Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Uwagi o kolorach
  tła pod tekstem

Opis druku
niezależnego
posiadanego
w zbiorze
Opis druku
niezależnego
znanego tylko
z bibliografii
Opis książki
związanej
z wydaniami
niezależnymi
posiadanej
w zbiorze
Opis książki
związanej
z wydaniami
niezależnymi
znanej tylko
z bibliografii
Opis książki
z pogranicza
wydawnictw
niezależnych
Odnośniki, uwagi,
opisy druków nie
zaliczanych do
druków zwartych

Przybornik:


Historia tego
  tekstu w:
  web.archive.org:
Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Wię - Wit

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 25.03.2018 r.
 
 
 ▬ Więckowski Adam – patrz: Szczegółowe postulaty dotyczące zmian w strukturze i programie nauczania uczelni – do niezwłocznego rozpatrzenia, zaakceptowania i realizacji. Studencki Komitet Jedności UŁ [15.I.1981]. – uw
 ▬ Więckowski Andrzej: Bliźniaki. – patrz w: Geneza i konsekwencje Paktu Ribbentrop-Mołotow. Łódź: Nakładem Solidarności Walczącej 1983. – uw
 opis książki Więzienne tango. Śpiewnik internowanego. Opole, Kamienna Góra, Nysa, Zaborze, Głogów, Grodków.
Uherce: Wydawnictwo Polskie; Wolna Drukarnia im. Józefa Piłsudskiego; [Obóz dla Internowanych], sierpień 1982.
76 s., okł. wykonana linorytem, druk z matrycy foliowej wykonywanej przez pisanie na niej na podłożu z papieru ściernego.
Zawiera 59 tekstów piosenek. Redagowanie śpiewnika rozpoczęto 23 sierpnia z inspiracji Jerzego Frelicha. Drukowali od pierwszych dni października 1982 r. Chrystoforosz Tulasz i Wiesław Ukleja z matryc wykonanych techniką zaproponowaną przez Aleksandra Rusieckiego, które wykonał Ryszard Kulesza.
[wg wiersze-jacka-okonia.republika.pl], [wg wielka-solidarnosc.pl] – op
 opis książki Więźniowie nocy. Wypisy z polskiej literatury łagrowej.
Kraków: Arka, 1991.
Wybór i opracowanie: Roman Mazurkiewicz [poprzednio pod pseud. Marek Burski]. Część I: patrz: Cywilizacja więzienna. ISBN 83-85123-32-6.
– uw – MM
 ▬ Więźniowie polityczni w Polsce w latach 1945-1956. – patrz: Leopold Czesław, Lechicki Krzysztof [pseud.] [zeszyt przygot.]: Więźniowie polityczni w Polsce w latach 1945-1956. Gdańsk: Wydawnictwo Młoda Polska 1981. – uw
 opis książki Więźniowie polityczni w PRL 1981-1983. Z[akład] K[arny] Hrubieszów i inne. Raport z walki o status więźnia politycznego w PRL.
Warszawa: Wydawnictwo Głos, 1984.
A5, okł.kart., [4],105,[24] s., off. z masz., c. 300 zł.
Zeszyty Centrum Dokumentacji i Analiz NSZZ „Solidarność”; 4.
Raport przygotowali: Roman Bielański, Jerzy Bogumił, Longin Chlebowski, Arkadiusz Czerwiński, Bogusław Czerwiński, Maciej Głębocki, Bogusław Gołębiowski, Antoni Kamiński, Jerzy Kaniewski, Witold Kaszuba, Edward Kędzierski, Andrzej Krasuski, Jerzy Kropiwnicki, Paweł Kuczkowski, Zbigniew Libera, Kazimierz Lubera, Marek Łada [usunięto w wyd. II – patrz s. 4], Andrzej Machalski, Aleksander Manowski, Jerzy Reńduda [w wyd. II: Renduda], Janusz Sijka, Andrzej Szkutnik, Antoni Weryho, Stanisław Zipser, Jerzy Żytnicki.
K-3248, G-84/519, J-3734, BN-6002, Ka-2703, HN-000581094, BJ-4905, FC-7164, Br-3066 – MM
 opis książki Więźniowie polityczni w PRL 1981-1983. Zakład karny Hrubieszów i inne. Wyd. II.
B.m.: Wydawnictwo Polskie, marzec 1986.
A5, okł.kart., 104 s., stdr. z masz., c. 375 zł.
0029.
