Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Wyg - Wz; X; Y

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 20.01.2021 r.
 
 
 • "Wygasanie burzy" (Drogi cichociemnych).
  B.m.[Toruń]: Wydaw. Grot 1984.
  A6, 36 s., stdr. z oryg.
  Przedr. z: Drogi Cichociemnych rozdz. X: "Lawa": Z dziennika; "Dolina": Wypad na Truskaw; "Dolina": Szwadron na koń; "Nurt": Byle do zmroku; "Maruda": Obława.
  J-4454[patrz też b.w. J-648 i J-4339 p.t.: Drogi cichociemnych], BN-6173[wg J] - op
 • Wyka Marta: Esej jako autobiografia (O Jerzym Stempowskim). - patrz w: Literatura źle obecna. (Rekonesans). - uw
 • Wykaz okręgów wyborczych, delegatów, kandydatów do zarządu reg. wytypowanych przez okręgi na I Walne Zebranie Delegatów Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ Solidarność.
  Szczecin: Regionalna Komisja Wyborcza NSZZ Solidarność, 5,6,7, - czerwiec 1981.
  A5, 54 s., off. z masz.
  w:IPN Sz 571/1 - MM
 • Wykaz tytułów polskiej prasy podziemnej ukazującej się w latach 1982-1985.
  B.m.[Wwa]: B.w. [TM] b.r. [1985].
  16 s.
  Oprac. red. Tyg. Mazowsze - grudzień 1985.
  G-An-Hoo-19*, J-3834*, BN-6174[wg J], Hoo99/203[photocopy], KS-6479[wg MJ*] - op
 • Wykreślone strofy.
  B.m.[Wwa]: Wydaw. Archiwum b.r. [ok. 1978].
  A4, okł.kart., [1],17 k., druk jednostr., powiel. spiryt.
  Przemilczana Przeszłość 2.
  Zaw. poezję polityczną z lat 1955-57 nast. aut.: Adam Ważyk, Julian Przyboś, Wiktor Woroszylski, Mieczysław Jastrun, Jerzy Waleńczyk, Jarosław Iwaszkiewicz, Tadeusz Kubiak, Leon Pasternak, Zbigniew Herbert.
  CD-112, BN-6175, Ka-4016, Hoo99/194[Przemilczana…], KS-0349, BJ-5023, Br-3147 - MM
 • Wynagrodzenia. Cennik obowiązujący od 1.03.1985.
  B.m.[Kr.]: B.w. [Wydaw. Myśli Nieinternowanej] b.r. [1985].
  A4, 4 s.
  J-4178*[wg Pil-3026], BN-6176[wg Pil] - op
 • Wypadki czerwcowe i działalność Komitetu Obrony Robotników.
  Wwa: Komitet Obrony Robotników maj 1977.
  A4, 2-23,[1] k., powiel. spiryt.
  Preibisz-30, BN-6177, BJ-1849, Br-1179 - op
 • Wypadki czerwcowe i działalność Komitetu Obrony Robotników.
  Londyn: Aneks, b.r. [1977].
  22 cm, 24 s.
  - uw - MM
 • Wypadki czerwcowe i działalność Komitetu Obrony Robotników.
  - przedruk w: Dokumenty Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej "KOR". Warszawa: PWN; Londyn: Aneks, 1994 s. 659-675.
  - uw - MM
 • Wypadki czerwcowe i działalność KOR-u na podstawie relacji świadków.
  B.m.: b.w. [KOR] 1977.
  A4, 7 k., powiel. spiryt.
  BJ-1850 - op
 • Wyprawa myślenicka przed sądem . Procesy inż. Adama Doboszyńskiego przed sądem przysięgłych w Krakowie i we Lwowie.
  B.m.: b.w., b.r. [1985 ?].
  A5, [2],64,[2] s., ksero z oryg.
  Właśc. nazw. aut.: Gajewski Kazimierz. Przedr. z wyd.: Pozn.: Samoobrona Narodu 1938.
  J-3835, BN-1209[wg J] - op
 • Wypych Tadeusz [właśc. nazw. aut.] - patrz: L.L.: Uwagi o niezależnym obiegu wydawniczym. [1987]. - uw
 • Wyrobek Zygmunt: Harcerz w polu.
  Lwów: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1926.
  196 s.
  - uw
 • Wyrobek Zygmunt: Harcerz w polu. Ćwiczenia w terenie. Wyd. II.
  Lwów: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1932.
  204 s.
  Biblioteka Wychowania Fizycznego i Sportu; Nr 5.
  - uw
 • Wyrobek Zygmunt: Harcerz w polu. Zabawy i gry terenowe. Wyd. III.
  Lwów: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1935.
  18 cm, 214 s.
  Biblioteka Wychowania Fizycznego i Sportu; Nr 5.
  - uw
 • Wyrobek Zygmunt: Harcerz w polu. Zabawy i gry terenowe.
  Lwów: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1937.
  18 cm, 246 s.
  Biblioteka Wychowania Fizycznego i Sportu; Nr 5.
  - uw
 • Wyrobek Zygmunt: Harcerz w polu. Zabawy i gry terenowe.
  Palestyna: Komisja Wyszkoleniowo-Wydawnicza Dowództwa Armii Polskiej na Wschodzie, 1942.
  17 cm, 214 s.
  Przedruk z wyd. 3: Lwów: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 1935. Biblioteka Wychowania Fizycznego i Sportu; Nr 5.
  - uw
 • Wyrobek Zygmunt: Harcerz w polu. Zabawy i gry terenowe. Wyd. piąte.
  Kraków: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1946.
  17 cm, 246 s.
  - MM
 • Wyrobek Zygmunt: Harcerz w polu. Wyd. VI.
  Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1957.
  17 cm, 239 s.
  Biblioteka Harcerska; Centralna Składnica Harcerska.
  - uw
 • Wyrobek Zygmunt: Harcerz w polu. Zeszyt pierwszy.
  Warszawa: Niezależne Wydawnictwo Harcerskie, 1981 [właśc. 1983].
  A5 poz., 122,[2] s., off. z oryg., druk dwułam., [c. 200 zł].
  Tytuł okł. Przedruk z wyd. VI: Warszawa 1957. Nakład 600 egz.
  J-3836, BN-6179*[wg J], wg Jesteśmy Katowice 1988 nr 3(18) s. 30, BAF07 s. 286 nie potwierdza - op
 • Wyrobek Zygmunt: Harcerz w polu. Zeszyt drugi.
  Warszawa: Niezależne Wydawnictwo Harcerskie, 1981 [właśc. 1983].
  A5 poz., 114,[2] s., off. z oryg., druk dwułam.
  J-3837, BN-6178*[wg J], wg Jesteśmy Katowice 1988 nr 3(18) s. 30, BAF07 s. 286 nie potwierdza - op
 • Wyrobek Zygmunt: Harcerz w polu. 1-2.
  Zakopane: Biblioteczka Duszpasterstwa Harcerek i Harcerzy; Wydawnictwo Harcerskie [IV s. okł.], b.r. [styczeń 1988].
  A6, okł.kart., [2],5-126 +[2],3-120 s., off. z oryg., [c. 2 x 300 zł].
  [Przedruk z wyd. VI: Warszawa 1957]. W t. 1 na s. tytułowej pomniejszony i przez to mało czytelny znak wydawnictwa; a w t. 2 na s. tytułowej inne oznaczenie wydawcy: Niezależna Oficyna Wydawnicza - Trzynastka Wydawnictwo Harcerskie, ul. Dickensa 15 m. 30, 02-382 Warszawa. W t. 2 ostatnie pięć stron czystych przeznaczonych na notatki.
  BAF07 s. 298 - MM
 • Wyrobek Zygmunt: Harcerz w polu.
  Zakopane: b.r. [1988].
  Wydanie w jednym tomie.
  BAF07 s. 298 - op
 • Wyrobek Zygmunt: Harcerz w polu. Wyd. VI.
  Lwów: Harcerstwo Polskie na Ukrainie; Warszawa: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, 2008.
  18 cm, 215 s.
  Harcerska Biblioteka Kresowa; t. 2.
  Tekst na podstawie wyd. VI Centralnej Składnicy Harcerskiej (Warszawa 1957) oraz wyd. VII Niezależnego Wydawnictwa Harcerskiego (Warszawa 1981-1983). ISBN 978-83-87899-68-4.
  - uw
 • Wyrok na Sierpień. Dokumentacja przebiegu procesu Władysława Frasyniuka przed Sądem Wojewódzkim we Wrocławiu w dniach 15-24 listopada 82.
  B.m. [Wrocław]: IWA Inicjatywa Wydawnicza Aspekt, 1983.
  A5, okł.kart., [4],3-230,[2],{232} s., off. z masz., c. 320 zł.
  Podtytuł na okł.: Pełny zapis procesu Wł. Frasyniuka. Opracował Andrzej Łaszcz [pseud.].
  K-3297, G-83/578, J-3838, BN-6180, Ka-3809, BJ-5024, Br-3148 - MM
 • Wyrwa Marek [pseud. - właśc. Danuta Abrahamowicz] [tłum.] - patrz w: Seifert Jaroslav: Tylko tyle. Kraków: Biblioteka Miesięcznika Małopolskiego 1984. - uw
 • Wyrwa Wacław [pseud.] - właśc. Andrzej Janowski - uw
 • Wyrwa Wacław [pseud.]: Co robić, kiedy wszystko można.
  Warszawa: Wielka Gra; ON [Oświata Niezależna], VI 1988.
  A5, 32 s., off. ze skł. komp., c. 100 zł.
  Zeszyty Edukacji Narodowej. "Wielka Gra". "Propozycje i perswazje". Zeszyt 1.
