Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Zas - Zb

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 29.08.2018 r.
 
 
 • Zasadnicze kryterium uspołecznienia.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, 63 s.
  Ka-4196 - op
 • Zasady ideowe i program Solidarności Walczącej. (projekt). - patrz: Morawiecki Kornel: Zasady ideowe i program Solidarności Walczącej. (projekt). - uw
 • Zasady konstytucyjne Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej. B.m.: b.w., 24 stycznia 1985. A4, 2 s., masz. Br-3207 - uw
 • Zasady postępowania w wypadkach wezwań, przesłuchań i zatrzymań przez MO i SB.
  B.m.[Kr.]: b.w., b.r. [1982].
  A4, 4 s., powiel.
  Dod. specj. do Biul. Inf. NSZZ Solidarność Małopolska.
  [Oprac.:] Komisja Wykonawcza Regionu Solidarność Małopolska.
  J-4302*[wg Pil-3090], BN-6286[wg Pil] - op
 • Zasady przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa.
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  A4, 5,[2] s., powiel.
  Podp.: Grupa Robocza na rzecz Międzyregionalnej Współpracy Samorządów Pracowniczych. Lublin, dn. 22 sierpnia 1981 r.
  - MM
 • Zasady strajku. Instrukcja strajkowa dla regionu Mazowsze.
  B.m.[Wwa]: Druk Regionu Mazowsze b.r. [koniec marca 1981].
  A5, 4 s., off. z masz.
  - MM
 • Zasady ustaw o instytucjach ochrony prawa do pracy.
  Łódź: MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej 1981.
  A4, 4 s. [brak końca], powiel.
  Tekst dat.: 17.10.1980 r.
  - MM
 • Zasady ustaw o instytucjach ochrony prawa do pracy.
  Łódź: MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej 1981.
  A5, 6 s. off. z masz.
  Tekst dat.: 17.10.1980 r. [Autorem tekstu jest Tadeusz Grabowski - opis w: Benedykt Czuma: Łódzka „Solidarność” 1980-1981. Łódź: IPN 2010 s. 52].
  - MM
 • Zatajane, fałszowane, pomijane i zniekształcane fakty z najnowszej historii Polski. - patrz: [Kalendarz] 1986. Zatajane, fałszowane, pomijane i zniekształcane fakty z najnowszej historii Polski. [Kalendarz ścienny]. Kr. [1985]. - uw
 • Zatajane, pomijane, fałszowane, przeinaczane FAKTY z najnowszej HISTORII POLSKI. - patrz: [Kalendarz] 1986. Zatajane, pomijane, fałszowane, przeinaczane FAKTY z najnowszej HISTORII POLSKI. Kr.: [1985]. - uw
 • Zatajony dokument. Raport Komisji KC KPCz o procesach politycznych i rehabilitacjach w Czechosłowacji w latach 1949-1968.
  Wwa: Wydaw. Krąg 1985.
  A5, okł.kart., VIII,173,[2] s., off. z masz., c. 550 zł.
  Bibl. Kwart. Polit. Krytyka. (Dokumenty).
  Przeł. z czes.: Sławomir Klimaszewski [pseud.]. Oprac. red., przypisy, przedm.: Paweł Heartman [pseud.]. Tyt. oryg.: Potlačená zpráva. Zpráva komise ÚV KSČ o politických procesech a rehabilitacích v Československu 1949-1968. Wien: Europa-Verl. 1970.
  K-3333, G-85/459, J-3917, BN-6287, Ka-2843, Hoo99/203, BJ-5114, Br-3208 - MM
 • Zator-Przytocki Józef: Pamiętniki. (Gdańsk 1975). Wyd. I.
  Wrocław: Inicjatywa Wydawnicza Aspekt, 1987.
  A5, okł.kart., 252 s., off. z masz., c. 1000 zł.
  CJ-1509, CD-1527*[wg CJ], J-3918, BN-6288, Nucat-596100 Ka-2844, KS-4731, BJ-3861, FC-8210, Br-3209, ECS-01182 - op
 • Zator-Przytocki Józef: Pamiętniki z okresu lat 1939-1956 księdza dr ppłk Józefa Zatora-Przytockiego żołnierza Armii Krajowej i więźnia politycznego PRL.
  Wrocław, Gdańsk: ZWPOS Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, 1999.
  21 cm, 389 s.
  Tytuł okł.: Pamiętniki. Słowem wstępnym opatrzył Roman Kmiecik. ISBN 83-909158-1-2.
  - uw
 • Zator-Przytocki Józef: Pamiętniki z okresu lat 1939-1956 księdza dr ppłk Józefa Zatora-Przytockiego żołnierza Armii Krajowej i więźnia politycznego PRL. Wyd. 2.
  Pelplin: QLCO. Agencja Reklamowo-Wydawnicza, 2007.
  Biblioteka Instytutu Ks. Prał. Henryka Jankowskiego.
  21 cm, 388 s.
  Tytuł okł.: Pamiętniki. Słowem wstępnym opatrzył Roman Kmiecik. Biogram oprac. Sławomir Cenckiewicz. ISBN 978-83-60508-12-1.
  - uw
 • Zatorski Wincenty K. [pseud. - właśc. Adam Roliński] - patrz: Byleś Polsko wolną była … Zbiór pieśni i piosenek polskich z melodiami śpiewanych od czasów najdawniejszych po lata ostatnie. - uw
 • Zatrudnienie i płace.
  B.m.: b.w. [Ogólnopolska Międzybiblioteczna Komisja Porozumiewawcza] b.r. [II-III 1981].
  A5, 6 s., off. z masz.
