Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Wol - Woł

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 31.08.2020 r.
 
 
 • Wola Solidarność. Zeszyty.
  - nr 1 - Antyreformistyczny syndrom. wrzesień [19]82.
  - nr 3 - Krawczyk Rafał: Ocena sytuacji politycznej po 9 miesiącach stanu wojennego. [wyd. 2]. [1982].
  - 4 - Kołakowski Leszek: Przemiany marksizmu lat ostatnich. 1983.
  - z. 5. - Potocki Mieczysław [Kamień Węgielny - pseud.]: Wspomnienia żołnierza Armii Krajowej Ziemi Wileńskiej. Cz. 1. Wwa: Wola; mkk 1981 [1983].
  - nr 5 - Burek Tomasz: Zapomniana literatura polskiego Października. [1983].
  - nr 7 - Deklaracja Carlsberska. List NSZZ "S" do KBWE. [1983].
  - b. nr. - Kołakowski Leszek: Kłopoty z Polską. [1984].
  - uw
 • Wola. Wydawnictwo Grup Politycznych. (Wydaw. Grup Politycznych W powstało z dniem 22 lipca 1985 r. z połączenia Wydaw. "W", wydaw. Robotnik, wydaw. Margines i wydaw. TUR.)
  - Albert Andrzej: Najnowsza historia Polski 1918 - 1939. [Wwa]: TUR. Druk Robotnik [1983].
  - Albert Andrzej: Wschodnie granice Polski. Wwa: Wydawnictwo 1984.
  - Anders Władysław: Bez ostatniego rozdziału. Wspomnienia z lat 1939-1946. [Cz. II]: Na Bliskim Wschodzie. Walki II Korpusu Polskiego we Włoszech. Od zakończenia działań wojennych. Wwa: Margines 1984.
  - Bagiński Kazimierz: Proces szesnastu w Moskwie. Wwa: Wydaw. Grup Polit. 1985.
  - Burek Tomasz: Zapomniana literatura polskiego Października. [Wwa]: Wola Solidarność [1983].
  - Ciołkosz Adam: Walka o prawdę. Wybór artykułów 1940-1978. Wwa: TUR 1984.
  - Głosy zza muru (z. III). Wiersze i piosenki z ośrodków dla internowanych ilustrowane grafiką z obozów (grudzień ’81 - listopad ’82). Polska, listopad 1982. Wwa: Wydawnictwo W 1984.
  - Herbert Zbigniew: Wiersze. Wwa: Nakł. Wydawnictwa W 1984.
  - Jerzewski Leopold: Dzieje sprawy Katynia. Wwa: Wydawnictwo W 1984.
  - Józef Piłsudski - fotografiki. [tyt. nigdzie nie potwierdzony] - podano wg: Karpiński Jakub: Ustrój komunistyczny w Polsce. Wwa: Wola 1986 s. III okł. oraz w: Leopolita: Moim zdaniem. Las rzeczy politycznych. Wwa: Wydaw. Grupy Polit. Wola 1987 s. [144].
  - Kalendarz konspiratora 1986. [Wwa]: Grupy Polit. Wola [1985]. [dwa wyd. ?].
  - Karpiński Jakub: Ustrój komunistyczny w Polsce. Wwa: Wydaw. Grupy Polit. Wola 1986.
  - Kersten Krystyna: Historia polityczna Polski. 1944 -1956. Cz. I i II. Wwa: tur 1984.
  - Koestler Arthur: Ciemność w południe. Wwa: Wydawnictwo W 1985.
  - Kołakowski Leszek: Kłopoty z Polską. Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań. [Wwa 1984]. Zesz. [Wola-Solidarność].
  - Komp Hans-Dieter: Dzieje Kościoła grecko-katolickiego na Ukrainie po II wojnie światowej. Wwa: Wydawnictwo "W" 1985.
  - Kowalski Jan: Metody i praktyki bezpieki w pierwszym dziesięcioleciu PRL. [tyt. nagł.]. Wwa: Wola Grupy Polit. wraz z OKOR S 1985. Tyt. okł.: Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego.
  - Kraśniewska Wiktoria: Granica. Wwa: Grupy Polit. WOLA, Wydaw. im. Olofa Palme 1986.
  - Antyreformistyczny syndrom [Krawczyk Rafał]. wrzesień [19]82.
  - Krawczyk Rafał: Co dalej? Wwa: Wydaw. Grupy Polit. W, TUR 1986.
  - Krawczyk Rafał: Co to znaczy "reforma"? Wwa: Wydaw. "W" 1984.
  - Krawczyk Rafał: Ocena sytuacji politycznej po 9 miesiącach stanu wojennego. [wyd. 2]. [1982].
  - Kronika Kościoła Katolickiego na Litwie. [Wwa]: Wydaw. Grup Polit. [1985]. [dwa nakłady].
  - Krzemiński Ireneusz: Solidarność 1980 [tyt. okł]. Proces formowania się NSZZ "Solidarność" 1980 [s. tyt.]. 1989.
  - Krzemiński Ireneusz: Świat zakorzeniony. 1988.
