Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Uwagi o kolorach
  tła pod tekstem

Opis druku
niezależnego
posiadanego
w zbiorze
Opis druku
niezależnego
znanego tylko
z bibliografii
Opis książki
związanej
z wydaniami
niezależnymi
posiadanej
w zbiorze
Opis książki
związanej
z wydaniami
niezależnymi
znanej tylko
z bibliografii
Opis książki
z pogranicza
wydawnictw
niezależnych
Odnośniki, uwagi,
opisy druków nie
zaliczanych do
druków zwartych

Przybornik:


Historia tego
  tekstu w:
  web.archive.org:
Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Wierz - Wiev

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 11.07.2019 r.
 
 
 ▬ Wierzbiański Bolesław: Posłowie. – patrz w: Osmańczyk Edmund Jan: Wielkie rozłączenie. Polska-Niemcy. Polska-Rosja. Bilans lat 1939-1989. Wszechnica Społeczno-Polityczna 1989. – uw
 ▬ Wierzbiański Bolesław: Rocznica widziana zza oceanu. – patrz w: O Kulturze. Wspomnienia i opinie. Warszawa: PoMost 1988. – uw
 opis książki Wierzbiański Bolesław: Teheran, Jałta, Poczdam. Reportaż w przeszłość.
New York: Bicentennial Publishing Corp., 1985.
22 cm, 231 s.
ISBN 0-912757-03-5.
Rec.: Andrzej Pomian: Zmowy trzech. Pogląd Berlin Zach. 1985 nr 19/92 s. 17-19.
– uw – MM
 opis książki Wierzbiański Bolesław: Teheran, Jałta, Poczdam. Reportaż w przeszłość.
B.m. [Kraków]: Wszechnica Społeczno-Polityczna wsp, 1987.
A6, okł.kart., [2],5-181 s., off. z oryg., [c. 360-370 zł].
Przedruk z wyd.: New York: Bicentennial Publishing Corp. 1985. Nie przedrukowano ilustracji.
Ł-461, CJ-1459, BK-694, J-3713, BN-5969, Ka-2676, HN-001541745, BJ-4875, FC-4134, ECS-01126, Br-3048, Nukat-708418 – MM
Różnice okł.:
– na okł. błędne imię autora: Piotr [c. 360-370 zł];
– na okł. brak imienia i nazwiska autora [c. 370 zł].
 opis książki Wierzbiański Bolesław: Teheran, Jałta, Poczdam. Reportaż w przeszłość.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Recto, 1990.
A5, okł.kart., [2],5-181 s., off. z oryg., [c. 7000-(10800) zł].
Przedruk z wyd.: New York: Bicentennial Publishing Corp. 1985. Nie przedrukowano ilustracji.
BaBN-b1003061, BJ-4876, FC-7130, ECS-01127, Nukat-1378186 – uw – MM
 ▬ Wierzbicka Małgorzata: Pisz do nas po afrykańsku. – patrz w: Siedlecka Joanna [wybór i oprac.]: Jaworowe dzieci. Warszawa: Nowa 1988. – uw
 opis książki Wierzbicki Piotr: Białe, czerwone i złote.
Warszawa: Wydawnictwo Głos, 1981[na okł.], 1980[na s. tyt.].
A4, okł.kart., [2],31 s., powiel.
Wyjaśnienie autora dotyczące „Słowa wstępnego”: Głos 1981 nr 2(35) s. 25.
CD-1428, BN-5970, Ka-2679, Hoo99/201, HN-000512172, KS-4470*[wg CD], BJ-4877, FC-7131, Br-3049 – MM
 opis książki Wierzbicki Piotr: Białe, czerwone i złote.
Gdańsk: BPA, 1981.
A4, okł., 32 s., powiel.
Przedruk z wyd.: Warszawa: Głos 1981.
Ka-3024, KS-4469*[wg KB] – MM
 opis książki Wierzbicki Piotr: Białe, czerwone i złote.
Warszawa: Sowa Studencka Oficyna Wydawnicza, 1981.
A5, okł.kart., 35,[1] +[2] s., off. z masz., [c. 40 zł].
Polska Satyra Współczesna; [t. 6].
Dołączono 2 s. wywiadu z autorem – rozmawiały: Elżbieta Bednarska, Małgorzata Jabłońska. Sygn. druk.: Pow.UW. Zam. nr 1466/81 Nakład 1000 egz.
CD-1429, BN-5971, Ka-3618, KS-4471*[wg CD, KB], BJ-4878, FC-7132, Br-3050 – MM
[2 egz. – okł. papier. i kart.]
 opis książki Wierzbicki Piotr: Bitwa o Wałęsę.
Warszawa: Wydawnictwo Tygodnika Solidarności, 1990.
A5, 62,[2] s.
Ka-4859 – uw
 opis książki Wierzbicki Piotr: Cyrk.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, luty 1979.
A5, okł.kart., 152 s., off. z masz.
Druk. Wolna Wałkowo-Bębnowa Drukarnia Polowa im. J.P. Nr. zlec. 21/79.
Rec.: Stanisław Barańczak: Niezła satyra, kiepska przypowieść. Zapis 1980 nr 15 s. 122-125.
Preibisz-41, CD-1430, BN-5972, Ka-2680, Hoo99/201, HN-000404593, KS-4467, BJ-4879, FC-7133, Br-3051 – MM
 opis książki Wierzbicki Piotr: Gnidzi parnas.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, ©1980.
A5, okł., 3-47 s., off. z masz.
Biblioteka Pulsu; tom 2.