Zawiera: Przedmowa redakcji wydania II. Raport przygotowali: jak w wyd. I oraz: Ryszard Gordon, Czesław Kaproń, Zbigniew Kok, Zbigniew Matyśkiewicz, Krzysztof Ołka, Stanisław Pietruszewski, Andrzej Radecki, Zbigniew Rybarkiewicz, Jan Tupaj, Stanisław Tupaj, Zbigniew Walczyk, Ryszard Wyczachowski, Roman Wysiadecki.
K-3711*, G-86/352, Dun-203, CJ-1470, J-3735, BN-6003, Ka-2702, BJ-4906, FC-7165, ECS-00046, Nukat-591086 – MM
Odmiany okł.:
- Biały karton o charakterze bristolu, grub.: 0,29 mm - MM;
- Cienki satynowany szarożółtawy papier, grub.: 0,08-0,09 mm - MM
 ▬ Wigdorowa Fryda [notowała] – patrz: Proces Josifa Brodskiego. Warszawa: KOS [1988 ?]. – uw
 ▬ Wikiera Krzysztof: Ideologia i znaczenie konfederacji barskiej. – patrz w: 213 rocznica konfederacji barskiej. Warszawa: Uniwersytet Warszawski; Koło Naukowe Historyków, 1981. – uw
 opis książki (Wiktor Adam ks. TJ): Ks. Adama Wiktora TJ Msze święte za Ojczyznę u „Św. Klemensa Dworzaka”.
Wrocław: Jednością Silni; Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej, 1989.
A5, okł.kart., 164,[7] s., [40] s. fotogr., off. z masz.
Wybór tekstów oraz ilustracji: Piotr Skarżyński. Okładkę projektowała Jadwiga Hofman. Ilustracje i okładkę techniką sitodruku wykonali WETERANI.
– MM
 ▬ Wiktor Józef [wywiad] – patrz: Woźnicki Andrzej: Wielkie rekolekcje. [1988]. – uw
 ▬ Wilczek Ignacy [pseud.] – właśc. Jerzy Holzer – uw
 ▬ Wilczek Ignacy [pseud.]: Feliks Perl. PPN, marzec 1979. A4, 7,[1] s., powiel. PPN; 30.
BJ-1310, FC-11441 – [czasopismo] – uw – MM
 opis książki Wilczek Ignacy: Feliks Perl.
Monachium: Wyd. Komitetu Głównego PPS w Niemczech, 1980.
21 cm, 12 s.
– uw
 ▬ Wilczek Ignacy [pseud.]: Feliks Perl.
– w: Tydzień Polski Londyn, 5 I 1980 r.;
– w: Polskie Porozumienie Niepodległościowe PPN. Wybór tekstów. Londyn: Polonia 1989 s. 217-225. – uw
 ▬ Wilczek Ignacy [pseud.]: Mieczysław Niedziałkowski. PPN, wrzesień 1978. A4, 11,[1] s., powiel. PPN; 22.
BJ-1311, FC-11442 – [czasopismo] – uw
 ▬ Wilczek Ignacy [pseud.]: Mieczysław Niedziałkowski.
– w: Polskie Porozumienie Niepodległościowe PPN. Wybór tekstów. Londyn: Polonia 1989 s. 149-162. – uw
 ▬ Wilczek Jan [teksty] – patrz w: Lektury naszych rodziców. Łódź: Fakt 1989. – uw
 ▬ Wilczkowski Andrzej: Ciocia nic nie rozumie. – patrz w: Ile mamy mięsa. [Łódź]: Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy ZPDz „Bistona” [1981]. – uw
 opis książki Wildstein Bronisław: Jak woda.
B.m. [Kraków]: Oficyna Literacka, 1989.
20x10 cm, okł.kart., [2],5-129 s., off. ze skł., [c. 4000 zł].
Rec.: Bogdan Rogatko: Pożegnanie Amsterdamu. Małopolska nr 9(14), 04.03.1990 r., s. 12.
CD-1457, BK-696, BN-6004, Ka-3622, KS-4524*[wg CD], HN-002671903, BJ-4907, FC-4139, Br-3067 – MM
 ▬ Wildstein Bronisław: Jakiej prawicy Polacy nie potrzebują.
– w: Orientacja na Prawo 1986 nr 1 s. 1-3.
– uw – MM
 opis książki Wildstein Bronisław: Jakiej prawicy Polacy nie potrzebują.
B.m. [Lublin]: Oficyna im. Józefa Mackiewicza, 1987.
A6, 23 s., stdr. z masz., [c. 50 zł].
Przedruk z: Orientacja na Prawo 1986 nr 1 s. 1-3.
CJ-1471, J-3736, BN-6005, Sup-1017*[wg Pil], Ka-2704, Hoo99/202, KS-4523, BJ-4908, FC-7166, Br-3068 – MM
 ▬ Wildstein Bronisław: Nowa lewica na Zachodzie.