  - Kukiel Marian: Dzieje Polski porozbiorowe 1795 - 1921. Cz. V. Wydźwignięcie się sprawy polskiej, wskrzeszenie wojska i państwa (1904-1921). Wwa: Wydawnictwo W 1985.
  - Kuśmierek Józef: Cela nr 3. Wwa: Ofic. Wydaw. Pokolenie, Wydaw. Grup Polit. Wola 1989.
  - Leopold Czesław, Lechicki Krzysztof: Więźniowie polityczni w Polsce 1945 -1956. Wwa: Wydawnictwo W 1984.
  - Leopolita: Moim zdaniem. Las rzeczy politycznych. Wwa: Wydaw. Grupy Polit. Wola 1987.
  - Lewczenko Stanisław Aleksandrowicz: Mówi oficer KGB. Wwa: Wydaw. Grup Polit. 1986.
  - Maksimow Władimir: Żywot człowieka. Wwa: Wydaw. Grup Politycznych 1986.
  - Mieroszewski Juliusz: Materiały do refleksji i zadumy. /wybór/. [Wwa]: Wydawnictwo "W" [1983].
  - Mieroszewski Juliusz: Modele i praktyka. T. 1 - 2. Wwa: Grupy Polit. Wola 1986.
  - Mieroszewski Juliusz: Polityczne neurozy. Wybór. Wwa: Wydawnictwo 1984. [dwa nakłady].
  - Naruszewicz Natalia: Zarys historii PRL 1939-1945 (geneza). Wwa: [Wola]1984.
  - Novak Michael: Zmierzch socjalizmu. [Wwa]: Wydaw. Grupy Polityczne Wola [1986-7].
  - Nowakowski Marek: Z cyklu "Zapiski na gorąco". Wwa: Wydaw. Grupy Polityczne 1986.
  - Perkal Jakub A.: Historia polityczna Polski 1944 - 1948. Wwa: Wydaw. Grup Polit. TUR 1985.
  - Piasecki Sergiusz: Zapiski oficera Armii Czerwonej. Wwa: Wydaw. Margines [s. tyt.]; Wydaw. Grup Polit. [IV s. okł.] 1985.
  - Poleski Maciej: Program i organizacja. [które wyd.?] - podano wg: Karpiński Jakub: Ustrój komunistyczny w Polsce. Wwa: Wola 1986 s. III okł. oraz w: Leopolita: Moim zdaniem. Las rzeczy politycznych. Wwa: Wydaw. Grupy Polit. Wola 1987 s. [144].
  - Poleski Maciej: Wolność w obozie. Wwa: Wydawnictwo 1984.
  - Polska - Rosja w świetle pamiętników. Cz. 1-4. Wwa: Wydaw. W 1984.
  - Romaszewski Zbigniew: Rozdroża Solidarności. [Wwa]: Wydaw. Wola [1986-7].
  - Siomin Leonid: Oko w oko. Wwa: Margines ’85
  - Škvorecký Josef: Dwa eseje. Red Music. Gorący temat. Wwa: Wydaw. Grup Polit. 1986.
  - Sołżenicyn Aleksander: Archipelag GUŁag 1918-1956. Próba analizy literackiej. [Cz.] 1-2. Wwa: Wydaw. Grupy Polityczne 1986.
  - Spadek Jałty. Wybór artykułów. Wwa: b.w. 1983.
  - Ścibor-Rylski Aleksander: Człowiek z żelaza. Scenariusz filmu. Wwa: Wydaw. Grupy Polit. Wola 1985.
  - Tarniewski Marek: Porcja wolności. Wwa: Wydaw. Grupy Polityczne Wola 1986.
  - Tarniewski Marek: Słownik polityczny. Wwa: Tur 1984. [dwie wersje].
  - Wierzyński Kazimierz: Czarny Polonez. [Wwa]: Wydaw. Grup Polit.; nakł. Grupy Emanuela Goldsteina; druk: Robotnik [1985].
  - Witkowski P.: Dylematy wokół uspołecznienia 1944-1945. Wwa: Wydaw. TUR 1984.
  - Ziemkowski Aleksander: Poznań. Czerwiec 56 r. Próba chronologicznej rekonstrukcji wydarzeń. Wwa: TUR 1984. Bibl. Hist. TUR. 2. Tyt. okł.: Poznański czerwiec 1956.
  - Zinowiew Aleksander: Apologia praktycznego nierozumu. Wwa: Wydaw. Grupy Polityczne Wola 1986.
  - Zinowiew Aleksander: Postępy sowietyzacji. Wybór z tomu "My i Zachód". Wwa: b.w. 1983.
  - uw
 • Wolak Tadeusz: Partyzanckie drogi wołyniaka.
  Warszawa: b.w., 1984.
  A4, 209 s., powiel.
  Czasem ten tekst może występować pod krótszym tytułem: Partyzanckie drogi.
  - op
 • Wolanin Władysław [teksty w]: Geniusz niepodległości 1918 -1933. W piętnastą rocznicę zmartwychwstania Polski. AViA Reprint 1989. - uw
 • Wolf Krzysztof: Refleksje nad sytuacją Polski.