Część I pod tytułem „Traktat o gnidach” przedrukowano z: Zapis 1979 nr 9 [wyd. trzecie i londyńskie] s. 106-126. Zawiera również: Spór z niańkami. Mój Mickiewicz. Druk. Wolna Wałkowo-Bębnowa Drukarnia Polowa im. J.P. W Puls 1979 nr 7 s. 107 jest errata do tego wyd.
CD-1431, BN-5974, Ka-2682, KS-4468, BJ-4880, FC-7134, Br-3052 – MM
 opis książki Wierzbicki Piotr: Gnidzi parnas.
B.m. [Łódź]: Biblioteka Centrum Kulturalno Informacyjnego, b.r. [1981].
A5, okł., 51,[1] s., off. z masz.
Zawiera teksty: Traktat o gnidach /1978/; Spór z niańkami; Wkład gnid do etyki /1979/; Płyny i wydzieliny gnid /1979/; Mała teraźniejszość czyli jak sobie gnidy wyobrażają wyjście z kryzysu? /listopad 1980/; Miodowy miesiąc gnid.
CD-1433, BŁ-213, BN-5973*[wg WBPTor, MBPŁ], BaBN, Ka-3619, KS-4472, {BJ-4881, FC-7135 [bez słowa: Biblioteka]} – MM
 opis książki Wierzbicki Piotr: Gnidzi parnas. T. 1: Traktat o gnidach; T. 2: Spór z niańkami; T. 2[!]: Mój Mickiewicz.
Warszawa: Studencka Oficyna Wydawnicza Sowa, 1981.
A5, obw., okł.kart., 18 + 13,[1] + 12 s., off. z masz.
Polska Satyra Współczesna; Tom: 1, 2, 2.
Trzy tomiki w jednej okładce-obwolucie. Sygn. druk.: Pow. UW. Zam. nr 1269[T. 1]; 1300[T. 2: Spór…]; 1306[T. 2: Mój…] Nakład 1500 egz.
CD-1432, BN-5975{T. 1-[3]}, BN-5976[T. 2: Mój…], BN-5986[Spór…], Ka-2681, KS-4473, HN-002455896[Mój…], BJ-4882, FC-7136, Br-3053 – MM
 opis książki Wierzbicki Piotr: Gnidzi parnas. Traktat o gnidach. Spór z niańkami. Mój Mickiewicz.
B.m.: b.w., b.r. [1981 ?].
86 s.
KS-4474*[wg MJ*] – op
 opis książki Wierzbicki Piotr: Listy do najlepszych.
Gdańsk: nie [kwadrat, paragraf], 1981.
A5, 2-35 s.
Tytuł tego zbioru tekstów jest tytułem rubryki felietonów autora w Biuletynie Informacyjnym.
Ka-4618 – op
 opis książki Wierzbicki Piotr: Lokaj (i inne felietony).
London: Puls, sierpień 1985.
22 cm, 121,[3] s.
ISBN 0 907587 21 6.
– uw – MM
 ▬ Wierzbicki Piotr: Mój Mickiewicz. – patrz: Wierzbicki Piotr: Gnidzi parnas. T. 1: Traktat o gnidach; T. 2: Spór z niańkami; T. 2[!]: Mój Mickiewicz. Warszawa: Studencka Oficyna Wydawnicza Sowa 1981. – uw
 opis książki Wierzbicki Piotr: Myśli staroświeckiego Polaka. Wyd. pierwsze.
Warszawa: Głos, kwiecień 1985.
A5, okł.kart., 94 s., off. z masz., c. 250 zł.
123-cia publikacja wydawnicza.
Znak wydawnictwa na IV s. okł., o średnicy: 35 mm.
Rec. i polem.:
– Jan Krajowiec [pseud. – właśc. Andrzej Jarecki]: Daj prawicę, mociumpanie ! Kultura Niezależna 1985 nr 11-12 s. 72-77;
– – [polem.:] Jan Józef Lipski: Myśli skołowanego Polaka. Kultura Niezależna 1985 nr 15 s. 3-28 – [przedruk w:] Puls 1985 nr 27 s. 111-130 – [przedruk w:] Poglądy 1986 nr 6 s. 1-33;
– – [polem.:] Wiktor Kaspian: O sztuce polemizowania J.J. Lipskiego słów kilka. Nurt Warszawa [1987] nr 3 s. 13-14;
– A.H. [Aleksander Hall]: Piotra Wierzbickiego „Myśli …”. Polityka Polska 1985 nr 7 s. 70-79;
– Piotr Krasucki: Winni pilnie poszukiwani. Głos 1985 nr 2(45) s. 21-26;
– A.M. [Antoni Macierewicz]: Doświadczenie dwóch pokoleń. Głos 1985 nr 2(45) s. 26-33;
- Roman Cękalski [pseud. - właśc. Paweł Śpiewak]: Ani lewica, ani prawica. Aneks 1985 nr 40 s. 131-140;
– Piotr Niewiarowski [pseud. – właśc. Jerzy Wocial]: „Myśli…”, czyli kłopotów polskiego inteligenta ciąg dalszy. Głos 1985 nr 2(45) s. 34-41;
– Jerzy Surdykowski: Jaka prawica jest Polsce niepotrzebna. Bez Dekretu 1985 nr 12 s. 18-24;
– – [polem.:] Centrysta: List do redakcji. Bez Dekretu 1985 nr 15 s. 69-71;
– S.P.: Lektury ważne. Piotra Wierzbickiego „Myśli …”. Kurs 1985 nr 14 s. 60 – [przedruk w:] Obraz nr 10(29) s. 39-40;
