Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Zg - Zj

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 16.11.2019 r.
 
 
 • Zginęli byś ty mógł żyć godniej. Msza święta w intencji ojczyzny. Kościół św. Stanisława Kostki, Warszawa, ul. Hozjusza 2. Niedziela 25 lipca 1982 r.
  B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1982].
  A5, 12 s., off. ze skł. komp.
  Homilię wygłosił Ks. Prałat Teofil Bogucki. Recytacje wykonali wybitni aktorzy warszawscy. Scenariusz liturgii Mszy św przeplatany wierszami autorów: Wiktor Gomulicki, Maria Konopnicka, Kornel Ujejski, Juliusz Słowacki oraz 2 wiersze anonimowe. Na początku zamieszczono list internowanych z Białołęki do ks. Jerzego Popiełuszki z 3.VII.1982 r.
  K-2779[błędnie: Jerzy Popiełuszko], {G-82/178*, J-2335* [wg SZ-7 - Msza…]}, BN-6337*[wg J], BaBN [Teofil Bogucki: Msza…], KS-0508, Ka-4611 - MM
 • Zginęli z rąk władzy ludowej … Druga rocznica rejestracji NSZZ Solidarność. Lubin 31.VIII.82.
  B.m.: b.w., b.r. [1983].
  A5, teka [14] k. fotogr., [c. 350 zł].
  J-3942*[wg Pil-3138], BN-6338[wg Pil], BJ-5140 - op
 • Zieleniec Włodzimierz - patrz: Sławomir Klimaszewski [pseud.] - uw
 • Zielińska Zofia: Czasy saskie. Symptomy upadku i oznaki społecznego przebudzenia. - patrz w: Polska XVII [siedemnastego] i XVIII wieku. Warszawa 1986. Nasze dziedzictwo. - uw
 • Zielińska Zofia: Polityczne aspekty odrodzenia stanisławowskiego. Wysiłki reformatorów i przemoc zagranicy. - patrz w: Polska XVII [siedemnastego] i XVIII wieku. Warszawa 1986. Nasze dziedzictwo. - uw
 • Zieliński, Bolesław: Orli Szpon. Opowieść dla młodzieży o pierwszym Polaku wśród Indjan amerykańskich.
  B.m. [Lwów]: Wydawnictwo Hejnał, b.r. [1932].
  19 cm, 168 s.
  Na s. tyt. w adresie wydaw. również: Lwów, Kraków: Księgarnie Towarzystwa Szkoły Ludowej. Druk: Lwowska Drukarnia Nowoczesna.
  - uw
 • Zieliński, Bolesław: Orli szpon. Opowieść dla młodzieży. Wyd. 2.
  Lwów: Wydawnictwo Michał Kowalski, 1944.
  18 cm, 163,[1] s.
  Z il. St. Raczyńskiego. Druk: Lwów: Drukarnia Piąta.
  - uw
 • Zieliński, Bolesław: Wodna Lilja. Córka bohaterskiego wodza Delewarów. Opowieść dla młodzieży z czasów najkrwawszych walk Indjan z amerykańskimi kolonistami.
  Lwów; Kraków: Hejnał, b.r. [ca 1922].
  21 cm, 208 s.
  Na s. tytułowej w adresie wydaw. również: Lwów, Kraków: Księgarnie Towarzystwa Szkoły Ludowej.
  - uw
 • Zieliński, Bolesław: Wodna Lilia. Opowieść dla młodzieży. Wyd. 2.
  Lwów: Wydawnictwo Michał Kowalski, luty 1944.
  18 cm, 203,[1] s.
  Z il. St. Raczyńskiego. Druk: Lwów: Drukarnia Piąta.
  - uw
 • Zieliński Bolesław: Orli szpon. Opowieść dla młodzieży o pierwszym Polaku wśród Indjan amerykańskich.
  B.m.: b.w., b.r. [1986-1989].
  A5, opr.tw. introl., 168,[1] s., ksero z oryg.
  Na s. [1] słaba kopia okł.; na s. [169] spis treści, kopia z masz. Kopia wyd.: [Lwów]: Hejnał [1932]. Współopr. z powieścią: Wodna lilia [kopia wyd. z 1944 r.].
  - MM
 • Zieliński Bolesław: Wodna lilia. Opowieść dla młodzieży. Wyd. drugie.
  B.m.: b.w., b.r. [1986-1989].
  A5, opr.tw. introl., [4],3-203,[5] s., ksero z oryg.
  Z ilustr. St. Raczyńskiego. Na s. [1] słaba kopia okł. Kopia wyd.: Lwów: Wydawnictwo Michał Kowalski 1944. Współopr. z powieścią: Orli szpon {kopia wyd. z [1932] r.}.
  - MM
 • Zieliński, Bolesław: Orli szpon; Wodna lilia. Wyd. 1 powojenne, popr.
  Szczecin: Glob 1991.
  ISBN 83-7007-295-X.
  – uw
 • Zieliński J.: Wszystkie rzeki płyną do morza.
  B.m.: b.w. b.r. [ok. 1985].
  A6, okł.kart., [2],3-80 s., off. z masz.
  Zawiera 74 wiersze.
  BKUL - MM
 • Zieleński Jerzy [red. tekstu] - patrz w: Ochrona Zdrowia. Wwa: IWZZ; NSZZ Solidarność Region Mazowsze 1981. - uw
 • Zieliński Jacek K. [rys.] - patrz: Krynicki Ryszard: Niewiele więcej i nowe wiersze. Wwa: Przedświt; WNOPiM 1984. - uw
 • Zieliński Jan: Rekontra. - patrz w: Literatura źle obecna. (Rekonesans). - uw
 • Zieliński Jan [przeł. i posł. opatrzył] - patrz: Roth Philip: Praska orgia. Wwa: Nowa 1988; [wstęp pod. krypt. jz] patrz: Lipski Leo: Opowiadania zebrane. [Lubl.]: FIS 1988; [art.] pod krypt. jz - patrz w: Literatura polska po 1939 roku. Wwa: Wydaw. PEN 1989. - uw
 • Zieliński Jan - patrz: Kowalski Jan [pseud.] - uw
 • Zieliński Jan (Jan Kowalski): Leksykon polskiej literatury emigracyjnej. Wyd. II popr. i poszerz.
  Lubl.: Wydaw. FIS, Wydaw. Unipress b.r. [1990].
  Poprz. wyd. pod pseud. Kowalski Jan.
  - uw - MM Zobacz
 • Zieliński Janusz: Polskie reformy gospodarcze.
  Wwa: Wydaw. Krąg 1981.
  16 cm, okł.kart., [2],5-129 s., off. z oryg., [c. 100 zł].
  Uzup. przez aut. wykłady wygł. w Wenecji w sierpniu 1969 r. Przedr. z wyd.: Londyn: Odnowa 1974.
  BN-6340, Ka-2869, Hoo99/203, BJ-5141, Br-3245 - MM
 • Zieliński Józef: Czy w Polsce anarchizm ma rację bytu? B.m.: Mangala Press, b.r. A5, okł., 17 s., off. z oryg. Pierwsza pozycja z serii zeszytów związanych z anarchizmem. Na okł. pod nazw. autora: Paryż 1906. Zawiera teksty: Przemówienie Józefa Zielińskiego na zebraniu publicznym w Paryżu 18 marca 1906; Zeznania Augustyna Wróblewskiego przed trybunałem sędziów przysięgłych w Krakowie, będące fragm. z: Dwa procesy anarchistyczne w Krakowie. Kraków 1913. S-283/1964, BJ-5142, FC-7409, Br-3246 [nie jest to bibuła, broszura została wydana przez Krzysztofa Galińskiego w jego firmie Mangala-Press ok. 1991 r.] - uw
 • Zieliński Kazimierz: "Smutki wesołostki". [Wiersze]. - patrz: Kotarbiński Tadeusz: Dialogi z profesorem czyli "Wesołe smutki". STOS [1981]. - uw
 • Zieliński L. [tłum.] - patrz: Laqer Walter: Polska na planie. - oraz to samo jako: Laquer Walter: Między młotem a kowadłem. Sprawa polska na Kremlu. [1982]. - uw
 • Zieliński Marek: Na wschodzie zmiana. - patrz w: O Kulturze. Wspomnienia i opinie. Wwa: PoMost 1988. - uw
 • Zieliński Marek [oprac.]: Związek Harcerstwa Polskiego 1981-1985. Ocena działalności.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, 45 s.
  Opracowanie kpt. dr Marka Zielińskiego /pwd/.
