Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Wł - Wok

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 29.04.2021 r.
 
 
 • Władimow Georgij [pseud.] - właśc. Georgij Nikołajewicz Wołosewicz - uw
 • Władimow Georgij [pseud.]: Niech się pan nie przejmuje, Maestro. Opowiadanie dla Heinricha Bölla.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza; [znak globu z cyfrą] 3, 1985.
  A6, okł.kart., 45,[1],5,[1] s., off. z masz., [c. 80 zł].
  Przełożył: Olgierd Kalisz [pseud.]. Tytuł oryg.: Nie obraszczajtie wnimanija „Maestro”. Frankfurt a.M.: Possev-Verlag 1983. Dodano 5 s. spisu wydawnictw Niezależnej Oficyny Wydawniczej.
  Rec.: Makar Ganuszkin [pseud. - właśc. Jerzy Pilch]: Dobrze ale kiepsko. Arka Kraków 1985 nr 12 s. 116-118.
  K-3174, G-85/442, CD-1866, J-3601, BN-5779, Ka-2718, Hoo99/202, BJ-4739, Br-2964Br-2964, ECS-01142, ST15-4953, Nukat-568642 - MM
 • Władimow Georgij [pseud.]: Niech się pan nie przejmuje, Maestro. Wwa: Nowa 1988. A6, 37,[11] s. BN-5780*[wg MBPŁ - takie wydanie nie istnieje w MBPŁ] - uw
 • Władimow Gieorgij [pseud.]: Przedmowa. - patrz: Rybakow Władimir: Imadło. Obrazki z życia Armii Czerwonej. Wwa: Most 1987. - uw
 • Władimow Gieorgij [pseud.]: Wierny Rusłan.
  Rec.: Przemysław Czapliński: Literatura na nowo obecna (9): Zwierzę obdarzone wiernością. Wprost 1990 nr 12 s. 24-26; Krystyna Pietrzycka-Bohosiewicz, Katarzyna Makowiecka: Wierna służba Rusłana: Slavia Orientalis 1991 nr 1/2 (1990) s. 165-176; Katarzyna Jastrzębska: „Wierny Rusłan” w tłumaczeniu A. Drawicza. - w: Polityka a przekład. Pod red. Piotra Fasta. Katowice: Śląsk 1996.
  - uw
 • Władimow Georgij [pseud.]: Wierny Rusłan. Historia obozowego psa.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1983.
  A6 poz., okł.kart., [1],4-82 s., stdr. z masz., druk dwułam., c. 110 zł [cenę poprawiono w mało czytelny sposób na matrycy okładki, być może isnieje inna wersja].
  Na s. II okł. notka: „Książka ta była przygotowana do druku w 1981 r. Wprowadzenie stanu wojennego uniemożliwiło jej opublikowanie w planowanym terminie”. Tekst w nieco innej redakcji niż wydania następne. Wg J kolportowano w 1984 r.
  K-3176[off.], G-83/566[off. z masz.], CD-1867, J-3598[off. z masz.], BN-5783, Ka-2721, KS-6152*[wg CD], {BJ-4740, FC-5682 – 1984 ?, off. z masz.}, Br-2966 - MM
 • Władimow Gieorgij [pseud.]: Wierny Rusłan.
  Londyn: Aneks, 1983.
  22 cm, 112 s.
  Przełożył z rosyjskiego Andrzej Drawicz. Tytuł oryg.: Vernyi Ruslan. Istoriia karaulnoi sobaki. Frankfurt/Main: Possev-Verlag, V. Gorachek K. G., 1975 (Владимов, Георгий: Верный Руслан. История караульной собаки. Франкфурт-н/М: Посев 1975). ISBN 0 906601 07 X.
  - uw - MM
 • Władimow Georgij [pseud.]: Wierny Rusłan.
  Warszawa: Wydawnictwo Krąg, 1984.
  A6, okł.kart., 112 s., off. z oryg., c. 120 zł.
  Przedruk z wyd.: Londyn: Aneks 1983.
  Rec.: /jota/: Wolność czy wierność? Podpunkt 1984 nr 2 s. 95; Andrzej Drawicz: Dusze okaleczone. Przegląd Polityczny 1985 nr 5 s. 170-174 - oraz w: Po Prostu nr sygnalny, styczeń 1990, s. 8-9.
  K-3177, G-84/524, CD-1868, J-3600, BN-5781, Ka-2719, KS-6154, BJ-4741, FC-5683, Br-2965 - MM
 • Władimow Georgij [pseud.]: Wierny Rusłan.