  Zestawił i oprac.: mgr Franciszek Łozowski.
  - MM
 • Zaus Piotr - patrz: Wojna w Afganistanie. Wwa: CDN 1985. - uw
 • Zawada Antoni [pseud. - właśc. Antoni Zambrowski] [przekł.] - patrz: Mičunovič Veljko: Dziennik moskiewski - 1956. Wwa: Nowa 1988/9. - uw
 • Zawadzka-Wetz Alicja: Refleksje pewnego życia. Wspomnienia.
  Paryż: Instytut Literacki, 1967.
  22 cm, 238,[1] s.
  Biblioteka „Kultury”; Tom 142; Dokumenty.
  - uw - MM
 • Zawadzka-Wetz Alicja: Refleksje pewnego życia. Wspomnienia.
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  A5, 132-162 s.
  Przedr. z wyd.: Paryż: IL 1967.
  Sup-1053[wg Hoo], Hoo99/203, KS-4733[wg MJ*], Ka-4558 - op
 • Zawadzki Leon - patrz: Gall Anonim [XX] {pseud.} - uw
 • Zawadzki Włodzimierz - patrz: Wiktor Gracz [pseud.] - uw
 • Zawadzki Zbigniew - patrz: Mecenas [pseud.] - uw
 • Zawieja Andrzej [pseud.] - właśc. Włodzimierz Paźniewski - uw
 • Zawieja Andrzej [pseud.]: Proszę się rozejść. Uwaga: czytanie surowo wzbronione.
  Kr.: Bibl. Obserwatora Wojennego 1983.
  A5, okł., 23,[1] s., powiel., [c. 50 zł].
  Okł. proj.: Janor.
  K-3334, G-83/602, CD-1528, BK-734, J-3919, BN-6289[MBP Byt], S-281/178, Ka-3641, KS-3589, BJ-3512, KJ-516 - op
 • Zawieja Andrzej [pseud.]: Proszę się rozejść. Uwaga: czytanie surowo wzbronione.
  Kat.: Wydaw. Polskie 1986.
  A7, okł., [2],5-27 s., stdr. z masz., [c. 30-40 zł].
  Przedr. z wyd.: Kr.: Bibl. Obserwatora Wojennego 1983.
  G-86/370, CJ-1510, CD-1529, J-3920, BN-6290, Ka-4088, KS-3590, BJ-3512, Br-3210 - MM
 • Zawieszenie stanu wojennego.
  B.m.: b.w., b.r. [1983].
  A4, 9 s. powiel.
  - MM
 • Zawilec Wojciech: Bez kompromisów i bez uprzedzeń o sprawie żydowskiej i antysemityzmie w Polsce.
  B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1983].
  18 cm, okł.kart., 111,[1] s., off. z oryg., [c. 200 zł].
  Pod znakiem czasu.
  Przedruk z wyd.: Warszawa: [druk. F. Wyszyński i S-ka] 1939.
  K-3335, G-83/603*, Ł-485, J-3921, BN-6291*[wg J], BaBN-b1280362, Br-3211 - MM
 • Zawilska Halina - patrz: Nurska Kinga [pseud.] - uw
 • Zawistowski Tadeusz: Słowo księdza biskupa Tadeusza Zawistowskiego wygłoszone na Monte Cassino w chwili rozpoczęcia mszy w dniu 18 maja 1986 r. - patrz w: Zeszyty Studium Nauki Społecznej Kościoła. 11. 1986 s. 5-6. - uw - MM
 • Zawisza Adam [pseud.] - właśc. Edward Widuta - uw
 • Zawisza Adam [pseud.]: Pseudoniepodległość a walka narodowowyzwoleńcza.
  B.m. [Płock]: Wydaw. "Polska Podziemna" 1983.
  A4, 18 k., masz. przeb, nakł. 30 egz.
  Wg Jacek Pawłowicz: Nieznani bohaterowie cz. I. Płock 1995 s. 75 - op
 • Zawisza Adam [pseud.]: Totalitaryzm a godność człowieka.
  B.m. [Płock]: Wydaw. „Polska Podziemna” 1983.
  A4, 11 k., masz. przeb, nakł. 30 egz.
  Wg Jacek Pawłowicz: Nieznani bohaterowie cz. I. Płock 1995 s. 76 - op
 • Zawodnik Romuald [wybór i oprac.]: Piosenniczek.
  Pionki: Szczep Drużyn Środowiskowych „Puszcza” Hufiec ZHP Pionki, 1984.
  A6, okł.kart., 97,[1] s., off. z masz.
  Do użytku wewnętrznego.
  Projekt okładki: Wiesław Czekierda.
  - MM
 • Zawodny Janusz Kazimierz: Katyń. Pierwsze rozszerz. wyd. pol.
  Paryż: Spotkania 1989.
  ISBN 2-86914-043-6.
  - uw - MM Zobacz
 • Zawodny Janusz Kazimierz: Katyń. II wyd. pol.; I kraj.
  Lubl.-Paryż: Wydaw. Tow. Naukowe KUL, Spotkania 1989.
  [Tłum. z ang.]. Z przedmową Zbigniewa Brzezińskiego. Tyt. oryg.: Death in the Forest. Cenzura: B-2.
  Rec. Leon Bober: Książki o Katyniu; Liczba. Kult. Niezal. 1990 nr 57 s. 93-5.
  BaBN - uw - MM Zobacz
 • Zawodny Janusz Kazimierz: Katyń. Zagłada w lesie.
  Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1989.
  A5, okł.kart., 161,[2] s., off. z masz., c. 900 zł (przestempl. na 2000 zł).