  Zawiera teksty: Wprowadzenie; Co robić, kiedy wszystko można zrobić [przedruk z: Widnokrąg. Bazylea i in. 1986 nr 1 s. 17-24 (pod krypt.: W. W.)]; Brak jako szansa [przedruk z: Wielka Gra 1987 nr 2 s. 1-3, 5]; Uwagi o celach wychowania [przedruk z: Edukacja i Dialog 1986 nr 2 s. 38-41]; Oświata niezależna - sprawozdanie z marzenia [przedruk z: Edukacja i Dialog 1986 nr 3 s. 1-12]; "Historia lat siedemnastu" - książka, której nie ma {przedruk z: Aneks 1985 [właśc. 1986] nr 41-42 s. 224-230}.
  J-1109, BNWC-4026, AO06-2837, Br-3149 - MM
 • Wyrwa Wacław [pseud.]: Jakiej polityki Polacy potrzebują; Uwagi o 16 miesiącach przerwy na wolność. - patrz w: Kwaśniewski Antoni, Wyrwa Wacław: Jakiej polityki Polacy potrzebują. KOS [1984]. - uw
 • Wyrwa Wacław [pseud.]: Polska młodzież a przeszłość kraju.
  B.m.: b.w., b.r.[ok. 1986].
  A5, 78 s., stdr. z masz.
  BJ-5025 - op
 • Wyrwa Wacław [pseud.]: Polska młodzież a przeszłość kraju. - patrz: Stanowski Adam: Ojczyzna, nauka cnota. Od filomatów do harcerstwa; Wacław Wyrwa [pseud.]: Polska młodzież a przeszłość kraju. Wwa: Niezal. Wydaw. Harcerskie 1985. W druku teksty w odwrotnej kolejności. - uw
 • Wyrwa Wacław [pseud.] [wybór i wstęp] - patrz: Bullock A[lan], Stallybrass O[liver]: Słownik terminów politycznych. - uw
 • Wyrzykowski Stanisław [tłum.] - patrz: Nietzsche Friedrich: Jutrzenka. Myśl o przesądach moralnych; Zmierzch bożyszcz czyli Jak się filozofuje młotem. - uw
 • Wysiadecki Roman - patrz: Więźniowie polityczni w PRL 1981-1983. Zakład karny Hrubieszów i inne. [Wyd. II]. Wydaw. Polskie 1986. - uw
 • Wysłouch Seweryna [art.] pod krypt. sw - patrz w: Literatura polska po 1939 roku. Wwa: Wydaw. PEN 1989. - uw
 • Wysłouch Seweryna - patrz: Glosariusz. Wr.: 1986-1992. - uw
 • Wysocka Celina [tłum.] - patrz: Wysocki Włodzimierz: Jak dzwony alarmu. Kr.: Libertas 1986. - uw
 • Wysocka Lilian - patrz: Al-Ata [pseud.] - uw
 • Wysocki Michał "Wit": Zesłanie 1944 - 1955.
  B.m.[Lubl.]: Wydaw. Lubelskie NZS 1989.
  A5, okł.kart., [2],60,[2] s., off. z masz., [c. 500 zł].
  CD-1501, Ka-2792, BaBN, KS-4661[wg CD], BJ-5026, Br-3150 - MM
 • Wysocki Stefan: Polska z oddali - prawda z bliska.
  B.m. [Gdańsk]: Solidarność Walcząca oddz. Trójmiasto, 1989.
  A5, [1],26,[1] s., off. ze skł. komp.
  Nakład 15 000 egz.
  BN-6181, Ka-3632, KS-3408, BJ-5027, FC-7312, Br-3151, ECS-03357, ST15-5072, Nukat-730300 - MM
 • Wysocki Stefan: Polska z oddali - prawda z bliska.
  B.m. [Gdańsk]: Solidarność Walcząca, 1989.
  A5, [1],26,[1] s.
  Ka-3633 - op
 • Wysocki Stefan: Polska z oddali - prawda z bliska.
  B.m.: Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej, b.r. [1989].
  A5, okł.kart., 27 s., off. ze skł. komp.
  Tytuł okł.
  KS-3407*[wg KB], BJ-5028, FC-7313, ECS-05499, Nukat-4245133 - MM
 • Wysocki Stefan: Polska z oddali - prawda z bliska.
  Warszawa: von borowiecky; Szaniec, 2001.
  ISBN 83-87689-38-6.
  - uw
 • Wysocki W. [wiersze w tłum. J.C.] - patrz w: Czech Jerzy: Wiersze i piosenki 1983. Inst. Kult. im. A. Żdanowa [1983 ?]. - uw
 • Wysocki Wiesław Jan: Bóg na nieludzkiej ziemi.
  Wwa: b.w. 1982.
  J-3839*[wg Pil-3029], BN-6182[wg Pil] - op
 • Wysocki Wiesław Jan: Bóg na nieludzkiej ziemi. Życie religijne w hitlerowskich obozach koncentracyjnych (Oświęcim - Majdanek - Stutthof).
  Wwa: PAX 1982.
  ISBN 83-211-0294-8.
  - uw
 • Wysocki Wiesław Jan: Cień Zawiszy. Ostatnie lata marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza.
  B.m.: Antyk, b.r. [1986-8].
  A5, okł., 66 s., off. z masz., c. 300 zł.
  Biblioteka Antyk-u; 2.
  Ł-474, J-3840, BN-6183, Ka-2793, BJ-5029, Br-3152 - MM
 • Wysocki Wiesław Jan: Cień Zawiszy. Ostatnie lata Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza. Wyd. drugie.
  Komorów: Wydawnictwo Antyk, 1991.
  Biblioteka Antyk-u; Nr 2.
  ISBN 83-211-0294-8.
  - uw - MM
 • Wysocki Wiesław Jan: O Witoldzie Pileckim /1901-1948/. - patrz w: Zeszyty Studium Nauki Społecznej Kościoła. 8. 1985 s. 42-69. - uw - MM
 • Wysocki Wiesław Jan: Rotmistrz Witold Pilecki.
  B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Polskie, b.r. [1986].
  16 s.
  [Archiwum w Łowiczu, zesp. 375] - op
 • Wysocki, Wiesław Jan: Rotmistrz Pilecki.
  Warszawa: Gryf; Pomost 1994.
  ISBN 83-85209-42-5, 83-85521-23-2.
  - uw
 • Wysocki Włodzimierz: Jak dzwony alarmu.
  Kraków: Libertas, 1986.
  A6, okł., 19 s., off. z masz.
  Tłumaczyła Celina Wysocka. Zamieniono miejscami s. I i IV okł.
  BK-712, J-4445*[wg BK], BN-5804*[wg BK] - op
 • Wystawa fotografii p.t. „Księdzu Jerzemu”, Mistrzejowice XI-XII 1984 rok.
  B.m.[Kr.]: b.w., b.r. [1984].
  A5 poz., [16] s., off., [c. 50 zł].
  Autorzy fotogr.: Stanisław Markowski, Adam Bujak, Andrzej Stawiarski, Jerzy Szot.
  K-2408, G-84/278*[SZ-7], BK-713, J-2107*, BN-3293[wg K], Ka-4025, BJ-5030 - MM
 • Wystawa prasy związkowej NSZZ "Solidarność".
  B.m.[Sieradz]: "Solidarność" Zarząd Regionalny Ziemia Sieradzka sierpień 1981.
  A5, [4] s., off. z masz. w kol. nieb.
  Zaw.: A T: Mija blisko rok … [inc.].
  KS-6513[wg KB] - MM
 • Wystąpienia pełnomocników oskarżycieli posiłkowych oraz ich repliki w procesie toruńskim.
  B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1985].
  A5, okł.kart., [2],66 s., off. z masz. i oryg., [c. 300 + 10 zł].
  Tytuł okł.: Oskarżyciele posiłkowi w procesie toruńskim. Teksty wyjęte z "Pisma Okólnego" Biura Prasowego Episkopatu Polski.
  BN-6184*[wg MBPŁ], BaBN, BJ-5031 - MM
 • Wyszkowski Krzysztof: Spod stołu. Z Krzysztofem Wyszkowskim współzałożycielem WZZ, uczestnikiem strajków w Stoczni Gdańskiej w 1980 i 1988 r. rozmawia Krzysztof Czabański.
  B.m.: Solidarność, b.r. [1989].
  A5, [1],111-125 s.
  Przedr. z: Kultura 1989 nr 7/8 s. 110-125.
  Ka-5214 - op
 • Wyszkowski Krzysztof: Spod stołu. Z Krzysztofem Wyszkowskim współzałożycielem WZZ, uczestnikiem strajków w Stoczni Gdańskiej w 1980 i 1988 r. rozmawia Krzysztof Czabański.
  B.m.[Wwa]: Wydaw. Ciąg Dalszy b.r. [1989].
  A5, okł., 16 s., off. z oryg., c. 280 zł.
  Biblioteczka Nowej Gazety.
  Przedr. z: Kultura 1989 nr 7/8 s. 110-125.
  Polemika: Krzysztof Leski: Czy spod stołu widać lepiej ? Gaz. Wyborcza nr 102W, 28.09.1989 r., s. 6.
  BN-6187, Sup-1031, Hoo99/197[Spod stołu], Ka-4782=Ka-4882[podany r.w.], BJ-5032[błędnie: Biblioteka ...] - MM
 • Wyszkowski Krzysztof: Spod stołu. Z Krzysztofem Wyszkowskim współzałożycielem WZZ, uczestnikiem strajków w Stoczni Gdańskiej w 1980 i 1988 r. rozmawia Krzysztof Czabański.
  Wr.: "Bez Pardonu" Grupa Zakładowa Solidarności Walczącej MPK, b.r. [1989].
  A5, [1],10 s., off. z masz., c. 100 zł.
  Przedr. z: Kultura 1989 nr 7/8 s. 110-125.
  BJ-5033 - MM
 • Wyszkowski Krzysztof: Spod stołu. Z Krzysztofem Wyszkowskim współzałożycielem WZZ, uczestnikiem strajków w Stoczni Gdańskiej w 1980 i 1988 r. rozmawia Krzysztof Czabański.
  B.m.[Wr.]: Ag. Inf. SW [Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej], b.r. [1989].
