Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Wó - Wsp

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 01.10.2017 r.
 
 
 • Wójcik Jacek: Przemówienie wygłoszone w ramach przygotowania do przyjazdu Jana Pawła II przez członka Zarządu Regionu "Mazowsze" NSZZ "Solidarność" - … - w Niedzielę Palmową (27.03.1983) w kościele MB Częstochowskiej w Warszawie.
  B.m.: b.w., b.r. [1983].
  A5, 7 s., ksero ze skł.
  - MM
 • Wójcik Józef: Był i taki Wielki Tydzień. Suchedniów, 1982 - Rzym, 1984. B.m.: b.w., b.r. [1984].
  17 cm, 53 s.
  BaBN - op
 • Wójcik Józef: ...i wróciła na szlak nawiedzenia.
  Rzym: b.w. (Roma: V. Ferri) 1982.
  17 cm, 82 s.
  - uw
 • Wójcik Józef, ks. dr: … i wróciła na szlak nawiedzenia. Suchedniów 1976 - Rzym 1982.
  B.m.: b.w., b.r. [1982].
  17 cm, okł.kart., 4-83 k., off. z oryg., druk jednostr.
  [Przedruk z wyd.: Rzym 1982].
  J-3798*[wg Pil-2991], BN-6122*[wg PBW Krak] - MM
 • Wójcik Józef: … i wróciła na szlak nawiedzenia. Suchedniów 1976 - Rzym 1982.
  B.m.: b.w., b.r. [1982-3].
  A6, 82,[2] s., off. z oryg., [c. 150 zł].
  [Przedr.] G i J podają treść.
  G-82/280, CJ-1847, J-3797, BJ-4989[poligrafia kościelna] - op
 • Wójcik Józef: …i wróciła na szlak nawiedzenia. Wyd. II uzupełnione.
  B.m.: b.w. (Skład i druk: Skarżysko-Kamienna: PiS Agencja Wydawniczo-Poligraficzna), kwieciań 2001.
  17 cm, 92,[1] s.
  U dołu s. tytułowej: Suchedniów 1976 - Rzym 1982.
  BaBN - uw - MM
 • Wójcik Józef: Moja wielka nowenna. Wspomnienia z lat 1958-1969.
  Gdańsk: Wydawnictwo Młoda Polska, 1981.
  A5, okł., III-VIII,82 s., [c. 50 zł].
  Zeszyty Historyczne Ruchu Młodej Polski; 3.
  Rec.: Adam Helsiński [pseud. - właśc. Maria Kunowska-Porębna]: Inne „Zapiski więzienne”. Solidarność Nauczycielska 1987 nr 60/61 s. 6.
  Ł-470, Dun-210, CD-1500, BN-6123, S-270/3417, Ka-4086, KS-4647*[wg CD], Br-3090[fot.] - op
 • Wójcik Józef: Moja wielka nowenna.
  B.m.: b.w., b.r. [ok. 1980].
  A5, [7],2-82 s., off. z masz.
  KS-4646*[wg KB], BJ-4990[VIII,82 s., c. 80 zł], Br-3089 - MM
 • Wójcik Józef: Moja wielka nowenna.
  Londyn: Odnowa, 1985.
  22 cm, [6],9-121 s.
  ISBN 0-903705-48-6.
  - uw - MM
 • Wójcik Józef: Moja wielka nowenna. Wyd. II uzupełnione.
  Suchedniów: b.w.; (druk: Skarżysko-Kamienna: PiS Agencja Wydawniczo-Poligraficzna), 2002.
  21 cm, 127 s.
  - uw - MM
 • Wójcik Przemysław: Wstęp. - patrz: Zagrożenia ekologiczne. Kr.: Rota 1986. - uw
 • Wójcik Stanisław: Na 30-lecie wyborów w Polsce. - patrz w: Korboński Stefan: W imieniu Kremla [fragm.]; Wójcik Stanisław: Na 30-lecie wyborów w Polsce. [Całość pod tyt.:] "Wolne" wybory 1947. Wwa: Bibl. Hist. i Lit. 1981. oraz b.w. 1984. - uw
 • Wójcik Stanisław: Na 30-lecie wyborów w Polsce. - patrz ten sam tekst wyd. pt.: "Sfałszowane wybory" oraz "Wybory 1947". - uw
 • Wójcik Stanisław: Referendum 1946, wybory 1947.
  B.m.: Księgarnia Polska b.r. [1984 ?].
  A5, okł.kart., 3-29,[1] s., stdr. z oryg., c. 80 zł.
  Tyt. okł. Przedr. z: Zesz. Hist. 1978 nr 43 s. 16-43.
  K-3280, G-84/538*, J-3799, BN-6124, Sup-1021, Ka-2778, BJ-4991, Br-3091 - MM
 • Wójcik Stanisław: Sfałszowane wybory.
  Wwa: Niezal. Ofic. Wydaw. kwiecień 1981.
  A5, okł.kart., 28 s., stdr. z oryg. c. 30 zł.
  Historia najnowsza. Bibl. Robotnicza.
  Tytuł - pismem z szeryfami. Znak wydaw.: "n / nowa" w kwadracie. Przedr. z: Zesz. Hist. nr 43 s. 16-43. Tyt. oryg.: Na 30-lecie wyborów w Polsce.
  Ł-471, BN-6126, Sup-1022 lub 1023, Ka-2780, BJ-4993, Br-3092 - MM
 • Wójcik Stanisław: Sfałszowane wybory.
  B.m. [Łódź]: b.w., b.r. [1981].
  A5, [2],2-28,[1] s., ksero jednostr.
