraiński [dot. książki: Poland and Ukraine. Past and Present. Edit. by Peter J. Potichnyj. Edmonton-Toronto: The Canadian Institute of Ukrainian Studies 1980]. – patrz w: Polacy i Ukraińcy. Trudny dialog. Wrocław: Kret 1987 {przedruk z zesz. w jęz. pol. pisma Sučasnist [Сучасність] lato 1985, nr 1-2}. – uw
 opis książki Weiser Fr[anz Xaver]: Światło gór.
Kraków: Wydawnictwo Księży Jezuitów, 1933.
20 cm, 146,[2] s.
Tłumaczenie z niemieckiego oryginału Ksiądz Wojciech Gajdus. Tytuł oryg.: Das Licht der Berge.
– uw
 opis książki Weiser Franciszek: Światło gór.
B.m.: b.w., b.r. [ok. 1960].
A4, 88 s., masz. [czy powiel. ?].
UAM WT – op
 opis książki Weiser Franciszek: Światło gór.
B.m.: b.w., b.r.
A5, okł.kart., [5],2-159 s., powiel.
Autor i tytuł na okł. wpisany odręcznie. Tłumaczenie z oryginału niemieckiego Ksiądz Wojciech Gajus [właśc. Gajdus].
– MM
 opis książki Weiser Franciszek: Światło gór.
Sandomierz: b.w. [Wydaw. Diecezjalne], 1986.
A5, okł.kart., 88 s., off. ze skł.
Tłumaczenie z oryginału niemieckiego Ks. Wojciech Gajdus. Na s. [2] sygn. druk.: SINŻ –312/86 20 000 ks. A-5 Zezw. Biskupa z dn. 29.01.1986 r.
– uw – MM
 opis książki Weiser Franciszek, Nassalski Olgierd: Światło gór nie zgasło.
Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów, 1992.
20 cm, 153,[2] s., [12] s. fot.
Zawiera: Franciszek Weiser: Światło gór. Tłumaczył z języka niemieckiego Wojciech Gajdus; Olgierd Nassalski; Wędrówka na szczyty. ISBN 8385040404.
– uw
 opis książki Weiser Franciszek, Nassalski Olgierd: Światło gór nie zgasło.
Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów, 1994.
20 cm, 149,[3] s., [8] s. fot.
Zawiera: Franciszek Weiser: Światło gór. Tłumaczył z języka niemieckiego Wojciech Gajdus; Olgierd Nassalski; Wędrówka na szczyty. ISBN 8385040404.
– uw – MM
 opis książki Weissberg-Cybulski Aleksander: Wielka czystka.
Paryż: Instytut Literacki, 1967.
22 cm, 572,[1] s.
Biblioteka „Kultury”; Tom 151.
– uw
 opis książki Weissberg-Cybulski Aleksander: Wielka czystka.
Paryż: Instytut Literacki, 1967 – druk 2.IX.1982.
12 cm, 572,[1] s.
Biblioteka „Kultury”; Tom 151.
– uw
 opis książki Weissberg-Cybulski Aleksander: Wielka czystka.
B.m. [Warszawa]: Feniks. Niezależna Kooperatywa Wydawnicza, 1984.
A4, okł.kart., 140 s., off. z oryg., druk. dwułam., c. 700 zł.
Przełożył z niemieckiego Adam Ciołkosz. Wstęp: Gustaw Herling-Grudziński. Tytuł oryg.: Hexensabbat. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1967.
K-3225, G-84/514, CD-1728, J-3690, BN-5919, Sup-1006, Ka-2661, HN-001542625, BJ-4847, FC-6984, Br-3032 – MM
 opis książki Weissberg-Cybulski Aleksander: Wielka czystka. Wyd. drugie.
B.m. [Warszawa lub Kraków]: Wydawnictwo Historyczne, [19]84.
A6, okł.kart., 572,[1] s., off. z oryg., [c. 1000 zł].
Okładka niezadrukowana. Dane wyd. na s. [4]. Na s. tytułowej: Archiwum Rewolucji [seria podstawy przedruku]. Przełożył z niemieckiego Adam Ciołkosz. Wstęp: Gustaw Herling-Grudziński. Tytuł oryg.: Hexensabbat. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1967, druk 1982.