  B.m. [Warszawa]: Feniks Niezależna Kooperatywa Wydawnicza, 1984.
  A6, okł.kart., 112 s., off. z oryg., c. 170 zł.
  Przedruk z wyd.: Londyn: Aneks 1983.
  K-3175, G-84/523, CD-1869, J-3599, BN-5782, Ka-2720, KS-6453, BJ-4742, FC-5684 - MM
 • Władimow Gieorgij [pseud.]: Wierny Rusłan. Wyd. pierwsze.
  Kraków: Arkana 1999.
  ISBN 83-86225-18-1.
  - uw - MM Zobacz
 • Władza i polityka. Wybór tekstów ze współczesnej politologii zachodniej.
  Warszawa: In Plus; Społeczny Komitet Nauki, 1988.
  A5, okł.kart., 282,[1] s., off. ze skł., c. 800 zł.
  Pod red. Michała Ankwicza [pseud.]. Okł. i s. tyt.: M.H.W.
  J-3755, BN-6049, Ka-2722, BJ-4933, FC-7193 - MM
 • Władza i przywileje. - patrz: Smolar Aleksander, Woslenski Michaił, Smith Hedrick: Władza i przywileje. - uw
 • Władza słowa.
  Gdańsk: Podpunkt, 1989.
  A5, 118,[1] s.
  Wg BN-cpn, ST15C-1062, Nukat-35165, ECS-vtls297251 jest to szósty [bez numeracji] numer pisma Podpunkt.
  BaBN-b1274240, ECS-05432, Nukat-4452266 - op
 • Władze Polskie dążą do likwidacji niezależnego ruchu związkowego. (Strzebielinek, 9 czerwca 1982 r.).
  B.m.[Toruń]: b.w. (druk: Toruński Informator Solidarności) b.r. [1982].
  A4, [4] s., powiel.
  Tyt. nagł.
  J-4298, BN-6051[wg J] - op
 • Władze Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. Pierwsze wyd. krajowe.
  Warszawa: Wydawnictwo Polskie KPN, 1988.
  A5, 41,[2] s., off. z oryg., c. 300 zł.
  Przedruk.
  J-3756, BN-6054=BN-6052[wg BŚ - tyt.: … na Obczyźnie], Ka-2723, BJ-4936+BJ-4938[ksero] - MM
 • Władze Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. Wyd. II krajowe.
  Kraków: Biblioteka Myśli Państwowej, 1989.
  A6, okł.kart., 40,[1] s., off. z oryg., err., [c. 1000 zł].
  Ostatnia s. tekstu, errata, na III s. okł. Przedruk z wyd.: Londyn: Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie 1989.
  BK-699, BN-6053, Ka-4158, BJ-4937, Br-3084 - MM
 • Własność pracownicza. Dwa sposoby tworzenia.
  Wr.: Kret b.r. [1989].
  A5, [3],38 s.
  Demokracja Gospodarcza nr 5.
  Zaw.: Bradley Keit, Alan Gelb: Pracowniczy wykup upadających przedsiębiorstw. [tłum. z ang.]; Tadeusz Kowalak: Pracownicy - właściciele. Przykład mondragonu. [przedr. z: Spółdzielczy Kwart. Nauk. 1982 nr 1/2 pt.: Mondragon].
  BN-6055 - op
 • Własność pracownicza w USA. c.d.
  Wr.: Kret 1990.
  A5, 35 s.
  Demokracja Gospodarcza nr 7.
  Zaw.: Ed Ayoub [i in.]: Członkowie amerykańskiego związku pracowników przemysłu stalowego stają się właścicielami; Corney [M.] Rosen, Karen [M.] Young: Zarządzanie przedsiębiorstwem pracowniczym.
  BaBN - uw
 • Włodarczyk Wojciech [oprac.] - patrz: Szkolnictwo artystyczne w PRL. PPN kwiecień 1980. PPN; 41. - uw
 • Włodarski Bogumił – patrz: Karol Głogowski i Bogumił Włodarski: Tradycja narodowa a mentalność. - uw
 • Włodek Józef - patrz: Branski Wincenty [pseud.] - uw
 • Włodek Józef: Wspomnienia z lat 1944-1946.
  Ciechanowiec: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka 2008.
  24 cm, 336,[1] s.
  Pamiętniki historyczne; tom 3.