  Kopia z wyd.: Wwa: Niezal. Ofic. Wydaw. kwiecień 1981. Tytuł - pismem z szeryfami.
  - MM
 • Wójcik Stanisław: Sfałszowane wybory.
  Wwa: Niezal. Ofic. Wydaw. kwiecień 1981.
  A5, okł.kart., 28 s., stdr. z oryg. c. 30 zł.
  Historia najnowsza. Bibl. Robotnicza.
  Tytuł - pismem blokowym. Znak wydaw.: "niezależna / oficyna / wydawnicza n" w prostokącie. Przedr. z: Zesz. Hist. nr 43 s. 16-43. Tyt. oryg.: Na 30-lecie wyborów w Polsce.
  Sup-1022 lub 1023 - MM
 • Wójcik Stanisław: Sfałszowane wybory.
  B.m. [Szczecin]: Akademicka Agencja Wydawnicza, b.r. [1981].
  A5, okł.kart., [3],2-27,[1] s., stdr. z masz. i oryg., c. 35 zł.
  Przedruk z: Zeszyty Historyczne 1978 nr 43 s. 16-43.
  Sup-1024, BJ-4992 - MM
 • Wójcik Stanisław: Sfałszowane wybory.
  Wwa: Ofic. Wydaw. Pokolenie 1984.
  A5, okł.kart., 18 s., off. z masz., c. 70 zł.
  Przedruk z: Zeszyty Historyczne 1978 nr 43 s. 16-43.
  K-3282, G-84/540, J-3801, BN-6127, Sup-1025, Ka-2779, BJ-4994, Br-3094 - MM
 • Wójcik Stanisław: Sfałszowane wybory.
  B.m.[Pozn.]: Niezal. Inicjatywa. Wydaw. Errata [19]84.
  A5 poz., 34 s., powiel., c. 60 zł.
  Przedr. z wyd.: Wwa: Nowa 1981.
  K-3281, G-84/539*[wg SK-6], J-3800*, BN-6125[wg K], Sup-1026, Br-3093{[2],32 s.} - op
 • Wójcik Stanisław: "Wybory" 1947.
  Łódź: Veto, NZS UŁ b.r. [1981].
  A6, okł.kart., 32 s., off. z masz.
  Pierwszy tom Bibl. Veto.
  Przedr. z: Zesz. Hist. 1978 nr 43 s. 16-43. Tyt. oryg.: Na 30-lecie wyborów w Polsce.
  BŁ-220, BN-6129[MBPŁ], Sup-1028, Ka-3629, Hoo99/202, BJ-4996 - MM
 • Wójcik Stanisław: Wybory 1947.
  B.m.: b.w., b.r. [1984-5].
  A6, okł., 32 s., off. z masz., [c. 40 zł].
  Przedr. z: Zesz. Hist. 1978 nr 43 s. 16-43.
  K-3283, G-84/541*=G-85/447, J-3802, BN-6130, Sup-1029, Ka-4427, BJ-4995 - op
 • Wójcik Stanisław [przedm.] - patrz: Buczek Roman: Na przełomie dziejów. Polskie Stronnictwo Ludowe w latach 1945 - 1947. - uw
 • Wójcik Zbigniew: „Białe plamy” w historii Polski XVII wieku. - patrz: Białe plamy? I. Materiały ze spotkania w dniu 28 XI 1987 r. II. Dokumenty. Warszawa: 1988. Nasze Dziedzictwo. - uw
 • Wójcik Zbigniew: Józef Piłsudski /1867-1935/. Zarys życia i działalności. - patrz w: Józef Piłsudski. Warszawa: Kuria Metropolitalna Warszawska 1985. Archikonfraternia Literacka. Zeszyty Studium Nauki Społecznej Kościoła. Zeszyt specjalny. - uw
 • Wójcik Zbigniew: Józefa Piłsudskiego droga do niepodległości /w 70-tą rocznicę czynu legioowego/. - patrz w: Zeszyty Studium Nauki Społecznej Kościoła. 6. 1984 s. 58-77. - uw - MM
 • Wójcik Zbigniew: Rola Józefa Piłsudskiego w odzyskaniu niepodległości Polski.
  Wwa: IWZZ, nakł. Kom. Kultury i Oświaty Zarządu Fabrycznego NSZZ "Solidarność" w ZM "Ursus" w Warszawie 1981.
  16 cm, okł., 40 s., druk.
  NSZZ "Solidarność. Ogólnopolski Zespół Historyczny Oświaty. Zesz. Hist. 1.
  Temat przedstawiony przez aut. na kursie samokształceniowym dnia 15 marca 1981 r.
  BN-6133[BUW], Hoo99/202, Br-3095 - MM
 • Wójcik Zbigniew: Rola Józefa Piłsudskiego w odzyskaniu niepodległości Polski.
  Gdańsk: Gdańska Stocznia Remontowa b.r. [listopad 1981].
  A5, okł.kart., 40 s., off. z oryg.
  Druk wznowiono z okazji nadania imienia Józefa Piłsudskiego Gdańskiej Stoczni Remontowej 11.XI.81 r. Przedr. wraz ze stopką wyd. z wyd.: Wwa: IWZZ 1981. Sygn. druk.: GSR 11555.
  - MM
 • Wójcik Zbigniew: Rola Józefa Piłsudskiego w odzyskaniu niepodległości Polski.
  Londyn: Inst. Józefa Piłsudskiego 1982.
  16 cm, [6],40,[1] s.
  Facsimile wyd.: Wwa: IWZZ 1981. Dod. na pocz. [4] s.