K-3226*, G-84/513, CD-1729[537 s.], BK-687, J-3689, BN-5920, Sup-1007*[wg BK], Ka-2660, BJ-4846, FC-4119, Br-3031 – MM [brudna okł.]
 opis książki Weissberg-Cybulski Aleksander: Wielka czystka.
Warszawa, Wrocław: Wers, 1990.
A5, opr.tw., obw., [6],9-572,[1] s., off. z oryg.
Sup-1009, BaBN, BJ-4848, FC-6983 – uw – MM
 opis książki Weissberg-Cybulski Aleksander: Wielka czystka.
Warszawa: Czytelnik, 1990.
Przełożył z niemieckiego Adam Ciołkosz. Wstęp: Gustaw Herling-Grudziński. ISBN 83-07-02122-7.
– uw – MM
 opis książki Weissberg-Cybulski Aleksander: Wielka czystka. [fragmenty].
B.m. [Warszawa]: Powiew Polska Oficyna Wydawnicza Instytutu Europy Wschodniej, 1985.
A6, okł.kart., 64 s., off. z oryg., c. 120 zł.
Seria Sowietologiczna Instytutu Europy Wschodniej; nr 3.
Przekład z niemieckiego Adam Ciołkosz. Red.: T. Lubicz [pseud.]. Tytuł oryg.: „Hexensabbat”. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1967, fragmenty ze stron: 9-11, 21-75 i 567.
G-85/427, CJ-1834, J-3691, BN-5921, Sup-1008, Ka-5023 – MM
 opis książki Weizsäcker Richard von: Historia Niemiec toczy się dalej.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo CDN, 1989.
A5, okł.kart., 159,[1] s., off. ze skł., [c. 2400-7500 zł].
Przełożyła Iwona Burszta-Kubiak. Tytuł oryg.: Die deutsche Geschichte geht weiter. Berlin: Wolf Jobst Siedler Verlag ©1983.
Rec.: Jacek Kubiak: Myśli prezydenta. Obieg Bez Cenzury 1989 nr 1 s. [2-3].
BN-5922, Ka-2662, BJ-4849, FC-6978 – MM
 ▬ Wektory [po 1988 także: Wektor]. Wydawnictwo. Znak wydawnictwa Wektory ma na końcach strzałek słowa: Etatyzm; Prawica; Liberalizm; Lewica (lub same pierwsze litery: E; P; L; L) [znak ten w niektórych opisach jest przypisywany wydawnictwu Kurs mającemu swój znak podobny graficznie, jednak bez tych słów].
– Mirosław Dzielski: Duch nadchodzącego czasu. Część I-II. B.m.: b.w. b.r. [1985-6]. Na IV s. okł. znak wydawnictwa Wektory; – MM
– Stanisław Mackiewicz (Cat): Historia Polski od 11 listopada 1918 r. do 17 września 1939 r. B.m.: b.w. b.r. [1985-6]. Na IV s. okł. znak wydawnictwa Wektory;
– Piotr Wierzbicki: Myśli staroświeckiego Polaka. (Wyd. drugie). Wektory [19]’86;
– Fryderyk August von Hayek: Wolność albo socjalizm {odnosi się do: Branecki Jędrzej [pseud.]: Hayek – dogmatyk wolnego społeczeństwa; Hayek Fryderyk August von: Wolność albo socjalizm. Konserwatywno-Liberalne Wydawnictwo „Wektory” [1985]};
– Branecki Jędrzej [pseud.]: Hayek – dogmatyk wolnego społeczeństwa; Hayek Fryderyk August von: Wolność albo socjalizm. „Wektory” [1985];
– Krzyżanowski Adam: Kapitalizm i moralność. Wektory [1986];
– Kristol Irving: Wyznania jedynego prawdziwego neokonserwatysty. Instytut Konserwatywny w Polsce, Wektory 1987; – MM
– Krawczyk Rafał: Czy tak być musiało? Co dalej? Wektory 1986;
– Roepke Wilhelm: Kryzys społeczny czasów obecnych. Tom I: Wytłumaczenie i obrachunek. Wektory 86; – MM
– Heydel Adam: Stracone dwudziestolecie. Polski kapitalizm w okowach socjal-etatyzmu. Wektory [1986 ?];
– Koneczny Feliks: Państwo w cywilizacji łacińskiej. Wektory [1988]; – MM
– Bastiat Fryderyk: Błędne koło socjalizmu. Wektory [1988]; – MM
