Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Zaj - Zar

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 02.11.2017 r.
 
 
 • Zajączek Edmund [przedm.] - patrz: Kruszyński Józef: Dlaczego występuję przeciwko Żydom [1988]. - uw
 • Zajączkowska-Mitznerowa Larysa [tłum.] - patrz: Ginzburg Eugenia: Stroma droga. T. 1-2. Wwa: Krąg 1989. - uw
 • Zajączkowska-Mitznerowa Larysa - patrz: Trzcińska Maria [pseud.] - uw
 • Zajączkowski Andrzej - patrz: Kto tu wpuścił dziennikarzy. Nowa [1985]. - uw
 • Zakaria Fareed: Rewizja rewizjonistów [tłum. z: The New Republic, 30 maj 1988]. - patrz w: Pokrętne ścieżki. 1989. - uw
 • Zakazane piosenki.
  Wwa: CDN 1982.
  A5, okł., obw., [2],32 s., [5] k. rys., 8 ilustr., stdr. z masz.
  Wybór i oprac.: M. Radecka [pseud.].
  G-82/287*, CJ-1854[jako wyd. 2], CD-178, J-1839, BN-6242, S-279/2028, Ka-2820, Hoo99/203, KS-0505, Br-3182; okł. w: Dabert Dobrochna: Zbuntowane wiersze. Pozn.: WiS 1998 po s. 154 - op
 • Zakazane piosenki. Wyd. 2.
  Wwa: CDN 1982.
  A5, okł.kart., [2],36 s., [1] k. tabl., off. z masz.
  Wybór i oprac.: M. Radecka [pseud.].
  K-3320, G-82/288, CD-179[wg G], J-1840*, BN-6241[BUW], KS-0506, Ka[bez sygn.], Br-3181 - op
 • Zakazane piosenki. I Przegląd Piosenki Prawdziwej.
  Gdańsk: BIPS sierpień 1981.
  A5, okł., [2],34 s., off. z masz.
  Zeszyty Informacyjne BIPS. Kultura.
  Autorzy tekstów: Andrzej Garczarek, R. M. Groński, Krzysztof Jaroszyński, Jacek Kaczmarski, Krzysztof Kasprzyk, Jan Kelus, Stanisław Klawe, Jacek Kleyff, Karel Kryl, Zb. Książek, Jan Pietrzak, Janusz Sokołowski, Jan Tadeusz Stanisławski, Andrzej Waligórski, Lucjan Wesołowski, Marcin Wolski, Wiesław Wodyk, Maciej Zembaty, Jacek Zwoźniak. [Nie wpisano odnośników].
  CD-177, BN-6243[wg CD], Ka-2819, KS-0428, BJ-5078, Br-3183 - MM [ksero prawdopodobnie z epoki]
 • Zakazane piosenki. I Przegląd Piosenki Prawdziwej. Program. – patrz w: [Pierwszy] 1. Ogólnopolski Przegląd Piosenki Prawdziwej. Zakazane piosenki pod honorowym patronatem Lecha Wałęsy […]. [Gdańsk: Komitet Organizacyjny Przeglądu 1981]. - uw
 • Zakazane piosenki. Teksty piosenek z I Przeglądu Piosenki Prawdziwej w Gdańsku.
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  A4, [2],2-9 s., powiel.
  Zaw. 20 tekstów piosenek.
  KS-0429[wg KB] - MM
 • Zakład Karny w Strzelinie.
  B.m.: b.w., b.r. [1984].
  A4, [4] s.
  J-4301*{wg Pil-3067[!]}=J-4180*{wg Pil-3067[!] - masz. przeb.}, BN-6244[wg Pil] - op
 • Zakładowa działalność związkowa.
  B.m.[Kr.]: b.w., b.r. [1984].
  A5, 14,[2] s., off. z masz.
  Zesz. Związkowe Solidarność Nr 3.
  BK-726, J-3887, BJ-5079 - op
 • Zakonnica [wiersze] - patrz w: Gdzie cię szukać, księże Jerzy?… Wiersze o życiu, męczeńskiej śmierci i testamencie duchowym ś. p. księdza Jerzego Popiełuszki. Kret 1985. - uw
 • Zakrzewska Helena: Dzieci Lwowa.
  Wwa: Wydaw. ABC 1985.
  A5, XVI,108 s., off. z oryg. i masz., [c. 500 zł].
  Dodano: Stary Siset: Od wydawcy. Ilustr.: Kamil Mackiewicz. [Przedr. z wyd.: Lwów-Wwa: Książnica Atlas]. Wg CJ, J: XVI,106 s.
  G-85/453, CJ-1855, CD-1523, J-3888, BN-6245, Ka-2821, KS-4712[wg CD], BJ-5080 - op
 • Zakrzewska Helena: Dzieci Lwowa.
  Gdańsk: Graf 1990.
  Przedr. z wyd.: „Biblioteka Groszowa” 1919.
