Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Z - Zag

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 03.09.2019 r.
 
 
 • Z - patrz: Studio Z. - uw
 • Z. [krypt.] [oprac.] - patrz: Kazimierz Pużak 1883 - 1950. W setną rocznicę urodzin. Kr.: Obserwator Wojenny 1984. - uw
 • Z archiwum Warszawskiego Koła Polonistów 1981.
  Wwa: Warszawskie Koło Polonistów [koło naukowe studentów Wydz. Polonistyki UW] 1981.
  A5, okł. 110,[1] s., off. z masz.
  Przygot.: Wojciech A. Dudzik i in. Sygn.: Pow UW. Zam nr 1665/81 Nakład 400 egz.
  - oficj. wyd. uniwersyteckie - uw - MM Zobacz
 • Z archiwum Warszawskiego Koła Polonistów 1982.
  Wwa: Warszawskie Koło Polonistów 1983.
  A5, 105 s.
  Przygot.: Krzysztof Kopczyński i in.
  - oficj. wyd. uniwersyteckie - Oss-570.293, HN-002033351 - uw
 • Z.B. - patrz: Z[ygmunt] B[auman]: Polskie przedwiośnie. [w:] Wydarzenia marcowe 1968. Gdynia 1981. - uw
 • Z dobrą nowiną do ujarzmionych Narodów Europy Wschodniej.
  B.m.: b.w. 1981.
  13 cm, 58 s.
  BN-6215[Dom] - op
 • Z dokumentów cenzury w PRL.
  B.m.: Niezal. Ofic. Wydaw. Żądło, b.r. [ok. 1981].
  A5, okł.kart., 56 s., off. z masz., [c. 60 zł].
  Poprzednio wyd. pt.: Z księgi zapisów G.U.K.P.P.i W. Wwa: Nowa [1977].
  BN-6216[r.w. 1981], Ka-2802, BJ-5055, Br-3161 - MM
 • Z.H. [tłum.] - patrz: Gosztony Peter I.: Pal Maleter. Rewolucyjny generał. Węgry ’56. Wwa: Międzyzakładowa Struktura "Solidarności" 1985. - uw
 • Z historii ruchu młodzieżowego w PRL. Marzec 1968. Kalendarium.
  Wrocław: SKS, b.r. [III 1980].
  A4, 6 s., powiel.
  Biuletyn Informacyjny SKS we Wrocławiu; Suplement do Podaj Dalej; nr 4.
  Przedr. z: Index nr 6, III-IV 1979. Oprac.: Ewa Kulik. Na podst.: Marek Tarniewski: Krótkie spięcie. IL Paryż 1977.
  RW-273, Sup-1034[11 s. - chyba razem z drugim supl. p.t. Raport o stanie SZSP], BNWC-354 - op
 • Z historii wydarzeń węgierskich. /Materiały i dokumenty/.
  B.m.: Niezal. Ofic. Wydaw. październik 1981.
  A4, okł.kart., 3-97 s., powiel., c. 70 zł.
  Historia Najnowsza. Bibl. Robotnicza. 172 poz. wyd.
  BN-6217, Ka-2803, Hoo99/203, BJ-5056, Br-3162 - MM
 • Z.J. [wiersze w:] Do czytania w czas adwentowy. [1983]. - uw
 • Z. Jar. [wiersze] - patrz w: Grudzień - Sierpień. Piosenki i wiersze Wybrzeża. Wwa: BL 1980. - uw
 • Z.K. [oprac.] - patrz: Katyń 1940: [dokumenty]. [ok. 1980]. - uw
 • Z. (Kr.) [właśc.: Krzysztof Gurba, Lucjan Klyszcz, Jerzy Margański, Dobrosław Rodziewicz] [tłum.] - patrz: Hayek Friedrich August von: Droga do niewolnictwa. Wwa: Niepodległość 1988 i 1989. - uw
 • Z księgi zapisów G.U.K.P.P.i W.
  B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza, b.r. [XII.1977].
  A4, okł.kart. z pap. fotogr., 5,[5],72,[3] s., powiel.
  Tytuł okł.: Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Na okładce fotografia bramy GUKPPiW. S. tytułowa na s. [9]. Na pierwszych siedmiu stronach zamieszczono „Oświadczenie Komitetu Samoobrony Społecznej KOR z dn. 18 listopada 1977 r.”. Oprawa spięta nitami.
  [Wspomnienie:] Paweł Misior: Papierowy krzyk. [fragm. książki „Ja, Tomasz Strzyżewski”. Wydaw. Leon Bonnet] Rzeczpospolita - Plus Minus nr 86(4643) z dn. 12-13.04.1997 s.18.
  Ł-86b, CD-200a, BN-6218, Ka-3811(AO VI/5154), BJ-5057, FC-7340, Br-3163, Nukat-1556633 - MM
 • Z księgi zapisów G.U.K.P.P.i W.
  B.m.: b.w., b.r.
  A4, 61 s., powiel.
  Tytuł nagł. na s. 7. Na pierwszych sześciu zamieszczono „Oświadczenie Komitetu Samoobrony Społecznej KOR z dn. 18 listopada 1977 r.”. Nie zamieszczono spisu telefonów GUKPPiW.
  - e-MM [skany]
 • Z księgi zapisów Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Fragmenty dokumentów ujawnionych przez J.T. Strzyżewskiego, byłego pracownika krakowskiego oddziału GUKPPiW.
  B.m.: b.w., b.r.
  A4, okł., [1],26 s.,[1],1a-8a,1b-2b s.
  Tytuł okł.
  ECS-04634 - uw
 • Następne wydania patrz pt.: Czarna księga cenzury PRL. Warszawa: Nowa kwiecień 1981. Inne wyd. pt.: Z dokumentów cenzury w PRL. - uw
 • Z lewa i z prawa.
  New York: IDEE 1988.
  Konfrontacje; 8.
  18 cm, 199,[1] s.
  ISBN 0-935417-08-7. Tyt. ang.: "From the Left and from the Right".
  Zaw.:
  - Charles Krauthammer: Zbiorowa wina, zbiorowa odpowiedzialność [tłum. z książki: "Cutting edges. Making sense of the Eighties". NY 1985 s. 215-217].
  - Josef Joffe: Wojna historyków. Raport z Niemiec [tłum. z: Encounter, czerwiec 1987].