– w: Kultura 1982 nr 4 s. 16-23.
– uw – MM
 opis książki Wildstein Bronisław: Nowa lewica na Zachodzie.
B.m.: b.w., b.r. [1983].
A4, 7 k., masz. przeb.
Przedruk z: Kultura 1982 nr 4 s. 16-23.
J-4171*[wg Pil-2927], BN-6006*[wg Pil], Sup-1018*[wg Pil], KS-4522*[wg MJ*] – op
 ▬ Wildstein Bronisław [wywiady przeprowadził i oprac.] – patrz: Komitet Samoobrony Społecznej „KOR”. Kraków: Inicjatywa Wydawnicza 1984. – uw
 opis książki Wileńczyk Jacek: PPS – partia wolności.
B.m. [Warszawa]: WSN Wolność – Sprawiedliwość – Niepodległość], b.r. [1984].
A6, okł.kart., 39,[1] s., off. z masz., c. 50 zł.
Seria Opracowań Samokształceniowych WSN SOS; nr 1.
K-3250, G-84/520, Ł-463, J-3739[Biblioteka WSN], BN-6008, Ka-2705, Hoo99/202, BJ-4910, FC-7168, Br-3071 – MM
 opis książki Wileńczyk Jacek: PPS – partia wolności.
Gdańsk: b.w., b.r. [1984].
A6, 39,[1] s., off. z masz., c. 50 zł.
Przedruk z wyd.: WSN [1984].
K-3249, G-84/521, Dun-204, J-3738, BN-6007a*[wg K], BJ-4911, FC-7169 – op
 opis książki Wileńczyk Jacek: PPS – partia wolności. Wyd. trzecie zmienione i rozszerzone.
B.m. [Wrocław]: Ruch Społeczny Solidarność; Kret, b.r. [1986].
A5, okł.kart., 24 s., stdr. z masz., c. 80 zł.
SOS [Seria Opracowań Samokształceniowych] WSN [Wolność – Sprawiedliwość – Niepodległość]; nr 1.
K-3712, G-86/353, CJ-1472, J-3740, BN-6009, Ka-2707, BJ-4912, FC-7170, Br-3070 – MM
 opis książki Wileńczyk Jacek: Pierwsza nowoczesna organizacja niepodległościowa.
B.m. [Warszawa]: Oficyna Wydawnicza Rytm, b.r. [1985].
A5, okł.kart., 19,[1] s., powiel., c. 50 zł.
WSN [Wolność – Sprawiedliwość – Niepodległość] SOS [Seria Opracowań Samokształceniowych]; nr 2.
Tekst dotyczy organizacji o nazwie: Liga Polska.
K-3251, G-85/435, Ł-462, J-3737, BN-6007, Ka-2706, Hoo99/202, HN-000547518, BJ-4909, FC-7167, Br-3069 – MM
charakterystyczne rodzaje farby użytej do druku okładki:
- farba ciemnofioletowobrązowa matowa – MM;
- farba czarna błyszcząca lakieropodobna – MM
 ▬ Wileński Grzegorz [pseud. – właśc. Andrzej Babuchowski] [tłum.] – patrz w: Seifert Jaroslav: Tylko tyle. Kraków: Biblioteka Miesięcznika Małopolskiego 1984. – uw
 ▬ Wileńszczyzna. – patrz: Giertych Jędrzej: Wileńszczyzna. Wrocław-Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu 1982. – uw
 ▬ Wili [oprac. graf.] – patrz: Karsov Nina, Szechter Szymon: Nie kocha się pomników. Warszawa: Baza 1987; Mackiewicz Józef: Kontra. Warszawa: Baza 1987; Mackiewicz Józef: Zwycięstwo prowokacji. Warszawa: Baza 1986. – uw
 ▬ Wilk Mariusz – patrz: Kto tu wpuścił dziennikarzy. Nowa [1985]; Łopiński Maciej, Moskit Marcin, Wilk Mariusz: Konspira. Rzecz o podziemnej „Solidarności”. – uw
 ▬ Wilkanowicz Stefan: Zadania inteligencji katolickiej w świetle nauki Jana Pawła II o kulturze (19 października 1983 r.). – patrz: Wieczory dyskusyjne. Zeszyt 2. Materiały duszpasterskie. Wrzesień-Grudzień 1983. Łódź: Duszpasterstwo Środowisk Twórczych przy Kościele Najświętszego Imienia Jezus Ojców Jezuitów [ok. 1985]. – uw
 ▬ Wilkanowicz Stefan [dyskusja] - patrz: Bogactwo kultury pogranicza. Dyskusja o kulturze ukraińskiej. - w: Artykuły usunięte przez cenzurę ze Znaku nr 367 z czerwca 1985 roku. Respublica 1988. – uw
 opis książki Wilniuk Stanisław [pseud.]: Pomiędzy nocą a rankiem… Wspomnienia z Workuty; Mirski Aleksander [pseud.]: Zbrodnie, o których nie wolno zapomnieć (Zamiast posłowia).