  A5, 16 s., stdr. z oryg., [c. 240 zł].
  Przedr. z: Kultura 1989 nr 7/8 s. 110-125.
  BN-6185, Sup-1032, Ka-4447, BJ-5034 - MM
 • Wyszkowski Krzysztof: Spod stołu. Z Krzysztofem Wyszkowskim współzałożycielem WZZ, uczestnikiem strajków w Stoczni Gdańskiej w 1980 i 1988 r. rozmawia Krzysztof Czabański.
  B.m.: b.w., b.r. [1989].
  A5, 16 s., off. z oryg.
  Przedr. z: Kultura 1989 nr 7/8 s. 110-125.
  BN-6186, Sup-1033, BJ-5035{[1],7,[9] s.} - op
 • Wyszomirski Michał: Wszystko po drodze.
  Wwa: Przedświt; WNOPiM b.r. [1986].
  A6, okł.kart., 52,[2] s., off. z masz., c. 120 zł.
  Rec.: P.M.: Wezwanie 1988 nr 14 s. 99.
  G-86/360, CJ-1489, CD-1502, J-3841, BN-6188, Ka-2794, Hoo99/203, KS-4664, BJ-5036, Br-3153 - MM
 • Wyszomirski Rafał: Komunizm i chrystianizm w walce o pokój. Propozycje na Kongres Intelektualistów w Warszawie.
  Wwa: b.w. 1986.
  16 s.
  J-3842*, BN-6189[wg J] - op
 • Wyszyński Stefan: Aktualność ślubów jasnogórskich narodu. Podczas uroczystej sumy na szczycie, Jasna Góra, 3 maja 1977.
  Wwa: Wydaw. św. Andrzeja Boboli 1982.
  A5, okł., 10 s., off. z masz.
  Tyt. okł.
  J-3843, BN-6190, S-277/3111 - op
 • Wyszyński Stefan: Aresztowanie.
  B.m.[Wr.]: Wydaw. Związkowe "Victoria" 1983.
  A6, [2],8 s., druk.
  Zesz. pomocnicze dla Kursów Samokształceniowych, 5. Niezal. Związek Zawodowy "Solidarność". Nauka-Oświata-Kultura.
  Tyt. nagł. Fragm. z: Zapiski więzienne.
  J-3844*, BN-6191[wg J], KS-4679, Br-3154 - op
 • Wyszyński Stefan: Bochen chleba.
  Poznań, Warszawa: Pallottinum, 1977.
  17 cm, 197,[3] s., [6] k. tabl.
  Wybór Zdzisław J. Peszkowski.
  - uw
 • Wyszyński Stefan: Bochen chleba.
  Rzym: Marianum, b.r. [ok. 1981].
  17 cm, 197 s., [5] k. fot.
  - uw
 • Wyszyński Stefan: Bochen chleba.
  Warszawa: Ars Polona; druk: Warsz: DSP, 1981.
  16 cm, 197 s., [5] k. tabl.
  BaBN - uw
 • Wyszyński Stefan: Bochen chleba.
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  A5, okł.kart., 150,[5],2-30 s.
  Wybór Zdzisław J. Peszkowski. Zawiera: Andrzej Micewski [oprac.]: Kalendarium życia Stefana kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski [doprowadzone do śmierci Prymasa 28.V.1981 r.]. Na okładce herb Prymasa z tekstem: "Soli Deo".
  - MM
 • Wyszyński Stefan: Bochen chleba. Wyd. II.
  Poznań: Pallottinum, 2001.
  Reprint z wyd. I – 1977. ISBN 83-7014-408-X.
  - uw - MM
 • Wyszyński Stefan: Do młodziezy akademickiej.
  B.m.: b.r., b.w.
  A5, 3-20 s.
  Ka-4972 - op
 • Wyszyński Stefan: Do świadków promocji doktorskiej laureata nagrody Nobla Czesława Miłosza na ręce Jego Magnificencji Ojca prof. Dra Mieczysława Alberta Krąpca Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
  Lublin: Wydawnictwo Młoda Polska, 1981.
  A5, okł.kart. [4] s., off. ze skł.
  Tytuł nagł. Tekst dat.: Warszawa, dnia 3 maja 1981 r. Na II s. okł. fotografia prymasa. U góry s. [1] sygn.: N.1685/81/P.
  KS-3195*[wg KB*]=KS-4665*[wg KB*], BKUL 305339 II[bez okł.] - MM
 • Wyszyński Stefan: Jakiej chcecie Polski?
  B.m.: b.r., b.w. [ok. 1987].
  A6, [14] s.
  Wwa, kościół świętej Anny - do młodzieży akademickiej, na zakończenie rekolekcji 22 III 1972.
  BN-6192, S-277/3314, Ka-4429{[12] s.} - op
 • Wyszyński Stefan: Kazanie świętokrzyskie. Konferencje wygłoszone w Kościele Świętego Krzyża w Warszawie.
  B.m.[Wwa]: b.r., b.w. [1983].
  A6, 63,[1] s., off. z oryg.
  Przedr. z wyd.: Rzym: Wydaw. Rycerza Niepokalanej 1974.
  J-3845, BN-6193[wg J] - op
 • Wyszyński Stefan: Kościół w służbie narodu.
  Poznań; Warszawa: Pallottinum, 1981.
  21 cm, 283,[1] s.
  Zawiera wybór przemówień i listów pasterskich wygłoszonych bądź napisanych od sierpnia 1980 do maja 1981 r.
  - uw
 • Wyszyński Stefan: Kościół w służbie narodu. Nauczanie Prymasa Polski czasu odnowy w Polsce sierpień 1980 - maj 1981. Teksty autoryzowane.
  Rzym: Ośrodek „Corda Cordi” i Delegatura Biura Prasowego Episkopatu Polskiego w Rzymie, 1981.
  21 cm, 344,[7] s.
  Do druku przygotowali: Ksawery Sokołowski i in. Opracowanie tekstów: Prymasowski Instytut Ślubów Narodu.
  - uw
 • Wyszyński Stefan: Kościół w służbie narodu. Nauczanie Prymasa Polski czasu odnowy w Polsce sierpień 1980 - maj 1981. Teksty autoryzowane.
  B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1983].
  A6, okł.kart., [5],8-344,[5] s., off. z oryg.
  Opracowanie tekstów: Prymasowski Instytut Ślubów Narodu. Do druku przygotowali: Ksawery Sokołowski i in. [Przedruk z wyd.:] Rzym: Ośrodek „Corda Cordi”; Delegatura Biura Prasowego Episkopatu Polski w Rzymie 1981.
  K-3298, J-3846*[wg K], BN-6194, [BaBN-b1280276, b1292301 - dwie odmiany, różnice na s. redakcyjnej], BJ-5037, FC-7321 - MM
 • Wyszyński Stefan: Kościół w służbie narodu.
  B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1983].
  A5, okł.kart., 344,[7] s., off. z oryg.
  Opracowanie tekstów: Prymasowski Instytut Ślubów Narodu. Do druku przygotowali: Ksawery Sokołowski i in. [Przedruk z wyd.:] Rzym: Ośrodek „Corda Cordi”; Delegatura Biura Prasowego Episkopatu Polski w Rzymie 1981. W dole okładki i s. tytułowej: Rzym 1981.
  BaBN-b1378241[błędny odnośnik do J-3298, winno być do K-3298, ale w form. A6] - MM
 • Wyszyński Stefan: Kościół w służbie narodu.
  B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1983].
  A5, 344,[7] s.
  Na okł. fotografia prymasa.
  - op
 • Wyszyński Stefan: Kultura bolszewizmu a inteligencja polska.
  Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1982.
  A5, okł.kart., 35 s., off. z oryg., c. 60 zł.
  Przedr. z wyd.: Włocławek: Druk. Diecezjalna 1938. K, G oraz katalog wydaw. z 1989 r. podaje c. 70 zł. Większość egz. ma wydruk. c. 60 zł ręcznie popr. na 70. Tenże katalog notuje to wydanie w 1983 r.
  K-3300[ksero], G-82/283, J-3847, BN-6196, Ka-2796, Hoo99/203, KS-0016=KS-4666, BJ-5038, FC-7322, Br-3155 - MM
 • Wyszyński Stefan: Kultura bolszewizmu a inteligencja polska.
  B.m.: b.w., b.r.
  A4, [31] k., masz. przeb.
  Przepisane z wyd. Warszawa: CDN 1982. Ciekawym jest zachowanie oryginalnej paginacji w tekście.
  – uw - MM
 • Wyszyński Stefan: Kultura bolszewizmu a inteligencja polska. Wyd. III.
  Gdańsk, Kat. [i in.]: Katolicka Spółka Wydaw. Ojczyzna b.r. [1983].
  A5, okł., [24] s., stdr. z masz., c. 60 zł.
  Przedr. z wyd.: Włocławek: Druk. Diecezjalna 1938.
  K-3299, G-83/579*, Dun-211, J-3848, BN-6195, Ka-2795, KS-0021[wg MJ]=KS-4668[wg MJ], BJ-5039 - MM
 • Wyszyński Stefan: Kultura bolszewizmu a inteligencja polska.
  B.w.[Wwa]: b.w., b.r. [1983 ?].
  A5, 35 s., off. z oryg.
  Przedr. z wyd.: Włocławek: Druk. Diecezjalna 1938 [właśc.: Wwa: CDN 1982].
  J-3849, BN-6197, KS-0020[wg MJ]=KS-4667[wg MJ] - op
 • Wyszyński Stefan: Odpowiedzialność - obowiązki - prawa w życiu narodu. Kazanie podczas sumy w uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej. Jasna Góra, 26 VIII 1980. /Tekst autoryzowany/.
  B.m.: b.w., b.r. [1980].
  A4, 9,2 s., off. z masz.
  Dodano Komunikat z posiedzenia Rady Głównej Episkopatu Polski, [dat.:] Warszawa, dnia 27 sierpnia 1980 r.