  - Charles Krauthammer: Wszyscy dziś jesteśmy marksistami [tłum. z książki: "Cutting edges. Making sense of the Eighties". NY 1985 s. 118-120].
  - Paul Hollander: Socjalistyczne więzienia i umysły zniewolone [tłum. z: The National Interest, nr 10, zima 1987/8].
  - Juliana Geran Pilon: Bułgarski splot [tłum. z: The National Interest, nr 3, wiosna 1986].
  - Arch Puddington: Prawdziwa Bułgaria... Gdzie giną Turcy [tłum. z: The American Spectator, maj 1987].
  - Michael Ledeen: Czerwone horyzonty: Kroniki komunistycznego superszpiega {omów. książki: Ion Mihai Pacepa: "Red Horizons: Chronicles of a Communist Spy Chief". Regnery Gateway 1988} [tłum. z: The American Spectator, kwiecień 1988].
  - Elizabeth Becker: Układ Hanojski. O tym jak Wietnam stworzył regionalne imperium komunistyczne [tłum. z: The New Republic, 20 październik 1986].
  - Charles Krauthammer: Grenada i koniec rewolucji [tłum. z książki: "Cutting edges. Making sense of the Eighties". NY 1985 s. 11-17].
  - Richard N. Haass, Kurt M. Campbell: Afryka Południowa: Niebezpieczne porównania [tłum. z: The National Interest, zima 1987/8].
  - Nick Eberstadt: Cztery mity o Afryce [tłum. z: The National Interest, zima 1987/8].
  - Joshua Muravchik: Przebudowa Japonii: Okupacja amerykańska jako nowy ład {omów. książki: Theodore Cohen: "Remaking Japan: The American Occupation as New Deal". Ed. by Herbert Passin. The Free Press [1988]} [tłum. z: The American Spectator, luty 1988].
  - Naiwność papieża [tłum. z: The New Republic, 14 III 1988].
  - Eric M. Breindel: Czy szpiedzy się liczą ? [tłum. z: Commentary, marzec 1988].
  - Charles Krauthammer: Trzy oblicza terroru [tłum. z książki: "Cutting edges. Making sense of the Eighties". NY 1985 s. 167-170].
  - Eric Chenoweth: Nikaragua: Zdradzone uniwersytety [tłum. z: Freedom at Issue, maj/czerwiec 1988].
  - uw - MM Zobacz
 • Z lewa i z prawa.
  Wwa: Wydaw. PoMOST 1989.
  A5, okł.kart., [5],4-199,[3] s., off. z oryg., c. 1000 zł.
  Konfrontacje; 8.
  Red.: Irena Lasota.
  BN-6219, Ka-2804, BJ-5058 - MM
 • Z.M.: Wprowadzenie. - patrz w: Kurowski Stefan: Od sierpnia do grudnia. Wwa: Głos 1985. - uw
 • Z ostatniej chwili. - patrz: Atak na Solidarność. Strajk we Wrocławskim MPK. Z ostatniej chwili. - uw
 • Z.P. [pseud.] - właśc.: Marcin Gugulski - uw
 • Z.P. [pseud.]: Posłowie. - patrz w: Sterling Claire: Sieć terroru. Warszawa: Głos 1987. - uw
 • /Z.P./ [pseud.]: Wprowadzenie. - patrz: Jóźwiak Franciszek, Gomułka Władysław: Nowotko - Mołojec. Z początków PPR. Relacje Franciszka Jóźwiaka i Władysława Gomułki. Głos 1985; Maraton 1985. - uw
 • ZPG-a [drukarnia - sygnatura] Gdynia.
  - Druk. ZPG-a - Mlynář Zdeněk: Mróz ze wschodu. Z. 1-3. Gdynia: KZ NSZZ "Solidarność" przy WSM w Gdyni 1981. Zesz. Problemowe 1-3.
  - Druk. ZPG-a / zlec 1290/81-1500 - Naruszewicz Natalia [pseud.]: Zarys historii PRL. Część I - II. Gdynia: Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" przy Wyższej Szkole Morskiej, (1981). Zeszyty Problemowe; nr 2.
  - Druk. ZPG-a/1369/81 - 1000. - Kurowski Stefan: Doktrynalne uwarunkowania obecnego kryzysu gospodarczego w PRL. Gdynia: KZ NSZZ "Solidarność" przy WSM 1981. Zesz. Problemowe.
  - Druk. ZPG-a 1618/81 - 1.500. - Moczulski Leszek: Plan stabilizacji gospodarki. Wwa: Wydaw. Polskie [19]81.
  - Druk. ZPG-a/1911/81 - 2000. - Rajski Marian: Współpraca gospodarcza Polska - ZSRR. [tyt. okł.]. [Tyt. nagł.:] Wystąpienie delegata na miejskiej konferencji partyjnej w Gdyni w dniu 16 maja 1981 r. Gdynia: Wydaw. Solidarność Portowców 1981.
  - uw
 • Z płomyka ogień. Relacja uczestnika strajku w Hucie im. Lenina.
  B.m. [Kraków]: Miesięcznik Małopolski, b.r. [maj 1988].
  A5, okł., 9,[1] s., off. z pisma ręcznego, [c. 100-200 zł].
  Dodatek nadzwyczajny.
  Tytuł nagł.
  BK-719, J-3868, BN-6220*[wg BK], KS-4953*[wg MJ], FC-3389 - MM
 • Z pola walki. Historia Ruchu Korowskiego w dokumentach.
  Kraków: b.w., 1977.
  A5, 58 k.
  Broszura zawiera materiały zaczerpnięte z Biuletynu Informacyjnego i Komunikatów Komitetu Obrony Robotników, które ukazały się w sierpniu 1977 r.
  Nukat-872103[PANGd] - op
 • Z prac Ośrodka Badań Społecznych.
  Lublin: Ośrodek Badań Społecznych NSZZ "Solidarność" Region Środkowo-Wschodni 1981.
  A5, okł.kart., [6],51 s., off. z masz.
  Zeszyty Problemowe Ośrodka Badań Społecznych; Nr 1.