  Tłum.: Beta-Omega [pseud.] z wyd. franc.: Katyn: massacre dans la forêt. Ed. Stock, 1971. Oprac.: Franciszek Milwid [pseud.]. Zaw.: Jan Kowalik: Nota o autorze. Żołnierz w todze [przedr. z: Zeszyty Historyczne 1979 nr 49 s. 229-232].
  Rec. Leon Bober: Książki o Katyniu; Liczba. Kultura Niezależna 1990 nr 57 s. 93-95.
  BN-6292, Ka-2845=Ka-3643, BJ-5115[c. 990 zł], Br-3212 - MM
 • Zawodny Janusz Kazimierz: Śmierć w lesie.
  Wr.: Ag. Wydaw. Solidarności Walczącej 1988.
  A5, okł.kart., 99,336,[3] s., off. z masz. i oryg., [c. 2500 zł].
  Tłum: Cezary Mularczyk [pseud.] z wyd.: Death in the forest. © Univ. of Notre Dame Press, Indiana 1962. W drugiej części przedr.: Lista katyńska. Jeńcy obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk zaginieni w Rosji Sowieckiej. Oprac. Adam Moszyński. Przedr. z wyd. 4: Londyn: Gryf 1982.
  J-3922, Ka-4175, BJ-5116 - MM
 • Zawodny Janusz Kazimierz: Śmierć w lesie. Wyd. II.
  Wr.: Ag. Wydaw. Solidarności Walczącej 1989.
  A5, okł.kart., [3],99,[4],7-336,[3] s., off. z masz. i oryg., [c. 4500 zł].
  Tłum: Cezary Mularczyk [pseud.] z wyd.: Death in the forest. © Univ. of Notre Dame Press, Indiana 1962. W drugiej części przedr.: Lista katyńska. Jeńcy obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk zaginieni w Rosji Sowieckiej. Oprac. Adam Moszyński. Przedr. z wyd. 4: Londyn: Gryf 1982.
  BN-6293, Ka-3642, Br-3213 - MM
 • Zawód Nauczycielski Dzisiaj. Lubl.: Wszechnica Związkowa przy MKZ NSZZ "Solidarność" Regionu Środkowo-Wsch. 1981.
  - nr 1 - Bortnowski Stanisław: O godność stanu nauczycielskiego.
  - nr 2 - Bieńkowski Władysław: Wokół reformy szkolnictwa.
  - uw
 • Zawrat Krzysztof [pseud.] - właśc. Aleksander Wirpsza; Leszek Szaruga [pseud.]: Problem tożsamości [Wstęp w]: Antologia wierszy wojennych. Wwa: Nowa 1982. - uw
 • Zbierski Andrzej: Tradycja jako wyraz więzi narodowej. – patrz w: Polak wobec ojczyzny. Gdańsk 1989. - uw
 • Zbierzchowski H. [teksty w]: Błogosław Ojczyźnie, wyrwij ją z niewoli … Polskie kolędy patriotyczne 1861 - 1983. KOS [1987]. - uw
 • Zbiorek wierszy plebejskich.
  Wrocław: Spółka Edytorska "W", 1984.
  A6, okł., 32 s., stdr. z masz., [c. 50-60 zł].
  Z. Gr. im. proncia - Lasy Kabackie. W tomiku wykorzystano: "Satyra stanu wojennego", "Antologia wierszy wojennych" oraz teksty krążące w rękopisach.
  K-3336, G-84/552, CD-184*[wg K], J-3923, BN-6295, S-281/2717, Ka-2846, KS-0577, BJ-5117, Br-3216 - op
 • Zbiory zakazane i wydane bez zgody i wiedzy autorów.
  Wwa: Niezal. Ofic. Wydaw. SOŻ 1983.
  A5, [2],20 s., powiel., c. 55 zł.
  Tyt. okł.: Wiersze zakazane. Wwa 1983. Wydaw. SOŻ.
  G-83/604*, CJ-1860*, CD-185[wg G*], J-3924, BN-6296*[wg J], KS-0547[wg MJ*] - op
 • Zbiór kawałów ze stale minionego okresu:
  - [Cz. I]: - Pukanie spod dna. Wydawnictwo Polskie. [1986 ?]; - Cz. II: - Kto prosił "ruskie"? Wydawnictwo Polskie [1985]
  - uw
 • [Zbiór piosenek internowanych, Kraków 1982]. A4, [23] s., masz. przeb. J-4182*[wg Pil-3096], BN-6297[wg Pil], KS-0507[wg MJ*] - uw[brak możliwości identyfikacji]
 • Zbiór popularnych pieśni i piosenek lat osiemdziesiątych. Wg zbioru - I. W.
  Kr.: b.w., druk: "Solidarność" 1988.
  A5, okł.kart., 63 s., powiel. [wg J]; off. z masz. [wg BJ].
  J-3926, BN-6298=BN-6299[BUW], S-281/1950, KS-0666, BJ-5118, Br-3215 - op
 • [Zbiór 36 wierszy, styczeń-grudzień 1982]. [1983]. A5, [19] s., masz. przeb. J-4181*[wg Pil-3097], BN-6300[wg Pil], KS-0548[wg MJ*] - uw[brak możliwości identyfikacji]
 • Zbliżenia. Wydawnictwo.Wwa.
  - Bierdiajew Mikołaj: Problem komunizmu. czerwiec 1981.
  - Maritain Jacques: Humanizm integralny. [1981].
  - Micewski Andrzej: Współrządzić czy nie kłamać? PAX i Znak w Polsce 1945 - 1976. czerwiec 1981.