  - uw - MM Zobacz
 • Zakrzewska Helena [teksty] - patrz w: Lektury naszych dziadków. Wybór opowiadań. Łódź: Wydaw. „Solidarność Walcząca” 1987. - uw
 • Zakrzewska Janina: Nasze prawo do rzetelnego prawa. - patrz w: Na zaproszenie Lecha Wałęsy. Narada przedstawicieli środowisk niezależnych [Wwa 7.11.1987 r.]. Myśl [1987-8]. - uw
 • Zakrzewska Janina - patrz: Prawa obywatelskie, praworządność, system obywatelski. [Gdańsk 1981]. - uw
 • Zakrzewski Andrzej: Czołowi przywódcy w czasach przełomu / Paderewski, Dmowski, Piłsudski, Daszyński, Witos, Korfanty/. - patrz w: U progu Niepodległości. Warszawa: Kuria Metropolitalna Warszawska. Wydział Duszpasterstwa, 1985. Studium Kultury Chrześcijańskiej; Kościół Św. Trójcy w Warszawie. Nasze Dziedzictwo; 4, s. 5-26. - uw - MM
 • Zakrzewski Andrzej: O „białych plamach” raz jeszcze. - patrz: Białe plamy? I. Materiały ze spotkania w dniu 28 XI 1987 r. II. Dokumenty. Warszawa: 1988. Nasze Dziedzictwo. - uw
 • Zakrzewski Andrzej: Przywódca ruchu ludowego, marszałek Sejmu Maciej Rataj (1884-1940). - patrz w: Czarne plamy. Warszawa: Kuria Metropolitalna Warszawska. Wydział Duszpasterstwa, 1989. Studium Kultury Chrześcijańskiej; Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Nasze Dziedzictwo; 9, s. 17-22. - uw - MM
 • Zakrzewski Andrzej: Warszawski listopad. – patrz w: Rzeczpospolita Niepodległa. 2. Warszawa 1988. Nasze Dziedzictwo. – uw
 • Zakrzewski Wojciech: Demokracja w funkcjonowaniu państwa. - patrz: Demokracja w państwie, gospodarce i życiu związkowym. Lubl.: OBS NSZZ „S” Region Środk.-Wsch. 1981. Zesz. Problemowe OBS Nr 2. - uw
 • Zalecenia szczegółowe (praktyczne) dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych.
  B.m.: b.w., b.r. [1989].
  30 x 21 cm, 10-15 s.
  Instrukcja wyborcza dla członków komisji wyborczych z ramienia Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”.
  Nukat-3437024[BUW] - op
 • Zaleski Jerzy: Jednym - za blisko, innym - za daleko. - patrz: Dyskusja nad programem i taktyką związku. Gdańsk: BIPS 08.[19]81. - uw
 • Zaleski Leszek: Wywiad z dr Leszkiem Zaleskim.
  B.m.[Toruń]: b.w., b.r. [1987].
  A5, 5 s.
  Tyt. nagł.
  J-4456, BN-6246[wg J] - op
 • Zaleski Marek: O Miesiącach Kazimierza Brandysa. - patrz w: Literatura źle obecna. (Rekonesans). - uw
 • Zaleski Marek [art.] pod krypt. mz - patrz w: Literatura polska po 1939 roku. Wwa: Wydaw. PEN 1989. - uw
 ▬ Zaleski Tadeusz – także: Tadeusz Zaleski-Isakowicz, Tadeusz Isakowicz-Zaleski – uw
 ▬ Zaleski-Isakowicz Tadeusz – także: Tadeusz Zaleski, Tadeusz Isakowicz-Zaleski – uw
 opis książki Zaleski-Isakowicz Tadeusz: Oblężenie.
Kraków: Wydawnictwo Krzyża Nowohuckiego, 1981.
A5, okł., 20 s., off. z masz., [c. 15 zł].
CD-1524, BK-728, BN-6249, KS-4714, BJ-5083 – op
 opis książki Zaleski-Isakowicz Tadeusz: Oblężenie.
Warszawa: b.w., 1984.
A5, [1],22,[1] s.
Przedruk z wyd.: Kraków: Wydawnictwo Krzyża Nowohuckiego 1981.
Ka-4064 – op
 opis książki Zaleski-Isakowicz Tadeusz: Oblężenie. Wyd. II.
Kraków: Rota, 1985.
A5, okł., 3-22 s., powiel., c. 75 zł.
Opracowanie graficzne: Beda [pseud.]. Przedruk z wyd.: Kraków: Wydawnictwo Krzyża Nowohuckiego 1981.
K-3321, G-85/454, CD-1525, BK-729, J-3890, BN-6248, Ka-2823, KS-4715, BJ-5084, Br-3188 – MM
 opis książki Zaleski-Isakowicz Tadeusz: Wspomnienia. Wyd. I.
Kraków: Rota, 1985.
A5, okł., [2],5-24 s., powiel., c. 75 zł.
G-85/455, CD-1526*[wg K], BK-730, J-3891, BN-6250, Ka-2822, Hoo99/203, KS-4716, BJ-5085, Br-3189 – MM
 ▬ Zaleski-Isakowicz Tadeusz - patrz: Kresowiak Jan [pseud.] – uw
 ▬ Zaleski-Isakowicz Tadeusz - patrz w: Sprawa ks. Tadeusza Zaleskiego-Isakowicza z Mistrzejowic. – uw
 ▬ Zaleski-Isakowicz Tadeusz [wiersze] - patrz w: Na skrzyżowaniu Azji i Europy. Wiersze polskie 1980-84. Wyd. 2 rozszerz. Wr.: Ofic. Wydaw. im. Grzegorza Przemyka 1988. – uw
 • Zalewska Agata [pseud.] - właśc. Maria Dauksza - uw
 • Zalewska Agata [pseud.] [rys. i okł.] - patrz: Achmatowa Anna: Requiem [Poemat]. Siedlce: Metrum 1987; Duras Margueritte: Kochanek. Siedlce: Metrum 1987. - uw
 • Zalewski Adam [przekł.] - patrz: Wołkow Władimir: Montaż. Myśl [1987]. - uw
 • Zalewski Maciej: Przed granicą.