  Redakcja: Jan Pomorski. Zawiera teksty: Lesław Paga, Jan Pomorski: OBS o sobie; Nina Kraśko: "Oceny, szanse, niebezpieczeństwa" - wyniki ankiety Zespołu Badania Opinii Publicznej; Jacek Raś: Analiza ankiety na temat zasad podwyżek cen i rekompesat; Jacek Raś: Analiza ankiety na temat kartek żywnościowych.
  S-278/1940, 3426 [być może istnieją dwie wersje tego wyd.], BJ-3216 - MM
 • Z procesu Władysława Frasyniuka. Cz. 1. (15-17.11).
  B.m.: b.w., b.r. [1982].
  A4, [2],17 s., masz. przeb.
  Zaw.: "Solidarność" w podziemiu. Wywiad z przewodniczącym RKS Dolny Śląsk - Władysławem Frasyniukiem. Przedr. z: Tyg. Mazowsze nr 13, 12.05.1982 r.
  J-4179*[wg Pil-3047], BN-1181[wg Pil] - op
 • ZSRR w oczach Zachodu.
  B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Europa, wrzesień 1988.
  A5, okł.kart., 123,[1] s., off. z masz., c. 400 zł.
  Konfrontacje; 7.
  Red.: Jakub Karpiński, Irena Lasota. Z ang. i franc. tłum.: J. Karpiński, z ros.: Tomasz Mianowicz. Tytuł oryg.: Sowietskij Sojuz. Przedruk z wyd.: New York: Instytut na Rzecz Demokracji w Europie Wschodniej 1988.
  J-3987[marzec; c. 600 zł], BN-6402, Ka-2901, Br-3283 - MM
  Odmiany nakładów:
  - błędny układ stron na matrycy – w miejscu s. [5] jest s. [91]: tytuł tekstu: Zanim przyjdzie…, wys. kolumny druku: 163,8 mm; w miejscu s. [91] jest s. [5]: tytuł tekstu: Imperium rosyjskie…, wys. kolumny druku: 157,6 mm. – MM;
  - właściwy porządek stron - s. [5]: tytuł tekstu: Imperium rosyjskie…, wys. kolumny druku: 171,5 mm; s. [91]: tytuł tekstu: Zanim przyjdzie…, wys. kolumny druku: 168,6 mm. - MM
 • ZSRR w oczach Zachodu. - wydano także pt.: Sowietskij Sojuz. - uw
 • Z tamtej strony. Nieznane relacje z wydarzeń Grudnia ’70.
  B.m.: niw [Niezależny Instytut Wydawniczy], 1981.
  A5, okł.kart., 29 s., off. z masz., [c. 35 zł].
  Opracował: L. J. [Leopold Jerzewski - pseud.].
  Ł-310, BN-6221, Ka-1709, Br-3164
  odmiany okładki:
  - druk w kolorze czarnym; egzemplarz obcięty - MM;
  - druk w kolorze brązowo-czerwonym; egzemplarz nieobcięty - MM
 • Patrz ten sam tekst pod tyt.: Spojrzenie z drugiej strony. Relacja z Gdańska 1970. - uw
 • Z.W. - patrz: M.A., B.K., M.K. i Z.W. [pseud.] - uw
 • Z.Z.Z.; Z Z Z [krypt.] - właśc. Władysław Bartoszewski - uw
 • Z.Z.Z. [krypt.]: Syndykat śmierci czyli krótka historia polskiej „bezpieki”.
  B.m. [Katowice]: Oficyna Śląska, 1987.
  A5, okł.kart., [2],5-38 s., off. z oryg. i masz., c. 150 zł.
  Wyd. oparte na publ.: 40 lat władzy komunistycznej w Polsce. Londyn: Polonia 1986.
  CJ-1490, J-123, BN-0214[wg BŚ], BJ-0183, FC-11614, ECS-01168 - MM
 • Z.Z.Z. [krypt.]: Syndykat zbrodni. Kartki z dziejów UB i SB w czterdziestoleciu PRL. Pierwsza część była druk. jako: Kowalski Jan: Metody i praktyki bezpieki w pierwszym dziesięcioleciu PRL. - uw
 • Z.Z.Z. [krypt.]: Syndykat zbrodni. Kartki z dziejów UB i SB w czterdziestoleciu PRL. [Wyd. I].
  - w: Głos. Warszawa 1985 nr 3(46) s. 2-26.
  - uw - MM
 • Z.Z.Z. [krypt.]: Syndykat zbrodni. Kartki z dziejów UB i SB w czterdziestoleciu PRL.
  Paryż: Spotkania, ©1986.
  22 cm, 67,[8] s.
  ISBN 2-86914-017-7. Zaw.: Szymon Starowolski: Aneks - Ofiary Wronek. [przedruk z: Czas. Poznań 1985 nr 2-3].
  - uw - MM Zobacz
 • Z.Z.Z. [krypt.]: Syndykat zbrodni. Kartki z dziejów UB i SB w czterdziestoleciu PRL.
  B.m. [Lublin]: Wydaw. Spotkania XII 1986.
  A5, okł.kart., 16 s., stdr. z oryg., druk dwułam.
  Zaw.: Szymon Starowolski: Aneks - Ofiary Wronek. Przedruk z wyd.: Paryż: Spotkania 1986. Przedr. z innego wyd. niż powyższe [mini ?], patrz spis treści.
  G-86/361, CJ-1491, J-124, BN-0216, Ka-2806, Hoo99/203, BJ-0185, FC-11616, Br-3165, ECS-03158 - MM
 • Z.Z.Z. [krypt.]: Syndykat zbrodni. Kartki z dziejów UB i SB w czterdziestoleciu PRL.
  B.m.: Editions Spotkania, b.r. [1986-7].
  A5, okł.kart., [4],7-56,[1] s., off. z oryg.
  Przedruk anonimowy, dane wydawnicze pochodzą z podstawy przedruku. Zaw.: Szymon Starowolski: Aneks - Ofiary Wronek. Przedruk z wyd.: Paryż: Spotkania 1986. Nie przedrukowano „Listy zmarłych…” od s. 58.
  - MM
 • Z.Z.Z. [krypt.]: Syndykat zbrodni. Kartki z dziejów UB i SB w czterdziestoleciu PRL.
  Wwa: Piechur [b. słabo widoczne na s. tyt.] * * * 1986.
  A6, okł.kart., 63 s., off. z oryg., c. 160 zł.