  Oprac. Jerzy Krzyżanowski, Norbert Tomaszewski. ISBN 9788392515944. {Tekst poprzednio wydany pod pseud. jako: Branski Wincenty [pseud.]: Polacy w łagrach radzieckich w latach 1944-1947. Cz. 1 i 2. Białystok [właśc.: Warszawa]: [Unia Nowoczesnego Humanizmu 1987]. Wolni z Wolnymi - Równi z Równymi. Zeszyty Historyczne nr 3}.
  - uw
 • Włoszczowa: 03-16.12.1984. Kielce: Diec. Biuro Prasowe [1985]. 32 s. Hoo99/202 - uw[druk kościelny]
 • Włókniarze. [Łódź 1980]. A4, [12] k., powiel. Sygn. druk.: Zlec.517/80/300 /J.K./. Zawiera teksty: Włókniarze; Komisja Krajowa w sprawie MKZ „Mazowsze”; Pytania do L. Wałęsy; B. Czuma, A. Terlecki: „Tajny” dokument…; Wiadomości; Z prasy krajowej; Andrzej Woźnicji [właśc. Woźnicki]: „Wielkie Żarcie”; Informacje MKZ. - uw - MM[jest to prawdopodobnie wykonany w ZPDz „Bistona” przedruk większości tekstu biuletynu Solidarność Ziemi Łódzkiej 1980 nr 9.]
 • Wnioski w sprawie realizacji porozumień branżowych i układów zbiorowych. - patrz w: [Druga] II Konferencja Krajowych Sekcji Branżowych i Zawodowych NSZZ „Solidarność”, Gdańsk, 30-31 sierpnia 1981 r. Materiały. Ustalenia, wnioski, propozycje, rezolucje, uchwały. Część II. – uw
 • Wnuk Marcin [zebrał i oprac.] - patrz: Okrągły Stół. Kto jest kim. „Solidarność”. Opozycja. Biogramy, wypowiedzi. 1989. - uw
 • Wnuk-Lipiński Edmund [oprac.] - patrz: Stanowisko wobec rządowej propozycji zatyt.: „Podstawowe założenia pięciodniowego tygodnia pracy” /opubl. w dn. 10.XI.1980/ [NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze] w: Oświadczenie Krajowej Komisji Porozumiewawczej w sprawie propozycji rządowej o wolnych sobotach. Kielce: NSZZ „Solidarność” Kom. Założycielski w FŁT [po 19.11] 1980. - uw
 • Wnuk-Lipiński Edmund - patrz: M.A., B.K., M.K. i Z.W. [pseud.] - uw
 • Wocial Jerzy: W.S.I. - Radom. Studium pewnej gry; Brykczyński Piotr: O autonomii, demokracji i strajkach w sprawie WSI w Radomiu.
  B.m.[Kraków]: b.w., b.r. [1981].
  A5, 6,2 s., off. z masz.
  Tyt. nagł.: W.S.I. - Radom. Studium pewnej gry. Pierwszy tekst podp.: Jerzy Wocial rzecznik d/s inf. NSZZ "Solidarność" Uniw. Warszawskiego. Wwa, 17 listopada 1981 r.
  - MM
 • Wodecki Wiesław: Komando KZC 0423. Wyd. I.
  Wrocław: Oficyna Niepokornych 1988.
  A5, okł.kart., [3],2-71,[2] s., off. z masz., c. 400 zł.
  Redaktor: Łucja Sopliczanka. Oddano do druku 30 lipca 1988. Dotyczy zabójstwa ks. Jerzego Popiełuszki.
  J-3757, BN-6056, Ka-2727, KS-4561, BJ-4939, Br-3085 - MM
 • Wodecki Wiesław: Listy do Leona.
  B.m.[Wwa]: Wydaw. Przedświt 1984.
  A5, okł.kart., 128 s., off. z masz., c. 320 zł.
  K-3258, G-84/525, CD-1468, J-3758, BN-6057, Ka-2725, KS-4559, BJ-4940, Br-3086 - MM
 • Wodecki Wiesław: Moskwa. Plac Czerwony. 28 maja, godz. 19.30.
  Wr.: Ofic. Niepokornych 1987.
  A5, okł.kart., [2],2-38 s., off. z masz., c. 220 zł.
  Red.: Łucja Sopliczanka.
  CJ-1476, CD-1469, KN’87-48[200 zł], J-3759, BN-6058, Ka-2726, Hoo99/202, KS-4560, BJ-4941 - MM
 • Wodecki Wiesław: Nowo-Twór. Szkice o Rosji. Wyd. 1.