  Wwa: Wydaw. Grupy Polityczne Wola 1987.
  A5, okł.kart., 128 s., off. z masz., c. 500 zł.
  KN’87-203, CJ-1500, J-3889, BN-6251, Ka-2824, Hoo99/203, BJ-5086, Br-3190 - MM
 • Zalewski Tomasz - patrz: Szejnert Małgorzata, Zalewski Tomasz: Szczecin. Grudzień-Sierpień-Grudzień. Wwa: Nowa 1984. - uw
 • Zalewski Witold [teksty] - patrz w: Lektury naszych rodziców. Łódź: Fakt 1989. - uw
 • Zalusky John: Własność pracownicza jako alternatywa prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w Tajlandii.
  Wr.: b.w. 1990.
  A5, 23 s.
  Demokracja Gospodarcza nr 8.
  BaBN - uw
 • Załęcki Jan [pseud. - w źródle przedr.: Jan Załęski - właśc. Krzysztof Turlejski]: Porozumienie jałtańskie. (przedr. z: KOS Wwa nr 67, 20.01.1985, s. 4-5) - patrz w: Jałta wczoraj i dziś. Wybór publicystyki 1944 - 1985. Londyn: Polonia 1985. - uw
 • Załęski Jan - patrz: Załęcki Jan [pseud. - właśc. Krzysztof Turlejski]. - uw
 • Założenia do ustawy o związkach zawodowych. Wwa: b.w. 1980. A5, 16 s. BN-6252[MBPŁ] - jest to kopia wyd. państwowego [tekst podp.: J.G.; datowany Wwa grudzień 1980] powiel. w Łodzi w P.P. Dom Książki [sygn. druk.: P.P."DK"Łódź, Nr 5/81/200/HP] - uw
 • Założenia ideowe Polskiego Związku Katolicko-Społecznego. A4, 5 s., off. z masz. jednostr. Podpisano: Warszawa, 29 października 1980 r. - uw - MM
 • Założenia ogólne i projekt programu języka polskiego.
  B.m.: KSOIW [Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania] NSZZ Solidarność, b.r. [1981].
  A5, 41 s., off. z masz.
  BJ-3132 - op
 • Założenia programowe. Wersja robocza.
  B.m.[Wwa]: b.w. marzec 1984.
  A4, 11,[1] s., powiel.
  Niepodległość. Mies. polit.
  Tyt. nagł.
  CJ-1856, J-3892 - op
 • Założenia programu działania NSZZ "Solidarność" w zakresie ochrony środowiska. Opracowanie na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność".
  B.m.[Gdańsk]: NSZZ "Solidarność" b.r. [1981].
  A5, 7,5 s.
  Krajowa Komisja Ochrony Środowiska Człowieka.
  Tyt. nagł. Zaw. 1 i 2 wersję projektu "Założeń...".
  BaBN - op
 • Założenia programu przeciwdziałania bezrobociu ludzi młodych.
  Katowice: Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "S", 1990.
  Zeszyt Związkowy; nr 8. Materiały informacyjne Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność".
  Hoo99/166 - uw
 • Załuski Piotr - patrz: Stanisław Oleś [pseud.] - uw
 • Zambrowski Antoni: Polemiki niecenzuralne. Marksiści o wolności religii. Inne wnioski z geopolityki.
  Warszawa: b.w., 1978.
  A4, 43,11,[1],9,6,3 k., masz.
  BJ-5087 - op
 • Zambrowski Antoni - patrz: Zawada Antoni [pseud.] - uw
 • Zambrowski Antoni: Rewelacje wyssane z palca czyli Puławianie i Natolińczycy w 1956 roku /uwagi na marginesie pracy Witolda Jedlickiego „Chamy i Żydy”/ (listopad 1981). - w: Warszawskie Zeszyty Historyczne. 2. Warszawa: Wydawnictwo Wolne Pismo Most 1988/89. - uw
 • Zambrowski Roman: Dziennik.
  B.m.: b.w., b.r. [ok. 1978].
  A5, [1],78 k., masz.
  Wyd. samizdatowe. Wstęp i oprac. Antoni Zambrowski.
  BJ-5088 - op
 • Zambrowski Roman: Listy do władz partyjnych.
  Warszawa: b.w., 1977.
  A4, 91 k., ksero z masz.
  Zawiera również: Antoni Zambrowski: Roman Zambrowski, post mortem przez syna marnotrawnego napisane. Warszawa 25.08.1977.
  Uwagi: Antoni Zambrowski: [list do redakcji]. Biuletyn Informacyjny. 1979 nr 2/28 s. 67-68 [w odpowiedzi na felieton w Opinii pt. Kto mieczem wojuje.].