  - uw - MM Zobacz
 • Wójcik Zbigniew: Rola Józefa Piłsudskiego w odzyskaniu niepodległości Polski. Wyd. drugie.
  Wwa: Międzyzakładowa Struktura "Solidarności", V 1986.
  A6, [4],5-39,[1] s., off. z oryg., c. 100 zł.
  Przedr. z wyd.: Wwa: IWZZ 1981.
  K-3715, G-86/359*, CJ-1485, J-3804, BN-6134, Ka-2782, Hoo99/202, BJ-4997 - MM
 • Wójcik Zbigniew: Rola Józefa Piłsudskiego w odzyskaniu niepodległości Polski.
  Górny Śląsk[Kat.]: Po Prostu 1986.
  11 cm, 39,[1] s.
  J-3803*, BN-6131[PBW Krak] - op
 • Wójcik Zbigniew: Rola Józefa Piłsudskiego w odzyskaniu niepodległości Polski. Wyd. 3.
  Oleandry [tj. Kr.]: "6 Sierpnia" 1988.
  19 cm, okł., [2],40 s., [1] k. portr., off. z oryg., [c. 400 zł].
  Przedr. z wyd.: Londyn: Inst. Józefa Piłsudskiego 1982.
  BK-705*, BN-6132, BJ-4998 - op
 • Wójcik Zbigniew: Tradycje Odsieczy Wiedeńskiej. - patrz w: Zeszyty Studium Nauki Społecznej Kościoła. 6. 1984 s. 1-20. - uw - MM
 • Wóycicka Irena: Realizacja punktu 8 Porozumienia Gdańskiego w Regionie Mazowsze. Informacje kół. - patrz w: Gospodarka. Zeszyty OBS 3. - uw
 • Wóycicka Irena [oprac.] - patrz: Problemy związane z wprowadzeniem systemu rekompensaty… [1981]; Projekt systemu dostosowawczego na lata 1981-1985. - uw
 • Wóycicka Irena - patrz w: Gospodarka. Zeszyty OBS 3. - uw
 • Wóycicki Kazimierz: Czy bać się Niemców?
  Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1990.
  21 cm, 98 s., off. ze skł.
  Słowo wstępne Stanisław Stomma. Od autora dat: Warszawa, styczeń 1990. Teksty drukowane uprzednio w czasopismach: Krytyka, Res Publica, Arka, Więź, Dwadzieścia Jeden, Przegląd Powszechny.
  Ka-4549, BJ-4999 - uw - MM
 • Wóycicki Kazimierz: Młodzież, Kościół, Marzec. - patrz w: Marzec ’68. Sesja na UW. Z. 2. Wwa: Sowa 1981. - uw
 • Wprowadzenie.
  Wrocław: Wydawnictwo Kret 1989.
  A5, [2],43 s., off. z masz.
  Ruch Społeczny Solidarność; Rada Oświaty Niezależnej przy RKW NSZZ "Solidarność" Dolny Śląsk. ON [Oświata Niezależna]. Biblioteczka Pracownika; 1.
  BJ-5000 - op
 • Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce 13.XII.1981 r. Opis przyczyn i interpretacji wydarzeń. (23.01.1982).
  B.m.: b.w., b.r. [1982].
  A4, 10 k., masz. przeb.
  K-3284, G-82/281, J-4173, BN-6135[wg K] - op
 • Wrak Jan: Co dalej? - patrz w: Gdzie jesteśmy. Klęska czy następny etap walki? Wwa: Krąg 1982. - uw
 • Wręba Krzysztof: Od redakcji. - patrz: Chrześcijaństwo a polityka. Tydzień Społeczny. - Kościół św. Wojciecha we Wrocławiu 14-17.IV.1986. Chrześcijaństwo a polityka. Doktryny i systemy gospodarcze - ocena. Gospodarka - kryzys - drogi wyjścia. Teologia wyzwolenia. Wr.: Aspekt 1988. - uw
 • Wręga Antoni J. - patrz: Lechicki Krzysztof [pseud.] - uw
 • Wręga Antoni [tekst w]: Grudzień [19]70. Wydanie specjalne [1980]. - uw
 • Wrocław 1 Maja ’83. Pochód "Solidarności" w pochodzie rządowym rozbity przez ZOMO przed trybuną honorową. [Tyt. okł.:] Uroczyste obchody na Starówce.
  B.m.[Wr.]: NAF [Niezal. Ag. Fotogr.] Kwadrat b.r. [1984].
  A6, teka [8] fotogr., c. 250 zł.
  K-3285, G-84/542, J-3808, BN-6136[wg K], Ka-4676, BJ-5001[różne egz. 8 lub 10 fotogr.] - op
 • Wrocław 1 Maja 1983.
  B.m.[Wr.]: b.w., b.r. [1983].
  Teka [10] fotogr.
  J-3805*[wg Pil-2998], BN-6137*[wg Pil] - op
 • Wrocław 1 Maja 1983.
  B.m.[Wr.]: b.w., b.r. [1983].
  Teka [8] fotogr.
  J-3806*[wg Pil-2999] - op
 • Wrocław 1 Maja 1983.
  B.m.[Wr.]: b.w., b.r. [1983].
  Teka [6] fotogr.
  J-3807*[wg Pil-3000] - op
 • Wrocław 1 Maja 1983. - patrz: [Pierwszego] 1 Maja [1983]. Wrocław ’83. Wrocław: Agencja Fotograficzna Solidarności Walczącej [1983]; [Pierwszego] 1 Maja 1983 we Wrocławiu. Wrocław: Faktograf [1983]. - uw
 • Wrocławski 1 Maja ’82.