  - uw
 • Zieliński Michał: Czy istnieje demokracja gospodarcza ? - patrz: Demokracja w państwie, gospodarce i życiu związkowym. Lubl.: OBS NSZZ "S" Region Środk.-Wsch. 1981. Zesz. Problemowe OBS Nr 2. - uw
 • Zieliński Ryszard - patrz: Abramski Jan, Żywiecki Ryszard [pseud.], Zułowski Ryszard [pseud.], Żułowski Ryszard [pseud.] - uw
 • Zieliński Stanisław [materiał zebr. i oprac.] - patrz: Czerwiec 1976. Cz. I. Radom. Doniesienie o przestępstwie. Wwa: "Mazowsze" czerwiec 1981. - uw
 • Zieliński Tadeusz: Dyferencjacja i jedność prawa pracy.
  B.m.: b.w., 1983.
  A4, [2],27,7 s.
  Ka-5146 - op
 • Zieliński Tadeusz: Pluralistyczna reforma społeczeństwa. - patrz w: Na zaproszenie Lecha Wałęsy. Narada przedstawicieli środowisk niezależnych [Wwa 7.11.1987 r.]. Myśl [1987-8]. - uw
 • Zieliński Tadeusz: Zakładanie związków zawodowych.
  Wwa: OW Pokolenie, Kom. Helsiński w Polsce luty 1989.
  A5, okł.kart., [3],2-13,IV s., off. z masz., [c. 100 zł].
  BN-6341[MBPŁ, BUW], Ka-2870, BJ-5188, Br-3247 - MM
 • Zieliński Tomasz ? - patrz: Szary Jan [pseud.] - uw
 • Zielona Wrona.
  B.m.[Wr.]: TW Bibl. Tyg. Wojennego Edycja Dolny Śląsk, b.r. [1983-4].
  A5, [2],33 s., powiel., [c. 50 zł].
  Pierwotna c. - 100 zł.
  K-3349, G-83/609, CD-189, J-3943, BN-6342[wg K], KS-0551[wg MJ], BJ-5189 - op
 • Zielona Wrona. - patrz: Zapomnisz … ? Cz. II: Zielona Wrona. Kr.: Obserwator Wojenny 1984. - uw
 • Zielona Wrona. Śpiewnik internowanych z Gołdapi i Łupkowa.
  B.m.[Pozn.]: Chałupniczy Inst. Wydaw. im. K. Żygulskiego 1983.
  A5, 10 s., masz. przeb.
  CJ-1866, CD-190, J-4183, BN-6343[wg CD], KS-0552[wg CD] - op
 • Zielonka Jan [tłum. z ang.] - patrz: Sharp Gene: Walka bez użycia przemocy. - uw
 • Ziembiński Wojciech: Przedmowa. - patrz w: Skarżyński Kazimierz: Katyń. Raport Polskiego Czerwonego Krzyża. Wwa: Pokolenie 1989. - uw
 • Ziembiński Wojciech: Z kalendarza Polaka [cykl artykułów].
  - [1]. Lipiec. Opinia 1977
  - [2]. Sierpień. Opinia 1977
  - [3]. Wrzesień. Opinia 1977 nr 5 s. 11-13 - MM
  - [4]. Październik. Opinia 1977 nr 6 s. 7-8 - MM
  - [5]. Listopad. Opinia 1977 nr 7 s. 8-10 - MM
  - [6]. Grudzień. Opinia 1977 nr 8 s. 6-8 - MM
  - [7]. Styczeń. Opinia 1978 nr 1/9/
  - [8]. Luty. Opinia 1978 nr 2/10/
  - [9]. Marzec. Opinia 1978 nr 3/11/ s. 6-7 - MM
  - [10]. Kwiecień. Opinia 1978
  - [11]. Maj. Opinia 1978
  - [12]. Czerwiec. Opinia 1978
  - uw
 • Ziembiński Wojciech: Z kalendarza Polaka.
  Wwa: Bibl. Lit. i Hist. 1981.
  50 s.
  Ł-494 - op
 • Ziembiński Wojciech: Z kalendarza Polaka …
  Lublin: Wydawnictwo Wiejskie NSZZ RI "Solidarność"; WW Wydawnictwo Wiejskie Wszechnica Związkowa, 1981.
  A4, okł.kart., [30] s., powiel.
  Przedruk z wyd.: Warszawa: Biblioteka Literacka i Historyczna. Poza dwoma pierwszymi kartkami jest to zbiór numerów pisma: Dodatek Specjalny Biuletynu Informacyjnego NSZZ RI "Solidarność" Region Środkowo-Wschodni, nr 4-15 datowanych: lipiec-sierpień 1981. Teksty są w nieco zmienionej postaci w stosunku do pierwodruków w piśmie Opinia z lat 1977-1978. Sygn. druk.[na IV s. okł.]: Pektor Lublin z.622/81-5200.
  BN-6344, Ka-2866, Hoo99/204, BJ-5190, Br-3248 - MM
 • Ziembiński Zygmunt: Dwa nurty etyki. - patrz w: Zeszyty Studium Nauki Społecznej Kościoła. Archikonfraternia Literacka - Dom w Bydgoszczy. 1. 1985 s. 7-21. - uw - MM
 • Ziembiński Zygmunt - patrz w: Lato 1980. Dyskusja. Pozn.: Wielkopolska Inicjatywa Wydaw. WIW 1980. Poznańskie Broszury Społ. Z. 5. - uw
 • Ziemian Józef: Papierosiarze z placu Trzech Krzyży. Wyd. I.
  Łódź: Wydaw. Solidarność Walcząca; ŁZON 1986.
  A5, okł.kart., 90,[1] s., off. z masz., c. 340 zł.
  Zaw.: Tadeusz Konwicki: Wstęp.
  G-86/375, CJ-1521, CD-1531, W-56, BŁ-226, J-3944, BN-6345, Ka-2864, KS-4767, BJ-5191, Br-3249 - MM
 • Ziemian Józef: Papierosiarze z placu Trzech Krzyży.
  Wwa: Niezal. Ofic. Wydaw. 1989.
  A5, okł.kart., 100,[2] s., off. z masz., c. 800 zł.
  Zaw.: Marek Edelman: Przedmowa.
  Rec.: Barbara Engelking: Chłopcy z Placu Trzech Krzyży. Kult. Niezal. 1990 nr 57 s. 70-72.
  CD-1532, BN-6346, Ka-2865, KS-4768, BJ-5192, Br-3250 - MM
 • Ziemian Józef: Papierosiarze z placu Trzech Krzyży.
  Łódź: Ofic. Bibliofilów 1995.
  Judaica.
  ISBN [8]3-86058-33-1.
  - uw - MM Zobacz
 • Ziemianin B. - patrz: Projekt ustawy o przedsiębiorstwie społecznym. [1981]. - uw
 • Ziemkowski Aleksander: Czerwiec 1956. Próba chronologicznej rekonstrukcji wydarzeń.
  B.m.[Wwa]: Unia b.r. [1985].
  A4, okł., [2],3-27,[1] s., powiel., c. 110 zł.
  Broszura wyd. na podstawie jednego z rozdz. pracy zbior.: Poznański czerwiec 1956. Pozn.: Wydaw. Poznańskie 1981.
  K-3350, G-85/465, Ł-495, J-3945, BN-6347, Ka-2867, Hoo99/204, BJ-5193, Br-3251 - MM
 • Ziemkowski Aleksander: "List do profesorów" z 3 kwietnia 1980 ze skargą do Polskiej Akademii Nauk. Suplement do "Dziejów polski" - fałsze i przemilczenia.
  B.m.: Q b.r.
  A5, [2],28 s.
  Ka-2868 - op
 • Ziemkowski Aleksander: Poznań. Czerwiec 56 r. Próba chronologicznej rekonstrukcji wydarzeń.
  Warszawa: tur, 1984.
  A5, okł.kart., 3-34 s., stdr. z oryg., c. 70 zł.
  Biblioteka Historyczna; 2.
  Tytuł nagł. Tytuł okł.: Poznański czerwiec 1956. Przedruk z: Poznański czerwiec 1956. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1981, s. 60-71, 74-93.
  K-3351, G-84/561, J-3946, BN-6348, Ka-1998, BJ-5194, Br-3252 - MM
 • Zientara Benedykt: Despotyzm i tradycje demokratyczne w dawnej historii Rosji.
  Kr.: Bibl. Obserwatora Wojennego; Powiel. Puszcza Niepołomicka 1985.
  A5, okł., 31,[1] s., stdr. z masz., c. 100 zł.