  B.m. [Warszawa]: CDN; druk: Wydawnictwo Związkowe „Solidarność”, b.d. [1990].
  A5, [2],2-7,[2] s., off. z masz.
  Tekst dat.: Warszawa, czerwiec 1990 r.
  Ka-2728 - uw - MM
 • Wolf Krzysztof: W rocznicę „okrągłego stołu”.
  B.m. [Gdańsk]: Druk: Solidarność Walcząca Oddział Trójmiasto, b.r. [1990].
  A5, 4 s.
  - uw - MM
 • Wolfson Adam: Jądro ciemności. Co rządy robią z murzynami w Afryce [tłum. z: Policy Review, jesień 1985] - patrz w: Zagrożenia współczesne. 1987. - uw
 • Wolicki Krzysztof: Dziedzictwo Marca. - patrz w: Marzec ’68. Sesja na Uniwersytecie Warszawskim. Z. 2. Wwa: Sowa 1981. - uw
 • Wolicki Krzysztof: Nie obrodziło latoś, panie Żygulski.
  Wwa: Wydaw. Kom. Kult. Niezal. marzec 1986.
  A5, okł., 21 s., powiel., c. 50 zł.
  Próby. Bibl. Kult. Niezal. [nr 6].
  K-3713*, G-86/355, CJ-1479, CD-1474, N-2292, J-3762, BN-6067, Ka-2745, Hoo99/202, KS-0068, BJ-4951, Br-3101 - MM
 • Wolicki Krzysztof: Posłowie. - patrz: Leski Krzysztof: Coś czyli rzecz o okrągłym stole. - uw
 • Wolicki Krzysztof /Zey/: Przeciw lamentowi i realizmowi na kacu.
  Wwa: Wydaw. Krąg 1989.
  A5, okł.kart., 131,[1] s., off. z masz., c. 980 zł.
  Bibl. Kwart. Polit. Krytyka.
  Przedr. tekstów druk. w: Krytyka 1982 nr 12, 1983 nr 15, 16, 1984 nr 17, 18, 1985 nr 19-20, 1986 nr 21, 1987 nr 22, 23-24, 25; Poglądy 1985 nr 5, 6, 1986 nr 9, 1987 nr 11; Kultura Paryż 1987 nr 11; Wezwanie 1988 nr 13 oraz Dialog 1976 nr 9 i Odra 1976 nr 10.
  BN-6068, Ka-2746, Hoo99/202, BJ-4952, Br-3102 - MM
 • Wolicki Krzysztof: [Wstęp] - patrz w: Rakowski Mieczysław: Tajny referat Rakowskiego. Myśl [1988]. - uw
 • Wolicki Krzysztof [głos w dyskusji]. - patrz w: Marzec 1968. Wwa: Nowa 1981 - uw
 • Wolicki Krzysztof [odp. na pytania] - patrz: Budapeszt ’56 oczami polskich dziennikarzy. Wwa: Most 1986. - uw
 • Wolicki Krzysztof [oprac.] - patrz: Plotka a monopol informacji. Wwa: Nowa 2; Krąg 1981. - uw
 • Wolicki Krzysztof - patrz: Timur [pseud.] - uw
 • Woliński: "Sex-fiction". - patrz w: Huxley Aldous: Nowy wspaniały świat. Nowy wspaniały świat poprawiony. Wwa: Officyna Liberałów 1985. - uw
 • Wollheim Richard: Demokracja jako społeczna kontrola rządu. - patrz w: Demokracja a ideał społeczny. Wybór tekstów. Krakowskie Tow. Wydaw. [1983]. - uw
 • Wolna Grupa Bukowina: Wsłuchany w twą cichą piosenkę.
  Wr.: Wrocławskie Wydaw. Muzyczne 1989.
  A5, 36 s., off.
  S-272/2340, BaBN, Br-3103 - uw
 • Wolna Myśl. Almanach Krakowski. Kraków 1983. A5, 16 s. SJP2-3211[BJ] - jest to wydany bez numeracji [12] numer czasopisma {BNWC-4073} - uw
 • Wolna poczta internowanych.
  Warszawa: b.w., 1983.
  A6, [24] k. w kartonowej kopercie 23 x 12 cm, stdr., c. 200 zł.
  Na Fundusz Pomocy Więźniom Politycznym.
  Zawiera reprodukcje kart pocztowych i grafik z ośrodków internowania: Białołęka, Uherce, Nysa, Grodków.
  K-3262[25 reprod.], G-83/567, J-3763, BN-6069*[wg K], Ka-4377 - MM
 • Wolna Wszechnica Pracownicza. Łódź.
  - Wykłady /2/ - Loga Jerzy: Polskie prawo pracy w okresie międzywojennym. Łódź: MKZ NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej listopad 1980.
  - uw
 • Wolne wybory 1947. - patrz: Korboński Stefan: W imieniu Kremla [fragm.]; Wójcik Stanisław: Na 30-lecie wyborów w Polsce. Wwa: BHiL 1981 oraz Wwa 1984. - uw
 • Wolnego ludu śpiew. Pieśni polskie z lat 1768-1983.