  Zaw.: Szymon Starowolski: Aneks - Ofiary Wronek. Przedruk z wyd.: Paryż: Spotkania 1986.
  G-86/362, Ł-498a, CJ-1492, J-125, BN-0219, Ka-2807, BJ-0184, FC-11615, Br-3166, ECS-03157 - MM
 • Z.Z.Z. [krypt.]: Syndykat zbrodni. Kartki z dziejów UB i SB w czterdziestoleciu PRL.
  B.m.: druk Myśl b.r.
  A6, okł.kart., 63 s., off. z oryg., (c. 560 zł).
  Zaw.: Szymon Starowolski: Aneks - Ofiary Wronek. Przedr. z wyd.: Paryż: Spotkania 1986. Układ identyczny jak w wyd.: Wwa: Piechur * * * 1986, także wraz z b. słabo widoczną nazwą Piechur na s. tyt. Istnieją egz. w których brak aneksu.
  BJ-0188, FC-11621 - MM
 • Z.Z.Z. [krypt.]: Syndykat zbrodni (kartki z dziejów UB i SB w czterdziestoleciu PRL). Wyd. trzecie.
  B.m.: Wydawnictwo Kurs, 1987.
  A5, okł.kart., 67 s., off. z oryg., c. 320 zł.
  Zawiera również: Szymon Starowolski: Aneks - Ofiary Wronek. Przedr. z wyd.: Paryż: Spotkania 1986.
  KN’87-55, BŁ-224, CJ-1493, J-127, BN-0217, Ka-2808, BJ-0186, FC-11617 - MM
 • Z.Z.Z. [krypt.]: Syndykat zbrodni (kartki z dziejów UB i SB w czterdziestoleciu PRL). Wyd. trzecie.
  B.m.: Wydawnictwo Kurs, 1987.
  A5, okł.kart., 67 s., ksero, c. 320 zł.
  Jest to mająca cechy nakładowe kopia ksero wydania opisanego powyżej. Zawiera również: Szymon Starowolski: Aneks - Ofiary Wronek. Przedr. z wyd.: Paryż: Spotkania 1986.
  - MM
 • Z.Z.Z. [krypt.]: Syndykat zbrodni. Kartki z dziejów UB i SB w czterdziestoleciu PRL.
  B.m.: Solidarność Walcząca 1987.
  A5, opr. tw., 67 s., off. z oryg.
  Zaw.: Szymon Starowolski: Aneks - Ofiary Wronek. Przedr. z wyd.: Paryż: Spotkania 1986.
  CJ-1494*, J-126*, BN-0218, Br-3167{b.r. [1987-88]} - op
 • Z Z Z [krypt.]: Syndykat zbrodni.
  - w: [Czterdzieści] 40 lat władzy komunistycznej w Polsce. Londyn: Polonia 1986 s. 209-240.
  - w: [Czterdzieści] 40 lat władzy komunistycznej w Polsce. Myśl [1987] s. 209-240.
  - uw - MM
 • [Z.Z.Z.]: Syndykat zbrodni.
  Wwa: Przedświt 1989.
  A5, okł.kart., 35,[1] s., off. z oryg., [c. 1200-1500 zł].
  Okładka: Lech Robakiewicz (I.SZ.). Przedruk w układzie jak w wyd.: [Czterdzieści] 40 lat władzy komunistycznej w Polsce. Myśl [1987].
  BN-0215, Ka-2411, BJ-0187, FC-11618, Br-0139, ECS-01028 - MM
 • Z.Z.Z. [krypt.]: Syndykat zbrodni. Kartki z dziejów UB i SB w czterdziestoleciu PRL. Wyd. II.
  Wrocław: SW [Solidarność Walcząca] b.r. [1987-8].
  A5, okł.kart., [4],7-67 s., off. z oryg., [c. 260-300 zł].
  Zaw.: Szymon Starowolski: Aneks - Ofiary Wronek. Przedr. z wyd.: Paryż: Spotkania 1986.
  CJ-1495, J-128, BN-0220, Ka-4247 - MM
 • Z życia wyjęci /pamiętnik z Sieradza i Łowicza/. Zamknięcie /pamiętnik z Łupkowa/.
  B.m.[Wwa]: Wydawnictwo Słowo, b.r. [1982-3].
  A4, okł., 45 s., powiel., c. 120 zł.
  K-3324, G-83/596, CD-180, J-3896, BN-6256, Ka-2828, Hoo99/203, KS-0546[wg CD, KB], BJ-5092, Br-3194 - MM
 • Za cicho jest. - patrz: K.: Za cicho jest. [Podkowa Leśna: Oficyna Wydawnicza P. T. 1980]. - uw
 • Za kulisami bezpieki i partii. - patrz: Światło Józef: Za kulisami bezpieki i partii. Józef Światło ujawnia tajniki partii, reżymu i aparatu bezpieczeństwa. - uw
 • Za prawdę i miłość. Ks. Jerzy Popiełuszko.
  Częstochowa: Instytut Prymasowski Ślubów Narodu, 1990.
  A5, 99 s.
  Do użytku wewnętrznego.
  Sygn. druk.: I. T. S. Kr. - Zam. 15/P/90 - 2000.
  - uw - MM
 • Za szklaną ścianą. Raport o obozie odosobnienia dla kobiet w Gołdapi.
  B.m. [Warszawa]: WSKOS Wydawnictwo Społeczne Kos, 1982.
  A5, okł.kart, 20 s., off. z masz., c. 40 zł.
  Autorem jest Aldona Jawłowska.
  K-3313, G-82/285, J-3869, BN-6222, Ka-2819, BJ-5059, Br-3168 - MM
 • Zabielski Piotr [wybór wierszy] - patrz: Miłosz Czesław: W mojej Ojczyźnie… [wiersze]. [1984]. - uw
 • Zabiełło Stanisław - patrz: Polska - Rosja w świetle pamiętników. Cz. 1-4. Warszawawa: Wydawnictwo W 1984. - uw
 • Zabierowski Stefan: 63 rocznica. - patrz: Droga do niepodległości. Sprawa polska w I wojnie światowej. Wyd. I. Sosnowiec: WIR Wydawniczy Instytut Robotniczy, 1981. - uw
 • Zabłocki Wiesław: Podstawowe problemy suwerenności. - patrz: Sobolewski Marek: O ustrojach demokratycznych i niedemokratycznych; Zabłocki Wiesław: Podstawowe problemy suwerenności. Kr.: "V" [1983]. - uw
 • Zabłocki Wiesław - patrz: Majewski Wacław [pseud.] - uw
 • "Zabugowiec": Byłem w Katyniu. (przedr. z: Orzeł Biały Londyn nr 149, 01.1977) - patrz w: Katyń. Wybór publicystyki 1943-1988. Myśl [1989]. - uw
 • Zachód porwany. Eseje i polemiki.