  Wrocław: Oficyna Niepokornych, listopad 1989.
  A5, okł.kart., 224 s., off. z masz.
  Okł. druk. typografią. Redakcja: Łucja Sopliczanka. Projekt okł. Agawa.
  Hoo99/202, KS-4562*[wg KB*], Br-3087 - MM
 • Wodnicki Jacek [pseud.] - patrz: Glosariusz. Wr.: 1986-1992. - uw
 • Wodnik Stefan [pseud. - właśc. Adam Bal] [wybór, tłum. i przypisy] - patrz: Szałamow Warłam: Opowiadania kołymskie. Wwa: Nowa 1987. - uw
 • Wodzikowski H. [przekł.] - patrz: Powell Arthur: Ciało mentalne. [1984]. - uw
 • Wodziński Cezary : Metamorfozy samoświadomości. Mesjanizm i eschatologia w historiozofii Mikołaja Bierdiajewa. [wstęp w]: Bierdiajew Mikołaj: Rosyjska idea. Wwa: In Plus 1987. - uw
 • Wohl Paweł: Uwagi o gospodarce polskiej
  Wwa: Wydaw. CDN 1989.
  A5, okł., [2],III,[2],4-35 s., off. ze skł.
  Tekst przedyskutowany przez uczestników Porozumienia Ponad Podziałami w dn. 27.X.1989 r.
  BN-6059, Ka-2729, BJ-4942, Br-3088 - MM
 • Wojciechowska Bronisława [teksty] - patrz: Ksiądz Jerzy w poezji i pieśni. Wwa 1986. - uw
 • Wojciechowski Adam F. [tłum.] - patrz: Bush George: Polsko - będziesz wolna. Wwa: Wydaw. Polskie, KPN 1987. - uw
 • Wojciechowski Aleksander [wywiad w]: Wierzchowska Wiesława: Sąd nieocenzurowany czyli 23 wywiady z krytykami sztuki. Łódź: Film i Literatura 1989. - uw
 • Wojciechowski Jan St. [wywiad w]: Wierzchowska Wiesława: Sąd nieocenzurowany czyli 23 wywiady z krytykami sztuki. Łódź: Film i Literatura 1989. - uw
 • Wojciechowski Klemens: Walka młodzieży o polskość w okresie zaborów.
  B.m.: Niezal. Wydaw. Czuwanie 1989.
  A5, [2],17 s., c. 125 zł.
  BN-6060, S-270/1267, Ka-4056 - op
 • Wojciechowski Krzysztof – patrz: Spotkanie z zespołem redakcyjnym „Przeglądu Powszechnego” - Mirosław Paciuszkiewicz, Nawojka Cieślińska, Krzysztof Wojciechowski: Stawiamy na współpracę /29 lutego 1984 r./. w: Wieczory dyskusyjne. Zeszyt 3. Materiały duszpasterskie. Styczeń-Maj 1984. Łódź: Duszpasterstwo Środowisk Twórczych przy Kościele Najświętszego Imienia Jezus Ojców Jezuitów [ok. 1985]. – uw
 • Wojciechowski Mariusz, Wawrzyńczak Tomasz, Ulatowski Wojciech: Awangarda poetycka. Wiersze.
  B.m.[Łódź]: Martom Corporation 1986.
  A5, okł., [22] s., masz. jednostr.
  KS-0607[wg KB][Awangarda ...] - MM
 • Wojciechowski Piotr - patrz: Leonard Jeleń [pseud.] - uw
 • Wojciechowski Roman - patrz w: Obywatel a służba bezpieczeństwa. O wezwaniach, zatrzymaniach, przeszukaniach i przesłuchaniach. [Nowa] 1978; Reminiscencje niesentymentalne o marcu ’68. - uw
 • Wojdyło Marek - patrz: Jeremiasz [pseud.] - uw
 • Wojewódzki Komitet Obywatelski "Solidarność" - patrz: Co popieramy ? Kogo i co chcemy chronić ? Z czym chcemy walczyć ? Łódź: Wojewódzki Komitet Obywatelski "Solidarność" [1989]; Dziękujemy. Wybory ’89. Solidarność. [Łódź]: Wojewódzki Komitet Obywatelski "Solidarność" [1989]. - uw
 • Wojna grudniowa. - patrz: A.Z.: Wojna grudniowa. - uw
 • Wojna w Afganistanie.