– Inteligencja, lewica, prawica. Obraz nr 10(29) s. 40-45;
– …cka: Skandal towarzyski czy altruistyczna przewrotność? Obraz nr 10(29) s. 46-48;
– Kolejny bestseller. Przegląd Wiadomości Agencyjnych 1985 nr 26 s. 3-4;
– Jan Dereń: Myśli znerwicowanego Polaka. Vacat 1985 nr 34 s. 20-31;
– Ajax [pseud. – właśc. Andrzej Krajewski]: 21 postulatów. Vacat 1985 nr 34 s. 31-36;
– Feliks Stanisławski [pseud. – właśc. Dariusz Fikus]: Jakie to właściwie myśli? Vacat 1985 nr 34 s. 36-38;
– Józef Darski [pseud. – właśc. Jerzy Targalski]: Wąsy już mamy – na Piłsudskiego czekamy. Libertas Paryż 1985 nr 4 s. 116-130. – [przedruk obszernych fragmentów] Niepodległość LDPN 1986 nr 5 s. 23-28;
– Stefan Kisielewski: Obrazoburca przy pracy. Puls 1985 nr 27 s. 99-104;
– Maciej Broński: Pochwała staroświeckości. Puls 1985 nr 27 s. 105-107;
– Lidia Ciołkoszowa: Realizm czy utopia? Puls 1985 nr 27 s. 107-110;
– Wacław Wojenny [pseud. – właśc. Stanisław Rojek]: Lewica i inni. Niepodległość. Miesięcznik Polityczny 1985 nr 44•45•46 s. 35-38;
– Andrzej Jerzewski [pseud. – właśc. Elżbieta Misiak]: Myśli nowoczesnego Polaka. Wyzwolenie Miesięcznik Polityczny 1985 nr 3 s. 2-3;
– W. Wychowski [pseud. – właśc. Tadeusz Wypych]: Polska myśl polityczna ostatnich lat czterdziestu. W odpowiedzi Piotrowi Wierzbickiemu. Vacat 1985 nr 35 s. 39-46;
– R.Z. [Roman Zimand]: Recenzja i preambuła. Almanach Humanistyczny 1986 nr 5 s. 83-90 – przedruk w: [tegoż]: Czas normalizacji. Szkice czwarte. Londyn: Aneks 1989 s. 44-54;
– Leszek Szaruga: Kochana prawico. Kultura 1986 nr 3/462 s. 139-143;
– Janusz Nowicki [pseud. – właśc. Witold Gadomski]: Felietonista – politykiem. Niepodległość. Miesięcznik Polityczny 1986 nr 49 s. 6-9;
– A. Pełkówna: Współczesne myśli staroświeckiego Polaka. Niepodległość LDPN 1986 nr 4 s. 21-23;
– T.K. [Tomasz Kowalik]: Tradycja wobec zmian. Dwadzieścia jeden 1986 nr 2 s. 133-136;
– Tadeusz Taski [pseud. – właśc. Wojciech Arkuszewski]: Inteligent przeciw inteligentom. Dwadzieścia jeden 1986 nr 2 s. 137-144;
– Andrzej Łaszcz [pseud. – właśc. Jerzy Przystawa]: Czas krytyki czy liczenia zasług? Obecność 1986 nr 13 s. 79-85;
– Mateusz Zawieja [pseud. – właśc. Roman Graczyk]: Zdrowy dwubiegunowy model. Bez Dekretu 1986 nr 14 s. 32-39;
– Andrzej Łaszcz [pseud. – właśc. Jerzy Przystawa]: Rozmowa z Piotrem Wierzbickim. Obecność 1986 nr 14 s. 61-72;
– Lech Dymarski: Nowa staroświeckość. Obecność 1986 nr 15 s. 61-64;
– Jarosław Broda: Przeciw ciosom w podbrzusze. Obecność 1986 nr 15 s. 85-87;
– Czytacz [pseud. – właśc. Adam Chajewski]: Pomyłka? Niepodległość. Miesięcznik Polityczny 1986 nr 59a s. 10-11;
– M.K.: Myśli staroświeckiego daltonisty. Konkret 1986 nr 2 s. 34-35;
– N.D. [Nina Nowakowska]: Przegląd. Czas 1986 nr 6/7 s. 198-200;
– Siwecki: Odpowiedź na ankietę której nie ma w książce P.W. Replika [1986] nr 50 s. 1-4;
– W. B.: Kilka uwag nad tekstem P.W. Nurt [1987] nr 3 s. 15-16;
– W. B.: Refleksje nad „Myślami staroświeckiego Polaka”. Nurt [1987] nr 3 s. 17-19;
– Jan Markus [pseud. – właśc. Ryszard Legutko]: Wierzbicki o Wierzbickim. Alternatywy Kraków 1987 nr 2 s. 51-55 – przedruk w: Ryszard Legutko: Bez gniewu i uprzedzenia. Paryż: Aktis 1989 oraz Wydawnictwo X [1989-90] s. 110-116;
– Apokryf [pseud. – właśc. Jerzy Szczęsny]: Uczmy się od Emilii Plater. Most Warszawa 1986 nr 7/8 s. 179-183;
– Jan Walc: Ale twardo, ale jasno wśród narodu swego stać… w: [tegoż]: Wybierane. Warszawa: Pokolenie 1989 s. 236-242.