  Wr.: Robotnicze Wydaw. "Feniks" 1984.
  Album zdjęć.
  Wg spisu w: Szerer Mieczysław: Procesy przed Najwyższym Sądem Wojskowym. Wr.: Feniks 1986 s. 136 tyt.: Wrocławski 1 Maja ’83.
  J-3809*[wg Pil-3002], BN-6138*[wg Pil - Wrocław 1 Maja ’82] - op
 • Wrocławski 31 sierpień ’82.
  Wr.: Robotnicze Wydaw. "Feniks" 1984.
  Album zdjęć.
  Wg spisu w: Szerer Mieczysław: Procesy przed Najwyższym Sądem Wojskowym. Wr.: Feniks 1986 s. 136 tyt.: Wrocławski 31 Sierpnia ’82.
  J-3810*[wg Pil-3003], BN-6139*[wg Pil - Wrocław 31 sierpień ’82] - op
 • Wrocławskie Wydawnictwo Muzyczne.
  - Wolnego ludu śpiew. Pieśni polskie z lat 1768-1983. B.m.: b.w., b.r. [1988 ?]. - MM
  - Polska powstanie by żyć! Pieśni legionowe 1914-1920. Wrocław: b.w. 1988.
  - Przybieżeli do Betlejem. Kolędy i pastorałki. Wrocław: Wydawnictwo Św. Maksymiliana patrona drukarzy 1987.
  - Uśmiechnij się, bo jutro będzie gorzej - śpiewnik rajdowy. Wrocław: M[iędzyszkolny] K[omitet] O[poru], 1988. - Inf. wg: Kryl Karel: Piosenki. [19]’89, s. IV okł.
  - Oni się boją czyli PRL w piosence. Wrocław: (Ruch Młodzieży Niezależnej Dolny Śląsk) 1989. - MM
  - Kelus Jan Krzysztof: Piosenki prawie zebrane. [Tytuł okł.:] Piosenki nie całkiem zebrane 1970-80. Wrocław: b.w. 1989. - MM
  - Śpiewnik Wrocławskich Spotkań z Piosenką Niezależną. [ok. 1989]. - Inf. wg: Kryl Karel: Piosenki. [19]’89, s. IV okł.
  - Kryl Karel: Piosenki. Wrocław: Wrocławskie Wydawnictwo Muzyczne [19]’89. – MM
  - - -
  - Jacek Kaczmarski: Śpiewał, że blisko już świt… Piosenki Jacka Kaczmarskiego. [Wrocław]: Wrocławskie Wydawnictwo Muzyczne, [początek] 1990. [wydanie oficjalne cenzurowane] - MM
  - uw
 • Wrong Dennis H. - patrz w: Socjologia. Wwa: In Plus 1987. - uw
 • Wronie gniazdo. Szopka satyryczna 1981/2.
  Gdańsk: ZJN-a KSS-FIA, {na s. [1]: KSS-ZJNA FIA}, 1982.
  A5, [2],7 s.
  Tytuł okł.
  ECS-05397, Nukat-4116964 - op
 • Wronie gniazdo - patrz również pod tyt.: Gniazdo wronie. - uw
 • Wroński Andrzej: O próbie wyjścia z kryzysu. - patrz w: 213 rocznica konfederacji barskiej. Warszawa: Uniwersytet Warszawski; Koło Naukowe Historyków, 1981. - uw
 • Wroński Andrzej [oprac.] - patrz: [Sto osiemnasta] 118 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Warszawa: Uniwersytet Warszawski 1981; [Sto pięćdziesiąta] 150 rocznica bitwy pod Grochowem. Warszawa: Uniwersytet Warszawski 1981. - uw
 • Wroński Andrzej - patrz: Jasiński Andrzej [pseud.] - uw
 • Wrońscy Anna i Tytus [pseud. - właśc. Koziarscy Magdalena i Grzegorz] [oprac.] - patrz: Bez komentarzy. [Album zdjęć]. Wwa: PERYSKOP 1983; Głos ulicy. [Album zdjęć]. Wwa: Głos 1982. - uw
 • Wróbel Józef [art.] pod krypt. jw - patrz w: Literatura polska po 1939 roku. Wwa: Wydaw. PEN 1989. - uw
 • Wróblewska Danuta [wywiad w]: Wierzchowska Wiesława: Sąd nieocenzurowany czyli 23 wywiady z krytykami sztuki. Łódź: Film i Literatura 1989. - uw
 • Wróblewski A. [teksty w]: Błogosław Ojczyźnie, wyrwij ją z niewoli … Polskie kolędy patriotyczne 1861 - 1983. KOS [1987]. - uw
 • Wróblewski Andrzej Krzysztof: Kreski na łydce. - patrz w: Rubikon ’81. - uw
 • Wschodnie granice Polski. Aut. jest Andrzej Albert. PPN 40. - patrz: Polityka niepodległościowa. Wybór tekstów. Wwa: CDN 1983. PPN. - uw
 • Wspomnienia Akowców. Kołyma. - patrz: S. L.: Kołyma. 1981. - uw
 • Wspomnienia lekarza obozowego - patrz: Szpital w tajdze… - uw
 • Wspomnienia obozowego lekarza - patrz: Szpital w tajdze… - uw
 • Wspomnienia Sybiraków. [Tom] 1: „Polsza budiet kagda woron zbieliejet”.
  Warszawa: Wydawnictwo PoMost, [styczeń] 1989.