  Wwa: Wydaw. CDN 1985.
  A5, okł.kart., [2],3-111,[1],112-113,[4],115,[1], off. z masz., c. 350 zł.
  Bibl. Obozu.
  Wybór i przekł.: Barbara Dąbrowska [pseud.], Piotr Zaus. Zaw. głównie teksty tłum. z ros. z książki pt.: Vojna v Afganistane. wyd. II uzup. Frankfurt a/M.: Possev-Verl. 1981 z dod. aktualnych tekstów pol. oraz tłum. z ang. i fr. Na nienumerowanych stronach po s. 111 i 113 są mapy, brak s. 114.
  K-3260, G-85/439, J-3760, BN-6061, Ka-288, Hoo99/202, BJ-4943, Br-3096 - MM
 • Wojnarowski Karol: Jan Ludwik Popławski - pierwszy wszechpolak.
  B.m.[Wwa]: Jestem Polakiem 1988.
  A5, 111,[1] s.
  Tyt. okł.
  J-3761*, BN-6062, Ka-2733, KS-3686[wg KB*] - op
 • Wojnarowski Zbigniew - patrz: Baterowicz Marek [pseud.] - błędnie wg SP s. 37 i 245, sprostowano w: SPP-V s. 92 i 1039 - uw
 • Wojnicz Daniel [pseud. - właśc. Dorota Zamojska] [oprac.] - patrz: Głos zwyciężonych. Dokumenty: prasa z Powstania Listopadowego. Wwa: Głos 1980. - uw
 • Wojnowicz Władymir: Fikcyjne małżeństwo. - patrz w: Zinowiew Aleksander: Homosos; Wojnowicz Władimir: Fikcyjne małżeństwo (wodewil w jednym akcie); Aleszkowski Józ: Ostatnie słowo oskarżonego Maszkina. Wwa: Stop 1986; Sow Show czyli: Dwa obrazki z życia ludzi radzieckich. Spotkania; druk: X 1986. - uw
 • Wojnowicz Włodzimierz: Opowiadania.
  Lubl.: Wydaw. Respublica 1989.
  A5, okł.kart., [3],6-24 s., stdr. z oryg., [c. 600 zł].
  Przekł.: L. J. [krypt.]. Wybór z: Antisovetskij Sovetskij Sojuz. Ann Arbor: Ardis 1985. Przedr. z: Kontakt Paryż 1988 nr 11 s. 116-135.
  CD-1870, BN-5784, Ka-2739, BJ-4731, Br-2967 - MM
 • Wojnowicz Włodzimierz: Opowiadania.
  Łódź: Łódzki Zespół Oświaty Niezal.; Druk: Wydawnictwo Społeczne Fakt, marzec 1989.
  A5, okł., 3-22 s., off. z oryg., bezpł.
  Bibl-czka Lektur Szkolnych.
  Przekł.: L. J. Przedr. z: Kontakt Paryż 1988 nr 11 s. 116-135.
  Rec.: ON 1989 nr 35.
  W-50, BŁ-207, BN-5785, BJ-4732 - MM
 • Wojnowicz Władimir: Trybunał. Komedia w trzech aktach.
  Wwa: Wydaw. Przedświt 1988.
  A5, okł.kart., 58,[1] s., off. ze skł., c. 270 zł.
  Przekł. z ros.: Marek Lach [pseud.]. Tyt. oryg.: Tribunał. London: Overseas Publ. Interchange 1985.
  CD-1871, J-3602, BN-5786, Ka-2740, BJ-4733, Br-2968 - MM
 • Wojnowicz Włodzimierz: Wypadek w "Metropolu".
  Wwa: WIS 1985.
  A5, okł., 32 s., powiel., c. 80 zł.
  [Przekł.: Andrzej Drawicz]. Przedr. z: Kontynent. Wybór art. Londyn: Polonia 1979.
  K-3178, G-85/440, CD-1872, J-3603, BN-5787, Ka-2741, BJ-4734, Br-2969 - MM
 • Wojnowicz Włodzimierz: Życie i niezwykłe przygody żołnierza Iwana Czonkina. 2 wyd. polskie.
  Londyn: Polonia, sierpień 1985.
  22 cm, 164 s.
  Z dziejów ZSRR; 5.
  ISBN 0-902352-43-1.
  - uw - MM
 • Wojnowicz Włodzimierz: Życie i niezwykłe przygody żołnierza Iwana Czonkina.