  K-3352, G-85/466*, BK-746, J-3947, BN-6349*[MBPŁ{błędnie odczytana data wyd.: 1983}, BUW], BN-6350, Ka-2871, Hoo99/204, BJ-5195, Br-3253 - MM
 • Zięba Andrzej: Ukraińcy i Powstanie Warszawskie.
  - w: Artykuły usunięte przez cenzurę ze Znaku nr 367 z czerwca 1985 roku. Respublica 1988.
  - uw - MM
 • Zięba Andrzej: Ukraińcy i Powstanie Warszawskie.
  Wr.: RKW NSZZ "S" Dolny Śląsk, b.r. [1989].
  A5, 7 s.
  Ka-5157 - op
 • Zięba Andrzej: Ukraińcy i Powstanie Warszawskie.
  Wr.: RKW NSZZ "S" Dolny Śląsk 1990.
  A5, 7 s.
  Ka-4438 - uw
 • Zimand Roman: Czas normalizacji. Szkice czwarte.
  Londyn: Aneks 1989.
  Zawiera teksty:
  - Rozmowa z... - dokument czy literatura;
  - Klątwa rodu Arawidze {recenzja filmu "Pokuta", reż. T. Abuładze}[zmieniony tekst z: Kultura Niezależna 1987 nr 35 s. 83-89];
  - O byciu zdrowym na umyśle w szalonym miejscu;
  - Recenzja i preambuła {recenzja książki: Piotr Wierzbicki: Myśli staroświeckiego Polaka. Warszawa: Głos 1985}[druk w: Almanach Humanistyczny 1986 nr 5 s. 83-90];
  - Ogród i barbarzyńca;
  - Z mobilu;
  - Ten cholerny Kundera [druk w: Almanach Humanistyczny 1984 nr 1-2];
  - Dziesięć małych prób na temat Orwella;
  - Ostatni czterowiersz [drukowane w: Tygodnik Powszechny];
  - Martwy dom żywych ludzi.
  ISBN 0 906601 61 4.
  - uw - MM Zobacz
 • Zimand Roman: Miłosz, Tyrmand, Zinowiew.
  Wwa: Wydaw. Krąg 1982.
  A5, okł.kart., 79,[1] s., off. z masz., c. 120 zł.
  Zawiera teksty: trzydzieści lat temu i później /referat wygłoszony w grudniu 1980 r. na sesji IBL poświęconej twórczości Czesława Miłosza/; Tyrmand ’54 /referat wygłoszony w październiku 1981 r. na sesji Literatura źle obecna/; Notatki do Zinowiewa /odczyt miany w Towarzystwie Popierania i Krzewienia Nauki, 25 kwietnia 1981 r./; Aleksander Zinowiew: Denne wyżyny {tłumaczenie fragmentów z książki: Zijajuszczije Wysoty [Александр Зиновьев: Зияющие высоты. Lausanne: L’Age d’Homme © 1976]}; Aleksander Zinowiew: Z ballady filozoficznej [fragm.]; Aleksander Zinowiew: Świetlana przyszłość {tłumaczenie fragmentów z książki: Svetloe budusce [Александр Зиновьев: Светлое будущее. Lausanne: L’Age d’Homme 1978]}. Całość przedrukowano w tomie: Wojna i spokój. Szkice trzecie. Londyn: Polonia 1984 s. 27-122.
  K-3353, G-82/291*, CD-1533, J-3948, BN-6352, Ka-2872, KS-0057=KS-4776, BJ-5196, Br-3254 - MM
 • Zimand Roman: Miłosz, Tyrmand, Zinowiew.
  B.m.[Toruń]: to b.r. [1987].
  A5, 79,[1] s., ksero.
  J-3949*, BN-6351[wg J], KS-0074[wg MJ*]=KS-4780[wg MJ*] - op
 • Zimand Roman: O autorze. [przedr. z: Miłosz, Tyrmand, Zinowiew. Wwa: Krąg 1982] - patrz w: Zinowiew Aleksander: Świetlana przyszłość. Wwa: KOS 1984. - uw
 • Zimand Roman: Orwell i o nim.
  Warszawa: Wydawnictwo Przedświt, 1985.
  A5, okł.kart., 72 s., off. z masz., c. 250 zł.
  Zawiera szkic p.t.: Dziesięć małych prób na temat Orwella, dat.: październik-grudzień 1983, oraz przekłady z ang. pięciu tekstów George’a Orwella: Wspominając wojnę w Hiszpanii [przeł. J. Z.]; Artur Koestler [tłum. Roman Zimand]; Privilegium fori: notatki o Salwadorze Dali [tłum. Roman Zimand]; Burnham i rewolucja menadżerska {wg noty Romana Zimanda na s. [31] jest to rozszerzony przez niego tekst anonimowego tłum., które ukazało się w: Arka Kraków 1984 nr 8 [w tym numerze nie ma tego tekstu, chodzi zapewne o: Refleksje nad Burnhamem. Aneks 1974 nr 6 s. 42-60, w rzeczywistości w tłumaczeniu Anny Husarskiej]}; Recenzja z „Portrait of the Antisemite” by Jean-Paul Sartre [tłum. Roman Zimand].
  Rec.: Łukasz Szaleyski [pseud. - właśc. Maria Kunowska-Porębna]: Z literatury niezależnej. Solidarność Nauczycielska 1986 nr 48 s. 4.
  K-3354, G-85/468, CD-1535, J-3951, BN-6354, Ka-2873, Hoo99/204, KS-4779=KS-5236, BJ-5198, Br-3255 - MM
  Odmiany druku okł.:
  - Wyraźnie widoczne są granice klisz montowanych na matrycy, zwłaszcza wokół imienia i nazwiska autora, nazwy wydawcy oraz spisu wydawnictw. – MM;
  - Granice klisz są praktycznie niewidoczne. – MM
 • Zimand Roman: Piołun i popiół /Czy Polacy i Żydzi wzajem się nienawidzą?/
  Wwa: Ofic. Wydaw. Pokolenie 1987.
  A5, okł.kart., 34 s., off. z masz., c. 145 zł.
  Bibl. Kultury Niezal. Próby 8.
  CJ-1522, CD-1536, KN’87-34, J-3952, BN-6355, Ka-2061, KS-4782, BJ-5199, Br-3256 - MM
 • Zimand Roman: Trzy szkice z lat 1978-79.
  Kr.: Wydaw. Kos 1981.
  A6, okł.kart., 93,[2] s., off. z masz.
  Zawiera teksty: Prawdziwe zagadnienia leninizmu [dotyczy m. in. książki: Besançon Alain: Les origines intellectuelles du l&@233;ninisme. Paris: Calmann-L&@233;vy 1977. ISBN 2702102301]; Rosyjski charakter [dotyczy książki: Ronald Hingley: The Russian Mind. New York: Scribner 1977. ISBN 0684149230]; Trzy dylematy zasady narodowej. Przedrukowano w: Wojna i spokój. Szkice trzecie. Londyn: Polonia 1984.
  CD-1538, BK-747, BN-6357, Ka-2874, KS-4775, BJ-5202, Br-3257 - MM
 • Zimand Roman: Tyrmand ’54. - patrz w: Literatura źle obecna. (Rekonesans). - uw
 • Zimand Roman: Wojna i spokój. Szkice trzecie.
  Londyn: Polonia 1984.
  Zawiera teksty:
  - Wojna i spokój.
  - [z tomu: "Miłosz, Tyrmand, Zinowiew". Warszawa: Krąg 1982]:
  - - Tyrmand ’54.
  - - Uwagi do Zinowiewa.
  - - Trzydzieści lat temu i później.
  - [z tomu: "Trzy szkice z lat 1978-79". Kraków: Kos 1981]:
  - - Trzy dylematy zasady narodowej.
  - - Rosyjski charakter.
  - - Prawdziwe zagadnienia leninizmu.
  ISBN 0 902352 33 4.
  Rec.: Maciej Twardowski: Szkice Zimanda. Puls 1984/1985 nr 24 s. 171-175; Jan Mirosławski: W poszukiwaniu sensu i historii. Obecność 1985 nr 10 s. 114-115; jm. [krypt. - właśc Bogdan Rogatko]: Na antypodach sowietyzacji. Mies. Małop. 1985 nr 7/8 s. 96-98; Maciej Zarębski: Święty spokój. Archipelag Berlin Zach. 1986 nr 3(30) s. 10-16; J.A.S. [krypt. - właśc Janusz Sławiński]: Ośmiotekst eseistyczny. Alm. Hum. 1987 nr 6 s. 127-30.