K-3242, G-85/433, CD-1434, J-3714, BN-5980, Ka-2685, Hoo99/201, HN-000529318, KS-4478*[wg CD], BJ-4884, FC-7138, Br-3054, ECS-01130, ST15-4907, Nukat-425398 – MM
Odmiany kartonu okładek:
- karton biały cienki kredowany o grubości: 0,12-0,13 mm – MM;
- karton gąbczasty szarożółtawy [cielisty] o grubości 0,30-0,31 mm – MM
 opis książki Wierzbicki Piotr: Myśli staroświeckiego Polaka. Wyd. pierwsze.
Warszawa: Głos, kwiecień 1985.
A5, okł.kart., 94 s., off. z masz., c. 250 zł.
123-cia publikacja Wydawnictwa Głos.
Znak wydawnictwa na IV s. okł., o średnicy: 29,5 mm.
ST15-4908[31 mm] – MM
 opis książki Wierzbicki Piotr: Myśli staroświeckiego Polaka. Wyd. drugie.
Londyn: Puls, wrzesień 1985.
22 cm, 98,[1] s.
ISBN 0-907587-22-4.
Rec.: Włodzimierz Odojewski. Archipelag Berlin Zach. 1986 nr 1-2 (28-29) s. 79-81; Andrzej Szulczyński: O rewolucję kapitalistyczną. Pogląd Berlin Zach. 1986 nr 4(102) s. 45-47.
– uw – MM
 opis książki Wierzbicki Piotr: Myśli staroświeckiego Polaka.
Gdańsk: Biblioteka Polityki Polskiej, 1986.
A5, 90 s., off. z masz.
Dun-201, J-3715, BN-5977*[wg J], BaBN, Ka-2687, KS-4479*[wg MJ] – op
 opis książki Wierzbicki Piotr: Myśli staroświeckiego Polaka.
Warszawa: KMR [Kluby Myśli Robotniczej] Baza, 1986.
A6, okł.kart., 98 s., off. z oryg., c. 200 zł.
Przedruk z wyd.: Londyn: Puls 1985. Wg BJ i FC, chyba błędnie: 1985. Wg Myśli staroświeckiego Polaka. Wersja druga. Głos 1987 s. [2] jest to wydanie pirackie, gdyż wydawca nie uzgodnił go z autorem.
K-3709, G-86/347, CJ-1463, CD-1435, J-3717, BN-5978, Ka-2683, KS-4482*[wg CD], BJ-4883, FC-7137, Br-3054 – MM
 opis książki Wierzbicki Piotr: Myśli staroświeckiego Polaka.
Warszawa: Wydawnictwo BiS, 1986.
A5, okł.kart., [2],6-94 s., off. z. masz., c. 300 zł.
Tytuł okł.
G-86/345*, CJ-1461*, CD-1437, J-3719*, BN-5979*[wg J – dane których tu nie ma], BaBN, KS-4481*[wg CD], BJ-4886, FC-7140 – MM

 ▬ Wierzbicki Piotr: Myśli staroświeckiego Polaka. Warszawa: Periculum; W & W, [19]’86. A6, okł.kart., 98,[1] s., off. z oryg. Przedruk z wyd.: Londyn: Puls 1985.
{G-86/348, CJ-1464, J-3718 – [c. 280 zł]}, CD-1436, BN-5981, Ka-2684{98,[2] s.}, KS-4483*[wg CD], ST15- 4911, Nukat-743523 – brak możliwości określenia typu wyd. – uw
Wierzbicki Piotr Mysli staroswieckiego Myśli staroświeckiego Polaka Periculum k013520 Muzeum Wolnego Słowa www.m-ws.pl/muzeum/Wierzbicki Piotr Mysli staroswieckiego Myśli staroświeckiego Polaka Periculum k013520 Muzeum Wolnego Słowa www.m-ws.pl/muzeum/
 opis książki Wierzbicki Piotr: Myśli staroświeckiego Polaka.
Warszawa: Periculum; W & W, [19]’86.
A6, okł.kart., 98,[1] s., off. z oryg., [c. 300 zł].
Imię i nazwisko autora na okł. druk rastrowy o gęstości ok. 27 pkt. na cm.
– MM
Wierzbicki Piotr Mysli staroswieckiego Myśli staroświeckiego Polaka Periculum
FC AR 5657
Wierzbicki Piotr Mysli staroswieckiego Myśli staroświeckiego Polaka Periculum
 opis książki Wierzbicki Piotr: Myśli staroświeckiego Polaka.
Warszawa: Periculum; W & W, [19]’86.
A6, okł.kart., 98,[1] s., off. z oryg., [c. 200 zł].
Okł. drukowana fotooffsetem – litery imienia i nazwiska autora prawie jednolicie czarne.
BJ-4885, FC-7139 – op
Wierzbicki Piotr Mysli staroswieckiego Myśli staroświeckiego Polaka Periculum k007698 Muzeum Wolnego Słowa www.m-ws.pl/muzeum/Wierzbicki Piotr Mysli staroswieckiego Myśli staroświeckiego Polaka Periculum k007698 Muzeum Wolnego Słowa www.m-ws.pl/muzeum/
 opis książki Wierzbicki Piotr: Myśli staroświeckiego Polaka.
Warszawa: Periculum; W & W, [19]’86.
A6, okł.kart., 98,[1] s., off. z oryg.
Okł. drukowana kserooffsetowo – rozjaśnienia wewnątrz liter imienia i nazwiska autora.
– MM

 opis książki Wierzbicki Piotr: Myśli staroświeckiego Polaka. Wyd. drugie.
B.m. [Wrocław]: Wektory, [19]’86.