  A5, okł.kart., [4],159,[1] s., off. ze skł., [c. 5000-6000 zł].
  Związek Sybiraków. Zarząd Główny. Komisja Historyczna.
  Przygotował Janusz Przewłocki. [Nakład 5000 egz.]. Zawiera teksty:
  - Bolesław Skulski: Kraj zapomniany przez Boga i ludzi (Uchta, Woj-woż);
  - Stanisław Sarzyński: „Polski bandzior” (Borewicze [właśc. Borowicze]);
  - Jan Koziatek: „Polskie Pany” (Siewiernaja Griwa, ok. 200 km na wschód od Moskwy);
  - Maria Rygliszyn: „Niech pani nie płacze” (Nowosybirsk);
  - Eugenia Rutkowska-Wiśniewska „Archangielsk - piękne miasto” (Siedierga karpogorski rejon, Archangielsk);
  - Edward Dragun: Życie i jego ciernista droga (Wielikij Ustiug k. Kotłasu, Pryłuki nad rz. Suchomą [właśc. Suchoną], Opoki, Szeksny);
  - Stanisława Kraszewska: Wspomnienie (Kazachstan);
  - Teresa Gwiazda-Dłuska: Wspomnienie o niedoli mojej rodziny (Kazachstan);
  - Bronisław Ławrynowicz: „Nie mają do mnie zaufania” (Woroneż, Kalinin, Klin, Ural, Gorki, Czerepowiec).
  CD-172, BN-6140, Hoo99/202, KS-0689, BJ-5002, Br-3130/1 - MM
 • Wspomnienia Sybiraków. [Tom] 1. Wyd. 2. „Polsza budiet kagda woron zbieliejet”.
  Warszawa: Wydawnictwo PoMost 1990.
  A5, [4],159,[3] s., off. ze skł., [c. 6000 zł].
  Przygotował Janusz Przewłocki. [Nakład 3000 egz.]. Zawiera teksty:
  - Bolesław Skulski: Kraj zapomniany przez Boga i ludzi (Uchta, Woj-woż);
  - Stanisław Sarzyński: „Polski bandzior” (Borowicze);
  - Jan Koziatek: „Polskie Pany” (Siewiernaja Griwa, ok. 200 km na wschód od Moskwy);
  - Maria Rygliszyn: „Niech pani nie płacze” (Nowosybirsk);
  - Eugenia Rutkowska-Wiśniewska „Archangielsk - piękne miasto” (Siedierga karpogorski rejon, Archangielsk);
  - Edward Dragun: Życie i jego ciernista droga (Wielikij Ustiug k. Kotłasu, Pryłuki nad rz. Sucboną, Opoki, Szeksny);
  - Stanisława Kraszewska: Wspomnienie (Kazachstan);
  - Teresa Gwiazda-Dłuska: Wspomnienie o niedoli mojej rodziny (Kazachstan);
  - Bronisław Ławrynowicz: „Nie mają do mnie zaufania” (Woroneż, Kalinin, Klin, Ural, Gorki, Czerepowiec).
  BJ-5003 - uw - MM Zobacz
 • Wspomnienia Sybiraków. [Tom] 2. "Kto nie był tot budiet, kto był tot nie zabudiet".
  Warszawa: Wydawnictwo PoMost 1990.
  A5, [4],IV,166,[4] s., off. ze skł., [c. 7000 zł].
  Zawiera teksty:
  - Michalina Ziubrzyńska: Zyciorys dziewczynki trzynastoletniej (Bierezowka k. Krasnouralska, "Progres" k. Aktiubińska);
  - Edward Kuczyński: "Padali chodząc" (obozy k. Kańska za Krasnojarskiem i k. Karagandy);
  - Bolesław Rutkowski: Strzępy wspomień obozowych (Cwiecik, Rakpas, Inta - Komi ASSR);
  - Janina Rębisz-Osipowska: "Było mi bardzo smutno i wciąż płakałam" (Arszan k. Tołuna, Irkucka obł.);
  - Jan Kmieć: "Przynosimy hańbę państwu radzieckiemu" (Rożewo k. Chołmogor, Archangielska obł.);
  - Maria Zielińska-Kwiatkowska: "Włosy wypadły mi zupełnie" (Tajszetłag);
  - Urszula Piotrowska-Wittstock: Wspomnienia z Róży na Uralu;
  - Helena Kliś-Niemira: "Mamo chleba ..." (Kasztaka n. Obem, Tomsk, Ałma-Ata);
  - Lucyna Jarocka-Rączkowska: Chodziliśmy po prośbie" (Balszaja Zaimka k. Ałtajskoje i Bijska).
  BJ-5004, Br-3130/2 - uw - MM Zobacz
 • Wspomnienia Sybiraków. [Tom] 3. "Maskwa sliozam nie wierit".
  Warszawa: Wydawnictwo PoMost 1990.
  A5, 182,[1] s., off. ze skł., [c. 7000 zł].