  Wr.: Wydaw. Oświatowe BiS 1984.
  A5, okł.kart., 60 s., off. z oryg. i masz., c. 120 zł.
  Zaw.: Milan Kundera: Zachód porwany albo tragedia Europy Środkowej [przedr. z: Zesz. Lit. 1984 nr 5]; Adam Zagajewski: Wysoki mur [przedr. z: Zesz. Lit. 1984 nr 7]; Leszek Szaruga: Notatki ze środka Europy.
  Rec.: Niehaszek: Mit Europy Środkowej czyli niezgoda na kicz. Obecność 1985 nr 10 s. 105-109.
  K-3314, G-84/546, J-3874, BN-6223, Ka-843, Hoo99/203, KS-4985, BJ-5064, Br-3169 - MM
 • Zachwiej Paweł: O prawie mniejszościowym w Polsce.
  Warszawa: Nowa Koalicja 1987.
  A4, 9 s.
  Ka-5144 - op
 • Zaczkowski Piotr: Wiersze.
  Gliwice: Wokół nas 1990.
  A6, 31,[1] s., off. z masz., [c. 400 zł].
  Ka-5113, BJ-5065 - uw
 • Zadora Andrzej [pseud.] - właśc. Wojciech Sieradzki, Jacek Borkowicz - uw
 • Zadora Andrzej [pseud.]: Polski "temat drażliwy". - patrz w: Argumenty do dialogu polsko-białoruskiego. Zesz. 1. Wwa: Przedświt 1986. - uw
 • Zadora Andrzej [pseud.] [przekł.] - patrz: Fuller J. F. C.: Bitwa pod Warszawą 1920. Niezal. Spółdz. Wydaw. "1" [1980]. - uw
 • Zadra Janusz: Polemiki z polityki. Cz. 2.
  B.m.: b.w. 1982.
  A5, [28] s.
  BN-6224 - op
 • Zadrożny Stanisław: W Katyniu zginął kwiat inteligencji. (przedr. z: Orzeł Biały Londyn nr 140, 04.1976) - patrz w: Katyń. Wybór publicystyki 1943-1988. Myśl [1989]. - uw
 • Zagadnienia do egzaminów ze szkolenia wojskowego w roku akad[emickim] 1980/81.
  B.m. [Częstochowa]: NZS Polit[echniki] Częstochowskiej; druk SSP "Grosik", b.r. [1981].
  A5, 21 s., off.
  Tytuł nagł. Nakł. 300 egz.
  RCz-20 - op
 • Zagajewski Adam: Jechać do Lwowa i inne wiersze.
  Londyn: Aneks 1985.
  ISBN 0 906601 25 8.
  Rec.: Jakub Jahn: Lwów jest wszędzie. Pogląd Berlin Zach. 1986 nr 5-6(103-104) s. 50-53; P.M.K. [właśc. Paweł Kłoczowski]: Pochwała tworzenia. Arka 1987 Kr. nr 17 s. 113-116; Rafał Grupiński: Trasa ucieczki. Puls Londyn 1986 nr 29 s. 83-89; Marek Zieliński: Z Paryża do Lwowa. Wezwanie 1989 nr 15 s. 87-89.
  - uw - MM Zobacz
 • Zagajewski Adam: Jechać do Lwowa i inne wiersze.
  B.m.[Kr.]: Ofic. Wydaw. Margines 1986.
  A5, okł.kart., 80 s., off. z oryg., [c. 300 zł].
  Ilustr.: Józef Czapski (z Dzienników). Przedr. z wyd.: Londyn: Aneks 1985.
  G-86/364, CJ-1497, CD-1515, BK-720, J-3876, BN-6225, Ka-2811, KS-4697, BJ-5066, Br-3170 - MM
 • Zagajewski Adam: Jechać do Lwowa i inne wiersze.
  Wwa: Droga 1986.
  A6, okł.kart., 80 s., off. z oryg., c. 160 zł.
  Ilustr.: Józef Czapski (z Dzienników). Przedr. z wyd.: Londyn: Aneks 1985.
  G-86/363, Pil-3057[błędnie: Wydaw. Polskie, Bibl. Drogi], CJ-1496, CD-1516, J-3875, BN-6226, Ka-2810, KS-4698, BJ-5067, Br-3171 - MM
 • Zagajewski Adam: List.
  Pozn.: Witryna Poetycka OKS "Od Nowa" 1978.
  41 s.
  Ilustr. Lech Frąckowiak.
  Rec.: Leszek Szaruga: „Prawdę masz utrwalić”. Zapis 1978 nr 7 s. 111-115 - przedr. w: Zapis Londyn 1979 nr 7 s. 143-148.
  KS-4688 - op
 • Zagajewski Adam: List.
  Kraków: Krakowska Oficyna Studentów k [kos], [19]’79.
  A6, okł.kart., obw., [3],2-45,[4] s., [4] k. ilustr., stdr. z masz.
  Oprac. graf.: Piotr Jaksa. Zawiera też: Tadeusz Nyczek: [wstęp].
  CD-1517, BK-721, BN-6227, Ka-2812, KS-4689, {BJ-5068, FC-4083}[10 cm ?], Br-3172 - MM
 • Zagajewski Adam: List. Oda do wielości. Nowe wiersze.
  Kr.: Półka Poetów 1982.
  A6, okł.kart., 72,[3] s., off. z masz., [c. 100 zł].
  Zaw. 90 wierszy.
  Rec.: Jerzy Jastrząb [pseud. - właśc. Tadeusz Żukowski]: Poeta i żelazo, czyli ody na cześć zwykłego życia. Bez Debitu Pozn. 1983 nr 1 s. [98-103]; Pseudonim [pseud. - właśc. Włodzimierz Bolecki]: "Petit" czyli "Nowe wiersze". Arka Kr. 1984 nr 7 s. 75-76; Stanisław Barańczak: "Szukając miary, może tworzysz miarę". w: tegoż: Przed i po. Londyn: Aneks 1988.