  BJ-5089, Br-3191[fot.] - op
 • Zamiatin - patrz: [Kuśmierek Józef]: Szanowny Towarzyszu Zamiatin. Warszawa, dnia 20.IX.1981 r. - uw
 • Zamiatin Jewgienij: Ludzie jaskiniowi i inne opowiadania.
  Wwa: WIS 1986.
  A5, okł., 24 s., err., powiel., c. 70 zł.
  Zaw.: Ludzie jaskiniowi, Smok, Oczy, Mamaj. Przeł. z ros.: Mieczysław Binom [pseud.]. Popr. i uwspółcześnił: M.K. Tekst oparty o wyd. "Roju" z 1927 r.
  K-3717*, G-86/367, CJ-1501, CD-1881, J-3893, BN-6253, Ka-2825, BJ-5091, Br-3192[fot.] - MM
 • Zamiatin Eugeniusz: My.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza 3[glob z cyfrą 3 na IV s. okł.], 1985.
  A5, okł.kart., [5],4-100,[1] s., off. z masz., c. 270 zł.
  Przełożyła [z rosyjskiego]: Barbara Sentencja [pseud.].
  K-3323, G-85/456, CD-1882, J-3894, BN-6254, Ka-2826, BJ-5090, FC-7360, Br-3193, ECS-01175, ST15-5139, Nukat-437609 - MM
 • Zamiatin Eugeniusz: My.
  Warszawa: Wydawnictwo Ostoja Narodowa, 1987.
  A5, okł.kart., [5],4-100,[1] s., ksero z masz., [c. 400 zł].
  Przełożyła [z rosyjskiego]: Barbara Sentencja [pseud.]. Jest to nieco zmieniona [nazwa wydawnictwa, okładka] kopia z wyd. Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza 3 1985.
  CJ-1502*[wg Wezwanie nr 14 s. 168], J-3895*, BN-6255*[BUW] - MM
 • Zamiatin Eugeniusz: My.
  Warszawa: Wydawnictwo Alfa, 1989.
  Seria z tukanem.
  Przełożył Adam Pomorski. ISBN 83-7001-293-0. Sygn. cenzora: A-93.
  Rec.: Juliusz Jarosławski: Entropia i my. Kultura Niezależna 1990 nr 61 s. 70-75.
  - uw - MM
 • Zamknięcie /pamiętnik z Łupkowa/. - patrz: Z życia wyjęci /pamiętnik z Sieradza i Łowicza/. Zamknięcie /pamiętnik z Łupkowa/. Wydawnictwo Słowo [1982-3]. - uw
 • Zamojska Dorota - patrz: Wojnicz Daniel [pseud.] - uw
 • Zamorski Kazimierz, Starzewski Stanisław: Sprawiedliwość sowiecka.
  Wwa: Wydaw. Baza 1989.
  A5, okł.kart., 275 s., [2] s. fotogr., [2] s. tabl. złoż., err., off. z oryg., [c. 2200 zł].
  Przedr. z wyd.: Sylwester Mora [pseud.], Piotr Zwierniak [pseud.]: Sprawiedliwość sowiecka: Włochy 1945.
  BN-6257, Ka-2827, BJ-5093 - MM
 • Zamorski Kazimierz, Starzewski Stanisław: Sprawiedliwość sowiecka. Wyd. 3.
  Wwa: Alfa-Wero 1994.
  ISBN 83-7001-788-6.
  - uw
 • Zamoyski Jan: Powrót na mapę. Polski Komitet Narodowy w Paryżu 1914-1919.
  Londyn: Polska Fundacja Kulturalna, 1984.
  22 cm, 152 s., [8] s. tabl.
  Fakty; 5.
  ISBN 0-85065-129-8.
  - uw
 • Zamoyski Jan: Powrót na mapę. Polski Komitet Narodowy w Paryżu 1914-1919.
  B.m. [Śląsk]: Po prostu, 1988.
  A5 poz., okł., [1],4-73 s., [4] s. tabl., kserooff. z oryg., druk. dwułam., [c. 400 zł].
  Zapewne brak tylne okł. Przedruk z wyd.: Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1984. Na okł. tytuł serii oryg.: Fakty 5. Nie przedrukowano części tablic.
  J-3897[tytuł: Powrót Polski na mapę], BN-6258, BJ-5094 - MM - op
 • Zamoyski Jan: Powrót na mapę. Polski Komitet Narodowy w Paryżu 1914-1919. Wyd. 2 (1 kraj.).
  Warszawa: PWN, 1991.
  ISBN 83-01-10171-7.
  - uw
 • Zanim runęły mury … Komunikaty o strajkach sierpniowych roku 1988.
  Gdańsk: Druk - TZR b.r. [1989].
  A5, okł.kart., 19,[1] s., off. z masz.
  [Red.: Alicja Balińska, Szymon Pawlicki].
  Dun-213, BN-6259, Ka-3635, Br-3195 - MM[z dedyk. Szymona Pawlickiego z dn. 12.VI.90 r.]
 • Zapasiewicz Zbigniew - patrz: Komedianci. Rzecz o bojkocie. 1988. - uw
 • Zapaśnik: Próba diagnozy. - patrz w: Gdzie jesteśmy. Klęska czy następny etap walki? Wwa: Krąg 1982. - uw
 • Zapis procesu Janusza Pałubickiego 19.IX.1983 - 16.XII.1983. Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu. Sprawa PL.SL.II137/82.