B.m.: [Katowice]: Oficyna Śląska, 1988.
A5, okł.kart., [2],5-39 s., off. z masz., c. 250 zł.
Tytuł okł. Książkę wydano dzięki dotacji Śląsko-Dąbrowskiego Komitetu Kultury Niezależnej. S. 39 wydrukowana na III s. okł.
CD-1458, J-3741*, BN-6011, Ka-2709, KS-4951*[wg MJ], BJ-4913, FC-7171 – MM
 opis książki Wilno.
Łódź: b.w. [Biuletyn Łódzki], [19]’85.
A5, okł.pap., 14,[1],17[zamiast 16] s., stdr. z masz., c. 50 zł.
Tytuł okł. Zawiera: Józef Bujnowski: Gorycz i walka; Reminiscencje [anon.]; Modlitwa wygnańców [anon.]; Jerzy Bazarewski: List do Londynu. Okł. oraz s. 1-2 i [15]-17 były drukowane na tej samej karcie A3. [Nakład 1500 egz.].
K-3252, G-85/436, CD-168, W-53, BŁ-216, J-3742, BN-6012, Ka-2710, Hoo99/202, KS-0604, BJ-4914, FC-7172, DBŁ s. 124, Br-3072, ST15-4940, Nukat-2818641=4084302 – MM[egz. nierozcięty]
 ▬ Wilno A. – patrz: Lida Z., Wilno A.: Katyń 1940. – uw
 opis książki Wilowski Andrzej: Wiersze i rysunki 1973-1980.
Poznań: WLiK [Witrynka Literatów i Krytyków], 1980 [właśc. 1982].
14 s., [10] s. ilustr.
CD-1459, KS-4529 – op
 ▬ Wilowski Andrzej [rys.] – patrz: Karpiński Włodzimierz: Poezje i próby. Poznań: Witrynka Literatów i Krytyków 1981. – uw
 ▬ Wilski Ryszard [przekł.] – patrz: Charlton Michael: Czarny orzeł i ptaszki. Kryzys Imperium Sowieckiego – od Jałty do Solidarności. Historia mówiona. Warszawa: CDN 1989. – uw
 opis książki Wilusz Adam: U źródeł szczęścia i odrodzenia siebie. Mantramy.
Warszawa: Polski Instytut Odrodzenia, 1931.
14 cm, 80 s.
– uw
 opis książki Wilusz Adam: U źródeł szczęścia i odrodzenia siebie. Mantramy.
B.m.: b.w., b.r.
A6, okł., [2],80,[1] s., ksero dwustr.
Kopia nakładowa z wyd.: Warszawa: Polski Instytut Odrodzenia 1931.
– MM
 opis książki Wilusz Adam: U źródeł szczęścia i odrodzenia siebie.
Warszawa: Wydawnictwo Total, 1993.
A6, 80 s.
– uw
 ▬ Winiarczyk Magdalena [oprac.] – patrz: Informator Biura Prasowo-Informacyjnego NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze. Warszawa: b.r. – uw
 ▬ Winiarski Andrzej [pseud. – właśc. Jolanta Kozak] [tłum.] – patrz: Suworow Wiktor: Żołnierze wolności. Warszawa: Nowa 1985. – uw
 ▬ Winkler Theodor H.: Wymiar wojskowy i polityczny kontroli zbrojeń. – patrz w: Europa i Polska. Warszawa: Wolne Pismo Most 1989. – uw
 opis książki Winokur Borys: Tajemnice murów Kremla. Powieść historyczna.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Myśl, b.r. [1988-9].
A5, okł.kart., 217,[2] s., off. z masz., [c. 2700 zł].
Przekład [z rosyjskiego] i opracowanie graficzne: Leja Matwinow [pseud.]. Tytuł oryg.: Boris Ilic Vinokur: Taina kremlevskikh sten. Istoricheskii roman. London: Overseas Publications Interchange, 1987.
Rec.: Leczycka Małgorzata: Ktoś z Kremla. Rzeczpospolita 1990 nr 40 s. 3; Ulicka Danuta: Za tym murem. Nowe Książki 1990 nr 7 s. 30-31.