  - uw - MM Zobacz
 • Zimand Roman: Zagajenie. - patrz w: Literatura źle obecna. (Rekonesans). - uw
 • Zimand Roman [tłum., wybór i red.] - patrz w: Commentary. Z. 1. Lipiec - grudzień ’87. Wwa: CDN 1988. - uw
 • Zimand Roman - patrz: Leopolita [pseud.]; Lwowiak [pseud.]; RZ [krypt.] - uw
 • Zimny Jerzy [linoryt] - patrz: Do Obiecanej Ziemi poprowadź… [Zabrze-Zaborze: 1982]. - uw
 • Zimoń Damian: List pasterski Biskupa Katowickiego: 28.IX.1986 r. - patrz w: O ratunek dla Śląska. [1986 ?]. - uw
 • Zimowe obrazki.
  Szczecin: Drukarnia "Iskierka" 1984.
  A5, 8 s., stdr.
  Oprac. Jędrzej Świerczyński. Red. techn. Bohdan Mizak.
  K-3355*, G-84/562*, J-3955*, BN-6358[wg K] - op
 opis książki Zinowiew Aleksander: Apologia praktycznego nierozumu.
Warszawa: Wydawnictwo Grupy Polityczne Wola, 1986.
A5, okł.kart., 133,[1] s., off. z masz., c. 500 zł.
Tłumaczenie z rosyjskiego: Jan Wit [pseud.]. Podstawa tłumaczenia: Część III tomu II książki pt.: Zheltyj dom. Romanticheskaja povest v chetyrech chastjach, s predosterezheniem i nazidaniem [Александр Зиновьев: Желтый дом: Романт. повесть в 4 ч., с предостережением и назиданием]. Lausanne: L’Age d’Homme 1980 s. 23-113.
K-3720, G-86/377, CJ-1525, CD-1883, J-3957, BN-6359, KS-6197*[wg CD], Ka-2877, BJ-5203, FC-7485, Br-3258 – MM
 ▬ Zinowiew Aleksander: Denne wyżyny {tłumaczenie Romana Zimanda fragmentów z książki: Zijajuszczije Wysoty [Александр Зиновьев: Зияющие высоты. Lausanne: L’Age d’Homme © 1976]}.
– w: Zimand Roman: Miłosz, Tyrmand, Zinowiew. Warszawa: Krąg 1982 s. 47-67;
– tłumaczono również pod tytułem: Przepastne wyżyny.
– uw
 ▬ Zinowiew Aleksander: Dlaczego jesteśmy niewolnikami (dat. maj 1980). Przełożyli N.B. [krypt.] i J.G. [krypt.] z tomu: My i zapad [Мы и Запад. Статьи, интервью, выступления, 1979-1980 гг]. Lausanne: L’Age d’Homme © 1981.
– w: Zinowiew Aleksander: Rosja i Zachód. Warszawa: Krąg 1984 s. 42-44;
– inne tłumaczenie pt.: Dlaczego jesteśmy niewolnikami ?
– uw
 ▬ Zinowiew Aleksander: Dlaczego jesteśmy niewolnikami ? (dat. maj 1980). Tłumaczenie wykonano dla B.O.W. [Lucjan Suchanek].
– w: Replika 1982 nr 3/4 s. 9-11;
– w: Zinowiew Aleksander: My i zachód. Kraków: Biblioteka Promienistych 1983;
– w: Zinowiew Aleksander: Rosja i Zachód. Kraków: Biblioteka Obserwatora Wojennego 1984 s. 34-36;
– w: Zinowiew Aleksander: My i zachód. Warszawa: Unia 1984 s. 6-11;
– inne tłumaczenie pt.: Dlaczego jesteśmy niewolnikami.
– uw
 ▬ Zinowiew Aleksander: Draka – rzecz poważna /z listu do Andrzeja M./.
– w: Zinowiew Aleksander: Postępy sowietyzacji. Wybór z tomu „My i Zachód”. Warszawa: 1983 s. 18-20;
– w: Zinowiew Aleksander: Postępy sowietyzacji. Wybór z tomu „My i Zachód”. Rytm [1984] s. 27-30;
– w: Zinowiew Aleksander: Postępy sowietyzacji. Wybór z tomu „My i Zachód”. A6, [1983-5] s. 9-14;
– inne tłumaczenie pt.: Walka – sprawa poważna.
– uw
 ▬ Zinowiew Aleksander: Efekt systemowości.
– w: Zinowiew Aleksander: Postępy sowietyzacji. Wybór z tomu „My i Zachód”. Warszawa: 1983 s. 20-22;
– w: Zinowiew Aleksander: Postępy sowietyzacji. Wybór z tomu „My i Zachód”. Rytm [1984] s. 21-24;
– w: Zinowiew Aleksander: Postępy sowietyzacji. Wybór z tomu „My i Zachód”. A6, [1983-5] s. 17-18;
– inne tłumaczenia, także pt.: Efekt systemowy.
– uw
 ▬ Zinowiew Aleksander: Efekt systemowości {luty 1980 r. – Z przedmowy do książki K. Chenkina: Myśliwy do góry nogami [Кирилл Хенкин: Охотник вверх ногами. О Рудольфе Абеле и Вилли Фишере. Frankfurt/Main: Posev 1980]}. Przełożyli N.B. [krypt.] i J.G. [krypt.] z tomu: My i zapad [Мы и Запад. Статьи, интервью, выступления, 1979-1980 гг] Lausanne: L’Age d’Homme © 1981.
– w: Zinowiew Aleksander: Rosja i Zachód. Warszawa: Krąg 1984 s. 79-81;
– inne tłumaczenia, także pt.: Efekt systemowy.
– uw
 ▬ Zinowiew Aleksander: Efekt systemowy.
– w: Replika 1982 nr 5 s. 5-7;
– inne tłumaczenia pt.: Efekt systemowości.
– uw
 opis książki Zinowiew Aleksander: Gorbaczowizm czyli rządy iluzji.
Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1988.
A5, okł., [4],5-37,[2] s., off. z masz., c. 250 zł.
Z języka francuskiego przełożyła Izabela Bielicka [pseud.]. Podstawa tłum.: Alexandre Zinoviev: Le gorbatchévisme, les pouvoirs d’une illusion. Z rosyjskiego przełożył Wladimir Berelowitch. Lausanne: L’Age d’Homme 1987, ISBN 2-82512-188-6.
BN-6361, Ka-2878, BJ-5204, FC-7486, Br-3259 – MM
 opis książki Zinowiew Aleksander: Gorbaczowizm. Siła iluzji. First polish edition.
B.m. [Opole]: Wydawnictwo Ostoja Narodowa, 1989.
A5, okł.kart., 52 s., off. ze skł., [c. 1400 zł].
Przełożył Waldemar Res. Podstawa tłum.: Alexandre Zinoviev: Le gorbatchévisme, les pouvoirs d’une illusion. Z rosyjskiego przełożył Wladimir Berelowitch. Lausanne: L’Age d’Homme 1987, ISBN 2-82512-188-6.
BN-6360, Ka-4066, BJ-5205, FC-7487, Br-3260 – MM
 opis książki Zinowiew Aleksander: Homo sovieticus [pierwszy nakład].
London: Polonia, maj 1984.
22 cm, 234,[3] s.
Z Dziejów ZSRR; 3.
ISBN 0 902352 31 8. Tłumaczył z ros. Stanisław Deja. Podstawa tłumaczenia: Александр Зиновьев: Гомо советикус. Lausanne: L’Age d’Homme 1982. Książka oprócz powieści zawiera również: Michał Heller: Przedmowa – przedruk z: Kultura 1983 nr 1-2 s. 50-60 [tu pt. Tęsknota za zoną]; Portret dysydenta jako człowieka sowieckiego. Rozmowa George’a Urbana z Aleksandrem Zinowiewiem [wywiad dla miesięcznika Encounter]. Ta wersja książki została wycofana ze sprzedaży na życzenie autora.
Uwagi: Jacek Bierezin: Azer [jedna wersja nakładu wycofana ze sprzedaży]. Libertas 1985 nr 2/3 s. 258-265.
BaBN-1.985.537 – uw
 opis książki Zinowiew Aleksander: Homo sovieticus.
B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1985].
A4 poz., 233 s., [2] k., druk dwułam., ksero jednostr., [c. 700 zł].
Tłumaczył z rosyjskiego Stanisław Deja. Przedruk z wyd.: London: Polonia 1984 [pierwszy nakład].
K-3356, G-85/467*[wg SZ-7], J-3958*, BN-6364*[wg J*], KS-6194 – op
 opis książki Zinowiew Aleksander: Homo sovieticus [drugi nakład].
London: Polonia, maj 1984.
22 cm, [2],173 s.