  Wwa: Niezal. Ofic. Wydaw. 1985.
  A5, okł.kart., [2],5-157 s., off. z masz., c. 430 zł.
  Archiwum "Solidarności" [t. 10]. Polska Stanu Wojennego.
  Tyt. okł.: Proces Pałubickiego. Zaw. też: Protest głodowy w Z. K. [Zakładzie Karnym] Strzelin 26.XI.83 - 17.III.84; Aneks - fragm. grypsów J. Pałubickiego 28.XII.82 - 7.V.84.
  K-3718, G-85/457, J-3898, BN-6260, Ka-2042, Hoo99/193[Proces…], BJ-5095, Br-3196 - MM
 • Zapis rokowań gdańskich. Sierpień 1980.
  Paris: Spotkania b.r. [1986].
  ISBN 2-86914-019-3. Zebr. i oprac: Andrzej Drzycimski i Tadeusz Skutnik.
  Następne wyd.: Gdańsk Sierpień ’80. Rozmowy. Gdańsk: Aida 1990.
  - uw - MM Zobacz
 • Zapis zbrodni. 1940 Katyń. - patrz: Katyń 1940. Zapis zbrodni. Jelenia Góra: KTW 1981. - uw
 • Zapiski janczarów.
  Rzym 1945.
  Brak pierwszej s. okł.
  - uw - MM Zobacz
 • Zapiski janczarów. [Wyd. 2].
  Wwa: Acta [19]’87.
  A5, okł.kart., [2],5-56,[1] s., off. z oryg., c. 230 zł.
  Wstępem poprzedził: Bernard Andreus [pseud. - właśc. Jerzy Niezbrzycki].
  CD-181, KN’87-266, CJ-1503, J-3899[ksero], BN-3933, Ka-2829, Hoo99/203, KS-0644[wg CD], BJ-5096 - MM
 • Zapomniane dziedzictwo. Myśl polityczna PPS okresu wojny oraz lat 1945-48 (wybór dokumentów).
  Wrocław: Zespół Pracy Politycznej przy RU SZSP Politechniki Wrocławskiej, b.r. [1981].
  20 cm, 91 s.
  Nic Nowego…; [10]. Do użytku wewnętrznego.
  Tytuł okł. Zesp. red. W. Wielkopolski, G. Żurawiński.
  BaBN- b1706448, Nukat-3487803 - uw [bibułopodobny druk SZSP]
 • Zapomnisz…? Część I: Polska pieta.
  Kraków: Biblioteka Obserwatora Wojennego; Powielarnia Puszcza Niepołomicka, 1984.
  A5, okł., [4],44 s., off. z masz., c. 130 zł.
  K-3325, G-84/547, CD-182*[wg K], BK-731, J-3900, BN-6261, Ka-2830/1, Hoo99/203, KS-0575, BJ-5097, Br-3197/1 - MM
 • Zapomnisz…? Część II: Zielona wrona.
  Kraków: Biblioteka Obserwatora Wojennego; Powielarnia Puszcza Niepołomicka, 1984.
  A5, okł., 40 s., off. z masz., c. 120 zł.
  Okładka była drukowana na szarawym papierze pakowym albo na cienkim kartonie rysunkowym..
  K-3326, G-84/548, CD-183*[wg K], BK-732, J-3901, BN-6262, Ka-2830/2, Hoo99/203, KS-0576, BJ-5098, Br-3197/2 - MM
 • Zapraszamy do ZOOmo.
  Wwa: MSW Młodzieżowa Spółdz. Wydaw. 1983.
  A5, [32] s., [1] k. tabl. złoż., stdr., c. 110 zł. (książka + plakat).
  Rys. satyryczne. Dod. plakat A3: Nasza niespodzianka z okazji 22 lipca. Wrona rozłożona.
  K-3327, G-83/597, J-3902, BN-6264, Ka-2831, Hoo99/203, BJ-5099, Br-3198 - MM
 • Zapraszamy do ZOOmo.
  B.m.: b.w., b.r. [1984].
  A6, koperta, 15 k. fotogr.
  Kopia fragmentów z wyd.: Wwa: Młodzieżowa Spółdz. Wydaw. 1983.
  J-3903*[wg Pil-3079], BN-6263[wg Pil], BJ-5100 - op
 • Zarański Jan [oprac.] - patrz: Polska a Niemcy. PPN maj 1978. PPN 18; Polacy - Żydzi. PPN kwiecień 1979. PPN; 32. - uw
 • Zaremba Paweł: Historia dwudziestolecia (1918-1939). Tom I.
  Paryż: Instytut Literacki, 1981.
  22 cm, 238,[2] s.
  Biblioteka „Kultury”; tom 333. Do druku przygotował Marek Łatyński. Acheve d’Imprimer le 29 Janvier 1981 sur les Presses de L’Imprimerie Richard.
  - uw - MM
 • Zaremba Paweł: Historia dwudziestolecia (1918-1939). Tom I.
  Paryż: Instytut Literacki, 1981.
  12 cm, 238,[1] s.
  Biblioteka „Kultury”; tom 333.