– Fryderyk August von Hayek: Droga do niewolnictwa. Wektory 1988. – MM [mogą być odmiany tego wyd.];
– Fryderyk August von Hayek: Droga do niewolnictwa. Wrocław: Wektor 1989; – MM
– Światło Józef: Za kulisami bezpieki i partii. Józef Światło ujawnia tajniki partii, reżymu i aparatu bezpieczeństwa. Wektor [1989]; – MM
– Mackiewicz (Cat) Stanisław: Historia Polski. Część I: Od 11.XI.1918 do 17.IX.1939 r. Część II: Lata nadziei 17.IX.1939 - 5.VII.1946. Wrocław: Wektor 1989; – MM
– Mises Ludwig von: Liberalizm w klasycznej tradycji. System społeczno-ekonomiczny. Wrocław: Spółka Białek & Kluźniak B & K, Wektory 1989; [19]’90 – MM
– Dzielski Mirosław: Duch nadchodzącego czasu. [Wyd. 2]. Wrocław: Wydawnictwo Wektory 1989. Wydawnictwo oficjalne, wydawca państwowy [j.g.u.]. Druk: Wrocław: MP. Nakład 3000 egz.;
– Fisher Antoni G. A.: Z dziejów partactw ekonomicznych. Podręcznik dla mężów stanu. Wyd. 1 krajowe. Wrocław: Wydawnictwo Wektory, S-ka Białek & Kluźniak 1990;
– Bocheński A[dolf] Maria i A[leksander]: Tendencje samobójcze narodu polskiego. Wrocław: Wektor 1990; – MM
Spis wydawnictw na s. IV okł. w: Fryderyk Bastiat: Błędne koło socjalizmu wymienia także:
– Korwin-Mikke Janusz: Ubezpieczenia;
– Kisielewski Stefan; Wołanie na puszczy;
– Zinowiew Aleksander: Homosowieticus;
– być może te trzy pozycje były wydane anonimowo, bez informacji o udziale w wydaniu wydawnictwa Wektory.
– uw
 ▬ Wells Herbert George: Gdy śpiący się zbudzi. Powieść fantastyczna.
– w: Ilustracja Polska Kraków 1901 nr 1 - 1902 nr 18.
Tytuł oryg.: When the sleeper wakes; - czasem: When the sleeper awakes. Tekst bywa w polskiej literaturze tematu również wspominany pod tytułem: „Kiedy śpiący budzi się”, ale pod takim chyba nigdy nie był po polsku wydany. – uw
 ▬ Wells Herbert George: Gdy śpiący się zbudzi. Powieść fantastyczna.
Kraków: odbitka z: Ilustracja Polska; czcionkami drukarni Czasu, 1902.
67 s. – uw
 opis książki Wells Herbert George: Gdy śpiący się zbudzi.
Warszawa: b.w. [Sfan], 1984.
A5, okł.kart., 169,[2] s., off. z masz.
W grafikę okładki wbudowano nazwę Sfan [warszawski klub miłośników fantastyki naukowej]. Na okł. sygn. grafika: D.WĄŻ 84 [Dariusz Wąż]. [Przedruk tekstu z Ilustracja Polska 1901-1902].
BaBN – uw – MM [wydanie klubowe – fantastyka]
 ▬ Wells Herbert George: Gdy śpiący się zbudzi.
Z Biblioteki Smoka.
– zapowiedziano w wydawnictwie, ale prawdopodobnie nigdy nie ukazało się – uw
 opis książki Wende Edward: [inc.:] Dramat tej śmierci jest już za nami…
B.m.: b.w., b.r. [1985].
A5, 16 s., off. z masz.
Tekst podpisano: Mecenas Wende.
BN-5923, Ka-3612 – MM
 ▬ Wende Edward – patrz: Przemówienia oskarżycieli posiłkowych: mec. Wende, Piesiewicza, Grabińskiego, Olszewskiego w procesie toruńskim oraz ich repliki na przemówienia prokuratora i obrońców. [1985]; Słowa oskarżenia i obrony na procesie w sprawie o uprowadzenie i zabójstwo ks. Jerzego Popiełuszki. Toruń: b.w. 1985. – uw
 ▬ Wenderlich Jarosław – patrz: Bydgoski marzec – zapis dokumentalny. [Bydgoszcz]: NSZZ „Solidarność” 1981. – uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.