  B.m.: b.w. [Wrocławskie Wydaw. Muzyczne], b.r. [1988 ?].
  A5, okł.kart., 111 s., off. z masz., [c. 450-1000 zł].
  Zaw.: Jakub [pseud.]: Wstęp.
  CD-170[wykaz aut.], J-3764, BN-6072, KS-0663*[wg CD], BJ-4953, Br-3106 - MM
 • Wolni i Solidarni. - patrz: Morawiecki Kornel: Którędy pójść. Wywiad z Kornelem Morawieckim. Niezal. Ag. Inf. 1983. - uw
 • Wolniak Henryk: Ja pójdę tam gdzie anioł. Wrocław: Wydawnictwo Zarys 1985. 42 s. - błędne zapisy zaoczne: G-85/441*, CJ-1842*, J-3765*, BN-6073*[wg J*] opisane zostały wg: Wezwanie 1986 nr 11 s. 130. Tomik o tym tytule ukazał się w Wydawnictwie Ossolineum w 1982 r. Błędny opis dotyczy tomiku o tytule: Oto krew aniołów. - uw
 • Wolniak Henryk: Oto krew aniołów.
  B.m. [Wrocław]: Wydaw. Zarys 1985.
  A4, okł., 38,[2] s., powiel.
  Oss 622.997II, BaBN, BJ-4954 - op
 • Wolniak Henryk [słowo wstępne i wybór tekstów] - patrz: Antologia poezji sakralnej. Wolność - Wieczność - Wielkość ’88. Wrocław: Stygmatyk 1988. - uw
 • Wolnik Wiesław - patrz: Kowalski Jacek: Simfonie Dawidowe. Kr., Pozn.: 1986. - uw
 • Wolności błyska zorza. Wieczornica z okazji odzyskania niepodległości przez Polskę.
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  A5, [2],2-15,[15] s.
  Ka-4617 - op
 • Wolności pragniemy. Pieśni religijno-patriotyczne. - patrz: Piast Bolesław: Wolności pragniemy. Pieśni religijno-patriotyczne. Baszta. - uw
 • Wolność dla politycznych. - patrz: Konfederacja Polski Niepodległej. Deklaracja ideowa. Tymczasowy statut. Platforma wyborcza. Łódź: KPN [1980]. - uw
 • Wolność dla więźniów politycznych. - patrz: Konfederacja Polski Niepodległej. Deklaracja ideowa. Tymczasowy statut. Platforma wyborcza. Łódź: KPN [1980]; Konfederacja Polski Niepodległej. Wolność dla więźniów politycznych. Wyd. 2. Opole: KOPS [ok. 1981]. - uw
 • Wolność dla więźniów politycznych.
  B.m.[Kraków]: NZS UJ [Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego] 1981.
  A4, [4] s., powiel.
  BJ-3084 - op
 • Wolność dla więźniów politycznych.
  B.m.[Lubl.]: Lubelskie Środowisko Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, b.r. [1981].
  A4, [6] s., powiel.
  Zaw. m. in.: Deklarację ideową Konfederacji Polski Niepodległej.
  Hoo99/202, Br-3107 - op
 • Wolność i niepodległość. Dokumenty programowe Konfederacji Polski Niepodległej (1 wrzesień 1979 - 22 styczeń 1980).
  Wwa: Wydaw. Polskie 1980.
  25 cm, 7 s., druk.
  Hoo99/202, BJ-1887 - op
 • "Wolność i Pokój" - patrz: Ruch "Wolność i Pokój"; WiP - uw
 • Wolność, równość, sprawiedliwość. Program Liberałów. Wwa: Officyna Liberałów b.r.[jesień 1979]. Masz. Tyt. okł. BN-6076[BUW] - jest to masz. druku ulotnego p.t. Program Liberałów. [nadtyt.:] Wolność, równość, sprawiedliwość. - uw
 • Wolność, równość, sprawiedliwość. Program Liberałów. Wwa: Officyna Liberałów b.r. - patrz: Program Liberałów. [nadtyt.:] Wolność, równość, sprawiedliwość. - uw
 • Wolność Sprawiedliwość Niepodległość. - patrz: Deklaracja polityczna WSN [Wolność Sprawiedliwość Niepodległość]. Grupa założycielska WSN 1 i 3 maja 1983; Deklaracja założycielska Klubów Rzeczpospolitej Samorządnej Wolność - Sprawiedliwość - Niepodległość. [1981] - uw
 • Wolność związkowa. Zbiór zasad MOP [Międzynarodowej Organizacji Pracy].
  Warszawa: Wydawnictwo Społeczne KOS, b.r. [1988].
  A5, [4],3,[1],4,115 s., off. z masz., c. 700 zł.
  Biblioteka Komitetu Helsińskiego w Polsce.
  Opracowanie Międzynarodowego Biura Pracy. [Tłumaczenie z angielskiego]. Tytuł oryg.: Freedom of Association: a workers’ educational manual. International Labour Office 1987. Wg BN i Br: Warszawa b.r. [1988]; wg BJ: B.m.: 1988.