  Zawiera teksty:
  - Edward Sietko-Sietkiewicz: "Boże, ratuj duszę moją" (Rybińsk okręg Kołpaszewo n. Obem; Kołpaszewo; Nowosybirsk 4.1; Kriwoszczokowo; Krasnojarsk; Norylsk Spec Łag 4.1.5);
  - Czesław Olczak: Trzy lata kacetu (Staraja Bierezowka, Pierwyj Post, Borowianka, Wierchniaja Tura, Stupino, Chudiakowo - okolice Świerdłowska);
  - Jadwiga Dąbrowska: Sześć lat na dalekich kresach (Graczowka k. Kokczetaw, płn. Kazachstan);
  - Jan Zdanowicz: "Łagrów nie było" (Orsza; Reszoty k. Krasnojarska; Bałchasz; Karaganda);
  - Maria Fil-Zdanowiczowa: Wspomnienie (Nowa Uzinka, sowchoz nr 3 k. Karagandy);
  - Paulina Hubicka-Okońska: Zesłanie (Pietrakowo k. Owatu rejon Omska; Sytomino n. Obem na płn. od Omska);
  - Marian Dowgiałło: "Żyć nie dali i umrzeć nie dali" (Lida; Orsza; Pieczora; Karna Kolonia 49; Kotłas; Siwa Maska; obóz Kirpiczny; Norylsk);
  - Helena Massalska: "Syberyjskie bydło" (Awramowka i inne k. Akmolińska, Kazachstan);
  - Paweł Lewkowicz: "… będę krzyczał …" (Brześć; obóz nr 3 Wtoroj Nieftianoj-Ucht-Iżemskije Łag., Dorgołomna, OŁP 13 Kirpicznyj Sztraf Izo, OŁP 1, OŁP 23);
  - Janina Rachwał-Hejnar: W kołchozach Kazachstanu (Leninskoje, Andrejewskoje rejon Martuk, obł. Aktiubinsk).
  BJ-5005 - uw - MM
 • Wspomnienia Sybiraków. [Tom] 4. "Popał Stalinu w ruki, nie żdi pomiłowania".
  Warszawa: Wydawnictwo PoMost 1991.
  Zawiera teksty:
  - Franciszek Kułacz: "Charaktery mieliśmy jak dzikie zwierzęta" (Reszoty k. Krasnojarska; Pokonajewka k. Niżnej Pojmy; Omsk);
  - Janina Brzósko-Jankowska: "Gdzie nie ma szumu polskich drzew" (Kukuszki k. Tiumienia);
  - Eugeniusz Szwajkowski: Głód (Kopytowo k. Kotłasu; Kasan i Kiermine k. Buchary, Krasnowock);
  - Janina Laszczak-Sokołowska: "Pracowali, aż padli" (Wizinga i Kuziol - Komi ASRR);
  - Edward Polak: Katorga 1945-1956 (Norylsk);
  - Jadwiga Borowik-Szaden, Wspomnienie (Bugry i Szadrycha obł. Tiumień; Zudiłowo k. Barnaułu);
  - Jan Gryn: "Roztopczem kak kłapy" (Borowicze; Kamionka k. Swierdłowska);
  - Władysław Swarcewicz: "Polnische Banditen" w łagrach (Borowicze);
  - Henryk Brzyski: Czy warto być patriotą? (Borowicze);
  - Stefan Kurpiewski: "Zapomnijcie o Polsce" (Czystiuński Swiekłosowchoz i Alejsk - Ałtajski Kraj, rejon Topczychiński);
  - Janina Czajka-Karpul: "Żadnych warunków do życia" (Ust’-Zaruby, Timoszyno i Czerewkowo k. Kotłasu; Kigiczowski rejon, obł. Charków);
  - Jerzy Markiewicz: "Sud’ba, bratok" (Skopin, Stalinogorsk - Riazańska i Tulska obł.);
  - Irena Biber-Krasa: "Zabrali nas jak ptaki z gniazda" (Ozierki na płn. od Barnaułu);
  - Witold Ignaczewski: "Sam zdechniesz" (Na płn. od Permu łagry: Kiziel, Jużnyj Kospaszskij, Jajwa; okolice Swierdłowska łagry: Kruticha, Rież, Ałtynaj, Chodiakowo);
  - Alojzy Klassek: "Charoszyj wracz" (Szepietówka; Dniepropietrowsk; Charków; Mołotowsk-łag. Tałagi; Archangielsk; Kołujłag, obóz 23, uczastek 16; Sumy);
  - Genowefa Opiela-Wajda: "… śmierć głodowa … zjawiskiem codziennym" (Krasnyj Bor k. Niżnieudińska; kołchozy k. Buchary i Ałma-Aty);
  - Janina Turek-Kurpiel: "Za co nas zesłano na Sybir, nie jest mi wiadome" (Ciopsa i Opotne Pole w rejonie Niżnieudińska i Tułuna).
  ISBN 83-85219-08-0.
  - uw - MM
 • Wspomnienia Sybiraków. [Tom] 5. "Pamiętają psy atamany, pamiętają polskie pany krasnojarskie nasze szable".
  Warszawa: Wydawnictwo PoMost 1991.