A5, okł.kart., 94 s., off. z masz., [c. 300 zł].
Przedruk z klisz offsetowych wyd.: Warszawa: Głos 1985. Zmieniono dane wydawnicze, zachowano pierwotną s. redakcyjną. Nota o autorze na III s. okł.
K-3708, G-86/346*, CJ-1462, CD-1438, J-3720, BN-5983*[wg K], BaBN, Ka-2686, KS-4484*[wg CD], BJ-4887, FC-7147 – MM
 opis książki Wierzbicki Piotr: Myśli staroświeckiego Polaka.
B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1986].
A5, 2-94,[1] s., off. z masz., c. 250 zł.
Przedruk z wyd.: Warszawa: Głos 1985.
G-86/344, CJ-1460, CD-1439, J-3716, BN-5982*[wg J], KS-4480*[wg MJ] – op
 opis książki Wierzbicki Piotr: Myśli staroświeckiego Polaka.
B.m.: b.w., b.r.
A5, okł., 98,[6] s., ksero z oryg.
Przedruk z wyd.: Londyn: Puls 1985. Jasne, oszczędne ksero nakładowe, okładka z papieru kredowego. IV s. okł. oryg. odbita na s. [104].
– MM
 opis książki Wierzbicki Piotr: Myśli staroświeckiego Polaka. Wersja druga. Wyd. I.
Warszawa: Wydawnictwo Głos, kwiecień 1987.
A5, okł.kart., 184,[7] s., off. z masz., c. 660 zł.
146-ta pozycja wydawnicza.
Dodano: „Myśli staroświeckiego Polaka” w oczach polemistów i recenzentów.
Rec.: JL [krypt. – właśc. Marta Fik]: Wersja druga „Myśli staroświeckiego Polaka”. Myśl niezależna 1987 nr 26-27 s. 56-57.
CD-1440, KN’87-201, CJ-1465, J-3721, BN-5984, Ka-2688, KS-4488*[wg CD], BJ-4888, FC-7148 – MM
 ▬ Wierzbicki Piotr: Pisarz poza hierarchią [przedruk z: Tygodnik Powszechny, listopad 1980] – patrz: Szpotański Janusz: Satyry. Utwory wybrane. Warszawa: Wydawnictwo im. Konstytucji 3-go Maja 1981. – uw
 opis książki Wierzbicki Piotr: Pułapka na ludzi.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Myśl, b.r. [1985-6].
A6, okł.kart., 185,[4] s., off. z masz., [c. 400 zł].
Biblioteka Literacka Wydawnictwa Myśl.
Wybór felietonów z tygodnika Literatura /1972-1977/, Tygodnika Powszechnego /1978-1981/ a także skonfikowanych przez cenzurę i nie drukowanych nigdzie lub ogłoszonych w Zapisie. Książka została przygotowana do wydania w 1981 r., przeszła również przez cenzurę i jesienią czekała na druk do którego z powodu wprowadzenia stanu wojennego nie doszło.
K-3243, G-86/349, CJ-1466, CD-1441=CD-1442*[wg CJ], J-3722, BN-5985, Ka-2689, Hoo99/201, HN-000547515, KS-4485*[wg CD, MJ], BJ-4889, FC-7149, Br-3056 – MM
 opis książki Wierzbicki Piotr: Rozkosznisie czyli epos gnidologiczny w czterech księgach.
Warszawa: Głos, 1991.
Zawiera: I: Traktat o gnidach; II: Strach jako czynnik gnidotwórczy; III: Traktat o post-gnidach; IV: Głód rozkoszy jako czynnik post-gnidotwórczy; oraz: Mój Mickiewicz; Hamilton; Cowboy z Krakowskiego Przedmieścia. ISBN 83-85088-08-3. Wydano w miękkiej oraz w twardej oprawie z obwolutą.
– uw – MM
 ▬ Wierzbicki Piotr: Spór z niańkami. – patrz: Wierzbicki Piotr: Gnidzi parnas. T. 1: Traktat o gnidach; T. 2: Spór z niańkami; T. 2[!]: Mój Mickiewicz. Warszawa: Studencka Oficyna Wydawnicza Sowa 1981. – uw
 opis książki Wierzbicki Piotr: Struktura kłamstwa. Wyd. I.
Warszawa: Głos, wrzesień 1986.
A5, okł.kart., 165 s., off. z masz., c. 670 zł.
Rec.: M.M.: Inne wcielenie Wierzbickiego. Przegląd Wiadomości Agencyjnych. 1986 nr 37/76 s. 4; rozm. z aut.: Przegląd Wiadomości Agencyjnych. 1987 nr 35/116 s. 3-4; J.M.T. [Michał Głowiński]: Struktura i stylistyka kłamstwa. Almanach Humanistyczny 1987 nr 7 s. 84-88.
G-86/350, CJ-1467, CD-1443, J-3723, BN-5987, Ka-2690, Hoo99/201, HN-000591715, KS-0196=KS-4486, BJ-4890, FC-7150, Br-3057 – MM
Posiadam 2 egz. różniące się okładką:
– znak wydawnictwa na IV s. okł. w postaci jednoobrączkowego stempla. Nakład na cienkim i białym papierze, grub. książki: 7,3 mm;
– znak wydawnictwa na IV s. okł. w postaci dwuobrączkowego stempla. Nakład na grubym i szarym papierze, grub. książki: 10,3 mm.
 opis książki Wierzbicki Piotr: Struktura kłamstwa.
Londyn: Aneks, 1987.
22 cm, 172,[4] s.
ISBN 0 906601 45 2.