  BN-6078, S-272/1864, Ka-3626, BJ-4955, Br-3108 - op
 • Wolny Franciszek: Prawda o Klasztorze Sióstr Karmelitanek w Oświęcimiu.
  Oświęcim: b.w. 1989.
  A5, [1],20,[3] s., off. z masz.
  BN-6079[MBPŁ], Hoo99/202, Ka-5154 - MM
 • Wolny Jerzy: Jak to się zaczyna. - patrz w: Wspomnienie tamtych dni. Łódź: Pantograf, MPK 1986. - uw
 • Wolny W. [oprac.] - patrz: "Wybory" 85. Niezal. Ofic. Wydaw. w Lesie Liściastym E 1985. - uw
 • Wolska Ewa [pseud.] - patrz: Glosariusz. Wr.: 1986-1992. - uw
 • Wolska Irena [pseud.] - patrz: Wasiak Izabela. - uw
 • Wolska Kalina: Jednak żyje.
  B.m.[Wwa]: Unia b.r. [1982].
  A5, okł., 11 s., powiel., c. 30 zł.
  Zeszyt Poezji Robotniczej nr 2.
  Zaw. 18 wierszy.
  K-3263, G-83/568, CD-1475, J-3766, BN-6080, Ka-2749, KS-4587, BJ-4957, Br-3109 - MM
 • Wolska Kalina [wiersze w:] Zeszyt poezji robotniczej No 3. [Wwa]: Unia [1983]. - uw
 • Wolski Jacek [red.] - patrz: Reforma gospodarcza a warunki realizacji porozumień społecznych. Krajowa Konferencja NSZZ "Solidarność" grudzień 1980. Łódź: NSZZ "Solidarność" MKZ Ziemi Łódzkiej [1981]. - uw
 • Wolski Jan: Sprawa ks. Tadeusza Zaleskiego-Isakowicza z Mistrzejowic.
  B.m. [Kraków]: b.w., b.r. [1985].
  A5, 8 s., off. z masz., [c. 10 zł].
  Nazwisko autora na s. 6 pod tekstem. Zawiera również: Owiadczenie Metropolity Krakowskiego Franciszka Kardynała Macharskiego z dn. 8 kwietnia 1985 r.; Wyjaśnienie Kurii Metropolitalnej w Krakowie z dn. 13 kwietnia 1985 r.; [List protestacyjny] z dn. 23 kwietnia 1985 r.
  J-3263, BN-5282*[wg J], Hoo99/197[Sprawa…], KS-4721*[wg MJ], Ka-4449, BJ-4356 - MM
 • Wolski Jan: Sprawa ks. Tadeusza Zaleskiego. - patrz w: Sprawa ks. Tadeusza Zaleskiego z Mistrzejowic. Kraków: Biblioteka Obserwatora Wojennego, 1985. - uw
 • Wolski Marcin [wiersze] - patrz w: Folklor marcowy. Marzec ’68. Wwa: Sowa 1981. - uw
 • Wolski Witold [pseud.] - właśc. Andrzej Friszke - uw
 • Wolski Witold [pseud.]: KOR. Ludzie, działania, idee.
  B.m. [Warszawa]: Spółka Wydawnicza Norma, b.r. [1983].
  17 cm, okł., [5],3-24,[3],25-69,[3],70-90 s., [8] s. tabl., stdr. z masz., c. 180 zł.
  Tytuł okł. Ilustracje – fotografie osób – na nieliczbowanych stronach pomiędzy s. 41 i 42, 43 i 44, 45 i 46 oraz 47 i 48. G, J i BN* błędnie: 8 k. tabl. Ka nie wykazuje [8] s. tabl.
  K-3265, G-83/569, J-758, BN-1196*[wg J], BaBN-b1275420, Ka-2751, Hoo99/202, FC-36652*[wg BN], ECS-03335, Nukat-750546 - MM
 • Wolski Witold [pseud.]: KOR. Ludzie, działania, idee.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1983.
  A6, okł., [4],3-90, s., [4] k. tabl., off. z masz., c. 90 zł.
  Tytuł okł., na s. tytułowej jedynie dane wydawnictwa. Tekst ten przygotowany został przez Wydawnictwo Norma [druk z tego samego maszynopisu]. Nie zaznaczono podziału na części i nie wydrukowano tytułów poszczególnych części. Ilustracje – fotografie osób – na nieliczbowanych kartach po s. 32, 48, 64 i 80. G, J i BN* błędnie: 8 k. tabl. Ka, BJ i FC nie wykazują [4] k. tabl.
  K-3264, G-83/570, Ł-467, J-759, BN-1198=BN-1197*[wg J], Ka-2750, BJ-0964, FC-10725, Br-3110, ECS-03334, ST15-4991, Nukat-595539 - MM
 • Wolton Dominique [rozm.] - patrz: Aron Raymond: Widz i uczestnik. - uw
 • Wołek T.: Od wydawców. - patrz: Kisielewski Stefan: Według alfebetu. Wwa: Wola 1988. - uw
 • Wołek Tomasz [red.] - patrz: Who’s who, what’s what in Solidarność. Leksykon związkowy. Gdańsk: BIPS Zesz. inf. 09.81. - uw
 • Wołkow Solomon - patrz: Szostakowicz Dymitr: Świadectwo. Wspomnienia Dymitra Szostakowicza tak jak zostały opowiedziane Solomonowi Wołkowowi i w oprac. tegoż. Wwa: Nowa. - uw
 • Wołkow Władimir: Montaż.