CD-1880, BN-5778, Ka-2711, BJ-4727, FC-5569, Br-2963 – MM
 ▬ Winowska Maria: Non abbiate paura! – patrz: Boniecki Adam Ks.: Budowa kościołów w diecezji przemyskiej. Wyd. II. [1981]. – uw
 ▬ Winter Piotr [pseud. – właśc. Daniel Grinberg] [oprac.] – patrz: Russell Bertrand: Trzy eseje. Warszawa: Nowa 1981. – uw
 opis książki „WiP” [Wolność i Pokój] a Zieloni.
Warszawa: Ruch „Wolność i Pokój” [Wydawnictwo Dezerter], 1987.
A5, okł.kart., 3-23 s., off. z masz., c. 80 zł.
Zawiera m. in.: Dietrich Wetzel: Przyszłość Europy – zadanie europejczyków; Wojciech Lamentowicz: Krótki marsz – wielki sukces; Adam Romaniuk: Szkic do portretu partnera.
CJ-1473, J-3743, BN-6075*[wg BUW], BaBN, Ka-2805, BJ-4956, FC-7206, Br-3073[fot.] – MM
 ▬ WiR [krypt.] [proj. okł.] – patrz: Antoni Roszak Wujek: Korespondencja własna. Wrocław: OJA Oficyna Jednego Autora; druk: Kooperatywa Wydawnicza „Wyzwolenie”, 1980. – uw
 ▬ Wirpsza Aleksander – patrz: Leszek Szaruga [pseud.]; Spectator [pseud.]; Krzysztof Zawrat [pseud.] – uw
 ▬ Wirpsza Witold jest ojcem Leszka Szarugi. Opis problemów paszportowych L. Szarugi po śmierci Witolda Wirpszy w Berlinie Zach. po kilkunastoletniej emigracji patrz: Kultura Niezależna 1985 nr 14 s. 92-93. – uw
 opis książki Wirpsza Witold: Apoteoza tańca.
B.m. [Kraków]: Oficyna Literacka, 1985.
A6, okł.kart., [2],5-51,[3] s., off. z masz., [c. 70-120 zł].
Rec.: Adam Wojna: Widowisko. Pogląd Berlin Zach. 1986 nr 7(105) s. 39-41; P.M.: Wezwanie 1988 nr 14 s. 98-99; Bocian Marianna: Z upadku do światła. Metafora 1995 nr 18/19 s. 31-41; Zbigniew Chojnowski: „Apoteoza tańca” Witolda Wirpszy, czyli ćwiczenie się w wolności. Odra 2006 nr 7/8, s. 71-77.
K-3253, G-85/437, CD-1460, BK-697, J-3744, BN-6031, Ka-2712, KS-4534, HN-000526268, BJ-4921, FC-4147, Br-3074 – MM
 opis książki Wirpsza Witold: Faeton. Wyd. pierwsze.
Warszawa: Wydawnictwo Społeczne Kos, październik 1988.
A5, opr.kart., obw., [4],3-148,[1] s., off. z masz., c. 900 zł.
Ilustracje: A G. Projekt okł.: P N. W tekście brak s. 98. Wiele s. nlb. z ilustracjami.
Rec.: Obserwator [pseud. – właśc. Bohdan Urbankowski]: Książki najgorsze. Tu, Teraz 1989 nr 76 s. 22-23 – [polem.] Mata Safari [pseud. – właśc. Zięba Alicja]: Słowo o metodzie. Tu, Teraz 1989 nr 76 s. 23; Chojnowski Zbigniew: Wstępny komentarz do „Faetona”. Borussia 1992 nr 1 s. 71-75.
CD-1461, J-3745, BN-6032, Ka-2713, Hoo99/202, KS-4535*[wg MJ], BJ-4922, FC-7178, Br-3075 – MM
 ▬ Wirpsza Witold: Polaku, kim jesteś?
Tekst po raz pierwszy został opublikowany w tłumaczeniu na język niemiecki: Pole, wer bist du? Aus dem Polnisch von Christa Vogel. Verszitate aus dem Polnisch von Karl Dedecius. Red. unter Mitw. des autors von Xaver Schnieper. Luzern; Frankfurt/M: C. J. Bucher 1971. 23 cm, 269,[2] s. ISBN 3-7658-0117-8.
– uw
 opis książki Wirpsza Witold: Polaku, kim jesteś?
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, październik 1978.
A4, okł., 3-125,[1] s., powiel.
Wolna Wałkowo-Bębnowa Druk. Polowa im. J.P. Zlec. nr 1098.