  Zawiera teksty:
  - Wacław Żołnierczyk: "To jest wasza Warszawa" (Zacharkowo, Wierszynino - obł. Tomsk, na pn. od Asino; okolice Aleksandrowskoje - podnóże Kaukazu);
  - Zygmunt Kupiec: "Moskwa sliozam nie wierit" (Brzostowica Wielka; Grodno; Nachodka; Magadan; Priisk Pionier nad rz. Indygirką; okolice Biełomorska);
  - Piotr Michalewicz: "Nie prywykniesz - podochniesz" (Włodzimierz Wołyński; Asino, Kica, Bieriegajewo, Tajga - obł. Tomsk nad rz. Czułym);
  - Józefa Białowąs-Śnieżawska: Mamljutka (k. Pietropawłowska);
  - Emilia Czaczka-Michalina: "Nie było komu się poskarżyć" (Sojeticha k. Tajszetu);
  - Zofia Bogusławska-Witek: "…szukajcie nas, gdzie polarna jest noc" (Oszmiana; Stara Wilejka; Uchla; obóz nr 246 - sowchoz Sediu i Wietłosian - k. Uchty);
  - Julian Żukowski: "My wsio pomnim" (Sadowa Wisznia; Nowokuznieck; obozy nad rz. Tom; Charytonowo - 14 uczastok, Swirstroj 2 - k. Solwyczegocka, Leningrad; liespromchoz Szemiejnoje uczastok Bystrenskaja Baza - k. Solikamska, obł. Perm; Czyngirlau - k. Uralska; znów Charytonowo);
  - Wanda Andryka-Marchewka: "Nieprochodimaja tajga" (Diektiarka - k. Rewdy na zach. od Swierdłowska; chimlieschoz Ozierki - na pn. od Barnaułu);
  - Tadeusz Różanski: Prudy-Obuchowo (k. Jegoriewska pod Moskwą);
  - Irena Szulakiewicz-Krzemińska: "…chociaż dzieci przywiozłam w zdrowiu" (Bajan - k. Pietropawłowska; Dżałtyr - k. Akmolińska);
  - Wacław Boguszewski: Wspomnienia z lat 1939-1944 (Nieśwież; Kańsk 1,3,4,2 - na wschód od Krasnojarska; Ilinka k. Jawlenki, okolice Pietropawłowska; obozy k. Ułan-Ude);
  - Zdzisław Broncel: Sonety uralskie.
  ISBN 83-85219-12-9.
  - uw - MM
 • Wspomnienia Sybiraków. [Tom] 6. "Kak nie sidieł w tjur’mie, tak nie grażdanin Sowietskogo Sojuza".
  Warszawa: Wydawnictwo PoMost 1991.
  Zawiera teksty:
  - Mieczysław Sidor: Z zapisków w kalendarzyku (Iżewsk i Czur - Udmurcka ASRR);
  - Jan Belina: Ucieczka z kopalni (Kreszczenka k. Mariewki - okolice Pietropawłowska);
  - Bronisław Radomski: Z Sambora na Kołymę (Drohobycz; Lwów: Zubrza; Lewszyno, Kamgez i Gajwo - obł. Perm; Wanino - Chabarowski Kraj; Magadan, Budugiczag Dolny i Górny, Kocugan - Kołyma);
  - Henryk Konowrocki: Byłem żołnierzem Szarych Szeregów obwód "Mewa-Kamień" (Wołomin; Brześć; Orsza; Halicz; Homel; Orzeł: Gorkij; Suchobezwodnoje, Unżłag - nr 1, 4, 3, 19 i sangorodok; Gorkij; Kirow; Workuta kopalnia nr 8; Pot’ma Mrdwińska ASRR; Tomaszów Lubelski);
  - Mieczysław Zawodniak: Byłem trupowozem (Siewiernaja Griwa - k. Szatury obł. Moskwa);
  - Irena Szablińska-Żurawska: "Polaczki-sobaczki" (Obł. Tomsk - rej. Tieguldiet, Kirieiewsk - rej. Korzewnikowo; Stawropolski Kraj);
  - Zofia Woźnicka-Hładyszewska: " ... wspomnienia strachu i bólu ..." (Kriemienczug k. Kokczetawu); - Maria Krupowicz-Jung: "Duraczka" (Lida; Mińsk; Gorkij - łag. 1, 12, 10, szpital, 3, 4);
  - Irena Szymkowiak: "Tu Polski waszej nie było i nie będzie" (Engażemo k. Bodajbo - obł. Irkuck);
  - Kazimierz Kaniewski: " ... żryj" (Eugażemo, Bodajbo - obł. Irkuck);
  - Irena Gołębiowska-Jabłońska: " ... za co?" (Obł. Irkuck - Alor, Artiemowskij, Bodajbo, Tielmama; obł. Saratow - Białopole);
  - Jan Czajkowski: Nad rzęką Kosju (Lida; Grodno; Orsza; Kosju - łag. nr 7, 8, 11 k. Pieczory);
  - Józefa Cieszko-Knigina: "Kurort" (Lida; Mińsk; Orsza; Mołotowsk; cztery łagpunkty "Ozierłagu");
  - Michał Biłas: "... ty budiesz umieraty" (Kirów; Kołmna - obł. Moskwa; Moskwa - Butyrki; Rybińsk; Trojec - obł. Uralsk?);
  - Antonina Tamulewicz-Nowicka: " ... tylko siekierę i piłę ... " (Obł. Tomsk - Almiakowo, Baturino, Asino);
  - Zbigniew Kotowski: Głodne stepy (Obł. Aktiubińsk - Ługowoje: obł. Nikołajew - sowchoz Pietrowsk-Kirowsk);
  - Aniela Kamińska-Zięba: Dzieci polskich burżujów (Obł. Omsk - rej. Ust’Iszim: Omsk: Szajtańsk rej. Bieriezowo - obł. Tiumień; Omsk; Michajłowka i Orecho-Zujewo - obł. Riazań; Moskwa);
  - Józef Wyszyński: "Wolnonajomnyj" (Pieczora ... ).
  ISBN 83-85219-18-8.
  - uw - MM
 • Wspomnienia Sybiraków. [Tom] 7. „Niczego, priwykniesz, nie priwykniesz - pomriosz”.
  Warszawa: Wydawnictwo Ares, 1993.