  - MM
 • Wyszyński Stefan: Odpowiedzialność - obowiązki - prawa w życiu narodu. Kazanie podczas sumy w uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej. Jasna Góra, 26 VIII 1980.
  B.m.: b.w., b.r. [1980].
  A5, 11 s.
  Ka-5219 - op
 • Wyszyński Stefan: Odpowiedzialność - obowiązki - prawa w życiu narodu. Kazanie podczas sumy w uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej. Jasna Góra, 26 VIII 1980.
  - w: Zapis wydarzeń. Gdańsk - sierpień 1980. Dokumenty. Zebr. i oprac. Andrzej Drzycimski i Tadeusz Skutnik. Warszawa: Nowa 1999, s. 308-318 [Komunikat z posiedzenia Rady Głównej Episkopatu Polski. 27 sierpnia 1980 r. - tamże, s. 295-297].
  - uw
 • Wyszyński Stefan: „Pro memoria”. 1952.
  - w: Znaki Czasu 1986 nr 2 s. 94-115; nr 3 s. 97-120; nr 4 s. 99-120; 1987 nr 5/1 s. 131-154.
  - dalszy ciąg tekstu w następnych numerach.
  - uw - MM
 • Wyszyński Stefan: „Pro memoria”. Zapiski z roku 1952. Zeszyt 1.
  B.m.: b.w., b.r. [ok. 1987].
  A5, okł., [2],5-96,[1] s., off. ze oryg.
  Tekst obejmuje okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 1952 r. Przedruk z: Znaki Czasu 1986 nr 2 s. 94-115; nr 3 s. 97-120; nr 4 s. 99-120; 1987 nr 5/1 s. 131-154.
  Ł-476, J-3850*[wg Ł], KS-4681*[wg MJ*] - MM
 • Wyszyński Stefan: Pro memoria. Zapiski z lat 1948-1949 i 1952-1953.
  Warszawa: Wydawnictwo im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Soli Deo; Ząbki: Wydawnictwo Księży Pallotynów Prowincji Chrystusa Króla Apostolicum, © 2007.
  ISBN 9788388202384, 9788370315900.
  - uw
 • Wyszyński Stefan: Różaniec modlitwą naszego życia.
  Warszawa: b.w., 1988.
  A5, okł.kart., 90 s., off. ze skł.
  Opracowanie redakcyjne i wybór tekstów: Prymasowski Instytut Ślubów Narodu na Jasnej Górze {inf. na s. [2]}.
  Nukat-2561134 – uw – MM [tekst religijny]

 ▬ Wyszyński, Stefan: Służba w miłości. Autobiografia ks. Prymasa. - wydanie poprzednie ukazało się jako: Prymas tysiąclecia. Życie księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski 1901-1981. – uw
 opis książki Wyszyński, Stefan: Służba w miłości. Autobiografia ks. Prymasa.
Rzym: Dom Polski Jana Pawła II, 1982.
156 s.
bms H.K-ła 4173[201708 w Fides jest opis wyd. krajowego ??] – uw [201708 wątpię w istnienie takiego wyd., brak jest jakichkolwiek opisów bibliotecznych]
 opis książki [Wyszyński Stefan]: Służba w miłości. Autobiografia ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego. [Wyd. II].
Jasna Góra: b.w., 1982.
A5, okł.kart., 156,[2],25 s., off. ze składopisu.
Przygotował Prymasowski Instytut Ślubów Narodu na Jasnej Górze {inf. na s. [2]}. W tekście jest wiele fragmentów książki: Peter Raina: Kardynał Wyszyński. Tom I. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy 1979. Dołączono tekst: Bronisław Piasecki, ks.: Ostatnie dni prymasa tysiąclecia /wyjątki/. Rzym 1982. Tu na s. [2] inf.: [tekst ten] …uzupełnia materiały zebrane w publikacji: „Prymas tysiąclecia. Życie księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski 1901-1981”; wyd. II pod tyt.: „Służba w miłości. Autobiografia ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego”, Jasna Góra 1982.
BaBN-b1469020, Nukat-2775718 – MM
Odmiany nakładów:
Wyszyński Wyszynski Stefan Służba w miłości Sluzba w milosci Autobiografia ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego Jasna Góra 1982 Prymasowski Instytut Ślubów Narodu na Jasnej Górze Peter Raina Kardynał Wyszyński Londyn Oficyna Poetów i Malarzy 1979 Bronisław Piasecki Ostatnie dni prymasa tysiąclecia Rzym 1982 Prymas Tysiąclecia k013673 Muzeum Wolnego Słowa www.m-ws.pl/muzeum/
- Tytuł okł.: Prymas Tysiąclecia. Służba w miłości. Autobiografia ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Rysunek na okł. wykonany cienką linią, zachowano słabo czytelny podpis rysownika. Karton okł. żółtawy. Średnia wysokość kolumny druku wraz z paginacją w całej książce: ok. 180 mm; na s. 4: 179 mm; na s. 98: 181 mm. Długość podtytułu na s. tyt.: 95,6 mm. - MM
Wyszyński Wyszynski Stefan Służba w miłości Sluzba w milosci Autobiografia ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego Jasna Góra 1982 Prymasowski Instytut Ślubów Narodu na Jasnej Górze Peter Raina Kardynał Wyszyński Londyn Oficyna Poetów i Malarzy 1979 Bronisław Piasecki Ostatnie dni prymasa tysiąclecia Rzym 1982 Prymas Tysiąclecia k007881 - Muzeum Wolnego Słowa - www.m-ws.pl/muzeum/
- Tytuł okł.: Prymas Tysiąclecia. Służba w miłości. Autobiografia ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Rysunek na okł. wykonany cienką linią, zachowano słabo czytelny podpis rysownika. Karton okł. niebieskawy. Średnia wysokość kolumny druku wraz z paginacją na s. 1-96: ok. 171 mm, na s. 96 do końca: ok. 180; na s. 4: 170 mm; na s. 98: 181 mm. Długość podtytułu na s. tyt.: 90,8 mm. - MM
Wyszyński Wyszynski Stefan Służba w miłości Sluzba w milosci Autobiografia ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego Jasna Góra 1982 Prymasowski Instytut Ślubów Narodu na Jasnej Górze Peter Raina Kardynał Wyszyński Londyn Oficyna Poetów i Malarzy 1979 Bronisław Piasecki Ostatnie dni prymasa tysiąclecia Rzym 1982 k007882 - Muzeum Wolnego Słowa - www.m-ws.pl/muzeum/
- Rysunek na okł. jest bardzo uproszczoną, rysowaną grubą kreską, kopią rysunku z poprzednich nakładów. Tytuł na okł. jest rysowany wg pochylonego szablonu. Karton okł. szarożółtawy. Średnia wysokość kolumny druku wraz z paginacją na s. 1-96: ok. 171 mm, na s. 96 do końca: ok. 174; na s. 4: 170 mm; na s. 98: 175 mm. Długość podtytułu na s. tyt.: 90,8 mm. - MM
- Część opisów bibliotecznych podaje jako miejsce wydania: Częstochowa-Jasna Góra. Być może istnieje nakład w którym podano: Częstochowa. - uw

 • Wyszyński Stefan: Zapiski więzienne.
  Paris: Editions du Dialogue, 1982.
  21 cm, 254,[2] s.
  Znaki czasu; 42.
  ISBN 2-85316-035-1. Wydanie [zapewne] podstawowe. Górna część grzbietu żółta. Druk okł. na folii oklejającej karton, biały kolor okł. nie ma tendencji do żółknięcia na świetle. Szary druk nazwy autora dość ciemny, białe kropki w jej tle o średnicy ok. 0,06 mm, odległość miedzy białymi kropkami ok. 0,16 mm. Grubość książki z okł.: 18,0 mm. Książka dobrze sklejona bez tendencji do przekoszenia grzbietu. Długość druku na grzbiecie: 196,6 mm. Wysokość kolumny druku na tylnej okł.: 190,8 mm. Wysokość kolumny druku na s. tyt.: 167,2 mm.
  - uw - MM
 • Wyszyński Stefan: Zapiski więzienne.
  Paris: Editions du Dialogue 1982.
  21 cm, 254,[2] s.
  Znaki czasu; 42.
  ISBN 2-85316-035-1. Dodruk [zapewne] masowy. Grzbiet ma białe tło. Druk okł. na kartonie laminowanym łatwo odklejającą się folią, biały kolor okł. łatwo żółknie na świetle. Szary druk nazwy autora jasny, białe kropki w jej tle o średnicy ok. 0,16 mm, odległość miedzy białymi kropkami ok. 0,06 mm. Grubość książki z okł.: 21,0 mm. Książka sklejona miękkim klejem ma tendencję do przekoszenia grzbietu. Długość druku na grzbiecie: 197,0 mm. Wysokość kolumny druku na tylnej okł.: 192,2 mm. Druk tekstu książki z minimalnie powiększonych diapozytywów. Wysokość kolumny druku na s. tyt.: 167,9 mm.
  - uw - MM
 • Wyszyński Stefan: Zapiski więzienne.
  B.m. [Kraków]: Wszechnica Społeczno-Polityczna, 1983.
  A6, opr.tw., [2],9-254 s., off. z oryg., [c. 400 zł].
  Przedruk z wyd.: Paris: Editions du Dialogue 1982.
  K-3302, G-83/584, CD-1503, BK-714, J-3855, BN-6200, Ka-2797, KS-4671, BJ-5040, FC-4174, Br-3156, ECS-01166, ST15-5083, Nukat-792426 - MM
 • Wyszyński Stefan: Zapiski więzienne.
  Warszawa: Wydawnictwo Przedświt, b.r. [1983].
  A5, okł.kart., [2],9-254 s., off. z oryg., c. 550 zł.
  Tytuł okł. Przedruk z wyd.: Paris: Editions du Dialogue 1982.