CD-1462, BN-6033, Ka-4054, Hoo99/202, HN-000417381, KS-4533, BJ-4923, FC-7179, Br-3076 – MM
 opis książki Wirpsza Witold: Polaku kim jesteś ? 2 wyd. polskie, uzupełnione.
Berlin: Pogląd, 1986.
ISBN 3-924686-04-1.
– uw
 ▬ Wirpsza Witold: Uniwersalizm i zaściankowość. – patrz: Gombrowicz Rita, Świerczewski Karol, Wirpsza Witold: Wokół Gombrowicza. Stop [1985]. – uw
 ▬ Wirpsza Witold: Wygonienie diabła Belzebubem, czyli artysta w stalinowskim getcie. – patrz w: Trznadel Jacek: Hańba domowa. Rozmowy z pisarzami. – uw
 ▬ Wirpsza Witold [tłum.] – patrz: Brodski Josif: Wybór poezji. Oficyna Literacka 1985; 1987. – uw
 ▬ Wirska Maria [pseud. – właśc. Elżbieta Jasińska] [przekł.] – patrz: Pownall David: Kurs mistrzowski. Warszawa: Nowa 1987. – uw
 ▬ Wirski Stefan [pseud.] – właśc. Wiktor Krzysztof Cygan – uw
 opis książki Wirski Stefan [pseud.]: Polityka ZSSR wobec ziem polskich 1939-1941.
B.m. [Warszawa]: LOS, 1985.
A5, okł.kart., 3-34,[1] s., err., stdr. z masz., c. 110 zł.
Seria źródłowa IEW Instytutu Europy Wschodniej; zeszyt nr 4.
Redaktor: S. Rudnicki.
K-3254, G-85/438, Ł-464, J-3746, BN-6034, Ka-2714, Hoo99/202, HN-000529331, [BJ-4924– błędnie w tytule: …ZSRR…], FC-7180, Br-3077, ECS-01141, Nukat-916520 – MM
 ▬ Wirski Zbigniew: Bracie Jerzy przebacz nam. – patrz: Bogucki Teofil: Drogi życia ks. Jerzego Popiełuszki. Warszawa: Parafia p.w. św. Stanisława Kostki 1987. – uw
 ▬ Wirski Zbigniew: Ojcze nasz internowanych [wiersz]. – patrz w: A mury runą, runą, runą… Pamiętniki internowanych. Warszawa: CDN 1983. – uw
 ▬ Wirski Zbigniew [teksty] – patrz: Ksiądz Jerzy w poezji i pieśni. Warszawa 1986. – uw
 ▬ Wirski Zbigniew – patrz: Internowany [pseud.] – uw
 ▬ Wiszniewski Andrzej: „Solidarność” - związek zawodowy, legenda, czy atrapa ? – patrz w: Ósme spotkanie porozumienia na rzecz przeprowadzenia demokratycznych wyborów w NSZZ „Solidarność”. Referaty i uchwały. Wrocław: AISW, WiS 1990. – uw
 ▬ Wiślicki Adam: Piśmiennictwo polskie na emigracji.
B.m. [Kraków]: cd 1983.
A4, 4 k., powiel.
cd. Solidarność Małopolska. Kos małych zakładów pracy. nr 10/11, 6.12.1983.
J-4295*[wg Pil-2935], BN-6036*[wg Pil], KS-0119*[wg MJ*] – [czasopismo] – uw
 ▬ Wiślicki płk. (Głosu z burdelu. Zapis ze spotkania aktywu PZPR Radia i Telewizji z komisarzem wojskowym płk. Wiślickim z połowy lutego 1982 r.). – patrz w: Ślepota. Warszawa: CDN 1982. – uw
 opis książki Wiślicki ppłk.: Zwierzenia komisarza. Z „Wiadomości” Nr …
B.m.: b.w., b.r. [1982].
A4, 4 k., powiel.
CJ-1840, J-4296*, BN-6035*[wg J*] – op
 ▬ Wiślicz Natalia [pseud. – właśc. Hanna Hartwig] [tłum.] – patrz: Suworow Wiktor: Akwarium. I wyd. polskie. – uw
 ▬ Wiśniewska Magda – patrz: Chmielewski Krzysztof, Wiśniewska Magda [pseud. zbior.] – właśc. Andrzej Micewski – uw
 opis książki Wiśniewski Józef Henryk: Cząstka.
Warszawa: Przedświt; Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy, 1988.
16 cm, okł., 58,[2] s., off. ze skł. komp., c. 200 zł.
Projekt okładki i s. tytułowej: I.Sz. BN podaje: 51,[1] s.
Rec.: MET: Orczykiem. Brulion 1989 nr 10 s. 182.