Rec.: Alina Madej: Anatomia informacyjnego oszustwa. Arka Kraków 1988 nr 24 s. 138-141.
– uw – MM
 opis książki Wierzbicki Piotr: Struktura kłamstwa.
Wrocław: Oficyna Niepokornych, 1989.
A5, okł.kart., [2],5-172 s., off. z oryg., c. 1500 zł.
Przedruk z wyd.: Londyn: Aneks 1987. Redaktor: Łucja Sopliczanka. Okładka: Henryk Brodaty.
CD-1444[174 s.], BN-5988*[wg MBPŁ], BaBN, KS-0207*[wg CD, KB]=KS-4490*[wg CD, KB], BJ-4891, FC-7151 – MM
 opis książki Wierzbicki Piotr: Szary człowiek. Wyd. I.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Pokolenie, 1986.
A5, okł.kart., 43 s., off. z masz., c. 150 zł.
Rec.: Robert Tekieli: Pierdzioch. Brulion 1989 nr 9 s. 165-169.
K-3710, G-86/351, CJ-1468, CD-1445, J-3724, BN-5989, Ka-2691, Hoo99/202, KS-4487*[wg CD], BJ-4892, FC-7152, Br-3058 – MM
 opis książki Wierzbicki Piotr: Szary człowiek.
Chicago: „Polonia” Bookstore & Publ. Co., 1987.
22 cm, 47 s.
[Nr 17].
ISBN 0-935455-13-2.
– uw – MM
 opis książki Wierzbicki Piotr: Szary człowiek. Wyd. 3.
Kraków: Plajta, 1991.
ISBN 83-85339-00-0.
– uw
 opis książki Wierzbicki Piotr: Szary człowiek.
Warszawa: Bellona, 1991.
WPP – uw
 ▬ Wierzbicki Piotr: Traktat o gnidach.
– w: Zapis 1979 nr 9 [wyd. trzecie i londyńskie] s. 106-126.
Rec. i polem.: Adam Michnik: Gnidy i anioły. Zapis 1979 nr 9 [wyd. trzecie i londyńskie] s. 127-147; n.k.: [list do red.] Biuletyn Informacyjny 1979 nr 8(34) s. 56-57; Jarosław Kaczyński: Inteligencja i sprawy polskie. Głos 1980 nr 1-2(22-23) s. 48-54; Vers: Gnida utajona. Obraz 1984 nr 7(14) s. 11-12. – uw
 ▬ Wierzbicki Piotr: Traktat o gnidach. – patrz: Wierzbicki Piotr: Gnidzi parnas. T. 1: Traktat o gnidach; T. 2: Spór z niańkami; T. 2[!]: Mój Mickiewicz. Warszawa: Studencka Oficyna Wydawnicza Sowa 1981. – uw
 opis książki Wierzbicki Piotr: Traktat o gnidach.
Chicago: „Polonia” Bookstore & Publ. Co., 1986.
21 cm, 91 s.
ISBN 0-935455-15-9.
– uw – MM
 opis książki Wierzbicki Piotr: Traktat o gnidach.
Wrocław: Oficyna Niepokornych, 1987.
A5, okł.kart., 91 s., off. z oryg., c. 400 zł.
Przedruk z wyd: Chicago: Polonia 1986.
CD-1446, KN’87-202, CJ-1469, J-3725, BN-5990, Ka-2692, KS-4489*[wg CD, KB], BJ-4893, FC-7153, Br-3059 – MM
 opis książki Wierzbicki Piotr: Traktat o gnidach i cd. Wyd. I.
Poznań: Zysk i S-ka, © 2000.
ISBN 83-7150-964-2.
– uw – MM
 opis książki Wierzbicki Piotr: Wybór studiów gnidologicznych.
Kraków: Wydawnictwo Kos, 1981.
A5, okł.kart., 37,[3] s., off. z masz., [c. 30-55 zł].
Zawiera teksty: Traktat o gnidach; Wkład gnid do etyki; Płyny i wydzieliny gnid; Mała teraźniejszość czyli jak sobie gnidy wyobrażają wyjście z kryzysu; Miodowy miesiąc gnid.
CD-1447, BK-695, BN-5991, Ka-2693, Hoo99/202, HN-000549378, KS-4476, BJ-4894, FC-4136{błędnie: 31,[2] s.}, Br-3060[jako drugie podano również: Wydaw. ABC], ECS-04463, Nukat-793396 – MM
 opis książki Wierzbicki Piotr: Wybór studiów gnidologicznych.
B.m.: Niezależna Oficyna Wydawnicza „Odnowa”, b.r. [1981 ?].
A5, okł.kart., 37 s., stdr. z masz.
S. 3 ze wstępem jest oprawiona jest przed s. tytułową. [Przedruk z wyd.: Kraków: Kos 1981].
KS-4475, BJ-4895, FC-7154, BaBN-b1898228, ECS-05473, Nukat-4518565 – MM [stempelki „Solidarność” na okł. i s. tytułowej i 37 pochodzą od dawnego właściciela]
 opis książki Wierzbicki Piotr: Wybór studiów gnidologicznych.
B.m.: - ROS - NOW - czerwiec - 76, b.r.
A5, okł.kart., 37,[3] s., off. z masz.
Przedruk z wyd.: Kraków: Kos 1981.
J-3726*[wg Pil-2917], KS-4466*[wg MJ*] – MM
 opis książki Wierzbicki Piotr: Z nadzieją albo i bez.
Warszawa: Wydawnictwo Głos, 1983.