  B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Społeczne Kos, b.r. [1987].
  A5, okł.kart., [9],8-164 s., off. z oryg., c. 550 zł.
  Z rosyjskiego przełożył Władysław Doroń [pseud.]. Przedruk z wyd.: Londyn: Polonia 1985.
  CD-1874, KN’87-137, CJ-1438, J-3604, BN-5788, Ka-3624, BJ-4736[stdr.] - MM
 • Wojnowicz Włodzimierz: Życie i niezwykłe przygody żołnierza Iwana Czonkina.
  Chotomów: Verba, 1990.
  Cenzura A-88. ISBN 83-85061-02-09 [błąd, winno być] 83-85061-02-9.
  Rozmowa z autorem: Czonkin legalny. Rozmawiał Irena Lewandowska. Gazeta Wyborcza nr 130 A, 06.06.1990 r., s. 4.
  - uw - MM Zobacz
 • Wojnowicz Włodzimierz: Życie i niezwykłe sprawy żołnierza Iwana Czonkina.
  B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1984.
  A5, okł.kart., [4],3-146,[1] s., off. z masz., c. 380 zł.
  Przełożył [z ros.]: Władysław Doroń [pseud.]. Tytuł oryg.: Zizn’ i neobycajnyje prikljucenija soldata Ivana Conkina. Ymca-Press 1975. Właściwy tytuł: …niezwykłe przygody żołnierza…; korekta wg Tygodnik Mazowsze nr 87 z dn. 10.V.1984 s. 4.
  Rec.: Jan Podlaski: To jest totalitaryzm. Kultura Niezależna 1985 nr 8 s. 54-58; A.D.: Szwejk w świecie sowieckim. Almanach Humanistyczny 1986 nr 6 s. 142-146.
  K-3179, G-84/526, CD-1873, J-3605, BN-5789, Ka-2742, BJ-4735, Br-2970 - MM
 • Wojnowski Jan [red.] pod krypt. JW - patrz: Literatura polska po 1939 roku. Wwa: Wydaw. PEN 1989. - uw
 • Wojsko i Ty. - patrz: Delimski Jerzy: Wojsko i Ty. Wydaw. Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego, druk: Anty-MON [październik 1985]. - uw
 • Wojtaszek Jan [oprac.]: Patologia społeczna w Polsce.
  Pozn.: NZS 1980.
  Bibl. NZS.
  {inf. wg: Aleksander Wat: Semantyka języka stalinowskiego. Poznań: NZS 1980 s. [1]} - op
 • Wojtek J. [pseud.] - patrz: J. Wojtek [pseud.]: Fala. - uw
 • Wojtkowski Julian, bp: Początki kultu Matki Boskiej w Polsce. - patrz w: Zeszyty Studium Nauki Społecznej Kościoła. 9. 1986 s. 16-23. - uw - MM
 • Wojtyła Karol: Dramaty.
  Kr.: Wydaw. Znak b.r.
  A5, okł.kart., [4],109-257,[1] s., off. z oryg.
  Podany na s. tyt. wydawca wskazuje podstawę przedruku. Także pseud.: Andrzej Jawień, A.J., Stanisław Andrzej Gruda, Piotr Jasień. Przedr. z wyd.: Kr.: Znak 1979. Spis treści na s. [108].
  - MM
 • Wojtyła Karol: Matka. Pieśń o Bogu ukrytym.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, okł.kart., [4],5-21,[3] s., off. z oryg.
  Tytuł okł.: Pielgrzym pokoju [zapewne określenie autora]. Matka.
  - MM
 • Wojtyła Karol: Myśląc Ojczyzna... Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1983. Ka-4862 - uw[druk oficjalny]
 • Wojtyła Karol: Narodziny wyznawców i inne wiersze. Wyd. I.
  Kielce: Niezależne Zrzeszenie Studentów WSP 1981.
  A5, 24 s., off. z masz., c. 20 zł.
  Biblioteczka NZS WSP Kielce; [2].
  Tytuł okł.
  BN-1790, KS-4579, BJ-1401 - op
 • Wojtyła Karol: Poezje.
  Warsz wa: Niezależna Oficyna Wydawnicza "Troska o życie", 1981.
  A5, okł.kart., [2],15-105,[2] s., off. z oryg.
  Przy nazwisku autora na s. tytułowej podano także pseudonimy: Andrzej Jawień, A.J., Stanisław Andrzej Gruda, Piotr Jasień. [Przedruk z tomu: Poezje i dramaty. Kraków: Znak 1979].
