Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Żu - Ży

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 13.06.2019 r.
 
 
 • Żukowska-Maziarska Anna [tłum.] - patrz: Kuzio Taras: Zamieszki narodowościowe w Kazachstanie. Wwa: NAWA 1989. - uw
 • Żukowska-Maziarska Anna - patrz: Anna Ponarska [pseud.] - uw
 • Żukowski O. M. {Otto[n] Mieczysław}: Czuwaj! Pieśni harcerskie w układzie na dwa głosy.
  Lwów: Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych w Kuratorjum Okręgu Szkolnego Lwowskiego, [ca 1934].
  16 cm, 174 s., nuty.
  - uw
 • Żukowski O. M. {Otto[n] Mieczysław}: Czuwaj! Pieśni harcerskie w układzie na dwa głosy.
  Chicago: Rada Polonii Amerykańskiej dla Komitetu Naczelnego Zw[iązku] Harcerstwa Polskiego, czerwiec 1945.
  23 cm, 169,[5] s., nuty.
  Biblioteka Harcerska; 16.
  Drukiem Dziennika Związkowego, Chicago.
  - uw
 • Żukowski, O. M.: Czuwaj! Pieśni harcerskie - patrz przedruk pod tytułem: Pieśni harcerskie. - uw
 • Żukowski Tadeusz: Epoka lodowcowa.
  Wwa: Wydaw. Przedświt; WNOPiM b.r. [1986-7].
  A6, okł.kart., [8],9-38 s., off. ze skł., c. 90 zł.
  Wiersze podp.: kwiecień ’84 - luty ’85, Poznań.
  Rec.: Jacek Krzos [pseud. - właśc. Marian Stala]: Tutaj trwa wciąż jedna pora roku. Brulion 1987/88 nr 4 s. 122-124; ; P.M.: Wezwanie 1988 nr 14 s. 99.
  CJ-1542, CD-1558, KN’87-167, J-4029, BN-6490, Ka-2942, Hoo99/204, KS-4863, BJ-5290, Br-3284 - MM
 • Żukowski Tadeusz: Materiały Samorządowe, Samorząd Pracowniczy. Współczesność i przyszłość.
  Warszawa: Międzywydziałowe Koło Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego "Wiedza" 1984.
  A5, 28 s.
  Ka-4967 - uw
 • Żukowski Tadeusz: W czerni, w bieli (rozmowa z Bogdanem Kraśniewskim o życiu i śmierci). Na prawach rękopisu.
  B.m. [Pozn.]: Galeria bez miejsca 1985.
  [4] s.
  KS-4862 - op
 • Żukowski Tadeusz - patrz: Jastrząb Jerzy [pseud.], Jastrzębiec Jerzy [pseud.] - uw
 • Żuławski Zugmunt: Chcę bronić czystości socjalizmu.
  Wwa: Wydaw. im. Olofa Palme.
  [w druku wg Ciołkosz Adam: Socjalizm a komunizm. Wyd. II. Wwa: Wydawn im. Olofa Palme 1988. s. IV okł.] - uw
 • Żuławski Zygmunt: Pamiętniki.
  B.m.: b.w., b.r. [1982].
  A5, 4,4-24 s., off. z masz., [c. 20 zł].
  Tyt. nagł. Zaw. wstęp i rozdz. X - Demokracja ludowa. Przedr. z wyd.: Wwa: Nowa 1980. Być może wyd. przed 13.12.81.
  J-4030, BN-6491[wg J], KS-4870[wg MJ], Ka-4966, BJ-5291 - MM
 • Żuławski Zygmunt: Wspomnienia.
  Wwa: Niezal. Ofic. Wydaw. sierpień 1980.
  A4, okł.kart., IV,[2],184,[2] s., powiel.
  Dziewięćdziesiąta szósta poz. wydaw. NOWEJ.
  Wstęp stanowi art.: Ludwik Cohn: Zygmunt Żuławski [przedr. z: Krytyka 1980 nr 6 s. 120-124]. Druk: Zakł. Graf. NOWa. Data wyd. jedynie na s. [186].
  Ł-506, CD-1559, BN-6492, Ka-2943, KS-4869, BJ-5292 - MM [potrzaskany grzbiet okł.]
 • Żuławski Zygmunt: Wybór publicystyki 1937-1939.
  Warszawa: Międzywydziałowe Koło Naukowe „Wiedza”, 1985.
  22 cm, 61 s.