  Zawiera teksty:
  - Kazimiera Sawiak-Żelazowska: Siostry (Lwów; Charków; Saratów; Swierdłowsk; Aktiubińsk; Kustanaj);
  - Jan Kruzel: "Oswoboditie nas" (Poddębowiec; Strzegom; Lwów; Charków; Komi ASSR _ Pieczora, Chanowiej nr 5, Chalmer-Ju kol. nr 5, Abiez’ - lazaret i łag. nr 2, Pieczora kol. nr 1 i 5, Inta OŁP nr 5 i 3);
  - Anna Połtowicz: Z Horochowa do Persji (Lwów; Starobielsk; łag. nr 44 w okolicy Akmolińska); - Stanisława Kiszkurno-Woron: Moje syberyjskie radości (Ałtajski Kraj - rej. Ust’-Kałmanka ferma Komsomołka, Ust’Kałmanka; Miasnikowa k. Ałapajewska obł. Swierdłowsk);
  - Anna Erlich: "Golgota" (Czeremoszniki k. Tomska; Borowlanka, Zonalnoje, Bijski Swiokłosowchoz - k. Bijska);
  - Zofia Sadowska: Wspomnienia "Zulejki" (Łuck; Kijów; Mołotowsk; Dudinka; Norylsk - łag. Nagornoje, TES, Niedźwiedzi Potok, Spiecłag; Ozierłag - różne kolonie; Krasnojarsk; Bolszaja Murta);
  - Józef Zinowicz: Dobrzy ludzie (Krasnojarski Kraj - Bolszaja Bija, Szira, Wierchnij Tuim, Marczełgasz);
  - Janina Wojciechowicz: "Nie zapomnę nigdy tych ludzi" (Dubrownoje - rej. Mamljutka, Kazachstan);
  - Janina Lasota-Migas: Z ciążą - nad Irtysz (Okolice Ust’-Iszim obł. Omsk);
  - Aleksander Katryniak: "Piekło" (Drohobycz; Lwów; Odessa; Władywostok; priisk Trołocz i Komsomolec - Kołyma).
  ISBN 83-852119-08-0 [błędny].
  - uw - MM
 • Wspomnienia Sybiraków. [Tom] 8. „My was nauczim kak rodinu lubit’”.
  Warszawa: Ares 1994.
  Zawiera teksty:
  - Janina Kozłowska-Szumska: Dobrzy ludzie (Tara i Tiewriz - obł. Omsk)
  - Barbara Hebrowska: Madary (Rej. Koźmodiemiańsk, Marijska ASRR)
  - Longin Burdun: „Opasnyj element” (Nowogródek. Łagry: Pieczora, Siwomaskinskij, Czum, Abieź - budowa kolei przez Ural, Korni ASRR. Zesłanie: Kirgitiej. Niżnieangarsk, Sludrudnik - rej. Motygino, Krasnojarski Kraj)
  - Zenon Galiński: „…niech zdychają” (Stalinogorsk, kopalnia nr 26)
  - Kazimierz Leszczyński: Złoczów - Kofyma - Cordoba (Lwów. Złoczów. Nachodka. Omsukczan-Kołyma)
  - Maria Siemion-Ostrowska: „…daj mołoka” (Znamienka k. Abakanu - Krasnojarski Kraj)
  - Maria Gal-Gąsiewska: „Cały czas panuje głód” (Zielona i Maszukowka w rej. Tasiejewo, i Porog rej. Kazaczinskoje - Krasnojarski Kraj)
  - Ludwina Maśnica-Noculak: Młode lata (Kirowskij i Bielsk w rej. Motygino i okolice Abakanu - Krasnojarski Kraj)
  - Edward Ziomek: Wojenna tułaczka (Jużna Kadra rej. Siewiero-Jenisiejsk, Krasnojarski Kraj)
  - Teresa Kaliciak-Skalska: Zagłada (Wierchniaja Maksakowka k. Syktywkaru - Komi ASRR. Kostkowo rej. Olchowatka, obł. Woroneż - Ukraina)
  - Jadwiga Bortnik-Pytlarzowa: W tajdze i w piaskach południowego Kazachstanu (Katromskij specposiołok, rej. Charowsk, o W. Wołogda. Miasto Turkiestan, obł. Czymkient)
  - Kazimierz Sztachelski: „To była prawdziwa Golgota” (Salechard n. Obem obł. Tiumień. Okolice i miasto Turkiestan, obł. Czymkient).
  ISBN 83-852119-08-0 [błędny].
  - uw - MM
 • Wspomnienia Sybiraków. [T.] 9. „Tajga zakon miedwied prokuror”. Warszawa: Ares 1997. - uw
 • Wspomnienia więźniów politycznych PRL w latach 1945 - 1956. - patrz: Suchorowska Danuta [oprac.]: Wielka edukacja. Wspomnienia więźniów politycznych PRL w latach 1945 - 1956. - uw
 • Wspomnienie o T[adeuszu] Bieleckim. Fragmenty pamiętnika.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, [2],10 s., ksero
  J-3812, BN-6142[Dom] - op
 • Wspomnienie tamtych dni.
  Łódź: Pantograf, Nakł. TKZ NSZZ "Solidarność" przy MPK Łódź 1986.
  A5, okł.kart., 26 s., off. z masz., c. 100 zł.
  Zawiera teksty: KAIR [pseud. - właśc. Ireneusz Kowalski] [rozm.]: 6 pytań w VI rocznicę. Rozmowa z Andrzejem Słowikiem; Start - relacja uczestnika strajku; Jerzy Wolny: Jak to się zaczyna; Dwie rzeczywistości; Negocjacje włókniarskie; W obronie prawa; Głód; Strajk studencki; Wycinki; Tramwajarze - rok 1957.
  Ł-472, CJ-1487, BŁ-221, J-3813, BN-6143, Ka-4598, Br-3131 - MM
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.