  CD-1471, BN-1796, KS-4582, BJ-1402 - MM
  Odmiany nakładu:
  - Druk s. 17-104 na grubym gąbczastym papierze o grubości ok. 0,14 mm, grubość tomu z okł. ok. 7,5 mm {s. [13]-16 i 105-[109] na cienkim papierze}. - MM;
  - Druk na dość cienkim gładkim papierze o grubości ok. 0,08 mm, grubość tomu z okł. ok. 4,7 mm. - MM
 • Wojtyła Karol: Poezje.
  B.m. [Warszawa]: Niezależny Instytut Literacki, 1981.
  A5, 15-105 s.
  Przedruk z tomu: Poezje i dramaty. Kraków: Znak 1979.
  CD-1470, BN-1795, KS-4581 - op
 • Wojtyła Karol: Poezje.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, okł.kart., [2],15-105,[2] s., off. z oryg.
  Przy nazwisku autora na s. tytułowej podano także pseudonimy: Andrzej Jawień, A.J., Stanisław Andrzej Gruda, Piotr Jasień. Tom identyczny jak w wyd.: Warszawa: "Troska o życie" 1981, brak jedynie danych wydawniczych w dole s. tytułowej.
  BN-1794*[wg WiMBP Wroc], BaBN, KS-4580*[wg MJ] - MM
 • Wojtyła Karol: Poezje i dramaty. Wyd. I.
  Kraków: Wydawnictwo Znak, 1979 [właśc. 1980].
  21 cm, 408,[4] s.
  Oddano do składania 1 X 1979. Podpisano do druku 27 VII 1980. Druk ukończono we wrześniu 1980 r. Sygn. cenzora: H-19/2044.
  - uw - MM [opr. twarda, obw., c. 150 zł]
 • Wojtyła Karol: Poezje i dramaty. Wyd. I (dodruk).
  Kraków: Wydawnictwo Znak, 1979 [druk 1981].
  21 cm, 408,[4] s.
  - uw
 • Wojtyła Karol: Poezje i dramaty. 2. Dramaty.
  Wwa: Niezal. Ofic. Wydaw. „Troska o życie”, 1981.
  A5, okł.kart., [4],109-257,[2] s., off. z oryg.
  Tytuł okł.: Dramaty. Także pseud.: Andrzej Jawień, A.J., Stanisław Andrzej Gruda, Piotr Jasień. Przedruk z wyd.: Kraków: Znak 1979. Spis treści na s. [259].
  CD-1472, BN-1797, KS-4583, BJ-1392, Br-0903 - MM
 • Wojtyła Karol: Poezje i dramaty. Wyd. II.
  Kraków: Wydawnictwo Znak, 1986.
  ISBN 83-7006-075-7.
  - uw
 • Wojtyła Karol: Poezje i dramaty. Wyd. drugie (dodruk).
  Kraków: Wydawnictwo Znak,1987.
  20 cm, 415,[5] s.
  Druk ukończono w lipcu [19]87 r. Sygn. cenzora: L-11/2030. ISBN 83-7006-075-7.
  - uw - MM Zobacz
 • Wojtyła Karol: Poezje i dramaty. Wyd. III [nowe].
  Kraków: Wydawnictwo Znak, 1998.
  22 cm, 469,[3] s.
  ISBN 83-7006-864-2.
  - uw - MM
 • Wojtyła Karol: Poezje i dramaty. Wyd. III (dodruk).
  Kraków: Wydawnictwo Znak, 1999.
  ISBN 83-7006-864-2.
  - uw
 • Wojtyła Karol: Przed sklepem jubilera.
  - pierwsze edycje tekstu były wydane pod pseudonimem Andrzej Jawień;
  - dalsze edycje już pod właściwym nazwiskiem w zbiorze pod tytułem: Poezje i dramaty, czasem w przedrukach z tego zbioru - pod tytułem: Dramaty.
  - uw
 • Wojtyła Karol: Przed sklepem jubilera. Medytacja o sakramencie małżeństwa, przechodząca chwilami w dramat.
  B.m. [Warszawa]: Signum, 1980.
  A6, okł.kart., [45] s., off. ze skł., [c. 80 zł].
  Na okł. podtytuł: Dramat.
  CD-1473, BN-1798, Ka-4159, KS-4578, BJ-1403, Br-0904 - MM
 • Wojtyła Karol: Przed sklepem jubilera. Dramat.