  K-3311, G-83/588, CD-1512, J-3862[b.m.], BN-6203, Ka-4063, KS-4677*[wg CD], FC-40645*[wg BN] - MM [brak s. 31-34]
 • Wyszyński Stefan: Zapiski więzienne. Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu.
  Opisy bez możliwości identyfikacji odmiany wydania: K-3310, G-83/589*[wg SK-4], CD-1511*, J-3861*, BN-6210, KS-4678*[wg CD*] - MM
 • Wyszyński Stefan: Zapiski więzienne.
  Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu, b.r. [1983].
  A5, okł.kart., [2],9-254,[1] s., off. z oryg.
  Przedruk z wyd.: Paris: Editions du Dialogue 1982. Spis treści na s. [255]. Okładka z szaroniebieskawego kartonu. Na s. tytułowej fotografia S. Wyszyńskiego z piórem w ręku – sutanna i tło są jednolicie czarne. Wysokość kolumny druku razem z paginacją na s. 253: 178,2 mm.
  - MM
 • Wyszyński Stefan: Zapiski więzienne.
  Warszawa: b.w., b.r. [1983].
  A5, okł.kart., [2],9-254,[1] s., off. z oryg.
  Przedruk z wyd.: Paris: Editions du Dialogue 1982. Spis treści na s. [255]. Okładka z szaroniebieskawego kartonu. Na s. tytułowej fotografia S. Wyszyńskiego z piórem w ręku – sutanna i tło są jednolicie czarne. Wysokość kolumny druku razem z paginacją na s. 253: 178,2 mm. Wydanie identyczne jak opisane powyżej, lecz bez znaku wydawcy na okładce.
  - MM
 • Wyszyński Stefan: Zapiski więzienne.
  Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu, b.r. [1983].
  A5, okł.kart., [2],9-254,[1] s., off. z oryg.
  Przedruk z wyd.: Paris: Editions du Dialogue 1982. Spis treści na s. [255]. Okładka z czerwonego kartonu. Blok książki drukowany z innych diapozytywów. Na s. tytułowej fotografia S. Wyszyńskiego z piórem w ręku – wyraźnie widoczna siatka punktów na całej powierzchni o gęstości ok. 85 dpi. Wysokość kolumny druku razem z paginacją na s. 253: 175,1 mm.
  - MM
 • Wyszyński Stefan: Zapiski więzienne.
  Warszawa: Wydawnictwo im. Józefa Piłsudskiego 1983.
  A4, 48,[1] s., portret, off. z oryg., druk dwułam.
  Przedruk z wyd.: Paris: Editions du Dialogue 1982.
  BJ-5041 - op
 • Wyszyński Stefan: Zapiski więzienne.
  B.m.: Impuls, [19]’84.
  A5, okł.kart., [2],9-254,[2] s., off. s oryg.
  Przedruk z wyd.: Paris: Editions du Dialogue 1982. Na okładce herb S. Wyszyńskiego. Na IV s. sygn.: K.G.T. - 3.155.
  - MM
 • Wyszyński Stefan: Zapiski więzienne.
  B.m.: b.w., b.r. [1985].
  17 cm, okł.kart., [8],9-254,[2] s., off. s oryg., [c. 750 zł].
  Przedruk z wyd.: Paris: Editions du Dialogue 1982. Na okładce kolorowa fotografia S. Wyszyńskiego, na s. [5] i [7] fotografie drukowane rotograwiurą.
  G-85/450, CD-1513[wg G], CJ-1851, J-3863, BN-6202[wg K ?], KS-4680[wg MJ] - MM
 • Wyszyński Stefan: Zapiski więzienne.
  B.m.: b.w., b.r. [ok. 1983].
  A6[15 cm], okł.kart., 254,[2] s., off. z oryg.
  Przedruk z wyd.: Paris: Editions du Dialogue 1982. Na kartonowej okładce tylko napisy.
  BJ-5049 - op
 • Wyszyński Stefan: Zapiski więzienne.
  B.m.[Warszawa]: b.w., b.r. [1983].
  A5, okł.kart., [4],9-253,[2] s., off. z oryg., [c. 750 zł].
  Przedruk z wyd.: Paris: Editions du Dialogue 1982. Tytuł na okładce białym pismem blokowym. Na początku jest s. przedtytułowa. Spis treści na s. [255]. Książka wydrukowana w postaci jednej grubej składki. Wysokość kolumny druku na s. 15: 178 mm.
  K-3309, G-83/583, J-3857, BN-6207[wg K], BJ-5047[na okł. napisy w dwóch liniach] - MM
 • Wyszyński Stefan: Zapiski więzienne.
  B.m.[Warszawa]: b.w., b.r. [1983].
  A5, okł.kart., [4],9-253,[2] s., off. z oryg.
  Przedruk z wyd.: Paris: Editions du Dialogue 1982. Tytuł na okładce białym pismem blokowym. Na początku jest s. przedtytułowa. Spis treści na s. [255]. Książka zszyta z pojedynczych kartek. Wysokość samej kolumny druku na s. 15: 162 mm.
  - MM
 • Wyszyński Stefan: Zapiski więzienne.
  B.m.: b.w., b.r. [ok. 1983].
  A5, [4],9-254,[1] s., off. z oryg.
  Przedruk z wyd.: Paris: Editions du Dialogue 1982. Okładka bez napisów (błękitna).
  BJ-5048 - op
 • Wyszyński Stefan: Zapiski więzienne.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, okł.kart., [2],9-254 s., off. z oryg.
  Na okładce pozytywowe zdjęcie Prymasa za kratami. Spis treści na s. [2]. [Przedruk z wyd.: Paris: Editions du Dialogue 1982]. Papier cienki, grubość książki: nieco poniżej 9 mm. Szerokość tytułu na s. tytułowej: 83 mm. Na s. tytułowej brak paryskich danych wydawniczych. W nagłówku s. 9: Kalendarium więzienne. W tekście zachowano żywą paginę wydania oryginalnego. Wysokość samej kolumny druku na s. 13: 172 mm. Okładka drukowana nieźle wykonanym offsetem.
  BJ-5045 - MM
 • Wyszyński Stefan: Zapiski więzienne.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, okł.kart., [2],9-254 s., off. z oryg.
  Na okładce pozytywowe zdjęcie Prymasa za kratami. Spis treści na s. [2]. [Przedruk z wyd.: Paris: Editions du Dialogue 1982]. Papier gruszy, grubość książki: 11 mm. Szerokość tytułu na s. tytułowej: 83 mm. Na s. tytułowej brak paryskich danych wydawniczych. W nagłówku s. 9: Kalendarium więzienne. W tekście zachowano żywą paginę wydania oryginalnego. Wysokość samej kolumny druku na s. 13: 172 mm. Okładka drukowana żle wykonanym zalanym sitodrukiem.
  - MM
 • Wyszyński Stefan: Zapiski więzienne.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, okł.kart., [2],9-254 s., off. z oryg.
  Na okładce pozytywowe zdjęcie Prymasa za kratami. Spis treści na s. [2]. Przedruk z wyd.: Paris: Editions du Dialogue 1982. Papier gruby, grubość książki: 15-17 mm. Szerokość tytułu na s. tytułowej: 85 mm. Na s. tytułowej paryskie dane wydawnicze. W nagłówku s. 9: Kalendarium więzienne. W tekście brak żywej paginy. Wysokość samej kolumny druku na s. 13: 181 mm.
  - MM
 • Wyszyński Stefan: Zapiski więzienne.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, okł.kart., [2],9-254 s., off. z oryg.
  Na okładce pozytywowe zdjęcie Prymasa za kratami. Spis treści na s. [2]. Przedruk z wyd.: Paris: Editions du Dialogue 1982. Papier gruby, grubość książki: 15-17 mm. Szerokość tytułu na s. tytułowej: 85 mm. Na s. tytułowej paryskie dane wydawnicze. Na s. 9 brak nagłówka: Kalendarium więzienne. W tekście brak żywej paginy. Wysokość samej kolumny druku na s. 13: 181 mm.
  - MM
 • Wyszyński Stefan: Zapiski więzienne.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, okł.kart., [2],9-254,[2] s., off. z oryg.
  Na okładce pozytywowe zdjęcie Prymasa za kratami. Spis treści na s. [255]. Przedruk z wyd.: Paris: Editions du Dialogue 1982. Papier gruby, grubość książki: 14 mm. Szerokość tytułu na s. tytułowej: 77 mm. Na s. tytułowej paryskie dane wydawnicze. W nagłówku s. 9: Kalendarium więzienne. W tekście zachowano żywą paginę wydania oryginalnego. Wysokość samej kolumny druku na s. 13: 161 mm.
  - MM
 • Wyszyński Stefan: Zapiski więzienne.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, okł.kart., [2],9-254 s., off. z oryg.
  Na okładce negatywowe zdjęcie Prymasa za kratami. Spis treści na s. [2]. Przedruk z wyd.: Paris: Editions du Dialogue 1982. Papier cienki, grubość książki: 12 mm. Szerokość tytułu na s. tytułowej: 87,5 mm. Na s. tytułowej paryskie dane wydawnicze. Tekst na s. 9 bez tytułu nagłówkowego.
  - MM
 • Wyszyński Stefan: Zapiski więzienne.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, okł.kart., [2],9-254 s., off. z oryg.
  Na okładce negatywowe zdjęcie Prymasa za kratami. Spis treści na s. [2]. Przedruk z wyd.: Paris: Editions du Dialogue 1982. Papier gruby, grubość książki: 17 mm. Szerokość tytułu na s. tytułowej: 88 mm. Na s. tytułowej paryskie dane wydawnicze. W nagłówku s. 9: Kalendarium więzienne.
  BJ-5044 - MM
 • Wyszyński Stefan: Zapiski więzienne.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, okł.kart., [3],10-254 s., off. z oryg.
  Przedruk z wyd.: Paris: Editions du Dialogue 1982. Okładka i s. tytułowa jest kopią s. tytułowej wydania paryskiego wraz z danymi wydawniczymi, litery z szeryfami. Spis treści na s. [2].