Z Dziejów ZSRR; 3.
ISBN 0 902352 31 8. Tłumaczył z rosyjskiego Stanisław Deja. Podstawa tłumaczenia: Александр Зиновьев: Гомо советикус. Lausanne: L’Age d’Homme 1982. Książka wydana bez przedmowy Hellera i rozmowy z Georgem Urbanem.
Uwagi: Jacek Bierezin: Azer [jedna wersja nakładu wycofana ze sprzedaży]. Libertas 1985 nr 2/3 s. 258-265. Rec.: Małgorzata Laasphe: I ty zostaniesz homososem. Pogląd Berlin Zach. 1985 nr 5/78 s. 42-44; MaT: Czy jesteś Homososem. Brulion 1989 nr 11-12 s. 188-191; Julian Kornhauser: Homosos. Arka Kraków 1989 nr 26 s. 122-125.
– uw – MM
 opis książki Zinowiew Aleksander: Homo sovieticus.
B.m.: Wydawnictwo im. Odwilży Październikowej, b.r. [1986].
A5, okł., 3-167 s., off. z oryg. i masz., [c. 700-850 zł].
Tytuł okł. [Tłumaczył z rosyjskiego Stanisław Deja]. Zawiera również: H. S.: Posłowie. Przedruk z wyd.: Londyn: Polonia 1984 [nakład drugi].
G-86/378, CJ-1526, J-3959, BN-6362, KS-6198, Ka-3645, BJ-5206, FC-7488, Br-3261 – op
 opis książki Zinowiew Aleksander: Homo sovieticus.
B.m. [Warszawa]: Horyzont, [19]87.
A6, okł.kart., [9],9-173 s., off. z oryg., [c. 400 zł].
Tłumaczył z rosyjskiego Stanisław Deja. Przedruk z wyd.: London: Polonia 1984 [nakład drugi].
J-3960, BN-6363*[wg BUW], KS-6200, Ka-4067, BJ-5207, FC-7489 – MM
 ▬ Zinowiew Aleksander: Homo sovieticus [fragm.] – patrz: Sow Show czyli: Dwa obrazki z życia ludzi radzieckich. Spotkania; druk: X 1986. – uw
 ▬ Zinowiew Aleksander: Homosos. Z rosyjskiego tłumaczył Stanisław Deja – za: Homo sovieticus [Гомо советикус]. Lausanne: L’Age d’Homme 1982.
– w: Puls 1983 nr 18 s. 71-74;
– w: Kurs 1983 nr 6 s. 3-5;
– w: Zinowiew Aleksander: Homo sovieticus. London: Polonia 1984;
– w: Zinowiew Aleksander: Homo sovieticus [drugi nakład]. London: Polonia 1984 s. 165-168 – oraz w przedrukach;
– w: Tu Teraz 1985 nr 33 s. 10;
– w: Zinowiew Aleksander: Homosos; Wojnowicz Władimir: Fikcyjne małżeństwo; Aleszkowski Józ: Ostatnie słowo oskarżonego Maszkina. Warszawa: Stop 1986 s. 1-4;
– tekst skrócony w: Sow Show czyli: Dwa obrazki z życia ludzi radzieckich. Spotkania 1986 s. 3-4.
– uw
 ▬ Zinowiew Aleksander: I na Słońcu są plamy.
– w: Zinowiew Aleksander: Postępy sowietyzacji. Wybór z tomu „My i Zachód”. Warszawa: 1983 s. 22-25;
– w: Zinowiew Aleksander: Postępy sowietyzacji. Wybór z tomu „My i Zachód”. Rytm [1984] s. 24-27;
– w: Zinowiew Aleksander: Postępy sowietyzacji. Wybór z tomu „My i Zachód”. A6, [1983-5] s. 18-21;
– inne tłumaczenie pt.: I na Słońcu są plamy …
– uw
 ▬ Zinowiew Aleksander: I na Słońcu są plamy … (dat. kwiecień 1980 r.). Przełożyli N.B. [krypt.] i J.G. [krypt.] z tomu: My i zapad [Мы и Запад. Статьи, интервью, выступления, 1979-1980 гг] Lausanne: L’Age d’Homme © 1981.
– w: Zinowiew Aleksander: Rosja i Zachód. Warszawa: Krąg 1984 s. 39-41;
– inne tłumaczenie pt.: I na Słońcu są plamy.
– uw
 opis książki Zinowiew Aleksander: My i zachód.
Kraków: Biblioteka Promienistych, 1983.
A6, 46,[2] s., stdr. z masz., c. 50 zł.
Zawiera: [Lucjan Suchanek]: Kilka słów o autorze. – oraz szkice: Dlaczego jesteśmy niewolnikami?; O modelach komunizmu; Wschód i Zachód – przetłumaczone specjalnie dla Biblioteki Obserwatora Wojennego. Szkic: Opozycja w społeczeństwie komunistycznym (dat.: Monachium, styczeń 1979) tłumaczył Michał Kaniowski [pseud.] [przedruk z: Kultura 1979 nr 6 s. 3-14].
Rec.: Solidarność Nauczycielska 1984 nr 21 s. 2-4.
K-3357, G-83/610, BK-748, J-3961, BN-6366*[wg K], Sup-1070, KS-6187, Ka-2881, BJ-5208, FC-4109, Br-3263 – MM
 opis książki Zinowiew Aleksander: My i zachód.
Warsawa: Unia, 1984.
A5, okł., [1],4-45 s., powiel., c. 70 zł.
Zawiera: [Lucjan Suchanek]: Kilka słów o autorze. – oraz szkice: Dlaczego jesteśmy niewolnikami? (dat. maj 1980); O modelach komunizmu (dat. kwiecień 1980); Wschód i Zachód (dat. grudzień 1979); Opozycja w społeczeństwie komunistycznym (dat. styczeń 1979) [przedr. z: Kultura 1979 nr 6 s. 3-14].
K-3358, G-84/563*, J-3962, BN-6367, Sup-1071, KS-6189, Ka-2880, BJ-5209, FC-7490, HN-000546055, Br-3264 – MM
 ▬ Zinowiew Aleksander: O modelach komunizmu (dat. kwiecień 1980) – przetłumaczono specjalnie dla Biblioteki Obserwatora Wojennego.
– w: Zinowiew Aleksander: My i zachód. Kraków: Biblioteka Promienistych 1983;
– w: Zinowiew Aleksander: Rosja i Zachód. Kraków: Biblioteka Obserwatora Wojennego 1984 s. 37-38;
– w: Zinowiew Aleksander: My i zachód. Warszawa: Unia 1984 s. 12-14;
– patrz inne tłumaczenie pod tym samym tytułem.
– uw
 ▬ Zinowiew Aleksander: O modelach komunizmu (dat. kwiecień 1980) . Przełożyli: N.B. [krypt.] i J.G. [krypt.]. z tomu: My i Zapad [Мы и Запад. Статьи, интервью, выступления, 1979-1980 гг]. Lausanne: L’Age d’Homme © 1981.
– w: Zinowiew Aleksander: Rosja i Zachód. Warszawa: Krąg 1984 s. 37-38;
– patrz inne tłumaczenie pod tym samym tytułem.
– uw
 ▬ Zinowiew Aleksander: O narodzie rosyjskim (dat. marzec 1980) – Tłumaczenie wykonano dla B.O.W.
– w: Zinowiew Aleksander: Rosja i Zachód. Kraków: Biblioteka Obserwatora Wojennego 1984 s. 30-33;
– patrz inne tłumaczenie pod tym samym tytułem.
– uw
 ▬ Zinowiew Aleksander: O narodzie rosyjskim (dat. marzec 1980) . Przełożyli: N.B. [krypt.] i J.G. [krypt.]. z tomu: My i Zapad [Мы и Запад. Статьи, интервью, выступления, 1979-1980 гг]. Lausanne: L’Age d’Homme © 1981.
– w: Zinowiew Aleksander: Rosja i Zachód. Warszawa: Krąg 1984 s. 24-27;
– patrz inne tłumaczenie pod tym samym tytułem.
– uw
 ▬ Zinowiew Aleksander: O skorupce jajka i o tym, że zachód jest skazany (dat. grudzień 1979). Przełożyli: N.B. [krypt.] i J.G. [krypt.]. z tomu: My i Zapad [Мы и Запад. Статьи, интервью, выступления, 1979-1980 гг]. Lausanne: L’Age d’Homme © 1981.
– w: Zinowiew Aleksander: Rosja i Zachód. Warszawa: Krąg 1984 s. 13-18;
– w: Literatura na Świecie 1991 nr 4 s. 130-141;
– inne tłumaczenie pt.: O skorupce jajka i zagładzie Zachodu.