  Uniwerstytet Warszawski. Międzywydziałowe Koło [Naukowe] „Wiedza”; Sekcja „Prawo”; Zespół d/s Myśli Socjaldemokratycznej. Materiały Historyczne.
  Wybór tekstów Piotr Kuliński, Piotr Niemczyk.
  BaBN - uw [nie bibuła]
 • Żułowski Mieczysław - patrz: Zułowski Mieczysław - uw
 • Żurakowski Stanisław - patrz: Kryska-Karski Tadeusz, Żurakowski Stanisław: Generałowie Polski niepodległej. - uw
 • Żurawski Julian: Wspomnienia żołnierza.
  Kr.: b.w. 1988.
  A5, 80 s., ksero z wydr. komp.
  J-4459, BN-6493[wg J], KS-4872[wg MJ] - op
 • Żórawski Krzysztof [red.] - patrz: Sierpień 1980 w Szczecinie. Kalendarium. Relacje. Szczecin: Ośrodek Badań Społecznych NSZZ "Solidarność" Region Pomorza Zachodniego 1981. Teki Historyczne; 1/1981. - uw
 • Żurawski Wiesław: Dzieje Polski i Europy w latach 1925 - 1939.
  Warszawa: b.w., 1975.
  A5, okł.kart., [2],24 s., off. z masz.
  - MM
 • Żurko Jerzy: Pokój między sobą zachowywać. Rzecz o mniejszościach w Polsce współczesnej.
  Wrocław: Wolność i Pokój, 1988.
  A5, okł.kart., 72 s., stdr. z masz., [c. 200-350 zł].
  Biblioteka WiP; [nr 3].
  Rec.: Franciszek Wołyńczak: WiP a pobratymcy. A Cappella [1989] nr 16 s. 14-15.
  J-4034[…zachować…], BN-6494, Ka-2944, BJ-5293, Br-3294[fot.] - MM
 • Żychiewicz Tadeusz: Czarna śmierć; Ludzie ziemi nieświętej. - patrz w: Antysemityzm. Nowa 1979. - uw
 • Żychiewicz Tadeusz: Konstantynopol, Moskwa, Unia, Papież.
  - w: Kultura Paryż 1980 nr 9/396 s. 3-26.
  - uw
 • Żychiewicz Tadeusz: Konstantynopol, Moskwa, Unia, Papież.
  B.m.: Wydaw. Młoda Polska b.r. [1981].
  A5, okł., [1],4-26 s., off. z masz., [c. 20 zł].
  Przedruk z: Kultura Paryż 1980 nr 9/396 s. 3-26.
  BN-6495*[wg MBPŁ, Dom], BJ-5294 - MM
 • Żychiewicz Tadeusz: Ołtarz ziemi.
  B.m.: b.w., b.r. [1979 ?].
  15x21 cm, 34 s.
  Opis wg okł. Na okł.: Tygodnik Powszechny Nr 17 (1422) z dn. 25 kwietnia 1976 r. Wyd. z okazji 750 rocznicy śmierci św. Franciszka z Asyżu.
  ECS-05385 - op
 • Żychiewicz Tadeusz: Ołtarz ziemi.
  – w: [tegoż]: Ludzkie drogi. Kraków: Znak 1981.
  - uw
 • Żychiewicz Tadeusz [dyskusja] - patrz: Bogactwo kultury pogranicza. Dyskusja o kulturze ukraińskiej. - w: Artykuły usunięte przez cenzurę ze Znaku nr 367 z czerwca 1985 roku. Respublica 1988. - uw
 • Życiński Józef: Koncepcja człowieka w antropologii materialistycznej i chrześcijańskiej.
  Gdańsk: b.w., b.r. [1985 ?]
  A6, okł., 30 s., powiel., c. 50 zł.
  Dun-223, J-4460, BN-6496*[wg MBPŁ], BaBN-b1280563, Ka-4893, Br-3302, ECS-05531, ST15-5314, Nukat-4202333 - MM
 • Życiński Józef: Listy do Nikodema i inne przypowieści.
  Wrocław: Oficyna Wydawnicza Constans OWC, [19]’85.
  A5, okł.kart., [8],9-62,[1] s., off. z masz., c. 180 zł.
  Cytaty biblijne podano według: Biblia tysiąclecia. Poznań-Warszawa 1980.
  K-3387, G-85/476, CD-1560, J-4035, BN-6497, Ka-2945, Hoo99/204, KS-4874, BJ-5295, Br-3303, ECS-01220, Nukat-729786 - MM
 • Życiński Józef: Pisma z kraju UB-u.