CD-1463, J-3747, BN-6037, Ka-4055, KS-3541, BJ-4925, FC-7181, Br-3078 – MM
 ▬ Wiśniewski Józef Henryk: Posłowie. – patrz: Jochimek Jerzy: Za kręgiem. Warszawa: Przedświt 1987. – uw
 ▬ Wiśniewski Ludwik – patrz: Nowak Leszek, Wiśniewski Ludwik: Dwugłos o Kościele. Poznań: Veto 1985. – uw
 ▬ Wiśniewski Rafał [przeł.] – patrz: Kis János: Węgry 1956-57. Czas odbudowy systemu. Warszawa: Nowa 1989. – uw
 ▬ Wiśniewski Waldemar [rozm.] – patrz: Kto tu wpuścił dziennikarzy. Nowa [1985]. – uw
 ▬ Wiśniewski Wojciech: Graj nam, graj pieśni skrzydlata.
B.m. [Zielona Góra]: KKRU ZSP; [Klub] „U Jana”; druk: WSI, b.r. [1987].
24 cm, 16 s.
Tytuł okł. Śpiewnik. Przygotowanie do druku i opracowanie plastyczne L. Malanowski. Początek i koniec tekstu na s. II-III okł. Przy współpracy Komisji Informacji i Propagandy.
BN-6039 – [wydawnictwo ZSP] – uw
 ▬ Wiśniewski Wojciech W. – patrz: Witold Pilecki [pseud.] – uw
 ▬ Wit Jan [pseud. zbior.] – właśc. Janusz Ankudowicz, Witold Adamiec – uw
 ▬ Wit Jan [pseud.] [przeł. z ros.] – patrz: Zinowiew Aleksander: Apologia praktycznego nierozumu. Warszawa: Wola 1986. – uw
 opis książki Witamy w komunistycznej szkole!
B.m. [Wrocław]: b.w. [Międzyszkolny Komitet Oporu], b.r. [sierpień 1986].
A5, 4 s., off.
G-An-Hoo-16*, CJ-1474[*], J-4297*, BN-6041*[wg J*], Hoo99/202, Br-3079 – op
 ▬ Witkiewicz Stanisław: Wallenrodyzm czy znikczemnienie.
– w: Kultura 1977 nr 7/8 s. 3-24.
Przedruk z: Kultura Polska. Kraków 1917 z. 6 s. 267-288.
– uw – MM
 opis książki Witkiewicz Stanisław: Wallenrodyzm czy znikczemnienie.
B.m.: b.w., b.r. [ok. 1980].
A4, [31] k., masz.
Przedruk z: Kultura 1977 nr 7/8 s. 3-24.
BJ-4927, FC-7182 – op
 opis książki Witkiewicz Stanisław: Wallenrodyzm czy znikczemnienie?
B.m. [Kraków]: Oficyna Bezimiennych, [19]’82.
A6, okł., [1],4-34 s., off. z masz., [c. 35 zł].
Przedruk z: Kultura 1977 nr 7/8 s. 3-24.
K-3255, G-82/276, CD-1464=CD-An-9[błędnie: Wydaw. Nieobecni], BK-698, J-3748, BN-6042, Sup-1019*[wg BK], Ka-2716, KS-4545, BJ-4928, FC-4149, Br-3080 – MM
 opis książki Witkiewicz Stanisław Ignacy: Pożegnanie jesieni.
Warszawa: F. Hoesick, 1927.
19 cm, 449 s.
– uw
 opis książki Witkiewicz Stanisław Ignacy: Pożegnanie jesieni.
Lausanne: L’Age d’Homme, 1979.
18 cm, 473 s.
Classiques Slaves.
Reprint wyd.: Warszawa: F. Hoesick 1927.
– uw
 opis książki Witkiewicz Stanisław Ignacy: Pożegnanie jesieni.
B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza, czerwiec 1981.
A5 poz., okł.kart., [2],8-449,[4] łamów, druk dwułam., err., off. z oryg., c. 250 zł.
160 pozycja wydawnicza.
Przedruk z wyd.: Lausanne: L’Age d’Homme 1979 (wg wyd.: Warszawa: F. Hoesick 1927).
CD-1465, BN-6043, Ka-2715, KS-4549*[wg CD, KB], BJ-4929, FC-7183, Br-3081 – MM
 ▬ Witkiewicz Stanisław Ignacy: Pożegnanie jesieni. Kraków: Wydawnictwo ABC 1981.
BK-772 – Nie ukazało się. – uw
 opis książki Witkiewicz Stanisław Ignacy: Pożegnanie jesieni. Wyd. pierwsze [powojenne krajowe oficjalne].
Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983.
ISBN 83-06-00783-2.
– uw
 ▬ Witkowicz Marek [pseud.] – właśc. Marek Drabikowski – uw
 ▬ Witkowicz Marek [pseud.][red.] – patrz: Literatura polska po 1939 roku. Tom 1. Warszawa: Wydawnictwo PEN 1989. – uw
 ▬ Witkowski Aleksander [pseud.] – patrz: Glosariusz. Wrocław: 1986-1992. – uw
 opis książki Witkowski Franciszek: Wspomnienia 1939-1942.
Lublin: Informator Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność, 1984.
A6, okł., 20 s., stdr. z masz., c. 50 zł.
Biblioteka Informatora Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”; [6].
Tytuł na s. tytułowej: Relacja z pobytu na wschodnich ziemiach Polski i w ZSRR w latach 1939-1942, spisana w latach 1981-1982. Tekst podpisany: Tarnów, 15.X.1982.
Ł-465, G-84/522, CD-1466, J-3749, BN-6044, Ka-2717, KS-4553, HN-001542837, BJ-4930, FC-7194, Br-3082 – MM
 ▬ Witkowski P.: Dylematy wokół uspołecznienia 1944-1945. Warszawa: Wydawnictwo TUR, 1984. [wg: Karpiński Jakub: Ustrój komunistyczny w Polsce. Warszawa: Wola 1986 s. III okł.], CJ-1841*, J-3750*, BN-6045*[wg J*].
– Prawdopodobnie jest to błędny opis tekstu wydanego jako: Narodziny PRL: Dylematy wokół uspołecznienia środków produkcji. Druk: Robotnik [1984].
– uw
 ▬ Witold [pseud. – właśc. Władysław Dziuba]: Próba diagnozy i propozycje terapii. – patrz w: Solidarność w stanie wojennym. Warszawa: CDN luty 1982. – uw
 ▬ Witos Wincenty: Ze wspomnień. - patrz: Droga do niepodległości. Sprawa polska w I wojnie światowej. Wyd. I. Sosnowiec: WIR Wydawniczy Instytut Robotniczy, 1981. – uw
 ▬ Witrynka Literatów i Krytyków. Poznań – [Łódź].
– Antologia angielskiej poezji metafizycznej XVII stulecia. 1979.
– Brecht Bertolt: Elegie bukowskie i inne wiersze. Wyd. 2 popr. i zmien. Poznań 1979.
– Cummings E.E.: 100 wierszy. 1979.
– Ajgi Gennadij: Pole, śnieg, sen. Wiersze i proza. Poznań 1979/1980.
– Dymarski Lech: Za zgodą autora. Poznań 1980.
– Krynicki Ryszard: Niewiele więcej. Wiersze 78/79 z linorytami Leszka Sobieckiego. Poznań 1980.
– Szaruga Leszek: Wiersze. Poznań 1980.
– Wilowski Andrzej: Wiersze i rysunki 1973-1980. Poznań 1980 [1982].
– Kuzniecow Edward: Z dziennika więziennego. Poznań-Łódź [1981]. – MM
– uw
 ▬ Wittlin Józef: Mój Lwów. – patrz w: Leopolis. Dzieje i kultura Lwowa. Warszawa: Pokolenie 1988. – uw
 ▬ Wittlin Józef [wiersze w]: Antologia poezji emigracyjnej [Cz.:] (I). Warszawa: Biblioteka Literacka i Historyczna 1981; O wolność. [wybór wierszy]. – uw
 opis książki Wittlin Tadeusz: Diabeł w raju.
Londyn: Gryf, 1951.
22 cm, 247 s.
– uw
 opis książki Wittlin Tadeusz: Diabeł w raju.
Wrocław: Wydawnictwo NWW [Niezależne Warsztaty Wydawnicze] Ogniwo, b.r. [1988-9].
A6, okł.kart., 247 s., off. z oryg., [c. 1000-1200 zł].
Przedruk z wyd.: Londyn: Gryf 1951.
CD-1467, BN-6046*[wg BUW], BaBN, KS-4555, Ka, BJ-4931, FC-7195 – MM
 opis książki Wittlin Tadeusz: Diabeł w raju. Wyd. I.
Warszawa: Polonia, 1990.
ISBN 83-7021-135-6. Cenzura: F-12.
– uw – MM
 ▬ Witwicka Katarzyna – patrz: Niejaka Katarzyna [pseud.] – uw
 ▬ Witwicki Andrzej – patrz: Fedorowicz Jacek [rys.]: Solidarność – 500 pierwszych dni. Olsztyn: Ethos [1989]. – uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.