– uw
 ▬ Zinowiew Aleksander: O skorupce jajka i zagładzie Zachodu.
– w: Promieniści 1983 nr 23 s. 5-10;
– inne tłumaczenie pt.: O skorupce jajka i o tym, że zachód jest skazany.
– uw
 ▬ Zinowiew Aleksander: O sowietyzmie (O problemie „Wschód i Zachód”; O interwencji w Afganistanie; O człowieku radzieckim; O wciąganiu w system radziecki; O moim stanowisku).
– w: Zinowiew Aleksander: Postępy sowietyzacji. Wybór z tomu „My i Zachód”. Warszawa: 1983 s. 12-18;
– w: Veto 1984 nr 12 s. 137-147;
– w: Zinowiew Aleksander: Postępy sowietyzacji. Wybór z tomu „My i Zachód”. Rytm [1984] s. 16-21 [cztery z pięciu fragmentów w zmienionej kolejności];
– w: Zinowiew Aleksander: Postępy sowietyzacji. Wybór z tomu „My i Zachód”. A6, [1983-5] s. 9-14;
– patrz inne tłumaczenie pod tym samym tytułem.
– uw
 ▬ Zinowiew Aleksander: O sowietyzmie. Przełożyli: N.B. [krypt.] i J.G. [krypt.] – z tomu: My i Zapad [Мы и Запад. Статьи, интервью, выступления, 1979-1980 гг]. Lausanne: L’Age d’Homme © 1981.
– w: Zinowiew Aleksander: Rosja i Zachód. Warszawa: Krąg 1984 s. 65-71;
– patrz inne tłumaczenie pod tym samym tytułem.
– uw
 ▬ Zinowiew Aleksander: O Stalinie i stalinizmie.
– w: Kultura 1980 nr 1-2 s. 63-70;
– w: Rewolucjoniści, rewolucja, spadkobiercy. Kraków: Czekając 1981 s. 69-76;
– patrz dwa inne tłumaczenie pod tym samym tytułem.
– uw
 ▬ Zinowiew Aleksander: O Stalinie i stalinizmie. {tłumaczył Andrzej Ananicz [wg KS-6203]} za: My i Zapad [Мы и Запад. Статьи, интервью, выступления, 1979-1980 гг]. Lausanne: L’Age d’Homme © 1981 s. 7-14.
– w: Obóz 1982 nr 5 s. 17-21;
– patrz dwa inne tłumaczenie pod tym samym tytułem.
– uw
 ▬ Zinowiew Aleksander: O Stalinie i stalinizmie (dat. grudzień 1979). {przełożyli N.B. [krypt.] i J.G. [krypt.]} za: My i Zapad [Мы и Запад. Статьи, интервью, выступления, 1979-1980 гг]. Lausanne: L’Age d’Homme © 1981 s. 7-14.
– w: Zinowiew Aleksander: Rosja i Zachód. Warszawa: Krąg, 1984 s. 1-6;
– patrz dwa inne tłumaczenie pod tym samym tytułem.
– uw
 ▬ Zinowiew Aleksander: Opozycja w społeczeństwie komunistycznym (dat. Monachium, styczeń 1979). Tłumaczył Michał Kaniowski [pseud.] z tomu: Bez illuzij [Без иллюзий]. Lausanne: L’Age d’Homme 1979.
– w: Kultura 1979 nr 6 s. 3-14;
– pod zmienionym tytułem: Opozycja w ustroju komunistycznym. Punkt 1981;
– w: Zinowiew Aleksander: My i zachód. Kraków: Biblioteka Promienistych 1983;
– w: Zinowiew Aleksander: My i zachód. Warszawa: Unia 1984 s. 27-45.
– uw
 opis książki Zinowiew Aleksander: Opozycja w ustroju komunistycznym.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Punkt, 1981.
16 s.
Tytuł oryg.: Opozycja w społeczeństwie komunistycznym. Przedruk z: Kultura 1979 nr 6 s. 3-14.
Sup-1072*[wg Hoo], Hoo99/204 – op
 opis książki Zinowiew Aleksander: Postępy sowietyzacji. Wybór z tomu „My i Zachód”.
Warszawa: b.w., 1983.
A5, okł., 25 s., off. z masz., c. 40 zł [także z c. przestempl. na 50 zł].
Zawiera teksty: Uwagi o rosyjsko-radzieckim stylu życia; O sowietyzmie (O problemie „Wschód i Zachód”; O interwencji w Afganistanie; O człowieku radzieckim; O wciąganiu w system radziecki; O moim stanowisku); Draka – rzecz poważna /z listu do Andrzeja M./; Efekt systemowości; I na Słońcu są plamy.
K-3360*=K-3361, G-83/611=G-83/612*{wg Wezwanie nr 7 – [wydaw. W]}, CJ s. 276, J-3963=J-3964*, BN-6373=BN-6374*{wg K – [wydaw. Wola – Solidarność]}=BN-6369*{wg J – [wydaw. W]}, KS-6188, Ka-2882, Hoo99/204, BJ-5210, FC-7491 – MM [także z przestemplowaną ceną]
 opis książki Zinowiew Aleksander: Postępy sowietyzacji. Wybór z tomu „My i Zachód”.
B.m. [Warszawa]: Oficyna Wydawnicza Rytm, b.r. [1984].
A5, okł., [2],6-30,[1] s., powiel., c. 80 zł.
Zawiera teksty: Wyd.: Wstęp; Uwagi o rosyjsko-radzieckim stylu życia; O człowieku radzieckim; O moim stanowisku; O problemie „Wschód i Zachód”; O interwencji w Afganistanie; Efekt systemowości; I na Słońcu są plamy; Draka – rzecz poważna /z listu do Andrzeja M./.
K-3359, G-84/564, J-3965, BN-6372, KS-6190*[wg MJ], Ka-2883, Hoo99/204, HN-001231579, BJ-5211, FC-7492, Br-3265 – MM
 opis książki Zinowiew Aleksander: Postępy sowietyzacji. Wybór z tomu „My i Zachód”.
B.m. [Łódź]: Polska i Polityka, b.r. [1985].
A6, 24 s., stdr. z masz.
BŁ-227, J-4458, BN-6370*[wg BŁ], KS-6196*{80 [?] s. [wg MJ, KB]} – op
 opis książki Zinowiew Aleksander: Postępy sowietyzacji. Wybór z tomu „My i Zachód”.
B.m.: b.w., b.r. [1983-5].
A6, [1],21 s., stdr. z masz., [c. 40 zł].
Zawiera teksty: Uwagi o rosyjsko-radzieckim stylu życia; O sowietyzmie (O problemie „Wschód i Zachód”; O interwencji w Afganistanie; O człowieku radzieckim; O wciąganiu w system radziecki; O moim stanowisku); Draka – rzecz poważna (z listu do Andrzeja M.); Efekt systemowości; I na Słońcu są plamy.
J-3966, BN-6371=BN-6368*{wg MBPŁ[błędna paginacja przy poprzestawianych str.]}, KS-6195*[wg MJ], BJ-5212, FC-7493 – MM [poprzestawiane strony – s. 3 zamieniona z 15, a s. 8 z 20 – być może w całym nakładzie]
 ▬ Zinowiew Aleksander: Radziecki tryb życia. – Tłumaczenie wykonano dla B.O.W.
– w: Zinowiew Aleksander: Rosja i Zachód. Kraków: Biblioteka Obserwatora Wojennego 1984 s. 5-21;
– patrz inne tłumaczenie pod tym samym tytułem.
– uw
 ▬ Zinowiew Aleksander: Radziecki tryb życia (dat. sierpień 1980) . Przełożyli: N.B. [krypt.] i J.G. [krypt.]. z tomu: My i Zapad [Мы и Запад. Статьи, интервью, выступления, 1979-1980 гг]. Lausanne: L’Age d’Homme © 1981.
– w: Zinowiew Aleksander: Rosja i Zachód. Warszawa: Krąg 1984 s. 82-99;
– patrz inne tłumaczenie pod tym samym tytułem.
– uw
 opis książki Zinowiew Aleksander: Rosja a Zachód.
B.m.: b.w., b.r.
A4, 3-51 s., masz.
Wyd. samizdatowe.
BJ-5213, FC-7494 – op
 opis książki Zinowiew Aleksander: Rosja i Zachód.
Kraków: Biblioteka Obserwatora Wojennego; druk: Powielarnia Puszcza Niepołomicka, 1984.
A5, okł.kart., 43,[1] s., off. z masz., c. 130 zł.