  Poznań: NWA Niezależne Wydawnictwo Akademickie przy współpracy Wydawnictwa Centrum Informacyjnego NZS UAM, 1981.
  A4, okł., [3],2-31 s., powiel.
  Pod tekstem pseudonim: Andrzej Jawień. Przedruk z wyd.: Signum [1980]. Na IV s. okł. w dolnym rogu sygn.: GM+.
  KS-4583a, BaBN - MM
 • Wojtyła Karol: Przed sklepem jubilera. Medytacja o sakramencie małżeństwa, przechodząca chwilami w dramat.
  Kraków: Znak, 1988.
  20 cm, 58,[6] s.
  ISBN 83-7006-157-5.
  - uw
 • Wojtyła Karol: Przed sklepem jubilera. - patrz w: Tęskno mi Panie… Mała antologia poezji religijnej. Część II. Karol Wojtyła. - uw
 • Wojtyła Karol: Rozważania majowe 1963.
  Kraków: Wydział Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej, 1982.
  A5, okł.kart., [5],4-77 s., off. z masz.
  Ka-4920 - uw - MM [druk kościelny]
 • Wokół Gombrowicza - patrz: Gombrowicz Rita, Świerczewski Karol, Wirpsza Witold: Wokół Gombrowicza. [Wwa]: Stop [1985-6]. - uw
 • Wokół procesu o zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki. - patrz: Ksiądz Jerzy Popiełuszko (wokół procesu). Oprac. Jan Turno. Wr.: Ogniwo 1989. - uw
 • Wokół reformy więziennictwa. Materiały z Seminarium zorganizowanego przez Studenckie Koło Penitencjarne UMK w Toruniu, poświęconego pamięci prof. dra J. Śliwińskiego, Toruń 14-15 grudnia 1987 r.
  Wr.: Wolność i Pokój 1989.
  A5, okł.kart., 95,[1] s., off. ze skł., c. 550 zł.
  Biblioteka WiP.
  Zawiera teksty:
  - Alicja Grześkowiak: Wspomnienie o profesorze Śliwowskim.
  - Michał Porowski: Pomagać więźniom - cnota czy obowiązek.
  - Teodor Bulenda: Zbiorowe odbywanie kary pozbawienia wolności na tle rozwojowych i metodologicznych problemów polityki penitencjarnej.
  - Krzysztof Kulesza: Społeczna pomoc świadczona więźniom w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności w Polsce [w latach 1945-1983].
  - Joanna Wróblewska: Więźniowie o reformie więziennictwa.
  - Monika Płatek: Ekonomiczne aspekty kary pozbawienia wolności.
  - Mirosław Kałużny: Reforma więziennictwa a zatrudnienie skazanych.
  - Wojciech Stankiewicz, Wojciech Szostek: Propozycje zmian w K. K. W. dotyczące praw więźniów.
  - Zbigniew Lasocik: Praktyki religijne więźniów.
  - Andrzej Kremplewski: Papież wśród więźniów.
  - Piotr Przemieniecki: Reforma penitencjarna w Holandii i krajach skandynawskich.
  - Aleksandra Homańska: Refleksje o norweskim systemie penitencjarnym - relacja z wizyty w zakładzie karnym w Ullesmolle.
  - Antoni Kosidło: Teoria nie ma racji bytu w praktyce penitencjarnej [Aneks].
  BN-6065, Ka-4722, BJ-4949, Br-3099 - MM
 • Wokół rewolucji rosyjskiej. [tytuł okł.]
  B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza, grudzień 1980.
  A5, okł.kart., 44 s., stdr. z masz., [c. 95 zł].
  116 pozycja wydawnicza.
  Zawiera teksty: Krystian Rakowski: "Zawodowe niebezpieczeństwo" władzy [przedruk z: Zeszyty Teoretyczno-Polityczne 1957 nr 7-8]; Zbigniew Brzeziński: Polityka radziecka: od przyszłości do przeszłości ? {przedr. z: Aneks [1975] nr 9 s. 40-64}; Zbigniew Bauman: Stalin i rewolucja chłopska. Studium dialektyki pana i niewolnika [przedr. z: Aneks 1977 nr 15 s. 102-139].
  BN-6066, Ka-2744, Hoo99/202, HN-000529350, BJ-4950, Br-3100 - MM
 • Wokulska Jadwiga [wiersze w:] Do kraju tego … Miejsce postoju 1987. - uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.