  Londyn: Polonia, listopad 1986.
  ISBN 0-902352-57-1.
  Rec.: Maciej Zarębski: Bóg i policja. Archipelag Berlin Zach. 1987 nr 5-6(44-45) s. 105-109.
  - uw - MM
 • Wołkow Władimir: Montaż.
  B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Myśl, b.r. [1987].
  A5, okł.kart., 266,[1] s., off. z oryg., (c. 1200 zł).
  Przekł. z franc.: Adam Zalewski. Tytuł oryg.: Le Montage. Paris; Lausanne: Julliard; L’Age d’Homme, 1982. Przedruk z wyd.: Londyn: Polonia 1986.
  CD-1875, CJ-1480, J-3606, BN-5790, Ka-2752, BJ-4737, Br-2971 - MM
 • Wołkow Władimir: Montaż.
  Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1990.
  A5, okł.kart., 266,[1] s., off. z oryg., [c. 17000 zł].
  Przedruk z wyd.: Londyn: Polonia 1986.
  BaBN, Hoo99/202, Ka-4019, BJ-4738, Br-2972 - uw - MM
 • Wołkow Władimir: Montaż.
  B.m. [Wrocław]: NWW Ogniwo, 1990.
  A5, okł.kart., [5],6-266 s., off. z oryg.
  Przedruk z wyd.: Londyn: Polonia 1986.
  - uw - MM
 • Wołkow Władimir: Montaż. Wyd. 2 popr.
  Poznań: Klub Książki Katolickiej, © 2005.
  ISBN 83-88481-69-X.
  - uw
 • Wołosewicz Georgij Nikołajewicz - patrz: Władimow Georgij [pseud.] - uw
 • Wołoszczak Renata - patrz: Podolska Edyta [pseud.] - uw
 • Wołoszynowski J. [teksty w]: Błogosław Ojczyźnie, wyrwij ją z niewoli … Polskie kolędy patriotyczne 1861 - 1983. KOS [1987]. - uw
 • Wołynowicz Tadeusz [pseud.] - właśc. Dzięgiel Tadeusz - uw
 • Wołynowicz(-Dzięgiel) Tadeusz: Bóg. Małżeństwo. Rodzina.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, 43 s.
  bibl. kośc. - op
 • Wołynowicz Tadeusz [pseud.]: Bóg. Miłość. Małżeństwo. Rodzina. Chrystus.
  B.m.: b.w., 1980.
  A5, okł., 64 s.
  bibl. kośc., UAM - op
 • Wołynowicz Tadeusz [pseud.]: Bóg w obliczu świata.
  B.m. [Bydgoszcz]: b.w., wrzesień 1982.
  A5, okł.kart., [4],5-92 s., off. z masz.
  [Drogi w głąb]; 5 [cyfra w kole w prawym dolnym rogu].
  Książka w postaci jednej grubej składki. Na s. [2] podano adres autora. Wysokość kolumny druku na okł. 170 mm; na s. tytułowej: 169,7 mm; na s. [4]: 160 mm.
  BaBN - MM
 • Wołynowicz Tadeusz [pseud.]: Bóg w obliczu świata.
  B.m. [Bydgoszcz]: b.w., wrzesień 1982.
  A5, okł.kart., [4],5-92 s., off. z masz.
  [Drogi w głąb]; 5 [cyfra w kole w prawym dolnym rogu].
  Książka spięta z pojedynczych kartek. Na s. [2] podano adres autora. Wysokość kolumny druku na okł. 181 mm; na s. tytułowej: 186,2 mm; na s. [4]: 175,6 mm.
  - MM
 • Wołynowicz Tadeusz [pseud.]: Bóg w obliczu świata.
  B.m. [Bydgoszcz]: b.w., wrzesień 1982.
  25 cm, [4],5-92 s., off. z masz.
  [Drogi w głąb]; 5 [cyfra w kole po środku strony pod tytułem].
  Broszura bez okł. Na s. [2] podano adres autora. Wysokość kolumny druku na s. tytułowej: 191 mm; na s. [4]: 180 mm.
  - MM
 • Wołynowicz-Dzięgiel Tadeusz: Człowiek oskalpowany.
  B.m.: b.w., b.r. [po 1977, zapewne 1981].
  A5, okł., 23 s., off. z masz.
  bibl. kośc. - MM
 • Wołynowicz Tadeusz: Drogi w głąb. - patrz: Dzięgiel Wołynowicz Tadeusz: Drogi w głąb. - uw
 • Wołynowicz Tadeusz [pseud.]: Drogi w głąb. Problemy nieśmiertelności - system jogi królewskiej. Argumenty zbliżające umysł do Prawdy Podstawowej.
  B.m.: autor 1980.