  Wwa: Niezal. Ofic. Wydaw. 1989.
  A5, okł.kart., 173,[2] s., off. z masz., c. 2900 zł.
  Bibl. Kwart. Pol. Krytyka.
  Oprac. graf.: Studio Q.
  CD-1561, BN-6498, Ka-2946, KS-4875, BJ-5296, Br-3304, ECS-01221, Nukat-368348 - MM
 • Życiński Józef: Zagadnienia relacji między naukami przyrodniczymi a materializmem dialektycznym.
  B.r.: b.w., b.r. [ok. 1980].
  A4, 26 s., powiel.
  Tytuł nagłówkowy.
  BJ-5297 - op
 • Życiorys księdza Jerzego Popiełuszki, duszpasterza robotników polskich.
  B.m.: b.w., b.r. [1984].
  A4, 6 s.
  Zaw. homilię Józefa Glempa „Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie” wygł. na pogrzebie J. Popiełuszki oraz wyjątki homilii J. Popiełuszki na mszach św. za ojczyznę.
  BN-6499*[PBW Krak] - op
 • Życiorys ks. Jerzego Popiełuszki duszpasterza robotników polskich.
  B.m.: b.w., b.r. [1984].
  A4, [4] s., off. ze skł.
  Zawiera też: Wyjątki z homilii św. ks. Jerzego Popiełuszki na mszach świętych za ojczyznę.
  J-4303*[wg Pil-3207], BN-6500*[wg Pil] - MM
 • Życiorys ks. Jerzego Popiełuszki, duszpasterza robotników polskich.
  B.m.: b.w., b.r. [1984].
  A5, [8] s., off. ze skł.
  Zaw. wyjątki z homilii J. Popiełuszki na mszach św. za ojczyznę.
  J-4037*[wg Pil-3206], BN-6502 - op
 • Życiorys ks. Jerzego Popiełuszki, duszpasterza robotników polskich. - patrz: Kalwarczyk Grzegorz [oprac.]: Życiorys ks. Jerzego Popiełuszki, duszpasterza robotników polskich: 14.IX.1947 - 19.X.1984. [1984]. - uw
 • Życiorys. Relacja z porwania. [tyt. okł.].
  B.m.: b.w., b.r. [1984].
  A5, 7,[1] s., off. z oryg., [c. 500 zł].
  Zaw.: Życiorys ks. Jerzego Popiełuszki duszpasterza robotników polskich; Leon Bójko, Janusz Jankowiak: Sprawcy nieznani. [przedr. cenzurowanego tekstu z Przeglądu Katolickiego 1984 nr 21].
  J-4036, BN-6501, BJ-5298 - MM
 • Życiorys. Relacja z porwania. [tyt. okł.].
  B.m.: b.w., b.r. [1984].
  25 cm, 7,[1] s., off. z oryg.
  Zaw.: Życiorys ks. Jerzego Popiełuszki duszpasterza robotników polskich; Leon Bójko, Janusz Jankowiak: Sprawcy nieznani. [przedr. cenzurowanego tekstu z: Prz. Katolicki 21 1984].
  - MM
 • Życiorysy dowódców i kalendaria działalności brygad.
  Gdańsk: b.w., 1989.
  A5, okł., [2],46 s., off. z masz.
  45 rocznica Bitwy o Wilno 7.VII.1944-[19]89.
  Zebrali i opracowali: Janusz Bohdanowicz „Czortek”, Olgierd Christa „Noc”. Pomiędzy s. 2–3 wklejona s. 1A; po s. 16: 16B; po s. 18: 18A-18B.
  ST15-0354 - op
 • Życiorysy dowódców i kalendaria działalności brygad. Wyd. II poprawione i uzupełnione.
  Gdańsk: b.w., 1989.
  A5, okł., [2],49 s., ksero z masz., [c. 1500 zł].
  45 rocznica Bitwy o Wilno 7.VII.1944-[19]89.
  Zebrali i opracowali: Janusz Bohdanowicz „Czortek”, Olgierd Christa „Noc”.
  Dun-224, ST15-0355 - MM
 • Życiorysy władz PRL. Praca zbiorowa.
  [w przygotowaniu] [Szczecin: Pomorska Oficyna Studentów i Młodej Inteligencji, 1981].