  K-3315, G-82/286, CD-1518[wg G], BK-722, J-3877, BN-6228[wg BK], S-279/3010, Ka-3634, KS-4690, BJ-5069, Br-3173[fot.] - op
 • Zagajewski Adam: List. Oda do wielości.
  Paryż: IL 1983.
  ISBN 2-7168-0030-8.
  Rec.: Janina Katz-Hewetson: Wyobraźnia i rzeczywistość. Puls Londyn 1984 nr 20 s. 177-180.
  - uw
 • Zagajewski Adam: Nowe wiersze.
  Kr.: Wydaw. Świt 1984.
  A5, [12] k., powiel.
  BJ-5070 - op
 • Zagajewski Adam: Nowe wiersze.
  Kr.: Wydaw. Świt 1985.
  A5, [12] k., powiel., [c. 100 zł].
  Korekta druku przeprowadzona ręcznie.
  BK-723*[wg Pil-3059], J-3878, BN-6229[wg J], KS-4695[wg MJ], BJ-5071 - op
 • Zagajewski Adam: Petit.
  Warszawa: Wydawnictwo Słowo, 1983.
  A6, okł., 16 s., powiel., c. 25 zł.
  Opracowanie graficzne: Mateusz Lubryk [pseud.]. Wg K - dwa nakłady różniące się ostatnią stroną.
  Rec.: Pseudonim [pseud. - właśc. Włodzimierz Bolecki]: „Petit” czyli „Nowe wiersze”. Arka Kraków 1984 nr 7 s. 75-76.
  K-3316, G-83/591, CD-1519, J-3879, BN-6230, Ka-2813, Hoo99/203, KS-4691, BJ-5072, FC- 7350, Br-3174, ECS-01171, Nukat-1332441 - MM
  Odmiany okładki [wszystkie mają taką samą IV s. okł.]:
  - druk na okładce brązową farbą na białym papierze – MM;
  - druk na okładce zieloną farbą na białym papierze, słowo „Wydawnictwo” jest praktycznie niewidoczne – MM;
  - druk na okładce brązową farbą na czarnym papierze – MM
 • Zagajewski Adam: Słuch absolutny.
  B.m.: b.w. 1983.
  227 k.
  G-83/592*, J-3880*, BN-6231[wg J], KS-4692[wg MJ*] - op
 • Zagajewski Adam: Solidarność i samotność.
  Paryż: Zeszyty Literackie - Cahiers Littéraires, 1986.
  22 cm, 107,[4] s.
  ISBN 2-906253-00-6.
  - uw - MM
 • Zagajewski Adam: Solidarność i samotność.
  B.m.[Kr.]: Ofic. Wydaw. Margines 1986.
  A6, okł.kart., [2],7-107,[1] s., off. z oryg., [c. 210-500 zł].
  Przedr. z wyd.: Paryż: Zesz. Liter. 1986.
  Rec.: E.K. [właśc. Elżbieta Kalemba-Kasprzak]: Uwodzicielski wdzięk europeizacji. Alm. Hum. 1986 nr 7 s. 88-91; Marek Zaleski: Mądremu biada? Kult. Niezal. 1987 nr 35 s. 107-116; Jerzy Malewski [pseud. - właśc. Włodzimierz Bolecki]: Stracone szanse. w: [tegoż]: Jedynie prawda jest ciekawa. Wwa: Pokolenie 1987 s. 67-73; Stracone szanse Zagajewskiego. Brulion 1988 nr 4 s. 139-142.
  G-86/365, CJ-1498, CD-1520, BK-724, J-3881, BN-6232, Ka-2814, KS-4699, BJ-5073, Br-3175 - MM
 • Zagajewski Adam: Solidarność i samotność.
  Warszawa: Fundacja Zeszytów Literackich, © 2002. 21 cm, 142,[2] s. ISBN 8391797902.
  - uw
 • Zagajewski Adam: Wiersze.
  Wwa: b.w. 1976.
  [11] k.
  KS-4687[wg MJ] - op
 • Zagajewski Adam: [Wstęp]. - patrz: Havel Vaclav: Siła bezsilnych. Berlin: Veto 1987. - uw
 • Zagajewski Adam [aut.] - patrz: Czego nie ma w podręcznikach … Kr.: Wydaw. "Krzyża Nowohuckiego" 1980. - uw
 • Zagajewski Adam [przekł.] - patrz: Aron Raymond: Widz i uczestnik; Brodski Josif: Cztery eseje. Wwa: Nowa 1987. - uw
 • Zagajewski Adam [wiersze] - patrz w: Wszystkie seanse zarezerwowane. Wiersze z lat 1970-1980. NZS Politechniki Warszawskiej 1981; Świadectwa. Polska po 13 grudnia w fotografii. Przegląd Wiadomości Agencyjnych 1986; Na skrzyżowaniu Azji i Europy. Wiersze polskie 1980-84. Wyd. 2 rozszerz. Wr.: Ofic. Wydaw. im. Grzegorza Przemyka 1988; [Tysiąc …] 1970 grudzień. Czy umiałeś przeżyć, zrozumieć i zapamiętać rzeczy, które Cię spotkały. - uw
 • Zagajewski Adam - patrz: Sumero A. [pseud.] - uw
 • Zagajewski Marek [rozm.] - patrz: Kropiwnicki Jerzy: Aby Związek był związkiem. Łódź: NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej 1989. - uw
 • Zagozda Andrzej [pseud.] - właśc. Adam Michnik - uw
 • Zagóralski Władysław: Patriotyzm i polityka.
  B.m.: (sygnały) b.r. [1986 ?].
  A5, [4] s., off. z masz.
  Tyt. nagł.
  J-4299, BN-6236[wg J; błędnie: Zagórski] - op
 • Zagórska[-Wojtyga] Wiesława [tłum.] - patrz w: Sacharow Andriej D.: Rozmyślania, wywiady, propozycje, artykuły. Myśl [1990]. - uw
 • Zagórski Andrzej [pseud.] - właśc. Jan Skoczyński - uw
 • Zagórski Andrzej [pseud.]: Sprawa radia "Solidarność".