  A5, 60.[1] s.
  bibl. kośc., UAM - op
 • Wołynowicz Tadeusz: Drogi wyjścia. - patrz w: Melak Stefan: Katyń - synteza; Światło Józef: Świadek historii; Kukliński Ryszard J.: Rewelacje pułkownika; Dzięgiel-Wołynowicz Tadeusz: Drogi wyjścia. [1989]. - uw
 • Wołynowicz Tadeusz [pseud.]: Eros oświecony.
  B.m.: b.w., czerwiec 1983.
  A5, okł.kart., 2-116 s., off. z masz.
  [Drogi w głąb]; 12 [cyfra w kole na okł.].
  BaBN - MM
 • Wołynowicz Tadeusz [pseud.]: Miłość prowadząca na szczyty. Rodzina i przyszłość.
  B.m.: b.w., kwiecień 1982.
  A5, okł.pap., [1],4-91 s., off. z masz.
  5 [cyfra w kole na okł.].
  S. 91 jest III s. okł., bibliografia na IV s. okł.
  - MM
 • Wołynowicz Tadeusz [pseud.]: Miłość szczęśliwa.
  Bydgoszcz: b.w. 1987.
  A5, 116 s., off. z masz.
  bibl. kośc. - op
 • Wołynowicz Tadeusz [pseud.]: Nasza przyszłość.
  B.m.: autor 1980.
  A5, 65 s. , masz. lub off. z masz.
  bibl. kośc. - op
 • Wołynowicz Tadeusz [pseud.]: Nie umrę cały.
  B.m.: b.w., styczeń 1979.
  18 cm, okł., 60 s., off. z masz.
  bibl. kośc - MM
 • Wołynowicz Tadeusz [pseud.]: Ponad bariery.
  B.m.: b.w., październik 1982.
  A5, 100 s., off. z masz.
  11.
  Ka-2753 - MM
 • Wołynowicz Tadeusz Dzięgiel: Rodzina i przyszłość. [(w obronie życia)].
  B.m.: b.w., b.r. [ok. 1977].
  A5, [4],38 s.
  bibl. kośc. - op
 • Wołynowicz Tadeusz Dzięgiel: Rodzina i przyszłość.
  B.m.: b.w., b.r. [1979].
  A5, 35 s.
  Ka-5226 - op
 • Wołynowicz Tadeusz [pseud.]: Rodzina i przyszłość. 3.
  Bydgoszcz: autor 1981.
  A5, 81,[2] s., masz. lub off. z masz.
  bibl. kośc. - op
 • Wołynowicz Tadeusz [pseud.]: Rodzina i przyszłość. 4.
  B.m.: b.w., lipiec 1981.
  A5, okł., 82 s., off. z masz.
  4 [cyfra w kole na okł.].
  Bibliografia na IV i III s. okł.
  ECS-03981, Nukat-1709587 - MM
 • Wołynowicz Tadeusz: Rodzina i przyszłość.
  - 4. - patrz: Światła na granicy czasów. 1982;
  - 5. - patrz: Miłość prowadząca na szczyty. 1982.
  - uw
 • Wołynowicz Tadeusz [pseud.]: Sens pracy.
  B.m.: b.w., b.r. [1979].
  A5, okł., 60 s., masz. lub off. z masz.
  Ka-2754, UAM - op
 • Wołynowicz Tadeusz [pseud.]: Świadomość poza grobem. Podstawy wiary w nieśmiertelność.
  Bydgoszcz: Wydawnictwo Nasza Przyszłość, 1989.
  A5, okł.kart., 213 s., off. ze skł.
  - okładka drukowana czarnym kolorem na szarobrązowym kartonie - MM;
  - okładka drukowana czarnym i żółtym kolorem na białym kartonie - MM
 • Wołynowicz Tadeusz [pseud.]: Świadomość pozafizyczna.
  B.m. [Bydgoszcz]: b.w., sierpień 1981.
  A5, 83,[1] s., off. z masz.
  Drogi w głąb; 3 {cyfra w kole na s. [1]}.
  Ka-4926, BaBN - MM
 • Wołynowicz Tadeusz [pseud.]: Świadomość pozafizyczna.
  B.m. [Bydgoszcz]: b.w., listopad 1984.
  A5, okł., 83,[1] s., off. z masz.
  Drogi w głąb; 3 {cyfra w kole na okł.}.
  ECS-05451, Nukat-1199362 - MM
  Odmiany oprawy:
  - jedna gruba składka spięta zszywkami w poprzek grzbietu. - MM;
  - jedna gruba składka spięta zszywkami w grzbiecie. - op
 • Wołynowicz Tadeusz [pseud.]: Świadomość pozafizyczna. Mój ostatni zachód słońca... A co potem?
  Bydgoszcz: Nasza Przyszłość 1988.
  A5, 141 s.
  bibl. kośc. - op
 • Wołynowicz Tadeusz [pseud.]: Światła na granicy czasów.
  B.m.: b.w., wrzesień 1982.
  A5, okł.pap., 3-83 s., off. z masz.
  [Rodzina i przyszłość]; 4.