  - Ciołkosz Adam: Wanda Wasilewska. Dwa szkice biograficzne. [1981].
  - Pobóg-Malinowski Władysław: Najnowsza historia polityczna Polski 1864 - 1945. T. III. Cz. I. 1981.
  - Pobóg-Malinowski Władysław: Najnowsza historia polityczna Polski 1864 - 1945. T. III. Cz. II. lipiec 1981.
  - Pobóg-Malinowski Władysław: Najnowsza historia polityczna Polski 1864 - 1945. T. III. Cz. III. 1981.
  - Pobóg-Malinowski Władysław: Najnowsza historia polityczna Polski 1864 - 1945. T. III. Cz. IV. wrzesień 1981.
  - Hłasko Marek: Nawrócony w Jaffie. 1981.
  - Hłasko Marek: W dzień śmierci Jego; Opowiem wam o Esther. [1981].
  - Miłosz Czesław: Zniewolony umysł. [1981].
  - Orwell George: Folwark zwierzęcy. 1981.
  - Mackiewicz Józef: Kontra. 1981.
  - Bregman Aleksander: Dzieje pustego fotela. Konferencja w San Francisco i sprawa polska. 1981.
  - Zaremba Paweł: Historia dwudziestolecia (1918 - 1939). T. I-III. październik 1981.
  - uw
 • Zborski Bartłomiej - patrz: Allways H. Lewis [pseud.] - uw
 • "Zbrodnia czy wypadek" (4-02-87 r. Kop. "Mysłowice"). B.m.: b.w. 1987. A5, 8 s. off. z masz. Górnik Polski. Wyd. specj. Krajowa Komisja Koordynacyjna Górnictwa NSZZ "Solidarność". J-3927*[wg Pil-3098] - uw[jest to numer czasopisma]
 • Zbrodnia Katyńska.
  B.w.: b.m., b.r. [ok. 1982].
  A6, teka, [15] k. fotogr., [c. 350 zł].
  Tyt. okł. Kopia z: Amtliches Material zu Massenmord von Katyn. Berlin: Zentralverlag der NSDAP, Franz Eher 1943.
  BJ-5119 - op
 • Zbrodnia Katyńska w świetle dokumentów. Wybór i oprac.: Józef Mackiewicz. [na zlec. Biura Studiów Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu]
  O historii tej książki: Kazimierz Zamorski: Akcja K („Kostar”). Puls 1990 nr 44 s. 93-103.
  - wyd. pierwsze - 1948 {XV,[1],384 s., [1] k. tabl., [58] s. tabl.}
  - wyd. drugie - 1950 {XIV,[1],455, [1] s.}
  - wyd. trzecie przejrzane, uzupełnione i zaopatrzone w indeks nazwisk - 1962 - MM
  - wyd. czwarte - 1973 - MM
  - wyd. piąte - 1975
  - wyd. szóste - 1978 - MM
  - wyd. siódme - 1978
  - wyd. ósme - 1980
  - wyd. dziewiąte - 1982 - MM
  - wyd. dziesiąte - 1982 - na s. VII informacja o wyd. dziesiątym - MM
  - wyd. jedenaste - 1982 - s. VI-VII jak w wyd. dziewiątym - brak informacji o wyd. dziesiątym lub dalszym - MM
  - wyd. dwunaste - 1986 - MM
  - wyd. trzynaste - 1989 - MM
  - uw
 • Zbrodnia Katyńska w świetle dokumentów. Wydanie trzecie przejrzane, uzupełnione i zaopatrzone w indeks nazwisk.
  Londyn: Gryf, 1962.
  22 cm, 300 s., [34] k. tabl.
  Z przedmową Władysława Andersa [s. V-VII].
  - uw - MM
 • Zbrodnia Katyńska w świetle dokumentów. Wydanie czwarte.
  Londyn: Gryf, 1973.
  22 cm, 300 s., [34] k. tabl.
  Z przedmową Władysława Andersa [s. V-VII].
  - uw - MM
 • Zbrodnia Katyńska w świetle dokumentów. Wydanie szóste.
  Londyn: Gryf, 1978.
  22 cm, 300 s., [34] k. tabl.
  Z przedmową Władysława Andersa [s. V-VII].
  - uw - MM
 • Zbrodnia Katyńska w świetle dokumentów.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1979.
  A5, XVI, 300 s., err.
  Druk: Wolna Wałkowo-Bębnowa Druk. Polowa im. J. P. Z przedmową Władysława Andersa. Przedruk z wyd. V: Londyn: Gryf 1975.
  Ł-486b, BN-6309, Ka-3637, KS-2711*[wg KB*] - op
 • Zbrodnia Katyńska w świetle dokumentów.
  Kraków: Wydawnictwo Krzyża Nowohuckiego, 1981.
  A5, okł.kart., XVI,300,[1] s., [68] s. tabl., off. z oryg., [c. 350-1000 zł].
  Z przedmową Władysława Andersa. Przedruk z wyd. III przejrz., uzup. i zaopatrzonego w indeks nazwisk. Cz. nakł. [3000 egz.] w opr. broszur., cz. nakł. [2000 egz.] w opr. twardej. Wg J wyd. w rzeczywistości w 1982; ale jest wspomniana w spisie w: Junosza Krzyżtoporski Zygmunt: Narodziny II Rzeczypospolitej. Kraków: Wydawnictwo „Krzyża Nowohuckiego” [19]81 s. [18].
  G-82/290*, Ł-486a, BK-735, J-2029*, BN-6301*[wg BK], KS-2716*[wg KB*], BJ-5121, KJ-377*[wg J*] - op
 • Zbrodnia Katyńska w świetle dokumentów.