  B.m.[Wwa]: Wydaw. Arka b.r. [1983].
  A5, 8 s., off. z masz., bezpł.
  Wg J r.w. podany.
  K-3317{[c. 20 zł]}, G-83/593*, J-3882, BN-6233, S-279/2832, Ka-2815, BJ-4191[stdr.], Br-3176 - op
 • Zagórski Jerzy: Nie mrużmy powiek.
  Warszawa: Wydawnictwo Przedświt; Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy, 1985.
  20 x 11 cm, okł.kart., obw., 38 s., off. ze skł., c. 100 zł.
  Na s. 13, 21, 29 i na obw. grafiki anonimowego autora.
  K-3318, G-85/452, CD-1521, J-3883, BN-6234, Ka-2816, Hoo99/203, KS-4705, BJ-5074, FC-7351, Br-3177, ECS-03372, ST15-5124, Nukat-958795 - MM
  Odmiany:
  - Przed k. tytułową wpięto czystą kartę [ang.: flyleaf] i jest ona liczona[?] w paginacji. - MM
  - Czasem – przez pomyłkę zapewne – ta karta wpięta jest między s. redakcyjną a pierwszą s. tekstu książki. MM
 • Zagórski Wacław (Grzybowski Lech): Wicher wolności.
  Londyn: nakł. Czytelników Przedpłacicieli, 1957.
  22 cm, 391 s., [2] mapy złoż.
  - uw
 • Zagórski Wacław (Grzybowski Lech): Wicher wolności. Drugie wyd.
  Londyn: Polska Fundacja Kulturalna, 1984.
  22 cm, 479,[4] s.
  Przedmowa: Gustaw Herling-Grudziński [dat.: w sierpniu 1955 r.]. Tytuł okł.: Wicher wolności. Dziennik powstańca. Wewnętrzny tytuł na s. [15]: Dziennik powstańca. Warszawa 1944.
  - uw - MM
 • Zagórski Wacław (Grzybowski Lech): Wicher wolności.
  Warszawa: Wydawnictwo Przedświt, 1989.
  A5, okł.kart., [4],7-377,[1] s., off. z oryg., c. 6600 zł.
  Na I i IV s. okł. fotografie grup powstańców. Na IV s. okł. inf. o odejściu z wydaw. Wacława Holewińskiego. Przedmowa: Gustaw Herling-Grudziński [dat.: w sierpniu 1955 r.]. Wewnętrzny tytuł na s. [15]: Dziennik powstańca. Warszawa 1944. Przedruk z drugiego wyd.: Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1984.
  BN-6235, BJ-5075, FC-7352, ST15-5125 - MM
 • Zagórski Wacław (Grzybowski Lech): Wicher wolności.
  Warszawa: Wydawnictwo Przedświt, 1989.
  A5, okł.kart., [4],7-377,[1] s., off. z oryg., (c. 10000 zł).
  Na I i IV s. okł. fotografia płonącej Warszawy. Na IV s. okł. brak inf. o Holewińskim. Przedmowa: Gustaw Herling-Grudziński [dat.: w sierpniu 1955 r.]. Tytuł okł.: Wicher wolności. Dziennik powstańca. Wewnętrzny tytuł na s. [15]: Dziennik powstańca. Warszawa 1944. Przedruk z drugiego wyd.: Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1984.
  - MM
 • Zagórski Wacław (Grzybowski Lech): Wicher wolności. Warszawa: Wydawnictwo Przedświt, 1989.
  CD-1522, KS-4709*[wg CD], Ka-2817, Br-3178, ECS-03580, Nukat-289992[377 s. - ?], Nukat-737110 [5-377 s. - ?] – brak możliwości określenia typu nakładu - uw
 • Zagórski Wacław (Grzybowski Lech): Wicher wolności. Dziennik powstańca. Wyd. I.
  Warszawa: Czytelnik, 1990.
  Przedmowa: Gustaw Herling-Grudziński [dat.: w sierpniu 1955 r.]. ISBN 83-07-02046-8.
  - uw - MM
 • Zagórski Wacław (Grzybowski Lech): Wicher wolności.
  Gdańsk; Warszawa: Oficyna Wydawnicza Finna; Archiwum Akt Nowych, 2014.
  ISBN 978-83-64141-94-2.
  - uw
 • Zagórski Władysław - błędnie wg BN-6236 - patrz: Władysław Zagóralski - uw
 • Zagrodzka Danuta: Ostatni zakręt. - patrz w: Rubikon ’81. - uw
 • Zagrodzki Antoni [pseud.] - właśc. Jan Jęczmyk – uw
 • Zagrodzki Antoni [pseud.]: Na naszych oczach dokonywał się cud. [wstęp] - patrz: Kochany Księże Jurku… Listy do Księdza Jerzego Popiełuszki. Warszawa: Nowa 1985. - uw
 • Zagrożenia ekologiczne.
  Kr.: Rota 1986.
  A5, okł., IV,56 s., powiel., c. 240 zł.
  Zaw.: Przemysław Wójcik: Wstęp; Stefan Kozłowski: Regiony szczególnego zagrożenia; Iwona Jacyna: Zarządzanie środowiskiem, czy istnieje wola działania; Paweł Moczydłowski: Próba podsumowania. Pod red. nauk. Przemysława Wójcika. Przedr. [fragm.] z t. 5 publ.: Położenie klasy robotniczej w Polsce. Wwa: Akademia Nauk Społ. Inst. Badań Klasy Robotniczej 1985.
  K-3716, G-86/366, CJ-1499, BK-725, J-3884, BN-6237, Ka-2777, BJ-5076, Br-3179 - MM
 • Zagrożenia współczesne.
  New York: CSS/IDEE 1987.
  Konfrontacje; 5.
  18 cm, 256 s.
  ISBN 0-935417-05-2. Tyt. ang.: "Present Dangers".
  Zaw.:
  - Stanley Hoffman: Miecz i pióro [tłum. z: The New Republic, 4 listopad 1987] - tłum. Barbara Śniadower.
  - Jose S. Sorzano: ONZ, 40 lat, 40 informacji [tłum. z: National Interest, zima 1985/6].
  - George Szamuely: Dziesięciolecie Margaret Thatcher [tłum. z: Policy Review, lato 1987].