  Bez okładki. Acheve d’Imprimer le 29 Janvier 1981 sur les Presses de L’Imprimerie Richard.
  - uw - MM
 • Zaremba Paweł: Historia dwudziestolecia (1918-1939). T. II.
  Paryż: Instytut Literacki, 1981.
  Druk: 25.II.1981.
  - uw
 • Zaremba Paweł: Historia dwudziestolecia (1918-1939). [Cz. 1: Pierwsze lata].
  Kraków: Niezależna Oficyna Studentów 1981.
  A6, okł.kart., obw., 7-238 s., off. z oryg., [c. 200 zł].
  Wstęp: Marek Łatyński. Na okładce błędne nazwisko autora: Paweł Zaręba. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1981.
  BK-733, BN-6266, Sup-1036/1*[wg S], BJ-5101, Br-3199 - MM
 • Zaremba Paweł: Historia dwudziestolecia (1918-1939). Cz. II.
  Kraków: Niezależna Oficyna Studentów 1981.
  - wg BK-773, Sup-1036/2*[wg BK] nakład skonfiskowano 13.XII.1981 r. - uw
 • Zaremba Paweł: Historia dwudziestolecia (1918-1939). T. I-III.
  Wwa: Wydaw. Zbliżenia październik 1981.
  A6, okł.kart., [4],7-238 + [4],9-274,[1] + 158,[2] s., off. z oryg.
  Zaw.: Marek Łatyński: Zamiast wstępu. Przedr. z wyd.: Paryż: IL 1981.
  Ł-481b, G-83/598*, BN-6277+BN-6276+BN-6275, Sup-1035, Ka-2833 - MM
 • Zaremba Paweł: Historia dwudziestolecia (1918-1939). T. I.
  B.m.[Szczecin]: Suplement 1981.
  A6, [4],7-238,[2] s., off. z oryg.
  S-281/3024/I, Sup-1038/1-2[wg S], Ka-4065/1, BJ-5102/1 - op
 • Zaremba Paweł: Historia dwudziestolecia (1918-1939). T. II.
  B.m.[Szczecin]: Suplement 1981.
  A6, okł.kart., [6],9-432 s., off. z oryg.
  Obejmuje cz. 2: Sprawy wewnętrzne i cz. 3: Polityka zagraniczna. Do druku przygot.: Marek Łatyński. Przedr. z wyd.: Paryż: IL 1981.
  BN-6269, Sup-1037*=Sup-1038/3[wg BN], Ka-4065/2, BJ-5102/2 - MM
 • Zaremba Paweł: Historia dwudziestolecia (1918-1939). Tom II.
  Paryż: Instytut Literacki, 1981 [1983].
  12 cm, 432 s.
  Biblioteka „Kultury”; tom 333.
  Biała okładka. Do druku przygotował Marek Łatyński. Imprimerie de la Manutention à Mayenne - 23 août 1983 - Nº 8292.
  - uw - MM
 • Zaremba Paweł: Historia dwudziestolecia (1918-1939). T. I.
  Warszawa: Wydawnictwo WNR Przyszłość, 1983.
  A6, okł.kart., 248 s., off. z masz., c. 220 zł.
  Nazwa wydaw. jedynie na s. tytułowej, na okł. tytuł wersalikami o wys. 4 mm. Zawiera też: Marek Łatyński: Zamiast wstępu. Do druku przygotował Aleksander Lefana {na s. [8]}. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1981.
  Sup-1041, BaBN-b1280758, BJ-5104, FC-7371, ST15-5154 - MM
 • Zaremba Paweł: Historia dwudziestolecia (1918-1939). T. I-III.
  Warszawa: Wydawnictwo WND Przyszłość, 1983.
  A6, okł.kart., 248 + [4],9-274,[1] + 158,[2] s., off. z masz.[t. I], z oryg.[t. II-III], c. 220 + 300 + 200 zł {także stemplem I/II/III – xxx[zatarte]}.
  Na okł. tytuł wersalikami o wysokości 10 mm. Zawiera też: Marek Łatyński: Zamiast wstępu. W t. I: na s. tytułowej WNR; na s. [8]: Do druku przygotował Aleksander Lefana. Druk na grubym gąbczastym papierze. Grubość tomów: ok. 16,7; 16,0; 9,7 mm. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1981.
  K-3328[w t. I c. 250 zł], {G-83/599 i J-3905 [t. 1 - błędnie off. z oryg.]}, G-600a, J-3906a, BN-6272, 6273, 6274, BaBN-b1280774, b1280759, b1280760, Sup-1040, BJ-5103, [FC-7370, ST15-5153 – błędnie dla t, II-III off. z masz.] - MM
 • Zaremba Paweł: Historia dwudziestolecia (1918-1939). T. I-III.
  Warszawa: Wydawnictwo WND Przyszłość, 1983.
  A6, okł.kart., [4],7-238 + [4],9-274,[1] + 158,[2] s., off. z oryg., c. (brak w t. I) + 300 + 200 zł.
  Na okł. tytuł wersalikami o wysokości 10 mm. Zawiera też: Marek Łatyński: Zamiast wstępu. Druk na cienkim gładkim papierze. Grubość tomów: ok. 10,8; 11,5; 6,8 mm. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1981.