  Łódź: Solidarność, 1981.
  A5, okł.kart., [2],V-XVI,[2],300 s., [32] k. tabl., off. z oryg.
  Fakty i Opinie.
  Z przedmową Władysława Andersa. Przedruk z wyd. VI: Londyn: Gryf 1980. Nie przedrukowano ilustracji nr 49-52, pozostałe rozmieszczone są w kolejności przypadkowej.
  BŁ-225, BN-6302*[wg BŁ], KS-2717*[wg KB]
  - egzemplarz obcięty, okładka drukowana na żółtawym kartonie, tak wydano większość nakładu – MM;
  - egzemplarz nieobcięty, okładka drukowana na jasno różowym kartonie [druk mniej precyzyjny] - MM
 • Zbrodnia Katyńska w świetle dokumentów. Wydanie dziewiąte.
  Londyn: Gryf, 1982.
  22 cm, 300 s., [34] k. tabl.
  Z przedmową Władysława Andersa [s. IX-XI, w spisie treści błędnie: s. V-VII].
  - uw - MM
 • Zbrodnia Katyńska w świetle dokumentów. Wydanie dziesiąte.
  Londyn: Gryf, 1982.
  22 cm, 300 s., [34] k. tabl.
  Z przedmową Władysława Andersa [s. IX-XI, w spisie treści błędnie: s. V-VII].
  - uw - MM
 • Zbrodnia Katyńska w świetle dokumentów. Wydanie jedenaste.
  Londyn: Gryf, 1982.
  22 cm, 300 s., [34] k. tabl.
  Z przedmową Władysława Andersa [s. IX-XI, w spisie treści błędnie: s. V-VII].
  - uw - MM
 • Zbrodnia Katyńska w świetle dokumentów.
  Kraków: Wydawnictwo Krzyża Nowohuckiego, 1981 [właśc. 1983].
  A5, okł.kart., XVI,300,[1] s., [68] s. tabl., off. z oryg., [c. 1000 zł].
  Z przedmową Władysława Andersa. Przedruk z wyd. III przejrz., uzup. i zaopatrzonego w indeks nazwisk. Dodruk części składek dla uzup. materiałów zachowanych z 1981 r.
  BK-736, J-2030*[wg Pil-3100 - b.r.], KS-2719*[wg MJ*], KJ-378*[wg BK] - op
 • Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów.
  Wrocław: Agencja Wydawnicza Solidarności Walczącej, 1984.
  A5, okł.kart., obw., [2],V-XVI,[2],300 s., 64 s. tabl., off. z oryg., (c. 1800 zł).
  Z przedmową Władysława Andersa. Przedruk z wyd.: Londyn: Gryf [1962 lub dalszego]. Wg SZ-7 oraz G* i J*: c. 800 zł.
  K-3339, G-84/554*[wg SZ-7], BN-6312*[wg K], J-2032*, KS-2726*[wg MJ*], Br-3219 - MM
 • Zbrodnia Katyńska w świetle dokumentów.
  B.m. [Warszawa]: Ad Maiorem Dei Gloriam, 1984.
  A4, opr. kart., [2],94 s., ksero z oryg., druk. dwułam., [c. 400 zł].
  1 [poz. w dorobku wydawn].
  Z przedmową Władysława Andersa. [Przedruk z wyd.: Londyn: Gryf]. Książka zszyta nicią wzdłuż grzbietu pod oklejającym grzbiet płótnem. Okładka z czarnego niezadrukowanego kartonu.
  K-3337[off. - błędnie, z wyd. z 1982], G-84/555*, BN-6307*[wg K], J-2033*, KS-2725*[wg MJ*], Br-3217[off. - błędnie, z wyd. z 1975] - MM
 • Zbrodnia Katyńska w świetle dokumentów.
  B.m. [Gdańsk]: oficyna’40, b.r. [1984].
  A4, okł.kart., [4],7-87,[1] s., druk. dwułam., err., off. z oryg. i masz., c. 380 zł.
  Z przedm. Władysława Andersa. Przedr. z wyd.: Londyn: Gryf 1982. Przedrukowano jedynie 17 ilustracji. Rzeczywistym wydawcą było gdańskie Wydawnictwo Alternatywy, następnie blachy offsetowe przekazano do toruńskiego wydawnictwa Kwadrat, które również wydrukowało nakład, być może identyczny. W cz. nakł. inaczej rozmieszczone str. ze spisem treści.
  K-3338, G-84/553, Dun-216, J-2031, BN-6310, Ka-2851, KS-2724*[wg MJ], BJ-5124, Br-3218, PA09 s.121 - MM
 • Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów.
  Skarżysko-Kamienna: SOWA - Skarżyska Oficyna Wydawnicza, 1987.
  A5, okł.kart., XVI,300 s., 6 k. tabl., off. z oryg., c. 1200 zł.
  [Pozycja wydawnicza] -03-.
  Drukarnia im. Żołnierzy Armii Krajowej Regionu Świętokrzyskiego NURT. Przedm.: Władysław Anders. Przedr. z wyd. VI: Londyn: Gryf 1980.
  CJ-1511, J-2034, BN-6306*[wg J], KS-2758*[wg MJ, KB] - MM
 • Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów.
  Warszawa: Neutrino, 1988.
  A5, okł.kart., [6],V-XX,298,[1] s., [12] s. tabl., err., off. z oryg., c. 1700 zł.
  Przedmowa: Władysław Anders. Przedruk z wyd.: Londyn: Odnowa [tj. Gryf] 1982. Przedrukowano jedynie ilustracje nr: 64, 5, 1, 43, 4, 17, 59, 55, 58, 26, 41, 68.