  BJ-5046 - MM
 • Wyszyński Stefan: Zapiski więzienne.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, okł.kart., [4],11-253,[1] s., off. z oryg.
  Przedruk z wyd.: Paris: Editions du Dialogue 1982. Na okładce zdjęcie głowy prymasa lekko zwróconego w prawo. Brak spisu treści. W tekście zachowano żywą paginę wydania oryginalnego.
  - MM
 • Wyszyński Stefan: Zapiski więzienne.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, okł.tw., [4],11-254 s., off. z oryg.
  Przedruk z wyd.: Paris: Editions du Dialogue 1982. Oprawa w żółte tworzywo. Na okładce tytuł pismem z szeryfami. Tytuł w dwóch wierszach. Na s. tytułowej brak paryskich danych wydawniczych. Spis treści na s. [2]. W tekście zachowano żywą paginę wydania oryginalnego.
  - MM
 • Wyszyński Stefan: Zapiski więzienne.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, okł.tw., [6],9-254,[2] s., off. z oryg.
  Przedruk z wyd.: Paris: Editions du Dialogue 1982. Oprawa w czerwono brązowe płótno, wyklejki z białego kredowanego kartonu. Na okładce tłoczony złotem tytuł pismem z szeryfami. Tytuł w jednym wierszach. Na s. tytułowej zachowane paryskie dane wydawnicze. Spis treści na s. [255]. W tekście zachowano żywą paginę wydania oryginalnego.
  - MM
 • Wyszyński Stefan: Zapiski więzienne.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, okł.tw., [2],9-254 s., off. z oryg.
  Przedruk z wyd.: Paris: Editions du Dialogue 1982. Oprawa w czerwone tworzywo, wyklejki z białego kartonu. Na okładce po środku rysunek głowy prymasa, u dołu tytuł w dwu wierszach. Na s. tytułowej brak paryskich danych wydawniczych. Spis treści na s. [2]. W tekście zachowano żywą paginę wydania oryginalnego.
  - MM
 • Wyszyński Stefan: Zapiski więzienne.
  B.m.: b.w., b.r. [ok. 1983].
  A5, okł.tw., [2],9-254 s., off. z oryg., [c. 1300 zł].
  Przedruk z wyd.: Paris: Editions du Dialogue 1982. Oprawa twarda w niebieskie tworzywo. Na okładce złote tłoczone litery, razem pięć wierszy wersalikami z szeryfami. Na s. tytułowej brak paryskich danych wydawniczych. Spis treści na s. [2]. W tekście zachowano żywą paginę wydania oryginalnego.
  BJ-5042 - MM
 • Wyszyński Stefan: Zapiski więzienne.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, okł.tw., [2],9-254 s., off. z oryg.
  Przedruk z wyd.: Paris: Editions du Dialogue 1982. Oprawa twarda w szare tworzywo. Na okładce złote litery, u góry nazwa autora w jednym wierszy bez określenia "Prymas Polski", w dole tytuł w dwu wierszach pismem blokowym. Na s. tytułowej zachowane paryskie dane wydawnicze. Spis treści na s. [2]. Brak żywej paginy.
  - MM
 • Wyszyński Stefan: Zapiski więzienne.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, okł.tw., [2],9-254 s., off. z oryg.
  Przedruk z wyd.: Paris: Editions du Dialogue 1982. Oprawa twarda z metalowymi narożnikami w szare tworzywo. Na okładce złote tłoczenia, u góry ręka z krzyżem, w dole autor i tytuł w czterech wierszach, tytuł pismem pochyłym. Na s. tytułowej zachowane paryskie dane wydawnicze. Spis treści na s. [2]. Brak żywej paginy.
  - MM
 • Wyszyński Stefan: Zapiski więzienne.
  B.m.: b.w., b.r. [ok. 1983].
  A5, okł.tw., [2],9-254,[2] s., off. z oryg.
  Przedruk z wyd.: Paris: Editions du Dialogue 1982. Oprawa lekko brudno żółtawa. Na okładce tytuł w jednej linii.
  BJ-5043 - op
 • Wyszyński Stefan: Zapiski więzienne.
  B.m.: b.w., b.r. [1983].
  A5, okł.kart., [6],9-254,[2] s., off. z oryg.
  Przedruk z wyd.: Paris: Editions du Dialogue 1982. Spis treści na s. [255]. Na okładce pod tytułem fotografia S. Wyszyńskiego z piórem w ręku.
  - MM
 • Wyszyński Stefan: Zapiski więzienne.
  B.m.: b.w., b.r. [1983].
  A5, 7-254,[2] s., off. z oryg., [c. 800 zł].
  Przedruk z wyd.: Paris: Editions du Dialogue 1982. [Seria:] Znaki Czasu. Wg K na okładce drukowana podobizna pieczęci ks. Prymasa.
  K-3308, G-83/585, J-3851 - op
 • Wyszyński Stefan: Zapiski więzienne.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, okł.kart., [8],9-254,[2] s., off. z oryg.
  Przedruk z wyd.: Paris: Editions du Dialogue 1982. Kopia oryginału, oprócz okładki. Na okł. jedynie autor i tytuł, razem w czterech wierszach. Spis treści na s. [255].
  - MM
 • Wyszyński Stefan: Zapiski więzienne.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, okł.kart., [8],9-254,[2] s., off. z oryg.
  Przedruk z wyd.: Paris: Editions du Dialogue 1982. Kopia oryginału, także grzbietu, jedynie na okładce naklejony kolorowy portret prymasa w piusce z dłońmi splecionymi pod brodą. Spis treści na s. [255].
  - MM
 • Wyszyński Stefan: Zapiski więzienne.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, okł.kart., [8],9-254,[2] s., off. z oryg.
  Przedruk z wyd.: Paris: Editions du Dialogue 1982. Kopia oryginału, także grzbietu, na okładce pozostawione puste miejsce na zdjęcie. Spis treści na s. [255].
  - MM
 • Wyszyński Stefan: Zapiski więzienne.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, okł.kart., [6],9-254,[2] s., off. z oryg.
  Przedruk z wyd.: Paris: Editions du Dialogue 1982. Czarno-biała kopia oryginału - także okładki i grzbietu. Spis treści na s. [256]. Na fotografii na okładce mała różnica światła między sutanną a tłem, zmieniony raster - gęstość ok. 59 pkt/cm o kącie 45° na całej powierzchni. Fotografia z dużą ilością uszkodzeń (zadrapań, załamań) kliszy. Odległość fotografii od tytułu: 9 mm.
  - MM
 • Wyszyński Stefan: Zapiski więzienne.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, okł.kart., [6],9-254,[2] s., off. z oryg.
  Przedruk z wyd.: Paris: Editions du Dialogue 1982. Czarno-biała kopia oryginału - także okładki i grzbietu. Spis treści na s. [255]. Na fotografii na okładce mała różnica światła między sutanną a tłem, zmieniony raster - gęstość ok. 59 pkt/cm o kącie 45° na całej powierzchni. Odległość fotografii od tytułu: 10 mm.
  - MM
 • Wyszyński Stefan: Zapiski więzienne.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, okł.kart., [6],9-254,[2] s., off. z oryg.
  Przedruk z wyd.: Paris: Editions du Dialogue 1982. Czarno-biała kopia oryginału - także okładki i grzbietu. Spis treści na s. [255]. Na fotografii na okładce wyraźnie rozjaśniona sutanna w stosunku do tła, zachowane ślady oryg. rastra o gęstości ok. 59 pkt/cm, o kątach: 75° - sutanna, 18° - ciemne tło. Odległość fotografii od tytułu: 5,5 mm.
  - MM
 • Wyszyński Stefan: Zapiski więzienne.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, okł.kart., [4],9-254,[1] s., off. z oryg.
  Przedruk z wyd.: Paris: Editions du Dialogue 1982. Na okładce z białego kartonu drukowanej rotograwiurą kolorowy portret prymasa z prawą dłonią podpierającą głowę. Tytuł w jednym wierszu. Spis treści na s. [255]. Kolportaż w Warszawie.
  - MM
 • Wyszyński Stefan: Zapiski więzienne.
  B.m.[Warszawa]: b.w., b.r. [1983].
  26 cm, 253,[3] s., off. z oryg., druk jednostr. dwuszp., c. 750 zł.
  Przedruk z wyd.: Paris: Editions du Dialogue 1982.
  K-3305, CD-1507[wg K], J-3859[wg K], BN-6204[wg K] - op [jest to być może błędnie opisane wydanie jak poniżej]
 • Wyszyński Stefan: Zapiski więzienne.
  B.m.: b.w., b.r.
  21 x 30 cm [A4 poz.], okł.kart., grzbiet oklejony płótnem, [3],9-254,[1] łamy, ksero jednostr. dwuszp.
  Wysokość kolumny druku na s. 113: 176,0 mm. Kopia wyd.: Paris: Editions du Dialogue 1982.
  - MM
 • Wyszyński Stefan: Zapiski więzienne.
  B.m.: b.w., b.r.
  21 x 27 cm [A4 poz.], okł.kart., grzbiet oklejony płótnem, {[7]= s. [2-8] w wyd. paryskim},9-254,{[2]= s. [255 - spis treści] i IV s. okł]} łamy, ksero [wyd. fotooffsetowego{510}] jednostr. dwuszp.
  Wysokość kolumny druku na s. 113: 171,3 mm. Kopia przedruku wyd.: Paris: Editions du Dialogue 1982.
  - MM [brak kartonu tylnej okładki]
 • Wyszyński Stefan: Zapiski więzienne.
  B.m.: b.w., b.r.
  22 x 28 cm [A4 poz.], opr. tw. introl., [6],9-254,[1] łamy, ksero jednostr. dwuszp.