  Ł-481, BN-6271?, BaBN-b1280348, b1693027, b1693029 - MM
 • Zaremba Paweł: Historia dwudziestolecia (1918-1939). Tom I-III.
  Warszawa: Wydawnictwo WND Przyszłość, 1983.
  A6, tw. opr., obw., 238 + [4],9-274,[1] + 158,[2] s., off. z oryg., c. I/II/III - 1400 zł.
  Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1981. Bloki tomów klejone z pojedynczych kartek do płótna w grzbiecie, po latach klej starzeje się i książka rozkleja się,
  G-83/600b, J-3906b, BN-6271?, Sup-1042, Ka-2832, ST15-5155 - MM[t. II-III]; - op[t. I]
 • Zaremba Paweł: Historia dwudziestolecia (1918-1939) . Tom I-III. Warszawa: Wydawnictwo WND Przyszłość, 1983.
  ECS-03379, Nukat-738121; Nukat-2261362; ECS-01178, Nukat-1886764[ECS], ECS-01485, Nukat-732864, ECS-01486, Nukat-732871 – brak możliwości identyfikacji wydania. - uw
 • Zaremba Paweł: Historia dwudziestolecia (1918-1939). T. I-III.
  B.m.[Wwa]: b.w., b.r. [1983].
  A6, 238 + 5-275 + 158,[2] s., off. z oryg., [c. 1000 zł - t. I: 440 zł].
  Do druku przygot.: Marek Łatyński. Przedr. z wyd.: Paryż: IL 1981; właśc. z wyd.: Wwa: Zbliżenia 1981.
  CJ-1857*, J-3904*, BN-6267[wg J], Sup-1039 - MM[tylko t. I - na okł. kopia paryskiego płótna]
 • Zaremba Paweł: Historia dwudziestolecia (1918-1939). T. I-III.
  Wwa: Wydaw. ABC 1984.
  A6, 238 + 274 + 158 s., off. z oryg., c. 1400 zł.
  G-84/550*, CJ-1858*, J-3907*, BN-6270[wg J], Sup-1044 - op
 • Zaremba Paweł: Historia dwudziestolecia (1918-1939). T. III: Konstytucja Kwietniowa. Polityka zagraniczna [fragment].
  B.m.[Wwa]: b.w., b.r. [1984].
  A6, [1],211-432 s., off. z oryg., [c. 440 zł].
  Przedr. z wyd.: Paryż: IL 1981.
  G-84/549, CJ-1859, J-3908, BN-6268[wg J], Sup-1043, Ka-4412 - op
 • Zaremba Paweł: Historia dwudziestolecia (1918-1939). T. I.
  Gdańsk: Ofic. Kształt 1986.
  A5, okł.kart., 238,[1] s., off. z oryg., c. 600 zł.
  Przedr. z wyd.: Paryż: IL 1981. Datę na s. tytułowej można odczytać: 1985, ale też 1986.
  G-86/368, Dun-214a[1987], CJ-1504, J-3909, BN-6265[wg J], Sup-1046/1, Ka-2834, BJ-5105 - MM
 • Zaremba Paweł: Historia dwudziestolecia (1918-1939). (tom) ** = Część druga. Sprawy wewnętrzne; (tom) *** = Część trzecia. Polityka zagraniczna.
  Gdańsk: Ofic. Kształt 1988.
  17 cm, okł.kart., 274 + [2],277-432 s., off. z oryg., c. tom II i III - 1800 zł.
  Przedr. z wyd.: Paryż: IL 1981.
  Dun-214b[1989], J-3910, Sup-1046/2,3, BJ-5106, Br-3200 - op[t. 2] MM[t. 3]
 • Zaremba Paweł: Historia dwudziestolecia (1918-1939). T. I-II.
  B.m.: b.w., 1989.
  A5, 238 + 432 s., off. z oryg.
  W t. II na s. [2]: Przedr. kraj. 1989 rok bez wiedzy i zgody aut. oraz wydaw.
  Dokładna kopia wyd. paryskiego z 1981 r. Różnice: okł. gładka, nitki skośnie, druk na okł. off. a nie typo., klejona z kartek a nie składek, nadmiar kleju, różnice w kolorze papieru. W części nakł. na okł. t. II błędnie: TOM I.
  - MM
 • Zaremba Paweł: Historia dwudziestolecia (1918-1939). Zbiór pasjonujących pogadanek radiowych, które Paweł Zaremba wygłaszał w rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa w latach 1967 - 1979.
  Wr., Wwa, Kr.: Oss. 1991.
  ISBN 83-04-03594-4.
  BaBN - uw - MM Zobacz
 • Zaremba Paweł: Historia dwudziestolecia (1918-1939). Operacja Wisła. Wojna polsko-bolszewicka 1918 - 1920.
  B.m.: SW [znak S z kotwicą na s. tyt. i IV s. okł.], b.r. [1985].
  A5, okł.kart., 127 s., powiel., c. 150 zł.
  Wybór z: Historia dwudziestolecia (1918-1939). Paryż: IL 1981.
  K-3329, G-86/369, J-3911, BN-6278, Sup-1045=Sup-1047, Ka-2836, BJ-5108, Br-3201 - MM
 • Zaremba Paweł: Operacja Wisła. Wojna polsko-bolszewicka 1918-1920.