A5, okł.kart., 20 s., stdr. z masz., c. 70 zł.
Zawiera wybór tekstów felietonów drukowanych w Tygodniku Powszechnym w latach 1982-1983, także pisanych w czasie internowania w Darłówku oraz skonfiskowanych przez cenzurę.
K-3244, G-83/564, CD-1448, J-3727[błąd w tyt.], BN-5992, Ka-2694, HN-000512177, KS-4477*[wg CD], BJ-4896, FC-7155, Br-3061 – MM
 ▬ Wierzbicki Zbigniew – patrz: Raport o stanie zagrożenia środowiska przyrodniczego w Polsce. Lublin: Wszechnica Związkowa przy MKZ NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego [1980-1]. – uw
 ▬ Wierzbicki Zbigniew T.: Dyktatury /Zarys socjologiczno-historyczny/. – patrz w: Zeszyty Studium Nauki Społecznej Kościoła. 8. 1985 s. 3-41. – uw – MM
 ▬ Wierzbicki Z[bigniew] T.: Między kryzysem a katastrofą ekologiczną. – patrz w: [Czterdzieści] 40 lat władzy komunistycznej w Polsce. Myśl [1987]. – uw
 ▬ Wierzbicki Zbigniew Tadeusz: Między kryzysem a katastrofą ekologiczną.
Warszawa: Kuria Metropolitalna Warszawska, 1989.
20 cm, 80 s.
Zeszyty Studium Nauki Społecznej Kościoła; 17.
– uw
 ▬ Wierzbicki Zbigniew T.: Od braku równowagi społecznej do braku równowagi ekologicznej. – patrz w: Zeszyty Studium Nauki Społecznej Kościoła. 3. 1983 s. 29-46. – uw – MM
 ▬ Wierzbicki Zbigniew T. [oprac.] - patrz: Dane o stanie środowiska naturalnego Polski i propozycje przeciwdziałania narastania katastrofy ekologicznej. Górny Śląsk. Biblioteczka „Po prostu”. – uw
 ▬ Wierzchosławski Rafał [tłum.] - patrz: Martin Luther King: Być nonkonformistą. Wspólnota Wolność i Pokój. – uw
 opis książki Wierzchowska Wiesława: Sąd nieocenzurowany czyli 23 wywiady z krytykami sztuki.
Łódź: Film i Literatura, 1989.
A5, okł.kart., [2],314 s., off. z masz., [c. 3000-4000 zł].
Projekt okładki: Jan S. Wojciechowski. Zawiera wywiady z następującymi krytykami sztuki: Janusz Bogucki, Wiesław Borowski, Marcin Giżycki, Maciej Gutowski, Magdalena Hniedziewicz, Wiesław Juszczak, Alicja Kępińska, Barbara Majewska, Zbigniew Makarewicz, Stefan Morawski, Tadeusz Nyczek, Andrzej Osęka, Stanisław Rodziński, Anda Rottenberg, Jerzy Ryba, Jacek Sempoliński, Wojciech Skrodzki, Paweł Sosnowski, Jerzy Stajuda, Jacek Waltoś, Aleksander Wojciechowski, Jan St. Wojciechowski, Danuta Wróblewska. Skład komputerowy ukończono w styczniu ’89.
Rec.: A.K. [krypt. - właśc. Alina Kowalczykowa]: Z obiegu niezależnego. Zeszyty Literackie 1990 nr 29 s. 135-136.
CD-1449, BŁ-214, BN-5993, Ka-2696, HN-001759756, BJ-4897, FC-7156, Br-3062 – MM
 opis książki Wierzyński Kazimierz: Czarny Polonez.
Paryż: Instytut Literacki, 1968.
22 cm, 38 s.
Biblioteka „Kultury”; Tom 154.
– uw
 opis książki Wierzyński Kazimierz: Czarny Polonez.
B.m.: b.w., b.r. [1976].
A4, 20 k., masz.
Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1968.
KS-4501*[wg MJ – [20] k.], BJ-4898, FC-7162 – op
 opis książki Wierzyński Kazimierz: Czarny Polonez.
B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza, luty 1978.
A5, okł.kart., 30,[2] s., powiel.
Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1968.
CD-1450, BN-5995, Sup-1010, Ka-2698, HN-001220630, KS-4503, BJ-4899, FC-7161 – MM
 opis książki Wierzyński Kazimierz: Czarny Polonez. Wyd. 2.
B.m. [Radom]: b.w., b.r. [1980].
[29] k.
Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1968. Dodano wiersze: Na śmierć Jana Palacha w Pradze – oraz Bogdana Czaykowskiego: Tren.
KS-4504*[wg MJ] – op
 opis książki Wierzyński Kazimierz: Czarny Polonez. Wyd. 2.
Paryż: Instytut Literacki, 1968 – druk 5.X.1982.
13 cm, 38 s.
Biblioteka „Kultury”; Tom 154.
– uw
 opis książki Wierzyński Kazimierz: Czarny Polonez.
Warszawa: Wydawnictwo Słowo, listopad 1983.
A5, okł.kart., 27,[1] s., powiel., c. 50 zł.
Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1968.
K-3247, G-83/565, CD-1451, J-3728, BN-5996, Sup-1011, Ka-2699, KS-4507*[wg CD], BJ-4900, FC-7160, Br-3063 – MM
 opis książki Wierzyński Kazimierz: Czarny Polonez.
B.m.: Kurs, 1984.
A5, okł., XIII,[1] s., off. z masz.
Biblioteka Kursu; Pozycja 1 – 1984.