  J-2036, BN-6308, Ka-2847, KS-2768*[wg MJ] - MM
 • Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów.
  B.m. [Warszawa]: Prawy Margines, b.r. [1988].
  A5, okł.kart., [2],5-XX,298,[1] s., [12] s. tabl., err., off. z oryg., c. 1700 zł.
  Z przedmową Władysława Andersa. Przedruk z wyd. 10.: Londyn: Gryf 1982.
  [J-2037, Ka-4365, Nukat-246838[BUW] - Warszawa 1988], {BN-6311, BaBN-b1280382 - Warszawa 1988, [24] s. tabl.}, KS-2769*[wg MJ, KB*], BJ-5125, FC-7397, Br-3220[m.w.: Warszawa] - MM
 • Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów.
  B.m.: Wydawnictwo „Jestem Polakiem”, 1989.
  A5, okł.kart., XVI,298,[1] s., err., off. z oryg.
  Przedmowa: Władysław Anders. [Przedruk z wyd.: Londyn: Gryf]. Nie przedrukowano ilustracji, poza dwoma mapami na s. III-IV.
  - MM
  Odmiany okładki:
  - tło dolnej części okł. jest jednolicie czerwone, grubość tomu z okł.: 17 mm. - BJ-5126, FC-7398 – MM;
  - tło dolnej części okł. stanowi czerwony rysunek splotu tkackiego, grubość tomu z okł.: 21 mm. - MM
 • Zbrodnia Katyńska w świetle dokumentów.
  B.m.: b.w., b.r. [1981 ?].
  A4 poz., okł.kart., [1],III-XV,[1],445 łamów, druk dwułam.
  Na I s. okł. strona tytułowa. Z przedmową Władysława Andersa. Przedruk z wyd. II: Londyn: Gryf 1950.
  BN-6305, Ka-2850, BaBN-b1560927, BaBN-b1737146, FC-40831*[wg BN], FC-40833*[wg BN], {BJ-5128, FC-7400 - 414[? – błędnie odczytana liczba 444] łamów [230] s., c. 610 zł} - MM
 • Zbrodnia Katyńska w świetle dokumentów.
  B.m.: b.w., b.r. [1981 ?].
  A4 poz., okł.kart., [5],III-XV,[1],445 łamów, druk dwułam., off. z oryg.
  Na I s. okł. stylizowana mapa. Z przedm. Władysława Andersa. Przedruk z wyd. II: Londyn: Gryf 1950.
  KS-2715*[wg KB] - MM
 • Zbrodnia Katyńska w świetle dokumentów.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, okł. tw. z metal. narożn., XIV,[2],455,[1] s.
  Z przedmową Władysława Andersa. Przedruk z wyd. II: Londyn: Gryf 1950. Ilustracje rozmieszczene w tekście.
  - MM
 • Zbrodnia Katyńska w świetle dokumentów.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, okł.tw., XVI,300 s., [68] s. tabl., off. z oryg.
  Z przedmową Władysława Andersa. Przedruk z wyd. III przejrz., uzup. i zaopatrzonego w indeks nazwisk. Na okładce kopia okładki oryg., ilustracje rozmieszczene zgodnie ze spisem treści.
  - MM
 • Zbrodnia Katyńska w świetle dokumentów. Część I-IV.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, okł.kart., XVI,84 s., [8] k. fot. + 85-155 s., [4] k. fot. + 157-227 s., [2] k. fot. + 229-300 s., [4] k. fot., off. z oryg.
  Na okł. ręczny rysunek na wzór okł. oryg. Z przedmową Władysława Andersa. Przedruk z wyd.: Londyn: Gryf 1980. Ilustracje rozmieszczone w tekście na s. nieliczbowanych.
  - MM
 • Zbrodnia Katyńska w świetle dokumentów.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, XVI,300 s., brak ilustr., off. lub ksero z oryg.
  Z przedmową Władysława Andersa. Przedruk z wyd. V: Londyn: Gryf 1975.
  BJ-5120 - op
 • Zbrodnia Katyńska w świetle dokumentów.
  B.m.: b.w., b.r. [1987].
  A5, okł.kart., XVI,300 s., w tekście [34] k. tabl. fotogr., off. z oryg., [c. 1200-2000 zł].
  Na okładce ze stylizowana mapa, jest to nieco zmieniona kopia okładki podstawy przedruku. Szerokość czarnej listwy na prawo od prostokątu z tytułem: 12 mm. Okładka z grubego zwykłego kartonu. Z przedmową Władysława Andersa. Przedruk z wyd. V: Londyn: Gryf 1975. Wg BK i J: [Kr.: 1985].
  CJ-1512, BK-737, J-2035, BN-6303*[wg J], KS-2733*[wg MJ], BJ-5122, FC-7394, KJ-379*[wg BK]=KJ-380*[wg J] - MM
 • Zbrodnia Katyńska w świetle dokumentów.
  B.m.: b.w., b.r. [1987].
  A5, okł.kart., XVI,300 s., w tekście [34] k. tabl. fotogr., off. z oryg., [c. 1200-2000 zł].
  Na okładce ze stylizowana mapa, jest to nieco zmieniona kopia okładki podstawy przedruku. Szerokość czarnej listwy na prawo od prostokątu z tytułem: ok. 7 mm. Przedruk z poprawionych materiałów wydania opisanego powyżej. Jakość fotografii jest gorsza. Usunięto większość drukarskich kresek markacyjnych. Okładka z cienkiego kredowanego kartonu. Na okładkowej ilustracji sporo zanieczyszczeń drukarskich pochodzących chyba z niechlujnie sporządzonej kopii kliszy albo brudnych walców w maszynie offsetowej. Z przedmową Władysława Andersa. Przedruk z wyd. V: Londyn: Gryf 1975.