  S. 83 jest III s. okł., bibliografia na IV s. okł.
  UAM[90 s.] - MM
 • Wołynowicz Tadeusz [pseud.]: Światła na granicy czasów.
  B.m.: b.w., wrzesień 1982.
  B5, okł.pap., [2],3-104 s., off. z masz.
  [Rodzina i przyszłość]; 4.
  Tytuł okł. Bibliografia na IIIs. okł.
  - MM
 • Wołyński Aleksander [pseud. - właśc. Ryszard Czarnecki]: Czas przeszły - czas przyszły [przedm.] - patrz: Braun Jerzy, Popiel Karol, Sieniewicz Konrad: Człowiek ze spiżu. - uw
 • Wołyński Olgierd: Głos z Gułagu. Rozmowa z Ewą Berberyusz.
  Londyn: Puls, sierpień 1988.
  22 cm, 68,[1] s.
  Puls Publications; 39. Świadectwa; tom 5.
  ISBN 0 907587 41 0.
  Rec.: Wiktor Dłuski: Zwyczajny Gułag. Res Publica 1989 nr 3 s. 104-105.
  - uw - MM Zobacz
 • Wołyński Olgierd: Głos z Gułagu. Rozmowa z Ewą Berberyusz. Pierwsze wyd. krajowe.
  Warszawa: Wydawnictwo PoMOST, 1989.
  A5, okł.kart., 68,[1] s., off. z oryg., c. 600 zł.
  Przedruk z wyd.: Londyn: Puls 1988.
  Rec.: Hanna Baltyn: Bez heroizmu. Kultura Niezależna 1989 nr 55 s. 66-68; Andrzej Szulc: Bez heroizmu. Gazeta Wyborcza nr 37W, 28.06.1980 r., 37K, 29.06.1989 r., s. 8.
  CD-1877, BN-6084, Ka-2755, Hoo99/202, KS-0874, BJ-4958, Br-3111, ECS-01156 - MM
 • Wołyński Olgierd: Głos z Gułagu. Rozmowa z Ewą Berberyusz.
  Gdynia: Petit; Solidarność Walcząca Oddział Trójmiasto, 1989.
  A5, okł.kart., 68,[1] s., off. z oryg., c. 700 zł.
  Przedruk z wyd.: Londyn: Puls 1988.
  Dun-208, BN-6083*[WiMBP ZGóra, MBPŁ], KS-0872*[wg KB], Br-3112 - MM
 • Wołyński Olgierd: Głos z Gułagu. Rozmowa z Ewą Berberyusz.
  Łódź: Wydawnictwo Społeczne „Fakt” na zlecenie Łódzkiego Zespołu Oświaty Niezależnej, 1989.
  A5, okł., [1],4-68,[2] s., off. z oryg., c. 400 zł przestempl. na 450 zł.
  Biblioteczka Wiedzy Historycznej; 4.
  Nakład 3000 egz. Przedruk z wyd.: Londyn: Puls 1988.
  Rec.: Oświata Niezależna 1989 nr 35.
  CD-1876, W-54, BŁ-217, BN-6081*[wg CD], BaBN-b1280165, KS-0873*[wg CD] - MM
 • Wołyński Olgierd: Głos z Gułagu. Rozmowa z Ewą Berberyusz.
  B.m.: Wydawnictwo AViA, b.r. [1989].
  A5, okł.kart., 68,[1] s., c. 700 zł.
  Przedruk z wyd.: Londyn: Puls 1988.
  {BN-6082, BaBN-b1280166 [Aviva, błąd ten powielono: OCLC-830217987, BPTorun-80431, FC*]}, KS-0871*[wg KB], FC-40632*{wg BN[Aviva]} - MM
 • Wołyński Olgierd: Głos z Gułagu. – patrz też: Ewa Berberyusz: Człowiek z innego świata. [ten sam tekst] - uw
 • Wołyński Wacław: Wspomnienia karpatczyka.
  Kr.: Wydaw. Myśli Nieinternowanej 1986.
  A6, okł., 61,[1] s., off. z masz., c. 250 zł [odręcznie popr. na 180 zł].
  Zaw.: Szczęsny Trzymalski [pseud.]: Martyrologia zakazana {Od wydawcy}. (podp. Kr., październik 1985).
  K-3714, G-86/356, Ł-468, CJ-1481, CD-1476, BK-700, J-3767, BN-6085, Ka-2756, Hoo99/202, KS-4591[wg CD], BJ-4959, Br-3113 - MM
 • Wołyński Wojciech [ilustr.] - patrz: Barańczak Stanisław: Tryptyk z betonu, zmęczenia i śniegu. Kr.: KOS [1980]; Barańczak Stanisław: Wiersze prawie zebrane. Wwa: Nowa 1981; Dymarski Lech: Za zgodą autora. Pozn.: Witrynka Literatów i Krytyków 1980; Kiedy prawdziwie Polacy powstaną. Zbiór wierszy. (Kwidzyn): Inter Nowa (ZK 1982). - uw
 • Wołyński Wojciech [oprac. graf.] - patrz: Brecht Bertolt: Elegie bukowskie i inne wiersze. Wyd. III popr. N[owa] 1980. - uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.