  Wysokość kolumny druku na s. 113: 177,8 mm. Kopia wyd.: Paris: Editions du Dialogue 1982. Na s. tytułowej skserowano dedykację / informację: „Dar ...wskich pielgrzymów / do Rzymu 29.XII.82 – 1.I.83” i słabo odbity stempel księdza z adresem: Katowice.
  - MM
 • Wyszyński Stefan: Zapiski więzienne.
  B.m.[Warszawa]: b.w., b.r. [1983].
  A4, okł.kart., [2],3-67,[1] s., druk dwułam., [c. 500 zł].
  Przedruk z wyd.: Paris: Editions du Dialogue 1982. Na I s. okładki u dołu: tytuł serii oryg.: dialogue/znaki czasu.
  K-3304, G-83/587, CD-1506[wg K], J-3858, BN-6201, Ka-2798, Hoo99/203, KS-4673[wg CD*] - MM
 • Wyszyński Stefan: Zapiski więzienne.
  B.m.: b.w., b.r. [ok. 1983].
  29 cm, okł.kart., 60 s., off. z oryg., druk dwułam.
  Okładka z dość grubego kartonu. Tytuł okł. Na s. III okładki: Kalendarium więzienne. Przedruk z wyd.: Paris: Editions du Dialogue 1982. Na I s. okładki nad paryskimi danymi wydawniczymi słowo: Przedruk. Wysokość kolumny druku 1 s.: 238 mm.
  BJ-5050 - MM
 • Wyszyński Stefan: Zapiski więzienne.
  B.m.: b.w., b.r. [1983].
  A4, okł.kart., 60 s., off. z oryg., druk dwułam., [c. 350 zł].
  Okładka z nieco grubszego papieru. Tytuł okł. Na s. IV okładki: Kalendarium więzienne. Przedruk z wyd.: Paris: Editions du Dialogue 1982.Na I s. okładki nad paryskimi danymi wydawniczymi słowo: Przedruk. Wysokość kolumny druku 1 s.: 246-247 mm.
  BJ-5051, Br-3157 - MM
 • Wyszyński Stefan: Zapiski więzienne.
  B.m.: b.w., b.r. [ok. 1983].
  30 cm, 60,[2] s., off. z oryg., druk dwułam.
  Przedruk z wyd.: Paris: Editions du Dialogue 1982. Wysokość kolumny druku 1 s.: 253 mm.
  BJ-5052 - op
 • Wyszyński Stefan: Zapiski więzienne.
  B.m.[Białystok]: Wydawnictwo Regionu Białystok, b.r. [1983].
  A4, [2],60,[2] s., ksero z oryg., dwułam., (c. 250+100 zł).
  Tytuł okł. Dane wydawnicze odbite stemplem na s. tytułowej. Cena odbita stemplem w dole s. [62]. Przedruk z wyd.: Paris: Editions du Dialogue 1982. Koniec tekstu na s. 60. Na s. [61]: Kalendarium więzienne. Na s. tytułowej nad paryskimi danymi wydawniczymi słowo: Przedruk. Wysokość kolumny druku 1 s.: 252 mm.
  - MM
 • Wyszyński Stefan: Zapiski więzienne.
  B.m.: b.w., b.r. [1989].
  A5, okł.kart., [2],9-254 s., [8] s. fotogr., off. z oryg.
  Tytuł okł.: Zapiski. Na I s. okł.: Herb S. Wyszyńskiego z podpisem: SOLI•DEO i podwójny krzyż. Na końcu książki dodano [7] s. fotografii i [1] s. spisu fot.
  Ka-4350 - MM
 • Wyszyński Stefan: Zapiski więzienne.
  Bydgoszcz: Wydawnictwo Nasza Przyszłość 1989.
  A5, opr.tw., metal. narożniki, [1] kolor. tabl., [6],11-254,[6] s.
  Przedruk z wyd.: Paris: Editions du Dialogue 1982. Na s. [5-6] i [255-256] fotografie prymasa. Spis treści na s. [258].
  - MM
 • Wyszyński Stefan: Zapiski więzienne.
  B.m.: b.w., b.r. [ok. 1989].
  A5, okł.tw., metal. narożniki, off. z oryg.
  Przedruk z wyd.: Paris: Editions du Dialogue 1982. Na twardej oprawie z metalowymi narożnikami nadruk złotą farbą.
  - op
 • Wyszyński Stefan: Zapiski więzienne.
  - J-3852[wg Pil-3043], BN-6198[wg Pil], KS-4669[wg MJ*] {[Kalisz] 1983, A5, off. z oryg.};
  - K-3301* i wg tego: CD-1504*, J-3854*, BN-6199*, KS-4670* {253 s., off., c. 1200 zł};
  - K-3307 i wg tego: J-3860*, BN-6206 {A5, 254,[1] s., off.};
  - Ł-475[kilka wyd.];
  - BK-715, G-83/580* oraz nota w J-3859[wg Pil-3034 - A4 poz., [7],9-12,[4],13-254,[2] s., ksero dwuszpalt., c. 750 zł];
  - G-83/581*; BK-716[wg Pil-3035 - A5, [2],9-254 s., off., c. 1000 zł];; Ka-3857
  - BK-717[wg Pil-3039 - A5, [2],9-254,[2] s., off., c. 800 zł];
  - BK-718[wg Pil-3040, A5, 254,[2] s., off., c. 600 zł];
  - CD-1508[wg K - 254 s.];
  - CD-1509[wg K - 254 s.];
  - CD-1510[wg K - 253 s.];
  - BN-6209 {A5, 7-254 s.};
  - KS-4674[wg CD* - 253 s.];
  - KS-4676[wg CD* - 254 s.];
  - Ka-3856 {[4],9-254,[2] s.};
  - Ka-4636 {[4],9-253,[3] s.};
  - Ka-5042 {[2],9-255,[1] s.};
  - {K-3303, G-83/582, CD-1505[wg K], J-3856, BN-6208[koniec tekstu na s. III okł.], Ka-2799, KS-4672[wg CD*] - wszystkie: A4, 60 s.};
  - {K-3306, G-83/586*, J-3853*, BN-6205[wg K], KS-4675[wg MJ], Ka-4318 - wszystkie: A5, [6],9-254,[2] s.};
  - Br-3158 {[2],9-254 s.}
  - uw[brak możliwości identyfikacji]
 • Wyszyński Stefan: Zapiski więzienne.
  Bydgoszcz: Arkanum, b.r. [1990].
  21 cm, 255 s.
  Kopia z wyd.: Paris: Editions du Dialogue 1982. Lektura dla IV klasy szkoły średniej. ISBN 83-85069-17-8. Brak informacji o drukarni.
  - uw - MM Zobacz
 • Wyszyński Stefan: Zapiski więzienne. Wyd. drugie uzupełnione.
  Warszawa: Instytut Prymasowski Ślubów Narodu, 1990.
  20 cm, okł.kart., 254 s., [8] s. fotogr., [1] s.
  - uw – MM
 • Wyszyński Stefan: Zapiski więzienne. Wyd. trzecie uzupełnione.
  Warszawa: Wydawnictwo im. Stefana Kard. Wyszyńskiego „Soli Deo”, 1991.
  20 cm, okł.kart., 254 s., [8] s. fotogr., [1] s.
  - uw - MM Zobacz
 • Wyszyński Stefan: Zapiski więzienne. Wyd. szóste poprawione i uzupełnione.
  Warszawa: Wydawnictwo im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego „Soli Deo”, © 2006.
  21 cm, 367,[1] s.
  ISBN 83-88202-33-2.
  - uw – MM
 • Wywiad Lecha Wałęsy 7.III.1981. - patrz: Fallaci Oriana: Wywiad udzielony Corriere della Sera 7 marca 1981 r. przez Lecha Wałęsę - Przewodniczącego KKP NSZZ "Solidarność". Wolna Drukarenka Portowców Gdyńskich [1981]. - uw
 • Wywiad z członkami R.O.M.O. 12.V.1983 /pseud. RAD/.
  B.m.: Centralna Drukarnia "S" Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 1983.
  22 s.
  Hoo99/203 - op
 • Wyzwolenie. Kooperatywa Wydaw. Wyzwolenie 1979-1981. [wg: Bór-Komorowski: Trzy wykłady o AK. Kooperatywa Wydaw. Wyzwolenie. s. IV okł.]
  - 1/1 - Kisielewski Stefan: Czy istnieje walka o świat? 1980.- MM
  - 1/2 - Kisielewski Stefan: Walka o świat. 2. Jak objawi się walka o świat.
  - 2 - Bulwieć Chryzostom [pseud.]: Moja podróż do Ciemnogrodu. [Poemat satyryczny].
  - 3 - Kurowski Stefan: Doktrynalne uwarunkowania obecnego kryzysu gospodarczego PRL.
  - 4 - Herbst Lothar: Listy w sprawie wiary i nadziei.
  - 5 - Cywiński Bohdan: Zatruta humanistyka.
  - 6 - Jerzewski Leopold [pseud.]: Dzieje sprawy Katynia.
  - 7 - Zułowski Mieczysław [pseud.]: Wojna z Rosją o niepodległość 1918-1920. [w spisie jako Żulawski].
  - 8 - Roszak Antoni Wujek: Taka pamięć.
  - 9 - Roszak Antoni Wujek: Korespondencja własna.
  - 10 - Sołżenicyn Aleksander: Jeden dzień Iwana Denisowicza.
  - 11 - Kołakowski Leszek: Rewolucja jako piękna choroba.
  - 12 - Gross Jan T[omasz]: W zaborze sowieckim.
  - 13 - Miłosz Czesław: Zniewolony umysł.
  - Bór-Komorowski [Tadeusz] gen.: Trzy wykłady o A.K. [1981] - MM
  - W. J.: Polska w Europie. Bibl-czka Biul. Dolnośląskiego nr 1.
  - Piłsudski Józef: Moja droga do socjalizmu. [1981].
  - uw
 • "Wyzwolenie" Ruch Polityczny. - patrz: Deklaracja i elementy programu Ruchu Politycznego "Wyzwolenie". [1985]. - uw
 • Wyzwolenie. Wydawnictwo.