  Zeszyt Ośrodka Pracy Politycznej RU SZSP Politechniki Szczecińskiej.
  wg: Lizak Wojciech: Węgry 1956. Próba zapisu wydarzeń. Szczecin 1981, s. [56]. - uw [bibułopodobny druk SZSP]
 • Żyć godnie. Opowieść o ks. Jerzym Popiełuszko.
  B.m.: b.w., b.r. [1986].
  A5, okł.kart., 39,[20] s., off. ze skł., [c. 150 zł].
  Tytuł okł. Na s. 3-[40] zawiera anonimowy tekst o ks. Jerzym Popiełuszko a również: wiersze J. Lechonia, J. Tuwima, J. Słowackiego, M. Konopnickiej, K. Wierzyńskiego, W. Gomulickiego, W. Szymborskiej, Cz. Miłosza i Z. Krasińskiego oraz kopie korespondencji do J. Popiełuszki.
  G-86/388*, G-86/388*, CJ-1544*, J-2739*, J-4038*, BN-6504*[wg J] - MM
 • Żyć godnie - patrz inne wydanie z tej samej kliszy offsetowej {39,[20] s.}, ale z innym tytułem okł.: Popiełuszko Jerzy ks.: Cena miłości ojczyzny. b.r. - uw
 • Żyć po ludzku. Propozycja programowa Komisji Programowej przy RKW NSZZ „S” Regionu Śl-Dąbrowskiego. [1985]. Wydała Komisja Programowa. – patrz: Materiały do dyskusji. Katowice: Komisja Programowa przy Śląsko-Dąbrowskiej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność”, listopad 1983. Na s. 2 tytuł nagł.: Żyć po ludzku. - uw
 • Żydzi i Polacy.
  B.m. [Wrocław]: kislew-teweth 5741, listopad-grudzień 1980.
  A4, XVIII s, powiel.
  Biuletyn Dolnośląski. Dodatek specjalny [do nr 11/18].
  BNWC-259 - uw - MM
 • Żydzi jako polski problem.
  B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Prawno-Polityczne, b.r. [1986].
  A6, okł.kart., 133,[1] s., off. z oryg., (c. 280 zł).
  Zawiera teksty: Jakub Karpiński: Asymetria; Jan Tomasz Gross: Ten jest z ojczyzny mojej…, ale go nie lubię; Timothy Garton Ash: Życie śmierci; Israel Shahak: Normalność w nieludzkim świecie; Włodzimierz Goldkorn: Sens historii i zagłada Żydów; Jacek Kuroń: Zośka; Aleksander Smolar: Tabu i niewinność. Przedruk z: Aneks Londyn 1986 nr 41-42 s. 3-133.
  K-3725, G-86/389, Ł-508, CJ-1545, J-4040, BN-6506, Ka-2947, BJ-5301, FC-7576, Br-3305 - MM
 • Żydzi jako polski problem.
  Gdzieś w Polsce [Lubl.]: Wolna Spółka Wydaw. Komitywa. wiosna 1987.
  A6, 135,[1] s., off. z oryg., c. 330 zł.
  Zaw. jak w wyd. powyżej. Tyt. okł. Przedr. z: Aneks Londyn 1986 nr 41-42 s. 3-133.
  CJ-1546, J-4041, BN-6505, S-290/19, Ka-2948, BJ-5302, Br-3306 - op
 • Żydzi - ofiary zbrodni katyńskiej. Wyd. 2.
  B.m.: Inst. Katyński w Polsce 1985.
  A5, nakł. 20 egz.
  Dod. do Biul. Katyńskiego.
  J-4042* - op
 • Żylińska Ewa [pseud. - właśc. nazw.: Anna Mieszczanek] [red.] - patrz: Krajobraz po szoku. Przedświt [1989]. - uw
 • Żymowicz M.[błędnie] w G-83/1 - patrz właśc.: Zymowicz M. - uw
 • Żytnicki Jerzy - patrz: Więźniowie polityczni w PRL 1981-1983. ZK Hrubieszów i inne. Raport z walki o status więźnia politycznego w PRL. - uw
 • Żytowiecka Zofia Krystyna - patrz: Sarnecki Feliks [pseud.] - uw
 • Żywiecki Ryszard [pseud.] - patrz: Abramski Jan, Żywiecki Ryszard: Katyń. [ostatnie nazwisko z "Listy katyńskiej" w oprac. Adama Moszyńskiego - Obóz w Kozielsku]. - uw
 • ✸ ✸ ✸ [gwiazdki ośmioramienne] - patrz: Kamieńska Anna: Raptularz wojenny. - uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.