  Wwa: Oficyna L J 1989.
  A5, okł.kart., 73,[1] s., off. z masz., [c. 2000 zł].
  Wybór z: Historia dwudziestolecia (1918-1939). Paryż: IL 1981.
  BN-6279[MBPŁ, WBP Białyst, BUW], Sup-1048, BaBN, Ka[bez sygn.], BJ-5108{błędnie: 63,[1] s.} - MM
 • Zaremba Paweł: Rok 1920.
  Wwa: [Maraton] 5 1983.
  A6, 39,[1] s., off. z oryg., c. 70 zł.
  Przedr. fragm. z tomu: Historia dwudziestolecia (1918-1939). Paryż: IL 1981.
  K-3330, G-83/601, Ł-482, J-3912, BN-6280[BUW]=BN-6281, Sup-1049, Ka-2835, BJ-5109, Br-3202 - MM
 • Zaremba Paweł: Społeczeństwo lat trzydziestych. – patrz w: Rzeczpospolita Niepodległa. 2. Warszawa 1988. Nasze Dziedzictwo. – uw
 • Zaremba Paweł: U progu niepodległości. Z. 1.
  Wwa: NZS, Niezal. Ofic. Wydaw. październik 1981.
  A5, okł.kart., [2],5-34,[1] s., off. z oryg., c. 30 zł.
  BUS Bibl. Uczniowska i Studencka. Seria: Historia Polski.
  Przedr. fragm. z tomu: Historia dwudziestolecia (1918-1939). Paryż: IL 1981 s. 13-43.
  Ł-483, BN-6282, Sup-1050, Ka-2837, BJ-5110, Br-3203 - MM
 • Zaremba Paweł: Wojna 1920 roku.
  Wwa: Wydaw. Słowo styczeń [19]84.
  A5, [5],99,[5] s., powiel., c. 130 zł.
  Przedr. z wyd.: Paryż: IL 1981. Ponad 1500 egz. zostało skonfiskowane przez SB 30 stycznia 1984 r.
  K-3332*, G-84/551*, Ł-484, J-3914, BN-6284[wg K], S-281/3114, Sup-1052 - op
 • Zaremba Paweł: Wojna 1920 roku. Fragment historii dwudziestolecia (1918-1939).
  Pozn.: druk: Solidarność Walcząca 1985.
  26 cm [wg J: 22; Ka: 20 cm], 89,[1] s., stdr. z oryg., c. 270 zł.
  5 poz. wydaw.
  Przedr. z wyd.: Paryż: IL 1981.
  K-3331, G-85/458, J-3913, BN-6283[wg K], Sup-1051, Ka-2838, BJ-5111 - op
 • Zaremba Paweł - patrz w: Trójgłos o roku 1918. Poznań 1983. - uw
 • Zaremba Zygmunt: Powstanie sierpniowe.
  B.m.[Wwa]: Nadzieja b.r. [1985-8].
  A6, okł.kart., [7],2-40 s., stdr. z oryg. i masz., [c. 120-130 zł].
  Nazw. aut. na s. [5]. Zaw.: Władysław Bartoszewski: O tej pracy i jej autorze. Przedr. z wyd. 2: Wwa: Polska Partja Socjalistyczna [1945].
  KN’87-267, J-3915, BN-6285, Ka[bez sygn.], BJ-5112, Br-3204, ECS-00885 - MM
 • Zaremba Zygmunt: Powstanie sierpniowe.
  Wwa: Oficyna Wydawnicza Rytm 1990.
  A5, okł.kart., 236,[3] s., off. ze skł., [c. 13200 zł].
  Biblioteka Historyczna.
  Wybór tekstów i opracowanie Marian Marek Drozdowski i Olena Zaremba-Blatonowa.
  Ka-3636, BJ-5113 - uw
 • Zarębski Andrzej [oprac.] - patrz: Pierwszy Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność". Serwis informacyjny. I tura 5 - 10.IX.1981. Gdańsk: BIPS KKP NSZZ "Solidarność" 1981. - uw
 • Zaron Zofia - patrz: Malak Barbara, Zaron Zofia: Od redakcji. w: Manipulacja i obrona przed manipulacją. Sesja na UW 1981. Adsum [1984]. - uw
 • Zarys historii VI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Reytana. Lata 1956-1986.
  Wwa: Wydaw. Akces 1987.
  A5, okł., 19,[1] s., off. z masz., c. 80+50 zł.
  Na okł.: 80 lat Reytana.
  CJ-1505, J-3916, BN-2996*[wg K, właśc. CJ, błednie: …Rejtana], Ka-2840, Br-3205 - op
 • Zarys programu Niezależnego Związku Młodzieży "Kraj".
  B.m.: b.w., b.r. [po 1980].
  A4, 8 s., powiel.
  Tytuł okł.
  BJ-3227 - op
 • Zarys programu stabilizacyjnego i zmian systemowych.
  Wwa: Wydaw. "Solidarność" Region Mazowsze 1990.
  110 s.
  Autorzy: Janusz Beksiak i in.
  Hoo99/170 - uw
 • Zarys programu Wszechnicy Związkowej Regionu Małopolska. - patrz: Wszechnica Związkowa. NSZZ "Solidarność" Małopolska [1981]. - uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.