Okładkę projektował: F. Tłumaczenie wykonano dla B.O.W. [Wybór Lucjan Suchanek]. Zawiera: [Lucjan Suchanek]: Kilka słów o autorze. – oraz szkice: Radziecki tryb życia; Uwagi o rosyjsko-radzieckim stylu życia (dat. kwiecień 1980); O narodzie rosyjskim (dat. marzec 1980); Dlaczego jesteśmy niewolnikami ? (dat. maj 1980); O modelach komunizmu (dat. kwiecień 1980); Wschód i Zachód (dat. grudzień 1979).
K-3362*, BK-749, J-3968, BN-6375*[wg PBW Krak], KS-6191, Ka-2885, BJ-5215, FC-4110, Br-3266 – MM
 opis książki Zinowiew Aleksander: Rosja i Zachód.
Warszawa: Wydawnictwo Krąg, 1984.
A5, [4],XX,99,[1] s., off. z masz., c. 250 zł.
Przełożyli N.B. [krypt.] i J.G. [krypt.]. Zamiast przedmowy do polskiego wyd. dyskusja o twórczości Zinowiewa. Dyskusję prowadzili: RZ [krypt. – właśc. Roman Zimand], JS [krypt. – właśc. Janusz Sławiński] i LS [krypt. – właśc. Lucjan Suchanek]. Tytuł oryg.: My i Zapad [Александр Зиновьев: Мы и Запад. Статьи, интервью, выступления, 1979-1980 гг]. Lausanne: L’Age d’Homme © 1981. Przestawiono s. [2-3] i II-III oraz s. 44 i 45. Zawiera szkice: O Stalinie i stalinizmie (dat. grudzień 1979); Wschód i Zachód (dat. 13.XII.1979 – wykład w „Domu Ameryki” w Monachium); O skorupce jajka i o tym, że zachód jest skazany (dat. grudzień 1979); Komunizm, religia, moralność (dat. styczeń 1980); O narodzie rosyjskim (dat. marzec 1980); Uwagi o rosyjsko-radzieckim sposobie życia (dat. kwiecień 1980); O modelach komunizmu (dat. kwiecień 1980); I na słońcu są plamy… (dat. kwiecień 1980); Dlaczego jesteśmy niewolnikami (dat. maj 1980); Walka – sprawa poważna (z listu do Andrzeja M.) (dat. luty 1981); Uwagi o literaturze (wrzesień 1979. Wywiad przeprowadzony przez radio „Wolność”. Wywiad przeprowadzała I. Kaniewska); O komunizmie, zachodzie, Rosji i literaturze (październik 1979. Wywiad dla pisma Czas i my [Wremia i my]. Wywiad przeprowadzał W. Perelman); O „Żółtym domu”; O sowietyzmie. Zachód i my (maj 1980. Wywiad udzielony Radiu „Swoboda”. Wywiad przeprowadzała I. Kaniewska); Efekt systemowości {luty 1980 r. – Z przedmowy do książki K. Chenkina: Myśliwy do góry nogami [Кирилл Хенкин: Охотник вверх ногами. О Рудольфе Абеле и Вилли Фишере. Frankfurt/Main: Posev 1980]}; Radziecki tryb życia (dat. sierpień 1980); Rok 1980 (dat. maj 1980).
Rec.: Andrzej Drawicz: Zinowiew, ale nie ten. Kultura Niezależna 1986 nr 16 s. 5-11; Polemika: Andrzej Urbański: Do Pana Andrzeja Drawicza w sprawie Aleksandra Zinowiewa i Ludu. Kultura Niezależna 1987 nr 27 s. 99-106; L.S.: Aleksander Zinowiew i homo sovieticus. Almanach Humanistyczny 1986 nr 6 s. 134-137.
K-3363, G-84/565, J-3967, BN-6376, KS-6192, Ka-2884, BJ-5216, FC-7496, HN-000512309, Br-3267 – MM
 opis książki Zinowiew Aleksander: Rosja i Zachód.
B.m.: b.w., b.r.
A4, 47 s., masz.
Wyd. samizdatowe.
BJ-5214, FC-7495 – op
 ▬ Zinowiew Aleksander: Świetlana przyszłość. [Александр Зиновьев: Светлое будущее. Lausanne: L’Age d’Homme 1978].
Rec.: Michał Heller: Druga książka Zinowiewa. Kultura Paryż 1978 nr 9 s. 114-121; Lucjan Suchanek: Aleksander Zinowiew i „Świetlana przyszłość”. w: Oblicza Rosji. Lublin: FIS [19]87 s. 56-63; Lucjan Suchanek: Homo sovieticus, swietlana przyszlosc, gnijacy Zachód. Pisarstwo Aleksandra Zinowiewa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego 1999. ISBN: 83-233-1197-8.
– uw
 ▬ Zinowiew Aleksander: Świetlana przyszłość (fragment). PPN luty 1979. A4, 5,[1] s., off. z masz. PPN; 29. Zawiera również: Lektor [pseud.]: Wprowadzenie. BJ-5217, FC-7497 [w obu błędnie: Lector] – [czasopismo] – uw
 opis książki Zinowiew Aleksander: Świetlana przyszłość.
Warszawa: Wydawnictwo Społeczne KOS; ON [Oświata Niezależna], 1984.
A5, okł., [3],2-41,[1] s., off. z masz., c. 80 zł.
Zeszyty Edukacji Narodowej.
Przekład skrócony do ok. 1/3 tekstu. {Tłumaczył [z rosyjskiego] Olgierd Kalisz [pseud.] – analogiczne części tekstu w następnym wyd.: Warszawa: Nowa 1986 są nieco przeredagowane}.Tytuł oryg.: Svetloe budusce [Александр Зиновьев: Светлое будущее. Lausanne: L’Age d’Homme 1978]. Zawiera również: Roman Zimand: O autorze. [przedruk z: Miłosz, Tyrmand, Zinowiew. Warszawa: Krąg 1982].
K-3364, G-84/566, CD-1884, J-3969, BN-6378, KS-6193*[wg CD], Ka-2886, Hoo99/204, BJ-5218, FC-7498, Br-3268[fot.] – MM
 opis książki Zinowiew Aleksander: Świetlana przyszłość.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza n, 1986.
A5, okł.kart., 168,[1] s., off. z masz., c. 650 zł.
Tłumaczył [z rosyjskiego] Olgierd Kalisz [pseud.]. Przekład przejrzała i poprawiła Izabela Schumann [pseud.]. Wiersze przełożyła: Pałła Ugaczowa [pseud.]. Tytuł oryg.: Svetloe budusce [Александр Зиновьев: Светлое будущее. Lausanne: L’Age d’Homme 1978].
Rec.: L.S.: Aleksander Zinowiew i homo sovieticus. Almanach Humanistyczny 1986 nr 6 s. 134-137 – przedrukowano w: Oblicza Rosji. Lublin: FIS [19]87. s. 56-63; Łukasz Szaleyski [pseud. – właśc. Maria Kunowska-Porębna]: Z literatury niezależnej. Czy (warto) być moralnym (w komuniźmie)? Solidarność Nauczycielska 1988 nr 69 s. 4.
G-86/379, CJ-1527, CD-1885, J-3970, BN-6377, KS-6199*[wg CD], Ka-2887, BJ-5219, FC-7499, Br-3269 – MM
odmiany wydania:
– druk na dość cienkim papierze – grubość książki z okładką: ok. 9,6 mm, oprawa przy pomocy metalowych zszywek przy grzbiecie poprzez karton okładki. Okładka z białego brystolu, druk na okł. czysty. – MM
– druk na grubym porowatym papierze papierze – grubość książki z okładką: ok. 14,0 mm, oprawa przy pomocy zszywek przy grzbiecie pod kartonem okładki. Okładka z szarawo-żółtawego kartonu, druk na okł. bardzo brudny, na IV s. okł. widoczne ślady montażu elementów tekstu na matrycy. – MM
 ▬ Zinowiew Aleksander: Uwagi o rosyjsko-radzieckim sposobie życia (dat. kwiecień 1980). Przełożyli: N.B. [krypt.] i J.G. [krypt.] – z tomu: My i Zapad [Мы и Запад. Статьи, интервью, выступления, 1979-1980 гг]. Lausanne: L’Age d’Homme © 1981.
– w: Zinowiew Aleksander: Rosja i Zachód. Warszawa: Krąg 1984 s. 28-36;
– patrz inne tłumaczenia pt.: Uwagi o rosyjsko-radzieckim stylu życia; Uwagi o rosyjsko-radzieckim trybie życia.