  - Mackiewicz Józef, Toporska Barbara: Okupacja - czy coś gorszego ? 1985.
  - Łożeński Michał: Ekspansja na wszystkich azymutach (od Rurykowiczów do genseków). 1987.
  - Knapp Stefan: Kwadratowe słońce. 1987.
  - Suworow Wiktor: Akwarium. I wyd. polskie. 1988.
  - Łapa Zenon: Misza cudotwórca. 1989.
  - Kontakt. Wybór tekstów z numerów 9,10,11 - 1987.
  - Kontakt. Wybór tekstów. nr 1 - 6 1988.
  - Kontakt. Wybór tekstów. nr 7 - 9 1988.
  - Kontakt. Wybór tekstów. nr 10 - 12 1988.
  - uw
 • Wzorcowa ordynacja wyborcza NSZZ "Solidarność".
  B.m.[Wr.]: b.w., b.r. [1989].
  A5, 4 s., off. z masz.
  Rozdział I nosi tytuł: Zakres stosowania. Zawiera 42 paragrafy.
  - MM
 • Wzorcowa ordynacja wyborcza NSZZ "Solidarność".
  B.m. [Łódź]: b.w. [Regionalna Komisja Organizacyjna Ziemi Łódzkiej], b.r. [1989].
  A4, 6 s., powiel.
  Rozdział I nosi tytuł: Zakres stosowania. Zawiera 41 paragrafy.
  - MM
 • Wzorcowa ordynacja wyborcza NSZZ "Solidarność".
  B.m.: b.w., b.r. [1989].
  A4, 6 s., powiel. spiryt. jednostronny.
  Rozdział I nosi tytuł: Zakres stosowania. Zawiera 42 paragrafy.
  - MM
 • Wzorcowa ordynacja wyborcza NSZZ "Solidarność".
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  A4, 5 s., powiel.
  BJ-3121 - op
 • Wzorcowa ordynacja wyborcza NSZZ "Solidarność".
  B.m. [Częstochowa]: b.w. [KZ NSZZ "Solidarność" HBB], b.r. [1980].
  A4, 5 s., powiel. jednostr.
  Tytuł nagł. Druk: HBB. Nakład 100 egz.
  RCz-12 - op
 • Wzorcowa ordynacja wyborcza.
  B.m. [Częstochowa]: b.w. [RKZ NSZZ "Solidarność"], b.r. [1980].
  15 cm, 13 s., typogr.
  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność".
  Druk: CzZGraf. Nakład 1000 egz.
  RCz-11 - op
 • Wzorcowa ordynacja wyborcza NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej. Oprac. eksperci NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej Maria Kawecka, Andrzej Ostoja-Owsiany.
  B.m.: b.w., b.r. [1980].
  A4, 7 s., powiel. jednostr.
  Pierwszy rozdział nosi tytuł: Postanowienia ogólne. Zawiera 43 paragrafy. Sygn.: Powielono w ŁZPG "Stomil" / zamówienie nr 274/80 / nakład 1500 egz.
  - MM
 • Wzorcowa ordynacja wyborcza NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej. Oprac. eksperci NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej Maria Kawecka, Andrzej Ostoja-Owsiany.
  B.m.: b.w., b.r. [1980].
  A4, 7 s., powiel.
  Pierwszy rozdział nosi tytuł: Postanowienia ogólne. Zawiera 43 paragrafy. Sygn.: ŁZR/TO/295/80-100 egz. [Łódzkie Zakłady Radiowe].
  - MM
 • Wzorcowa ordynacja wyborcza NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej. Oprac. eksperci NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej Maria Kawecka, Andrzej Ostoja-Owsiany.
  B.m.: b.w., b.r. [1980].
  A4, 7 s., powiel.
  Pierwszy rozdział nosi tytuł: Postanowienia ogólne. Zawiera 43 paragrafy. Sygn.: DM/3653.
  - MM
 • Wzorcowa ordynacja wyborcza NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej. Oprac. eksperci NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej Maria Kawecka, Andrzej Ostoja-Owsiany.
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  A4, 6 s., powiel.
  Pierwszy rozdział nosi tytuł: Postanowienia ogólne. Zawiera 43 paragrafy. Sygn.: WSSE w Łodzi [/] Nr zam. 45 [/] egz. 200 [/] nr rej. BG-I- 0616/158/78.
  - MM
 • Wzorcowa ordynacja wyborcza NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej. Oprac. eksperci NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej Maria Kawecka, Andrzej Ostoja-Owsiany.
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  A4, 8 s., powiel.
  Pierwszy rozdział nosi tytuł: Postanowienia ogólne. Zawiera 43 paragrafy.
  - MM
 • Wzorcowa ordynacja wyborcza NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej. Oprac. eksperci NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej Maria Kawecka, Andrzej Ostoja-Owsiany.
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  A5, 5 s., off. z masz.
  Pierwszy rozdział nosi tytuł: Postanowienia ogólne. Zawiera 43 paragrafy.
  - MM
 • [Wzorcowa ordynacja wyborcza NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej.]
  Do Wzorcowej Ordynacji Wyborczej dodaje się rozdział: Wybory władz regionalnych i delegatów na Walny Zjazd Krajowy. B.m.: b.w., b.r. [1981]. A4, 3 s., powiel. - uw - MM
 • Wzorcowa ordynacja wyborcza NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej. Komentarz. - patrz: Kawecka Maria [oprac.]: Wzorcowa ordynacja wyborcza NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej. Komentarz. - uw
 • xjk [oprac.] - patrz: Człowiek wielkiego serca. [Kraków]: 1983. - uw
 • X-666 [krypt.] - właśc. Andrzej Mandalian - uw
 • X.Y.: Katyń - sierpień 1979. (przedr. z: Bratniak Gdańsk 1980 nr 22) - patrz w: Katyń. Wybór publicystyki 1943-1988. Myśl [1989]. - uw
 • X.Y. [tłum. z niem.] - patrz: Roepke Wilhelm: Kryzys społeczny czasów obecnych. T. I: Wytłumaczenie i obrachunek. Wektory 86. - uw
 • XYZ: Judeopolonia /nieznane karty historii/.
  Kraków: b.w., 1981.
  A5, okł.kart., [2],2-219,[2] s., off. z masz.
  Tytuł okł.: Judeopolonia /nieznane karty historii/ PRL. 1944-1981.
  Ł-478, BN-6211*[MBPŁ - jest to wyd. z lat 90-tych], Hoo99/203 - MM
 • [XYZ]: Judeopolonia 1944-1981 (nieznane karty historii).
  Kraków: b.w., 1982.
  A5, okł.kart., 219,2 s., off.z masz.
  Tytuł okł. Druk z tego samego maszynopisu co w wyd. z 1981 r.
  - MM
 • XYZ: Judeopolonia 1944-1981 (nieznane karty historii).
  Kraków: b.w., 1982.
  A5, okł.kart., 238 s.
  Druk z tego samego maszynopisu co w wyd. z 1981 r., dołączono jedynie dodatek [s. 222-238].
  - op
 • XYZ: Judeopolonia. /nieznane karty historii/ PRL. 1944-1981. [Wyd. II].
  Kraków: b.w., 1981 [właśc. po 1990].
  A5, [2],VI,238 s.
  Druk z tego samego maszynopisu co w wydaniach poprzednich, dołączono dodatkowo na s. I-VI: Przedmowa do wydania drugiego - dat.: 8 grudnia 1989 r.
  BN-6211*[MBPŁ - odnosi się do tego wyd.], BaBN - MM[powielane w latach 90-tych] Zobacz
 • XYZ: Mniejsze zło. Warszawa XII.1981 - VI.1982. Solidarnym…
  B.m.[Wwa]: b.w., b.r. [1982].
  A6, 44,[3] s., off. z masz.
  Zaw. 47 wierszy.
  K-3312, G-82/284, CD-1514[wg K], J-3864, BN-6212, Ka-2801, KS-4910 - op
 • XYZ: Mniejsze zło. - patrz też: Mniejsze zło. Solidarność Wybrzeża; Podziemna Drukarnia Wałkowa 1982. - uw
 • XYZ: Póki źdźbło bodaj nadziei ostatnie.
  Wwa: b.w. czerwiec-wrzesień 1982.
  A6, 23,[1] s., off. z masz.
  J-3865, BN-6213*[wg J], KS-4911 - op
 • y [tłum. z ang.] - patrz: Revel Jean-François: Czy demokracje zdołają przetrwać? Lubl.: Ag. Inf. Solidarności Walczącej 1985. - uw
 • Yallop David A. - patrz: Mord masoński w Watykanie. Wwa: [Unia Nowoczesnego Humanizmu 1986]. - uw
 • Yan ÓW [pseud. - właśc. nazw.: Grzegorz Nawrocki] [notował] - patrz: Lityński Jan: Solidarność. Znaki zapytania, próby odpowiedzi. Wwa: Słowo 1985. - uw
 • Yerzy: Wiersze swobodne. patrz: Jerzy (lat 21): Wiersze swobodne. Wwa: Wytrwałość 1983.- uw
 • Young-Anawaty Amy: Przymus pracy w świetle prawa międzynarodowego [tłum. z: Workers under Communism, wiosna 1984] - tłum. Joanna Inglot. - patrz w: Pod czerwoną gwiazdą. Komunizm w różnych krajach. 1985. - uw
 • Ypsilon [pseud. - właśc. nazw. Marek Rostworowski] - patrz w: Rozmowy niekontrolowane. Paryż: IL 1983. oraz: Jędrychowska Jagoda [pseud.]: Rozmowy niekontrolowane. Pozn.: SAWW ©1990. - uw
 • Yugo.
  B.m.: b.w., b.r. 1985.
  18 cm, teka [8] k. fotogr., (c. 250 zł).
  G-85/451, CJ-1852, J-3866 - op
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.