  - MM
 • Zbrodnia Katyńska w świetle dokumentów.
  B.m.: b.w., b.r. [1981-3].
  A5, opr. tw., [2],V-XVI,[2],300 s., [32] k. tabl. fotogr., off. z oryg.
  S. tyt. bez ramki. S. przedtyt. umieszczona przed s. 1. Z przedmową Władysława Andersa. Przedruk z wyd. VI: Londyn: Gryf. Nie przedrukowano ilustracji nr 49-52, pozostałe rozmieszczone są w kolejności przypadkowej. Wydrukowano [poza okładką] z materiałów wyd.: Łódź: Solidarność 1981, poza identycznym układem świadczy o tym charakterystyczne uszkodzenie ilustracji nr 25.
  KS-2718*[wg KB] - MM
 • Zbrodnia Katyńska w świetle dokumentów. Wydanie trzynaste.
  Londyn: Gryf, 1989.
  22 cm, 300,[1] s., [34] k. tabl.
  Z przedmową Władysława Andersa [s. IX-XI, w spisie treści błędnie: s. V-VII].
  - uw - MM
 • Zbrodnia Katyńska w świetle dokumentów.
  B.m.: b.w., b.r. [1989].
  A5, okł. z pap. kred., XVI,300 s., w tekście rozrzucone [34] k. tabl. fotogr., off. z oryg., [c. 10000 zł].
  Z przedmową Władysława Andersa. Przedruk z wyd. VI: Londyn: Gryf 1978.
  BaBN, Ka-2848, KS-2782*[wg KB], BJ-5123 - MM
 • Zbrodnia Katyńska w świetle dokumentów.
  B.m.: b.w., b.r. [1989-90].
  A5, okł. tw. z metal. narożn., [2],IX-XX, 298,V-VII s., [60] s. fotogr. druk. w sepii, off. z oryg.
  Z przedmową Władysława Andersa. Przedruk z wyd. dziesiątego: Londyn: Gryf 1982. Na s. tytułowej brak danych wydawniczych podstawy przedruku. Kolejność ilustracji przypadkowa. Tytuł na okładce drukowany wersalikami z szeryfami. Nie przedrukowano spisu ilustracji oraz erraty.
  - MM
 • Zbrodnia Katyńska w świetle dokumentów.
  B.m.: b.w., b.r. [1989-90].
  A5, okł. tw. z metal. narożn., XX,300 s., [68] s. tabl. fotogr. , off. z oryg., [c. 8400 zł].
  Z przedmową Władysława Andersa. Przedruk z wyd. dziesiątego: Londyn: Gryf 1982 [dane widoczne na s. tytułowej]. Ok. 20 fofografii jest w miescach niezgodnych ze spisem ilustracji na s. 299-300. Tytuł na okładce drukowany wersalikami z szeryfami.
  BJ-5127{[32 k. fotogr.], Br-3221 - MM
 • Zbrodnia Katyńska w świetle dokumentów.
  B.m.: b.w., b.r. [1989-90].
  A5, okł. tw. z metal. narożn., XX,300 s., [68] s. tabl. fotogr. , off. z oryg.
  Z przedmową Władysława Andersa. Przedruk z wyd. dziesiątego: Londyn: Gryf 1982 [dane widoczne na s. tytułowej]. Układ fotografii prawie zgodny ze spisem ilustracji na s. 299-300, jedynie dwie są po s. 176 zamiast po s. 160. Tytuł w dolnej części okładki drukowany wersalikami z szeryfami.
  - MM
 • Zbrodnia Katyńska w świetle dokumentów.
  B.m.: b.w., b.r. [1989-90].
  A5, okł. tw. z metal. narożn., XX,300 s., [68] s. tabl. fotogr. , off. z oryg.
  Z przedmową Władysława Andersa. Przedruk z wyd. dziesiątego: Londyn: Gryf 1982 [dane widoczne na s. tytułowej]. Układ fotogr. prawie zgodny ze spisem ilustracji na s. 299-300, jedynie dwie są po s. 176 zamiast po s. 160. Tytuł na okładce drukowany wersalikami bez szeryfów. W dole grzbietu napis: Katyń. Twarda oprawa bez wyklejek.
  - MM
 • Zbrodnia Katyńska w świetle dokumentów.
  B.m.: b.w., b.r. [1989-90].
  A5, okł. tw. z metal. narożn., XX,300 s., [68] s. tabl. fotogr. , off. z oryg.
  Z przedmową Władysława Andersa. Przedruk z wyd. dziesiątego: Londyn: Gryf 1982 [dane widoczne na s. tytułowej]. Układ fotografii prawie zgodny ze spisem ilustracji na s. 299-300, jedynie dwie są po s. 176 zamiast po s. 160. Tytuł na okładce drukowany wersalikami bez szeryfów. Brak napisów na grzbiecie. Twarda oprawa bez wyklejek.
  - MM
 • Zbrodnia Katyńska w świetle dokumentów.
  B.m.: b.w., b.r. [1989-90].
  A5, okł. kart., XX,300 s., [68] s. tabl. fotogr. , off. z masz.