– uw
 ▬ Zinowiew Aleksander: Uwagi o rosyjsko-radzieckim stylu życia.
– w: Zinowiew Aleksander: Postępy sowietyzacji. Wybór z tomu „My i Zachód”. Warszawa: 1983 s. 3-11;
– w: Veto 1984 nr 12 s. 122-136;
– w: Zinowiew Aleksander: Postępy sowietyzacji. Wybór z tomu „My i Zachód”. Rytm [1984] s. 5-16;
– w: Zinowiew Aleksander: Postępy sowietyzacji. Wybór z tomu „My i Zachód”. A6, [1983-5] s. 1-9;
– patrz inne tłumaczenia pt.: Uwagi o rosyjsko-radzieckim sposobie życia; Uwagi o rosyjsko-radzieckim trybie życia.
– uw
 ▬ Zinowiew Aleksander: Uwagi o rosyjsko-radzieckim trybie życia (dat. kwiecień 1980). – Tłumaczenie wykonano dla B.O.W.
– w: Zinowiew Aleksander: Rosja i Zachód. Kraków: Biblioteka Obserwatora Wojennego 1984 s. 22-29;
– patrz inne tłumaczenia pt.: Uwagi o rosyjsko-radzieckim stylu życia; Uwagi o rosyjsko-radzieckim sposobie życia.
– uw
 ▬ Zinowiew Aleksander: Walka – sprawa poważna (dat. luty 1980 r. Z listu do Andrieja M.). Przełożyli: N.B. [krypt.] i J.G. [krypt.] – z tomu: My i Zapad [Мы и Запад. Статьи, интервью, выступления, 1979-1980 гг]. Lausanne: L’Age d’Homme © 1981.
– w: Zinowiew Aleksander: Rosja i Zachód. Warszawa: Krąg 1984 s. 45-47;
– inne tłumaczenie pt.: Draka – rzecz poważna.
– uw
 ▬ Zinowiew Aleksander: Wschód i Zachód {tłumaczył Michał Kaniowski [pseud.]}.
– w: Kultura 1979 nr 7/8 s. 13-21;
– patrz inny tekst pod tym samym tytułem.
– uw
 ▬ Zinowiew Aleksander: Wschód i Zachód (dat. grudzień 1979) – przetłumaczono specjalnie dla Biblioteki Obserwatora Wojennego.
– w: Zinowiew Aleksander: My i zachód. Kraków: Biblioteka Promienistych 1983;
– w: Zinowiew Aleksander: Rosja i Zachód. Kraków: Biblioteka Obserwatora Wojennego 1984 s. 39-43;
– w: Zinowiew Aleksander: My i zachód. Warszawa: Unia 1984 s. 15-26;
– patrz inny tekst pod tym samym tytułem.
– uw
 ▬ Zinowiew Aleksander: Wschód i Zachód (dat. 13.XII.1979 – wykład w „Domu Ameryki” w Monachium). Przełożyli: N.B. [krypt.] i J.G. [krypt.] – z tomu: My i Zapad [Мы и Запад. Статьи, интервью, выступления, 1979-1980 гг]. Lausanne: L’Age d’Homme © 1981.
– w: Zinowiew Aleksander: Rosja i Zachód. Warszawa: Krąg 1984 s. 7-12;
– patrz inne tłumaczenie.
– uw
 ▬ Zinowiew Aleksander – patrz: Broński M.: Niestrudzony Arthur Koestler. [1983] [zaw.: M. Broński: Rozmowa z Aleksandrem Zinowiewem]; Zimand Roman: Miłosz, Tyrmand, Zinowiew. Warszawa: Krąg 1982. – uw
 opis książki Zinowiew Aleksander: Homosos; Wojnowicz Władimir: Fikcyjne małżeństwo (wodewil w jednym akcie); Aleszkowski Józ: Ostatnie słowo oskarżonego Maszkina.
Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza Stop, 1986.
A5, okł., 23,[1] s., stdr. z oryg., c. 70 zł.
Tytuł okł.: Homosos. Nad tytułem podano nazwiska autorów tekstów: Zinowiew, Wojnowicz, Aleszkowski. Dwa pierwsze teksty z rosyjskiego tłumaczył Stanisław Deja. [Przedruk z: Puls 1983 nr 18 s. 71-86, 91-98].
K-3721, G-86/376, CJ-1524, J-3956, BN-6365, Ka-2879, HN-001542424, BJ-5220, FC-7500, Br-3262 – MM
 ▬ Zinowiew Aleksander: Homosos; Wojnowicz Władimir: Fikcyjne małżeństwo (wodewil w jednym akcie); Aleszkowski Józ: Ostatnie słowo oskarżonego Maszkina. – to samo wydano jako: Sow Show czyli: Dwa obrazki z życia ludzi radzieckich. Miniatury literackie. Spotkania; druk: X, 1986. – uw
 • Zinowiew Kiriłł (Fitz Lyon): Rosja w przeddzień rewolucji.
  Wwa: Ofic. Wydaw. Droga 1986.
  A6, okł.kart., 111 s., off. z masz., c. 250 zł.
  Proj. graf.: P. Tłum. z ros.: Michał Leng [pseud.]. Tytuł podstawy tłum.: Кирилл Зиновьев (Фитцлайон): Россия накануне революции [Rossija nakanune revoljucii]. London: Overseas Publ. Interchange Ltd. 1983, ISBN 0-9500215-8-X.
  G-86/380, CJ-1528, J-3971, BN-6379, Ka-2888, BJ-5221, Br-3270 - MM
 • Ziomecki Zbigniew - patrz: Gall Andrzej [pseud.]: Szopki satyryczne 1982-1983. Gniazdo wronie, Niewielka Czwórka, Pod PRONd. „Słowo” [1983]; Gniazdo wronie. Szopka. WOW Wojenna Oficyna Wydaw. [1982]; Wronie gniazdo. Szopka satyryczna 1981/2. Gdańsk: ZJN-a KSS-FIA 1982. - uw
 • Ziomko Bernard - patrz: Polska Partia Socjaldemokratyczna PPSD. Katowice: Wydawnictwo PPSD 1981. - uw
 • Ziółkowska Aleksandra [przedm.] - patrz w: Miłosz Czesław, Wańkowicz Melchior: Korespondencja 1951-1956. Wwa: Głos 1986. - uw
 • Ziółkowska Grażyna - patrz: Glosariusz. Wrocław: 1986-1992. - uw
 • Ziółkowski Henryk - patrz: Jerzy Gren - uw
 • Ziółkowski Janusz: Jan Paweł II o kulturze i narodzie (1 czerwca 1983 r.). – patrz: Wieczory dyskusyjne. Zeszyt 1. Materiały duszpasterskie. Luty-Czerwiec 1983. Łódź: Duszpasterstwo Środowisk Twórczych przy Kościele Najświętszego Imienia Jezus Ojców Jezuitów [ok. 1985]. – uw
 • Zipser Stanisław - patrz: Więźniowie polityczni w PRL 1981-1983. ZK Hrubieszów i inne. Raport z walki o status więźnia politycznego w PRL. - uw
 • Ziuk Józef [pseud.] - właśc. Krzysztof Gulbinowicz [wg www.sw.org.pl]; Józef Turowski [błędnie wg BN] - uw
 • Ziuk Józef [pseud.]: Widziane z podziemia.
  Wr.: Niezal. Warsztaty Wydaw. Ogniwo 1984.
  A5, okł., [2],5-44,[2] s., powiel. c. 100 zł.
  Bibl. Ogniwa.
  Nakład 1500 egz.
  CJ-1867, J-3977, BN-5686, S-285/303, Hoo99/204, BJ-4664, Br-3271 - op
 • Ziuk Józef [pseud.]: Widziane z podziemia.
  B.m. [Wrocław]: Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej, luty 1984.
  A5, [2],20 s., off. z masz., c. 80 zł.
  Na okładce wstęp od wydawcy.
  K-3365, G-84/567, J-3978, BN-5685, Ka-3646, BJ-4665 - MM
 • Ziutek z "Parasola" [wiersze] - patrz w: O wolność. [wybór wierszy]. - uw
 • Zjazd niezależnej prasy młodzieżowej 1989 - patrz: Niezależna prasa młodzieżowa 1989. Wwa: Zjazd niezależnej prasy młodzieżowej 1989. - uw
 • Zjazd Wojewódzki NSZZ RI „Solidarność”. Dokumenty. Konin 7.03.[19]89.
  B.m.: druk: Solidarność Walcząca – Oddz. Poznań, b.r. [1989].
  A5, 10 s., off. z masz.
  - MM
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.