Tomik wpięty w środek pisma Kurs 1984 nr 6. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1968.
BŁ-215, G-84/518*, CJ-1839*, CD-1453*[wg G*], J-3730, BN-5994*[wg BŁ], Sup-1013, KS-4508 – MM
 opis książki Wierzyński Kazimierz: Czarny Polonez.
Warszawa: b.w., 1984.
A6, okł.kart., 32 s., stdr. z oryg., c. 70 zł.
Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1968.
K-3245, G-84/517, CD-1452, J-3729, BN-5997, Sup-1012[dwie różne okł. – czarna i biała], Ka-2697, KS-4509, BJ-4901, FC-7159, Br-3064, ECS-01480, Nukat-820372 – MM
Odmiany okładki:
– biały druk na czarnym kart. – MM;
– czarny druk na białym kart. – MM
 opis książki Wierzyński Kazimierz: Czarny Polonez.
Warszawa: Solidarność Mikrorejon Mokotów Wega, 1985.
A6, okł.kart., 32 s., stdr. z oryg., c. 70 zł.
Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1968.
J-3732, BN-5998, Sup-1016*[wg S, BN], Ka-3620, KS-4510*[wg MJ], BJ-4902, FC-7158 – MM
 opis książki Wierzyński Kazimierz: Czarny Polonez.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Grup Politycznych; nakładem Grupy Emanuela Goldsteina; druk: Robotnik, b.r. [1985].
A5, okł.kart., 26,[2] s., powiel., c. 100 zł.
Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1968.
K-3246, G-85/434*, CD-1454*[wg K]=CD-1455*[wg G*], J-3731, BN-5999, Sup-1014=Sup-1015*[wg S], KS-4511*[wg CD*], Ka-4422, BJ-4903, FC-7157 – MM
 opis książki Wierzyński Kazimierz: Krzyże i miecze.
Londyn: Nakładem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, 1946.
20 cm, 79 s.
– uw
 opis książki Wierzyński Kazimierz: Krzyże i miecze.
Nowy Jork: Bibljoteka Polska, b.r. [1946].
22 cm, 118 s.
– uw
 opis książki Wierzyński Kazimierz: Krzyże i miecze.
B.m.: b.w., b.r. [1976].
[61] k.
KS-4502*[wg MJ] – op
 opis książki Wierzyński Kazimierz: Krzyże i miecze.
Kraków: Krakowska Oficyna Studentów, b.r. [1980 ?].
36 k.
KS-4505*[wg MJ] – op
 opis książki Wierzyński Kazimierz: Krzyże i miecze.
B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza, marzec 1981.
A5, okł.kart., obw., 71 s., stdr. z oryg., [c. 80 zł].
125 pozycja wydawnicza.
Opracowanie graficzne: Maria Kowalska. Przedruk z: Poezje zebrane. Londyn: Wiadomości; Nowy Jork: Polski Instytut Naukowy, s. 359-421.
CD-1456, BN-6000, Ka-2700, KS-4506, BJ-4904, FC-7163, Br-3065 – MM
Posiadam 2 egz. różniące się obwolutą:
– w środku tylnej strony obwoluty znak wydawnictwa;
– na tylnej stronie obwoluty brak znaku wydawnictwa.
 opis książki Wierzyński Kazimierz: Poezje zebrane.
Londyn: Wydawnictwo „Wiadomości”; Nowy Jork: Polski Instytut Naukowy, b.r. [1958].
20 cm, [4],592 s.
– uw
 opis książki Wierzyński Kazimierz: Współczesna literatura polska na emigracji.
New York: Roy Publishers, 1943.
22 cm, 46 s.
– uw
 opis książki Wierzyński Kazimierz: Współczesna literatura polska na emigracji.
B.m. [Toruń]: to, b.r. [1988].
A5, [4],46 s., ksero z oryg.
Odczyt wygł. w kwietniu 1943 r. w Polskim Inst. Naukowym w Nowym Jorku. Przedruk z wyd.: New York: Roy Publ.
J-3733, BN-6001*[wg J], BaBN, KS-0124*[wg MJ]=KS-4512*[wg MJ] – op
 ▬ Wierzyński Kazimierz [wiersze w:] AK 1 VIII 1944-1984. Warszawa: Tajne Zakłady Wydawnicze – Drukarnia nr 1 im. Gen. Leopolda Okulickiego, sierpień 1984; Antologia poezji emigracyjnej [Cz.:](I). Warszawa: Biblioteka Literacka i Historyczna 1981; Do kraju tego… Miejsce postoju 1987; O wolność. [wybór wierszy]; „Oskarżcie także wolność nieznane wam słowo…” w: Cel nadrzędny: Niepodległość Państwa i Narodu. Platforma wyborcza KPN. Poznań: WKOP 1982; „Księżyc” w: Chciuk Andrzej: Ziemia księżycowa. Druga opowieść o Księstwie Bałaku. I wyd. kraj. Warszawa: Gryf 1989; „Msza żałobna w Katedrze Nowojorskiej” w: Geneza i konsekwencje Paktu Ribbentrop-Mołotow. Łódź: Nakładem Solidarności Walczącej 1983; „Listopad” w: Droga do niepodległości. Sprawa polska w I wojnie światowej. Wyd. I. Sosnowiec: WIR Wydawniczy Instytut Robotniczy, 1981. – uw
 ▬ Wieviorka Michel – patrz: Touraine Alain, Strzelecki Jan, Dubet Francois, Wieviorka Michel: Solidarność. Analiza ruchu społecznego 1980-1981. Europa 1989. – uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.