  Z przedmową Władysława Andersa. Przedruk z wyd. dziesiątego: Londyn: Gryf 1982. Tytuł grzbietowy: Katyń. Odstępstwa od spisu fotografii: grupy fotografii są po s. 90 zamiast po s. 88 oraz po s. 196 zamiast po s. 192; zamiast tekstu na s. 107 jest powtórzona fotografia „Badanie zwłok…”, zamiast s. 178 jest powtórzona s. 110.
  - MM
 • Zbrodnia Katyńska w świetle dokumentów. Wydania anonimowe – brak możliwości identyfikacji wydania:
  - A5, XX,300 s., [66] s. tabl. fotogr. – BN-6304*[wg BUW], KS-2783*[wg KB*];
  - A5, XX,298 s., [60] s. tabl. fotogr. – BaBN;
  - A5, VII-XX,298 s., [60] s. tabl. – BaBN, KS-2781*[wg KB*].
  - uw
 • Zbrodnie nieujawnione. - patrz: Greń Jerzy: Sprawa Wilhelma Laubnera. - uw
 • Zbrodnie stanu wojennego.
  Wrocław: b.w., 1982.
  J-3928*[wg Pil-3104], BN-6313*[wg Pil] - op
 • Zbrodnie stanu wojennego.
  B.m.: Wydawnictwo im. Orląt Lwowskich, b.r. [po 8.12.1982].
  A5, okł.kart., [3],2-6,[1],2-3,[5] s., off. z masz., c. 70 zł.
  Tytuł okł. W dole s. [2] wklejono fotogr. Dot. wydarzeń w Lubiniu. Zaw.: Informacja [milicyjna]; Wojciech Markiewicz: Co się wydarzyło w Lubinie? [art. zdjęty przez cenzurę z tyg. Polityka nr 30 z dn. 11.09.1982 r., przedruk za biul. Nie nr 2, wrzesień 1982]; wiersze: K.M. [krypt. – właśc. Kornel Morawiecki]: Zastrzelonym na ulicach Lubina 31 sierpnia 1982 r.; „Janka”: Mikołaj dla zastrzelonego chłopca w Lubiniu 31 sierpnia 1982 r.; Nie mamy mundurów, lampasów…; Jaką drogą iść mamy?; „Janka”: Śmierć 13-letniego chłopca w Lubiniu 31.VIII.82 r.
  - MM
 • Zbrodnie z okresu stalinowskiego. Cz. 1. Judeopolonia.
  Gdańsk: Bibl. Prz. Gdańskiego b.r. [1981].
  A5, 7,[1] s., off. z masz.
  Tyt. nagł.
  BN-6314, BJ-5129 - op
 • Zbrodnie z okresu stalinowskiego. Cz. 1. Judeopolonia.
  Gdańsk: Bibl. Prz. Gdańskiego b.r. [1981].
  A5, 7,[1] s.
  Zbrodnie - okres stalinowski. 1.
  Tyt. nagł.
  BN-6315 - op
 • Zbrodnie z okresu stalinowskiego. Cz. 2. "Legalne" zbrodnie.
  Gdańsk: Bibl. Prz. Gdańskiego b.r. [1981].
  A5, 7,[1] s.
  Zbrodnie - okres stalinowski. 2.
  Tyt. nagł.
  BN-6316, Ka-2852/2 - op
 • Zbrodnie z okresu stalinowskiego. Cz. 3. Wojskowe Sądy Rejonowe ciąg dalszy.
  Gdańsk: Bibl. Prz. Gdańskiego b.r. [1981].
  A5, 7,[1] s.
  Zbrodnie - okres stalinowski. 4.
  Tyt. nagł.
  BN-6318, Hoo99/203 - op
 • Zbrodnie z okresu stalinowskiego.
  Gdańsk: Bibl. Prz. Gdańskiego b.r. [1981].
  A5, 7,[1] s.
  Zbrodnie - okres stalinowski. 5.
  Ka-2852/6 - op
 • Zbrodnie z okresu stalinowskiego. Cz. 3. Wojskowe Sądy Rejonowe ciąg dalszy.
  Gdańsk: Bibl. Prz. Gdańskiego b.r. [1981].
  A5, 7,[1] s.
  Zbrodnie - okres stalinowski. 6.
  Tyt. nagł.
  BN-6317, Ka-2852/6 - op
 • Zbrodnie z okresu stalinowskiego. Cz. 6. Inne ważne procesy.
  Gdańsk: Bibl. Prz. Gdańskiego b.r. [1981].
  A5, 7,[1] s.
  Zbrodnie - okres stalinowski. 8.
  Tyt. nagł.
  BN-6319 - op
 • Zbuntowane piosenki - Solidarność.
  B.m.: b.w., b.r. [1988].
  A6, okł., 40 s., stdr. z masz.
  Na k. tyt.: Choć stare słyszymy melodie, lecz nowe są w nich słowa. Przeróbki anon. 38 pieśni patriotycznych, wojskowych i ludowych.
  CD-186, BN-6320[WBP Lub], KS-0667[wg CD], Ka-4892, Br-3222 - op
 • (Zbyszewska Zofia) Jan Długosz [pseud.]: Dzieje Polski w latach 1900 - 1950.
  Wr.: Ofic. Niepokornych 1988.
  A5, okł.kart., [2],III,[1],229 s., off. z masz., c. 500 zł.
  Słowo wstępne: Rena Kopystyńska [pseud.]. Red. Łucja Sopliczanka [pseud.]. Okł.: Eleonora Hańska. Na IV s. okł. bywa r. 1987 i ’88.
  J-3929*, BN-6321 - MM[1987 na okł.]
 • Zbyszewski Wacław A.: Zagubieni romantycy. - patrz w: O Kulturze. Wspomnienia i opinie. Wwa: PoMost 1988. - uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.