  - Scott Sullivan: Lewica w kłopotach. Europejczycy szukają sposobów aby zasypać przepaść między starymi teoriami i rzeczywistością współczesną [tłum. z: Newsweek, 26 stycznia 1987].
  - Alain Besancon: Niestety, duch 1968 roku [tłum. z: Encounter, lipiec/sierpień 1986].
  - Jean-Francois Revel: Rasizm i jego omamy [tłum. z: Encounter, listopad 1985] - tłum. Renata Gorczyńska.
  - Henry Fairlie: Plan Marchalla [tłum. z: The New Republic, 15 czerwca 1987].
  - Kenneth L. Adelman, Charles A. Sorrels: Negocjacje z Moskwą. Przypadek Austrii [tłum. z: National Interest, wiosna 1986].
  - Mark Falcoff: Dlaczego Europejczycy popierają Sandinistów ? [tłum. z: Commentary, sierpień 1987] - tłum. Jakub Karpiński.
  - Paul B. Henze: Dylematy w rogu Afryki [tłum. z: National Interest, zima 1985/6] - tłum. Jakub Karpiński.
  - Adam Wolfson: Jądro ciemności. Co rządy robią z murzynami w Afryce [tłum. z: Policy Review, jesień 1985].
  - Jean-Francois Revel: Głód i szkoła dyktatorów [tłum. z: Encounter, kwiecień 1987].
  - Harvey Tyson: Pojedynek z cenzorami. List z Johannesburga [tłum. z: Encounter, kwiecień 1987] - tłum. Irena Lasota.
  - John R. Silber: Uwaga, ANC jest komunistyczną fasadą [tłum. z: International Harald Tribune, 28 października 1986].
  - Paul Johnson: Islam, Liban, Iran [tłum. z książki: "A History of the Modern World". London 1984 s. 702-708] - tłum. Jakub Karpiński.
  - Elie Kedourie: Powikłania środkowowschodnie [tłum. z: Commentary, listopad 1986] - tłum. Jakub Karpiński.
  - Alain Besancon: Islam turecki [tłum. z: L’Express, 14-20 sierpień 1987].
  - Annie Kriegel: Komuniści a basen śródziemnomorski [tłum. z: Commentaire, zima 1986/7] - tłum. Roma Fiszer.
  - Alain Besancon, Francoise Thom: Co się dzieje w Moskwie ? [tłum. z: The National Interest, lato 1987] - tłum. Jakub Karpiński.
  - Arch Puddington: Polityka głodu [tłum. z: Commentary, czerwiec 1987] - tłum. Jakub Karpiński.
  - Norman Podhoretz: Kto mówi, że komunizm upada, mówi bzdury [tłum. z: International Harald Tribune, 6 stycznia 1987].
  - Charles Krauthammer: Ułaskawianie jako wskaźnik tyranii [tłum. z: International Harald Tribune, 10-11 styczeń 1987].
  - Connor Cruise O’Brien: Mokra robota [tłum. z: The New Republic, grudzień 1985] - tłum. Barbara Śniadower.
  - Joshua Muravchik: Wszyscy jesteśmy dziś umiarkowani [tłum. z: The American Spectator, luty 1986] - tłum. Tomasz Jeżycki.
  - John F. Avedon: Zapomniani tybetańczycy [tłum. z: International Harald Tribune, 2 kwiecień 1987].
  - Mario Vargas Llosa: Ameryka Łacińska. Demokracja zdobywa teren [tłum. z: L’Express, 19-25 czerwca 1987] - tłum. Jakub Karpiński.
  - Jean-Francois Revel, Octavio Paz: Wyjście z kulturalnych majaczeń [tłum. z: Encounter, lipiec/sierpień 1986] - tłum. Jakub Karpiński.
  - Paul Johnson: Kuba Fidela Castro [tłum. z książki: "A History of the Modern World". London 1984 s. 622-623].
  - David Horowitz: Nikaragua. Do moich byłych przyjaciół na lewicy [tłum. z: Commentary, czerwiec 1986].
  - Eugene H. Methvin: Hitler i Stalin. Superzabójcy XX wieku [tłum. z: National Review, maj 1985] - tłum. Roman Bug.
  Rec.: Marta Waliszewska: Z biblioteczki emigrantki. Pogląd Berlin 1988 nr 10(150) s. 62-63.
  - uw - MM Zobacz
 • Zagrożenia współczesne.
  Warszawa: Wydawnictwo Most, 1988.
  A5, okł.kart., [2],256 s., off. z oryg., c. 900 zł.
  Konfrontacje; 5.
  Red.: Irena Lasota. Przedruk z wyd.: New York: CSS/IDEE 1987. Tę poz. przypisuje sobie Wydawnictwo PoMOST. Okładkę drukowano na kartonach o wielu różnych kolorach, m.in.: jasnoszarym, ciemnoszarym - prawie czarnym, żółtym i czerwonym.
  J-3885, BN-6238, Ka-2818, Hoo99/203, BJ-5077, Br-3180 - MM
 • Zagrożenie.
  B.m. [Warszawa]: Solidarność. Zespół do spraw Kultury, druk 4 luty 1983.
  A4, 3 s., powiel.
  Tekst podpisany: Styczeń 1983.
  - uw - MM
 • Zagrożenie. Solidarność.
  B.m. [Warszawa]: Oficyna Sztuk Pięknych 1983.
  A5, [2],6 s., stdr. z masz.
  Zespół do spraw Kultury. (styczeń 1983).
  Druk 14 marca 1983. Dot. bojkotu występów w telewizji. Jest to wyd. 2.
  K-3319, G-83/595, CD-201*[wg K], J-3886, BN-6240, Ka-3900[5 s.] - op
 • Zahorski Andrzej: Legenda napoleońska. - patrz w: Polska doby rozbiorów. Warszawa: Kuria Metropolitalna Warszawska. Wydział Duszpasterstwa, 1987-1988. Studium Kultury Chrześcijańskiej; Kościół Św. Trójcy w Warszawie. Nasze Dziedzictwo; 7, s. 16-26. - uw - MM
 • Zahorski Andrzej: Przyczyny upadku państwa polskiego. - patrz w: Zeszyty Studium Nauki Społecznej Kościoła. 11. 1986 s. 73-83. - uw - MM
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.